Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 11 februari 2012, 13.27 uur – paulus
Categorie: milieu, op pad

werkbezoek Odfjell

Gisteren bracht ik samen met statenlid Lies van Aelst een werkbezoek aan tankopslag Odfjell Terminals in de Botlek. Het bedrijf kwam afgelopen jaar negatief in het nieuws door de lekkage van 200 ton butaan.

Na een inleiding over de historie van het bedrijf maakten we een rondrit over het terrein. Het bezoek werd afgesloten met een gesprek met de ondernemingsraad.
Een bedrijfsbezoek is altijd nuttig, maar dat geldt dubbel als je een bedrijf op de korrel neemt. Natuurlijk is een incident als de butaanontsnapping uiterst alarmerend. De belangrijkste vragen voor ons bezoek waren dan ook: hoe is de veiligheidscultuur bij Odfjell? Wat is er geleerd van het incident? En wellicht nog belangrijker: welke investeringen en aanpassingen in de organisatie worden er gedaan om dit soort calamiteiten zoveel mogelijk uit te sluiten?

De opslag en bedrijfsvoering maken bij bezichtiging een goed georganiseerde, moderne indruk. Tegelijkertijd zijn een aantal bijzondere risicofactoren aanwezig. De meeste tankterminals slaan uitsluitend ruwe aardolie en olieproducten op, terwijl Odfjell naast minerale olie ook tientallen chemische producten en vloeibare grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie verwerkt. Het bedrijf houdt zich naast de opslag ook bezig met blenden (mengen) van producten, ook dat is een extra risicofactor. De butaanontsnapping van vorig jaar had te maken met een nieuw blendproces voor het verbeteren van de kwaliteit van benzine, dat voor de eerste keer werd toegepast. Een laatste bijzondere risicofactor is de aanwezigheid van vier destillatiekolommen op het terrein, waarmee producten verder gezuiverd kunnen worden en blends ontmengd.

Odfjell was de afgelopen jaren al gestart met een moderniseringsprogramma, dat na het incident versneld wordt uitgevoerd. Een nieuwe stoomketel wordt gevoed met de gassen uit het dampretoursysteem, die niet hergebruikt kunnen worden. De detectie van ontsnappend product uit de tanks met drijvend dak is uitgebreid. Het oudste deel van het tankpark (waar de butaanemissie plaatsvond) wordt op dit moment gerenoveerd. Daarmee lijkt het lek wel boven (…), al is het prima dat DCMR de bedrijfsleiding flink op de huid zit tot het rapportcijfer aantoonbaar “goed” is.

Ik ben na het bezoek wel benieuwd naar de kwaliteit van het toezicht bij de andere tankterminals in Nederland, in het bijzonder op tanks met drijvend dak, effectiviteit van dampretoursystemen en blending. Odfjell ligt nu onder het vergrootglas, maar de lat voor de concurrentie ligt wat mij betreft precies even hoog.

Overigens neem ik mijn petje af voor de 340 mensen die hun brood verdienen bij Odfjell Terminals. Het is een uiterst complexe job om een tankopslag van 1,6 miljoen m3, tientallen verschillende producten met blend- en destillatiefaciliteiten op een veilige wijze in de lucht te houden. Sluiting is ondenkbaar: er is in Nederland geen tweede terminal met vergelijkbare faciliteiten. De enige oplossing voor dit soort problemen is dus: (nog) meer investeren in veiligheid, zowel in de hardware als in de mensen die het werk doen.

6 reacties »

 1. Leuk artikel, goed dat het bezoek heeft plaats gevonden, maar ik vraag mij af: hoe is het in een breder perspectief geregeld met aromaten (waar benzeen, ook onder valt) in onze regio. Hoe staat met de andere opslagbedrijven en vormen van transport, waar het schoon maken van de transport middelen, ook onder vallen, enz. Hoe wordt gemeten met welke hoeveelheid ppm’s de werknemers in aanraking komen, jammer genoeg gaat de media vaak alleen maar in op incidenten bij een bedrijf.
  In mijn ogen is benzeen, als stapelgif een sluipmoordenaar niet voor niets is de mac. waarde de laatste 40 jaar sterk verlaagt. Kortom voorkomen lijkt mij beter dan genezen.

  Reactie door Dick — februari 14, 2012 @ 11:40 am

 2. Het blenden met butaan is geen nieuw proces, maar gebeurd al meer dan dertig jaar

  Reactie door Ingrid — februari 14, 2012 @ 8:42 pm

 3. Geachte fractie,
  ik kan het waarderen dat een bedrijf een politieke fractie uitnodigt om het bedrijf te bezoeken.
  Wat ik niet kan waarderen is dat de Arbeidsinspectie zich driemaal achter de oren krapt om het terrein te betreden in verband met de veiligheid.
  Een bedrijf heeft op dat moment iets uit te leggen. Is hier ook nadere informatie over gevraagd?

  Reactie door Bert Valkenburg — februari 14, 2012 @ 10:04 pm

 4. @Bert,
  Ik zat tijdens het bezoek naast een vertegenwoordiger van milieudienst DCMR. Die leek mij niet te vrezen voor zijn leven. De milieudienst voert op dit moment samen met de ARBO-inspectie wekelijks controles uit bij Odfjell, tot alle verbetermaatregelen zijn afgerond en het vertrouwen hersteld dat de milieu- en veiligheidseisen structureel nageleefd worden.

  Reactie door Paulus Jansen — februari 15, 2012 @ 9:13 am

 5. @Dick,

  DCMR meet continu de benzeenconcentraties in de Rijnmond via een aantal snuffelpalen. De emissieniveau’s kan je realtime via de internetsite van DCMR bekijken. Verder geven ze kwartaalrapportages uit over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. De laatste vind je hier: http://www.dcmr.nl/nl/actueel/_/content/gemeenschappelijk/nl/documents/nieuws/2009/04/Luchtkwaliteit-vierde-kwartaal-2008.html
  Benzeenemissies zijn niet alleen afkomstig van bedrijven aan de wal, maar ook van tankerschepen die over de Nieuwe Waterweg varen. Op dit moment wordt bekeken hoe de handhaving van die varende bronnen kan worden verbeterd.

  Reactie door Paulus Jansen — februari 15, 2012 @ 9:20 am

 6. Beste meneer Jansen,
  Het is leuk dat het DCMR dit bedrijf “op de huid zit”. Dit speelt echter al jaren, zonder dat er ooit adequaat is gereageerd. Odfjell is een privaat bedrijf. Kenmerkend voor alle private bedrijven is dat winstmaximalisatie tbv de aandeelhouders het allerbelangrijkste is. Extra winst wordt verkregen door o.a. te bezuinigen op veiligheid en onderhoud. Ik zou denken, “één Bophal is meer dan genoeg.” Laten we vooral roepen, “dat gebeurt hier niet.” Dat zijden ze in India vast ook. Beste meneer Van Gerwen, houdt ze sterk in de gaten, want dit bedrijf is niet te vertrouwen.

  Reactie door Menno Gezinus Bults — juni 20, 2012 @ 12:47 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl