Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 8 januari 2012, 10.56 uur – paulus
Categorie: Algemeen, wonen

Het lichtend voorbeeld van Mark Rutte is een nachtmerrie

“Toen de wet 30 jaar geleden werd ingevoerd, werd het Right to Buy bewierrookt als ‘een van de belangrijkste sociale revoluties van de eeuw’. Maar in plaats van dat buurten zijn opgewaardeerd door voormalige huurders die hun huis gekocht hebben, heeft de wet geleid tot verscheurde gemeenschappen, de opkomst van huisjesmelkers en een tekort aan betaalbare huisvesting dat zó schrijnend is dat sommige gemeenten nu hun oude woningen proberen terug te komen.” (Guardian, 30 september 2008)


de geestelijk moeder van het Right to buy: Margaret Thatcher (foto: Guardian)

Het kabinet wil de woningcorporaties dwingen om maximaal 75% van hun huurwoningen te verkopen. Premier Rutte ziet de Right to Buy act van Margaret Thatcher daarbij als lichtend voorbeeld. Hoe denken ze daar in Engeland over?

Ik was zelf in 2009 op werkbezoek in Londen en Birmingham, en zag toen al de problemen in wijken waar relatief goedkoop gemeentelijk woningbezit was verkocht aan de huurders. In veel gevallen wordt onderhoud na verloop van tijd een probleem, omdat kopers er niet aangedacht hadden dat dit gemiddeld €1500/jaar vergt, en daar achteraf ook niet de middelen voor hebben. Dat leidt er vervolgens toe dat deze woningen doorverkocht worden aan huisjesmelkers. Een goede samenvatting van de problematiek het in de aanhef geciteerde artikel van John Harris in de Guardian.

De studie Reviewing the Right to Buy van de Joseph Rowntree Foundation , een organisatie die onderzoek doet naar armoede en sociale ongelijkheid, ziet ook positieve effecten, maar onderstreept ook de negatieve gevolgen voor woningzoekenden aan de onderkant van de woningmarkt. Enkele conclusies:

“Het Right to buy heeft lokaal en regionaal zeer uiteenlopend effect. De overblijvende voorraad sociale huurwoningen is sterk geconcentreerd in gebieden met een geringere vraag naar woningen en kleinere kans op werk.”

“Het Right to Buy heeft, samen met een aantal andere beleidsmaatregelen, geleid tot een verdergaande concentratie van lage inkomens in een beperkt aantal wijken met sociale huurwoningen.”

“Huizen die gekocht zijn onder het Right to Buy zijn meestal goed onderhouden, maar achterstallig onderhoud komt met name voor bij kopers met een laag inkomen.”

Het onderzoek van JRF wijst ook op de extra risico’s van de verkoop van flats, waar allerlei extra complicaties rond het beheer kunnen leiden tot financiële conflicten en het verwaarlozen van het onderhoud. Op dit punt wordt letterlijk geconcludeerd: “There is no case for higher discounts for flats and a strong case for excluding flats and especially multistorey flats from the Right to Buy.”

Samenvattend zijn de belangrijkste effecten van het Right to Buy:
- cherry picking in de sociale huurvoorraad: aantrekkelijke huurwoningen worden eerder verkocht dan minder aantrekkelijke, het slechtste deel van de voorraad blijft over voor de verhuur
- de (wettelijke) kortingen komen terecht bij de eerste koper; bij doorverkoop wordt de marktprijs gevraagd
- een toenemend deel van de huizen komt na doorverkoop in handen van huisjesmelkers
- met name in de oudste en goedkoopste complexen ontstaan problemen met het beheer, omdat de eigen woningbezitters te weinig geld uittrekken voor onderhoud
- dit probleem geldt kwadratisch voor flatcomplexen
- het Right to buy leidt niet tot een versterking van de sociale samenhang, maar tot verdeeldheid in complexen die deels uit huurders en deels uit kopers bestaan

Het lichtend voorbeeld van Mark Rutte is een nachtmerrie!

5 reacties »

 1. Tja, en wie een beetje kan, maar vooral wil, nadenken en daarbij een klein beetje zich open stelt voor de werking van sociale samenhang op gemeenschappen, die had bovenstaande conclusies al lang kunnen trekken.

  Daarvoor had men deze ellende niet behoeven op te zetten. Dit kon gewoon van te voren voorspeld worden.

  Dat achteraf dit soort voorspellingen bevestigd worden is dan ook niet verwonderlijk.

  Echter dit soort beleid is helemaal niet ingegeven door een positieve kijk op de maatschappij. Dit soort beleid wordt ingegeven door de wens vooral zo veel mogelijk profeit uit die maatschappij te halen ten kosten van andere mensen. Kortom een totaal asociale instelling met als enige drijfveer hebzucht.

  En daar draait de huidige regering dus ook op, pure banale hebzucht.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — januari 8, 2012 @ 3:52 pm

 2. Is sluit me volledig aan bij de inhoud van dit artikel.

  Laatst hoorde ik het argument dat deze mogelijke wet voortkomt uit Europese richtlijnen die aansturen op het terugdringen van het wonijngaanbod van de sociale woningbouw. Is dit juist?

  Groet,

  Bas

  Reactie door Bas de Jong — januari 8, 2012 @ 6:48 pm

 3. @2 Bas de Jong

  Zomaar wat gedachten spinsels in relatie tot Brussel.

  Men stimuleert de verkoop van sociale woningen.

  Daarmee komt juist het kwalitatief beste deel van dat contingent in handen van “De Markt” daarmee kan “gespeculeerd” worden.

  Omdat de vraag naar juist betaalbare huurwoningen niet afneemt maar stijgt, nog afgezien dus dit bewust verkleinen van het contingent, omdat nu eenmaal de mensen niet meer te besteden hebben, onstaat er een te kort.

  ( Na de 2e wereldoorlog met de daarop volgende decennia durende woningnood, is dat een werkelijke schande) .

  In de buurten waar deze woningen staan is er geen enkele echt kapitaal krachtige die er zou willen wonen, het zijn de mensen met de kleine inkomens tot onderkant modaal, die dit soort woningen huren en/of kopen. In het laatste geval dus met de gevolgen van slecht onderhoud zoals hier uiteen gezet.

  In het eerste geval is zelfs dan de huur niet betaalbaar waardoor er subsidie gegeven moet worden, die wordt nu dus afgeroomd.

  Nu wonen er ook mensen in die buurten die pakweg iets boven de ondergrens van modaal aan inkomen hebben.

  Door de door de graaiers gecreëerde schaarste komt nu het volgende in zicht, de graaiers noemen dat “scheefwonen” Ik meen dat Nelie Kroes, de heiligste van alle graaiers, in haar vorige functie dat nog heeft bedacht als kreet.

  Het zijn dus mensen die zonder huurtoeslag ( subsidie) de huur kunnen opbrengen. Verder zijn het altijd mensen die zich in de sociale omgeving van die buurten thuis voelen, de werkelijke bezitters ontvluchten die wijken zodra ze kunnen, want ze voelen zich als “succesvollen” te goed bij het plebs, of als ze door hun scholing gelijk na het verlaten van de college banken al een super boven modaal inkomen gaan verdienen dan komen ze daar zelfs helemaal niet terecht. Maar het gros van dat volk heeft middels hun politieke organen, VVD en CDA wel een mening ( je moet eigenlijk spreken van vooroordeel, maar dat ontkent dat volk altijd heftig dat kan immers bij zo’n “ontwikkelingsniveau” niet het geval zijn, over de mensen in die buurten.

  Dus samengevat doet zich het volgende voor:

  Men creëert woningschaarste voor de laagste inkomens door geld te graaien bij de verkoop van betaalbare huurwoningen. Daarna geeft men mensen die men “scheefwoners” noemt de schuld van die schaarste en verbiedt men hen het wonen in die wijken ( bij verhuizing door bijvoorbeeld een andere baan). De betrokkenen kunnen echter de door Brussel bedachte “betaalbare” huren helemaal niet opbrengen en kopen is geen verstandige optie ( zie het bedoelde rapport) maar wordt wel aangehangen door de graaiers die “Right to Buy” als heilige tekst aan ons hebben opgedrongen.

  Maar ik begin wel haast zeker te weten dat dat volk een veel smeriger doel voor ogen staat, een doel dat in feodale tijden heel lang en heel goed heeft gewerkt, Machiavelli heeft de onderliggende principes al in de middeleeuwen beschreven.

  Men wordt zo afschuwelijk afhankelijk van de rijken ( hen dus die zich nu al heel lang door gewoon te graaien verrijkt hebben) men kan geen kant op en men aanvaard daarom steeds slechtere arbeidsvoorwaarden ( er zijn nog een tiental mechanismen die hier aan mee werken, onder anderen de flexarbeid) uiteindelijk kan men gewoon weer beschikken over slaven, hoewel men dat zal blijven ontkennen. Onmondige mensen die om wille van het karige bestaan zeker hun mond niet durven open doen, laat staan zich verzetten.

  Arbeiders lijken een slecht collectief geheugen te hebben, nog erger velen denken dat ze bij de happy view horen, en die happy view houdt dat sprookje ook met graagte, meewarig grijnzend alla Jord Kelder en Mark Rutte, in stand. alles is al eeuwen lang zo gebeurd. Pas sinds Marx werd een deel van vooral de intelligentia zich bewust van het afschuwelijke onmenselijke van de situatie. In het begin van de vorige eeuw tot diep in de jaren 20 was een gezin brodeloos als de arbeider ( en zijn vaak noodzakelijkerwijs meewerkende vrouw) voor 1 mei werd ontslagen. Echter de kans dat hij weer werk kreeg na 1 mei was nihil, hij stond bij de bazen gebrandmerkt ( als voorbeeld gesteld) als opstandig en liep de kans nooit weer een inkomen te krijgen, het gezin kon creperen. Dat is waar dit volk, van Wientjes, Rutte, Verhagen en zeker ook Wilders en Nelie Kroes en Wiegel , weer heen wil.

  Het is dus juist men dringt nu al enige jaren dat sociale woningaanbod terug en met een heel andere stratechische gedachte als dat naar de gemeenschap wordt gecommuniceerd.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — januari 9, 2012 @ 4:05 pm

 4. christmas…

  Weblog Paulus Jansen » Het lichtend voorbeeld van Mark Rutte is een nachtmerrie…

  Trackback door christmas — november 2, 2014 @ 5:54 pm

 5. Wella is a professional company that was founded on innovation and
  had a vision to bring professional hair products to women all over the world.
  The great American basketball player Michael Jordan was known for always wearing his North Carolina college shorts under his Chicago Bulls uniform for
  good luck. Wella color creates dimension and depth with its range
  of different colors and your sleek, stylish, healthy hair is sure
  to turn a few heads.

  Reactie door bola tangkas — juni 28, 2017 @ 7:23 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl