Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 6 januari 2012, 21.35 uur – paulus
Categorie: Algemeen, Utrecht, energie & klimaat

Minister financiën vangt per 3MW windturbine netto zes ton per jaar

Volgens premier Mark Rutte draaien windmolens op subsidie. Volgens Ruben Berendts van Blue Bear Energy zijn ze een melkkoe van de minister van financiën. Ik sprak vanmiddag met Berendts over een project langs het Amsterdam-Rijnkanaal in de buurt van de Goyerbrug (gemeente Houten).

Berendts maakt de volgende rekensom. Windenergieprojecten op land produceren stroom tegen een kostprijs van ca €0,09/kWh (ter vergelijking: de consumentenprijs van elektriciteit is ca. €0,23/kWh). Vuile stroom kost ca €0,06/kWh. De maximale SDE-subsidie (Subsidieregeling Duurzame Energie) bedraagt dan €0,03/kWh. Maar voor iedere kWh geproduceerde groene stroom die geleverd wordt aan kleinverbruikers vangt de minister van Financiën €0,112 aan energiebelasting. Netto levert windenergie de schatkist dus €0,08/kWh op. Een 3 megawatt molen -het type dat Blue Bear wil neerzetten- produceert per ja gemiddeld 8.300.000 kWh stroom, na aftrek van de SDE-subsidie resteert er een belastingopbrengst van €664.000. Per jaar. Per molen. Vraag van Berendts aan de MP: hoezo draaien windmolens op subsidie?

Nog iets over de historie. In de memorie van toelichting bij de wet op de regulerende energiebelasting (kamerstuk 24250-2) staat letterlijk: “De regulerende energiebelasting speelt een belangrijke rol in de strategie voor de benadering van doelgroepen met het oog op het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van energiebesparing. In de tweede plaats speelt de regulerende energiebelasting een belangrijke rol voor de stimulering van duurzame energiebronnen.” De eerste jaren na de invoering van de energiebelasting was duurzame energie vrijgesteld van belasting, wat ook logisch was bezien vanuit de doelstelling van de wet.
Volgens Berendts is de vrijstelling later geschrapt, vanwege harmonisatie met Europese regelgeving. Bij die gelegenheid is als compensatie de MEP ingevoerd: de voorganger van de SDE-subsidie. Maar per saldo betalen de producenten van duurzame energie dus, zelfs na de “compensatie” in de vorm van SDE, heel veel belasting aan de overheid. Dat staat haaks op de doelstellingen van de wet op de regulerende energiebelasting.

Hoe lang blijft die schandalige praktijk nog bestaan? Vorige maand hebben Diederik Samsom en ik bij het wetgevingsoverleg energie nog een poging gedaan om het probleem op te lossen. Helaas: VVD, CDA en PVV staken daar een stokje voor.

Blue Bear heeft overigens een interessant concept ontwikkeld om de aantrekkelijkheid van windprojecten voor omwonenden te verbeteren. Bewoners van verspreide bebouwing (de kern van t Goy ligt op >2km) binnen 500m van een turbine krijgen gratis stroom (obv een verbruik van 3250kWh/jaar). Bij een grotere afstand loopt dit geleidelijk af naar 25% op 1,5km.
Ook kunnen bewoners binnen een straal van 1,5km financieel deelnemen in het project in de vorm van obligaties met een rentevergoeding van 7,25% (een procent meer dan de standaardvergoeding). Tenslotte neemt de ontwikkelaar alle planschade voor zijn rekening, inclusief de 1,2% waardevermindering die volgens de wet op de ruimtelijke ordening “eigen risico” voor de gedupeerde is.

Ik was vorige maand op een discussieavond in Gieterveen, waar veel omwonenden klaagden dat de lusten van een megawindproject Drentse Monden terecht komen bij een klein aantal boeren, terwijl de rest van de bevolking vooral zit opgescheept met de lasten. Wat mij betreft moeten alle windprojecten eerst getoetst worden aan eisen van geluid, externe veiligheid, slagschaduw en ruimtelijke inpassing. Maar ook bij projecten die aan alle zorgvuldigheidseisen voldoen is het belangrijk dat de windmolens ook voor de omwonenden wat opleveren. Gratis stroom en een aantrekkelijke participatieregeling kunnen lusten en lasten dan beter in balans brengen.

20 reacties »

 1. Paulus helemaal met je insteek over de voorwaarden eens.

  Blijft dat er helder en luid geageerd moet worden tegen de uitspraken van Rutte aangaande subsidie en en noodzakelijkheid van die subsidie terwijl de overheid een surplus opstrijkt. De groene sector kan helemaal zonder subsidie zoals blijkt. Het is de overheid die groene stroom onnodig duur maakt en per saldo dus er wel bij vaart.

  Dat men belastingen heft is prima, het overheidsapparaat moet toch ergens van gefinancieerd worden, maar dat men van een kennelijke melkkoe beweert dat die nog steeds alleen bij de gratie van subsidie kan bestaan is een leugenachtige schande zoals hier blijkt.

  Dus ik reken er op dat er harder op de trom geslagen gaat worden.

  Een item voor 1 Vandaag? Radar? Nieuwsuur, Pauw en Witteman?

  De laatsten hadden veel ruimte voor de leugen van Prins Maurits en de onbegrijpelijke insteek van Ockels aangaande elektrische auto’s, die zijn pas werkelijk groen als alle energie ook groen geproduceerd kan worden en zover is het nog lang niet, en als het aan VVD, PVV en CDA en een deel van D66 ligt komt dat er ook niet van dan doen we het met kernenergie.

  Dus nogmaals roer de trom.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — januari 7, 2012 @ 2:41 pm

 2. Kortom, het is en blijft vooralsnog een puinhoop in Nderland met een regering die op de verkeerde paarden aan het wedden is.

  Met duurzame energie schiet het helemaal niet op. Men is vooral bezig met groen gas. De reden? Dan kan het gewone (fossiele aardgas) toch een mooi groen tintje krijgen. Idem met bio brandstof. Dat kleurt de veize rotzooi van Shell ook wat groener.

  Nederland loop qua beleid aan de hand van Shell en Gasunie (en consorten). Dat is de bitter waarheid.

  Voor een echte omslag moeten we het hebben van andere partijen dan VVD, CDA en PVV, maar die partijen zij vooral met zichzelf bezig en weten gezamenlijk geen vuist te maken. Ja, ik heb het over PvdA, SP, GroenLinks

  Reactie door Erik van Erne — januari 8, 2012 @ 3:21 pm

 3. “Maar voor iedere kWh geproduceerde groene stroom die geleverd wordt aan kleinverbruikers vangt de minister van Financiën €0,112 aan energiebelasting.”

  Paulus, “ons” eigen parlement heeft met de jaarwisseling reeds de energiebelasting op stroom alweer verhoogd. Dat was in 2011 nog 11,21 eurocent ex BTW (eerste staffel). Is 11,40 eurocent ex BTW/kWh geworden.

  Tarieven EB laatste jaren bij Min. Fin.:
  http://tinyurl.com/7hy8ybr
  (rechtsbovenaan op het infoblad)

  Tarief ontwikkeling zie mijn grafieken (ook voor evolutie teruggavepost):
  http://www.polderpv.nl/nieuws_PV85.htm#23dec2011_energiebelastingen_2012

  Van die energiebelasting “kaal” roomt de Staat ook nog eens 19% BTW af (beleid EU), totaal dus 13,57 eurocent/kWh incl. BTW. Vergeet ook niet dat de Staat OOK nog eens BTW over de leveringspost afroomt. In totaal is het door de Staat geïncasseerde bedrag op mijn actuele Greenchoice account momenteel 14,94 eurocent/kWh (EB “kaal” plus BTW EB plus BTW levering), dat is 67,4% van de actuele all-in prijs (22,16 eurocent/kWh incl. BTW) die zonder dat de Staat ook maar een vinger uitsteekt naar binnen harkt.

  Maakt verder ook geen drol uit wat voor stroom er wordt, verkocht, ALS die stroom maar via “een leverancier” wordt verkocht. Dan roomt de Staat af, maximaal, zit bij meeste stroom contracten tussen de 65 en 70%.

  Overigens is in 2003 energiebelasting op groene stroom ingevoerd, die daarvoor nog niet bestond, ongeveer de helft van EB voor grijze stroom (sinds 1996 geheven). MEP werd ook in 2003 ingevoerd (1 juli), en is een peperdure regeling geweest waarvan vooral windboeren in de kustgebieden fors van hebben geprofiteerd.

  EB groene stroom werd nog op “half” niveau gecontinueerd tot en met 2004, pas in 2005 ging ook de groene stroom verbruiker (terecht) even hoog EB betalen als grijze stoom verbruikers. Zie grafiek:
  http://www.polderpv.nl/Assets/images/Financien/Energiebelasting_elektra_2012.gif

  Proberen om participaties via stroomverkopen, “kropje sla salderen” etc. van de grond te krijgen zal per definitie op hevig verzet van de Staat, andersoortige autoriteiten, markt bemoeials als NMa juristen etc. stuiten.

  Doet u mij maar het Duitse systeem. Alle groene stroom verkoop is daar fysiek losgekoppeld van het gepruts met stroom levering vanuit het net, daar worden de leveranciers (en de Staat) gepasseerd en is het in NL voortdurende gezeur rond saldering (sensu stricto en vooral sensu lato) non-existent. Het is niet voor niks een wereldmarkt geworden. 2011 voorlopige resultaten: al 20% van stroomconsumptie van hernieuwbare bronnen uit EIGEN land, ZONDER biomassa bijfik in fossiele centrales…

  http://www.polderpv.nl/nieuws_PV85.htm#30dec2011_eindejaars_rush_BRD_en_stats

  Reactie door Peter Segaar/Polder PV — januari 9, 2012 @ 12:15 am

 4. De opbrengstberekening is helaas niet correct. De overheid ontvangt ook (meer) inkomsten uit belasting op andere energiebronnen. De consumentenkostprijs bestaat ook voor een groot deel uit transportkosten. Dat is geen belastingopbrengt.

  Verder klinkt het heel nobel dat de ontwikkelaar de planschade voor zijn rekening neemt. Nou, daar weten we in Zijpe meer van. Hier worden helemaal geen planschade uitgekeerd. De korting op de energierekening compenseert niet eens de waardedaling van je huis hoor.

  Een windpark voor de deur? Het betekent dat je gedoemt bent om er te blijven wonen in een onverkoopbare woning. Voor veel bedrijven in de recreatieve sector betekent het dat je nieuwe klanten wel kan vergeten. Die komen voor de rust en ruimtelijkheid en niet voor het gezwiep van windmolens met gratis stroom!

  Reactie door Dasselaar — januari 9, 2012 @ 2:29 pm

 5. @3 Dasselaar

  “3.De opbrengstberekening is helaas niet correct. De overheid ontvangt ook (meer) inkomsten uit belasting op andere energiebronnen. De consumentenkostprijs bestaat ook voor een groot deel uit transportkosten. Dat is geen belastingopbrengt.”

  Ben je niet een beetje verblind door je wens om wind energie in de Zijpe tegen te gaan?

  Voor zover ik het zie wordt er alleen vergeleken tussen de subsidie en de belasting opbrengst. Die heeft niets te maken met transport kosten.

  Dat de opbrengsten uit andere energie bronnen er ook zijn is natuurlijk helder en dat de fiscus daar zijn deel uit krijgt is ook helder. Maar dat heeft toch niets te maken met een rekensom waarbij subsidie en belasting opbrengst een heel helder en groot surplus geeft voor de fiscus en waarbij dus de kretologie van Rutte bewezen onderuitgehaald wordt, dat windenergie alleen maar kan als er gesubsidieerd wordt.

  En transport kosten maken al helemaal geen deel uit van de bedoelde rekensom, die gewoon Ruttes gezwam onderuit haalt.

  Jawel transport kosten betaald iedereen. Maar die haal je hier echt wel op een rare manier bij.

  Je maakt echt de indruk van de validiteit van de argumenten maken me niets uit als ik maar naar voren kan brengen dat in De Zijpe geen windenergie moet komen.

  Kortom, ik vind je niet erg geloofwaardig.

  ( Dat doet niets af aan de eventuele validiteit van argumenten tegen windenergie in De Zijpe, daar ga ik niet op in, maar zo wild om je heen slaan bevordert het begrip voor je tegenstand ook niet).

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — januari 9, 2012 @ 4:19 pm

 6. Rutte heeft eens gezegd dat de meerkosten voor windenergie per gezin € 100/jaar gaan kosten. Dat verhaal over opbrengsten voor het Ministerie is niet relevant; dat kan men ook op de verhouding kostprijs verkoopprijs benzine loslaten. Alleen interessant is de kostprijs; en die is hoog (hoger dan in het artikel en kostprijs conventioneel is 2 tot 4 cent)maar erger nog – de productie is instabiel en onberekenbaar – daarom blijft windenergie een bijwagen met lekke band in de electriciteitsvoorziening, die als er weer eens geen wind is of als het te hard waait, voortgetrokken moet worden door de conventionele, almaar schoner wordende centrales. En die afkooppraktijken van deze firma met obligaties, gratis stroom etc; onvoorstelbaar dat rode partijen als PvdA, GL en SP zich met dat soort kapitalistische trucs inlaten. Wist u dat in de Alpen intussen steeds meer stuwmeren omgebouwd worden tot noodbekkens die bij uitval van de wind moeten inspringen op de dip in het net en dat deze bekkens s’nachts met goedkope conventionele energie volgepompt worden?

  Reactie door h.oldeboom — januari 9, 2012 @ 10:12 pm

 7. De goedkoopste vorm van energieproductie is kolen; daarna wind en daarna al de rest met kerenenergie zowat de duurste … indien deze vormen van energieopwekking met dezelfde maatstaven vergeleken worden. Voorbeeld: een windmolen moet zijn afbraakkosten vooraf opzij zetten terwijl Borsele nog niet eens wist hoeveel die kosten zouden zijn toen enkele jaren geleden gevraagd werd het ding stil te leggen.
  Laat me advokaat van de duivel spelen: moest windenergie duurder zijn dan een andere vorm: en dan? Wat is het punt? Fossiele brandstoffen zijn vuil, atoom gevaarlijk; wind niet.
  En gezien de olieprijs alleen maar zal stijgen, is wind heel snel de goedkoopste vorm.
  In 1973 na de oliecrisis werd besloten om energie op te wekken op diverse manieren: kolen, gas, olie, atoom en later bio, groen,… Het is duidelijk dat niet alle opwekkers precies dezelfde kostprijs zouden hebben. Diversiteit, dus risico-verminderend, heeft zijn prijs. Veronderstel even dat er een ernstig ongeluk gebeurt in een franse kerncentrale; Frankrijk maakt 80% van al zijn stroom uit atoom.
  Mr. Oldeboom praat over “instabiele en onberekenbare” windenergie. Inderdaad, wind is net zo onstabiel en onberekenbaar als de vraag naar electriciteit voor de volgende 24 uur. Daarbij verzet wind geen base power maar enkel peak power. Het aandeel wind zal dus niet groter dan 15% worden of, mits speciale voorzieningen, 25% zoals bv. in Denemarken. De onvoorspelbaarheid speelt dus geen enkele rol: elke kWh geleverd door wind hoeft niet door een fossiele pieker te worden geleverd, dus 100% winst (op milieu-nivo).
  Het is jammer te zien dat Nederland zowat tot de laagste plaats is gevallen op gebied van duurzame opwekking. Ook alle industrie daarmee gepaard gaande is vertrokken en de kennis weg. Dit land is verkeerd bezig en houdt zijn burgers voor de gek. Groen beleid stopt bij elke kabinetswisseling en verandert elke keer weer waardoor investeerders en banken wegblijven; hierdoor ging het aandeel windenergie in Nl achteruit (!), dus waarom klagen over “teveel wind”. We staan amper op 4%; vgl met Duitsland bijna 20 en DK zowat 25%.

  Reactie door Robert Jans — januari 10, 2012 @ 11:59 am

 8. @5 Oldeboom.

  Je verhaal geeft geen enkele onderbouwing van de ontkenning dat windenergie zich zelf juist kan bedruipen in plaats van de bewering van Rutte dat dat niet het geval is.

  Gewoon roepen, zoals jij doet: het is niet waar, komt nogal overtuigend over.

  Wat betreft netstabiliteit heb je een punt, windenergie bevordert de netstabiliteit niet en niet alleen op de punten die jij opvoert maar ook omdat de opwekking veelal met asynchrone machines plaats vindt.

  Maar goed als je dit blog werkelijk volgt heb je kennis kunnen nemen van mijn betoog/uitleg betreffende die netstabiliteit.

  http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2011/12/16/greenchoice-beboet-wegens-gerommel-met-eindafrekeningen/#comments

  vanaf pak weg @30.

  Maar dat doet dus niets af aan het gegeven dat windenergie vandaag de dag dus rendabel is.

  Wat betreft je verhaal over de ombouw van stuwmeren tot noodbekkens.

  Op zich lijkt me dat aardig met zich zelf in tegenspraak.

  In Luxemburg , Vielsalm, is zo’n bekken, overigens nooit voor waterkracht gebruikt maar aangelegd om een buffer te vormen voor tijdelijke tekorten en/of aanvulling voor afgeschakeld minder rendabel vermogen. Met de goedkoopste stroom ( vroeger dus nachtstroom, maar vandaag de dag kan dat evengoed zonnestroom of windstroom zijn, wordt het stuwmeer vol gepompt en als er dus een te kort onstaat of de opwekking is aan de dure kant dan wordt het opgeslagen waterkracht vermogen ingezet.

  Wat betreft stuwmeren voor elektriciteitsvoorziening, die worden gevuld door natuurlijke aanvoer, het lijkt me zinloos en onnodig duur, als het al mogelijk zou zijn doorgaans zijn die meren van nature gevuld, om die bekkens ook nog eens te gaan vullen door met goedkope stroom, maar als het een noodvoorziening zou zijn wellicht zelfs met dure stroom. te gaan vullen. Al met al lijkt het me een volkomen onnodige en waarschijnlijk zelfs onmogelijke zaak ( In het laatste geval zou men nog kunnen denken aan het droogvallen van de voedende rivier).

  Kortom ik krijg de indruk dat je ons iets wijs wilt maken.

  Maar als ik iets over het hoofd heb gezien dan hoor ik het graag.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — januari 10, 2012 @ 3:53 pm

 9. Paulus wel een nadeelregeling, maar waarom geen voordeelregeling? Waarom heeft een vorige regering het niet geregeld? Nu is alles wat mis de schuld van de huidige regering.

  Het voorstel is: “Gratis stroom en een aantrekkelijke participatieregeling kunnen lusten en lasten dan beter in balans brengen”
  Waarom gratis, een beloning voor veelgebruikers en zuinig stroomverbruik ontmoedigen?

  Reactie door roland — januari 15, 2012 @ 2:32 pm

 10. Een windmolen – en waarschijnlijk andere bronnen van duurzame energie zoals biomassa en zonnecellen – leveren de schatkist dus per saldo geld op !
  Overigens m.i. nog meer dan de berekende 8 ct/kWh, want er komt ook nog BTW op de EB binnen.

  Idee om de prikkel om lokaal zelf duurzame energie te produceren te vergroten: Verdubbel alle belastingschijf grenzen energiebelasting (EB) elektriciteit en schaf de laatste schijf af. Dus 1e schijf tot 20.000 kWh, 2e van 20.000 tot 100.000 kWh etc. De tarieven zelf kunnen idem blijven.
  Het grote voordeel is dat een groter deel van de verbruikte energie in NL wordt belast met het hoogste EB-tarief. Als je zelf opwekt, hoef je geen EB en BTW te betalen over zelf opgewekte elektra (saldering opwek en verbruik). Een verdubbeling van de EB-schijven zorgt er dus voor dat het aantrekkelijk is voor verbruikers tot een verbruik van 20.000 kWh te investeren in zelf opwekking ipv 10.000 kWh.
  Kortom: hoe meer belasting je moet betalen, hoe groter de prikkel om zelf op te wekken.

  De inkomstenbelasting zou naar rato van deze belastingverhoging kunnen worden verlaagd.

  Richard Kamsteeg.

  Reactie door Richard Kamsteeg — februari 29, 2012 @ 10:35 am

 11. Paulus
  VERBORGEN KOSTEN VAN WINDENERGIE OP HET NET
  (een economische studie)

  Ook over de kosten van wind energie wordt door de voorstanders veel verzwegen.

  De praktijk is dat inzet van wind energie aan de kant van de fossiele back up centrales een kompleet andere wijze van werken vereisen.

  Grootschalige toepassing van wind energie op het net vereist de inzet van veel meer snelstartende gasturbines met een relatief laag rendement en regelmatig afschakelen van minder snel regelbare eenheden zoals de, met een hoog rendement draaiende, basislastcentrales en wkk eenheden.
  Ook vereist windenergie, grootschalig toegepast, een heel andere netstructuur waarbij grote piekvermogens snel heen en weer moeten kunnen worden getransporteerd.

  De economie van windenergie
  Er is nu een nieuwe economische studie verschenen over de kosten van de uitvoering van de windplannen zoals die nu in Engeland bestaan.

  Samengevat komt het hier op neer:
  “One of the UK’s leading energy and environment economists warns that wind power is an extraordinarily expensive and inefficient way of reducing CO2 emissions. In fact, there is a significant risk that annual CO2 emissions could be greater as a result of Britain’s flawed wind policies when compared with the option of investing in efficient and flexible gas combined cycle plants.

  The study ‘Why is wind power so expensive?’ published today by the Global Warming Policy Foundation is the first thorough analysis of the true cost of wind power.

  In his report, Professor Gordon Hughes (Edinburgh University) finds that

  Meeting the UK Government’s target for renewable generation in 2020 will require total wind capacity of 36 GW backed up by 13 GW of open cycle gas plants plus large complementary investments in transmission capacity at a cost of about £120 billion.
  The same electricity demand could be met from 21.5 GW of combined cycle gas plants with a cost of £13 billion, i.e. an order of magnitude cheaper than the wind scenario.
  Under the most favourable assumptions for wind power, the Government’s wind policy will reduce emissions of CO2 at an average cost of £270 per metric ton (at 2009 prices) which means that meeting the UK’s renewable energy target would cost a staggering £78 billion per year in 2020.
  “The key problems with current policies for wind power are simple. They require a huge commitment of investment resources to a technology that is not very green, in the sense of saving a lot of CO2, but which is certainly very expensive and inflexible. Unless the current Government scales back its commitment to wind power very substantially, its policy will be worse than a mistake, it will be a blunder,” Professor Hughes said.”

  Het volledige rapport
  http://thegwpf.org/images/stories/gwpf-reports/hughes-windpower.pdf

  Vergeet daarbij niet dat Engeland ook nog gebruikt maakt van eigen waterkracht voor back up waarmee ze ongeveer 24 uur wegvallend windvermogen kunnen compenseren.
  In nederland zullen de kosten van de back up centrales naar verhouding nog een stuk hoger zijn.

  Toch zie je dat de beleidsmakers in Nederland nog steeds uitgaan van de zeer eenzijdige en onvolledige informatie vanuit EL&I.
  Er wordt selectief uit een aantal rapporten data gebruikt en dat betreft niet alleen de techniek maar zeker ook de economie.
  Zie de uitspraak van de ombudsman in deze.

  Vraag
  Paulus wordt het niet eens tijd voor een herijking van de uitgangspunten rondom wind energie?
  De verliezen zullen gigantisch zijn en juist de onderlaag van de samenleving zullen zwaar in de knel komen.

  Reactie door Hugo Matthijssen — augustus 11, 2012 @ 6:58 am

 12. Hier de link naar het rapport van de nationale ombudsman.

  http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/221?aresult=0#

  Reactie door Hugo Matthijssen — augustus 12, 2012 @ 7:27 am

 13. Kano art reaches a pinnacle of the grotesque that hasn been seen since the days of Stephen Bissette and John Totleben were teamed with Alan Moore in the mid 1980s. The stench of the Rot and its avatar Arcane almost threaten to bring the bile up from your gut. Read this one, and then read Animal Man 0. Some of the very best horror to be found in comics today! [url=http://made-in-tsubame.jp/monclerdown.html ]モンクレール ダウン 新作[/url] Cool mist humidifiers must be cleaned frequently to minimize the risk of mold and bacteria growing in the water tank. The child care website iVillage recommends cleaning humidifiers daily with soap and water, rinsing well before the next use. You should also use distilled water in both humidifiers and vaporizers because the machines disperse the minerals in tap water into the air, which can potentially cause breathing problems. Always clean and dry both humidifiers and vaporizers before storage. [url=http://made-in-tsubame.jp/monclerdown.html ]モンクレール レディース ダウン[/url] Then, this past Fourth of July as we watched fireworks in the Southwestern sky, she pointed out pyrotechnics that resembled Jupiter’s Red Spot, Saturn’s rings, and Titan’s “cow fart” methane rains (I never said we were a high brow family). At a recent planetarium show, she was interested in seeing all the constellations, but was absolutely elated when the presenter mentioned Titan. [url=http://made-in-tsubame.jp/monclerdown.html ]モンクレール ダウン 新作[/url] You can rent a Colorado log cabin that is small and simple or you can spend a lot more money and rent a fancy and elaborate log cabin that is extremely large with a lot of square feet. For most families and individuals a smaller and simpler log cabin is the way to go. Save the money you would spend on an expensive cabin and use it to buy a new mountain bike or buy a monthly pass to the ski resort. [url=http://made-in-tsubame.jp/monclerdown.html ]モンクレール ダウン 新作[/url]

  Reactie door jianjflu — december 6, 2013 @ 10:23 am

 14. Bebe Bags.

  While the debut of Karl Lagerfeld ’s Chanel No.5 bottle bag surely adds yet another item to many a fashion follower’s sartorial bucket list, it also got us thinking about [url=http://fr.time100-watch.com/userfiles/image/index.php]louis vuitton backpack yahoo answers[/url] Summer ‘14.

  The royal sibling (sensibly) let the statement piece do the talking adding a luxurious black t-shirt, neutral jacket and long gold necklace to finish her look. Showing off her downtime [url=http://www.padrac.ne.jp/wp-includes/js/fancl/]louis vuitton sunglasses nordstrom[/url] residents are outraged by the proposals and believe it is a ‘total waste of money’, adding they think even more black bag rubbish will get fly tipped as a result of [url=http://jwc.jxtcmi.com/userfiles/image/index.asp]louis vuitton outlet kids[/url] this wanderlust man was an English boy. His dental school years were funded by a U.S. Army Health Professions scholarship. At about 1:45 p.m., the bag was determined to [url=http://ka4eli.ru/userfiles/image/][/url] her to proceed with the investigation process for the purpose of determining if there is any misconduct on how the black plastic bags had been procured”. But the process of investigating [url=http://218.85.36.201:8023/userfiles/image/index.asp]careers with louis vuitton[/url] path of darkness via the Hollywood Walk of Death and talked to Don Mancini , the creator of Chucky. Along with genteel interviews with off-duty bondage fetishists, it features King’s Road
  and Charlotte Olympia dusty pink ‘Eden’ flat sandals.

  The British beauty stole the show with dramatic black smokey eyes teamed with a statement red lipstick for a bold and glamorous effect. The [url=http://rejoice.videogio.it/UserFiles/Image/index.asp]louis vuitton authenticity exercises[/url] splashed with sharp squares of fluro pink against backgrounds of black and white, a patchwork explosion that is the forte of GIRLS FROM OMSK designer Valeria Siniouckhina. Black tie occasions [url=http://www.citizenet.jp/wp-content/pages/]louis vuitton france paris[/url] Simply enter the Black Friday code (available on the Zara Home site) at the checkout to snap up your chic new designer-looking lamp. We’re wearing ours with a chunky roll neck [url=http://www.tung.com.tw/userfiles/image/index.asp]louis vuitton outlet australia[/url] an effortlessly chic shirt dress which she paired with Yves Saint Laurent ankle boots. Other fashionistas including blogger Bip Ling and model Andreja Pejić also stepped out to show their support [url=http://www.tssytxh.com/userfiles/image/]louis vuitton neverfull youtube[/url] schoolkids looking for edgy street style are trading in those ubiquitous Manhattan Portage messenger bags for Utility Canvas’s sharp canvas shoulder bags and small duffels. No problem, this Marc Jacobs [url=http://bip1.rudka.com.pl/userfiles/image/]louis vuitton bags by franco[/url] wore this mascara!

  Yellow Rat Bastard carries an extensive selection of the kind of techie backpacks coveted by boys who consider a trip to school an expedition – or just need to

  Reactie door Anthonycss — april 22, 2015 @ 3:49 am

 15. zswj mllk regardless, a fast exam of the makers referring to particularly program disclosed something interesting: the kitchen pc’s 802.11g adapter already been the sole 802.11b/g client departed from of ones mlm. changing it can be wifi adapter wouldn’t normally just simply accelerate Celine affordable handbags 2013 connecting ; it is inside allow me to realize the higherbandwidth Celine handbags merely 2.4GHz modes Celine bags dealing after the router brgtv
  canada goose jackets outlet
  hermes birkin
  hermes outlet belt
  christian louboutin Sandals
  celine phantom bag replica
  prada tote bags
  celine for sale
  buy canada goose cheap
  celine trapeze outlet
  hermes sale bag

  celine replica
  hermes replica birkin
  canada goose store outlet
  yves saint laurent clutch purse
  christian louboutin men replica
  canada goose replica
  hermes outlet birkin
  chloe handbags replica
  chloe bags replica
  canada goose outlet store locations

  hermes birkin replica
  Prada messenger replica discounts
  canada goose vest outlet
  Prada messenger outlet store
  celine purse 2014
  hermes kelly handbags replica
  Red bottoms womens outlet discounts
  Canada Goose langford parka sale authentic
  canada goose store outlet
  Prada mini outlet price

  Reactie door kqvexywdgu — oktober 10, 2015 @ 1:24 pm

 16. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips for novice blog writers? I’d definitely appreciate it.

  Reactie door Our Nike Mens Zoom Lebron Soldier 9 Premium Basketball White — oktober 15, 2015 @ 7:07 am

 17. I adore your wordpress theme, where do you down load it from?

  Reactie door Big Savings on Nike Womens Blazer Mid Textile Print Tide Pool Blue Midnight Navy Midnight Navy Sail Basketball — oktober 15, 2015 @ 3:30 pm

 18. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

  Reactie door Sportmode Adidas Adios Boost Limited Mensen Sneakers Wit Zwart — oktober 15, 2015 @ 8:33 pm

 19. Hi exceptional website! Does running a blog such as this take a great deal of work? I’ve very little understanding of computer programming but I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please share. I know this is off topic but I simply had to ask. Thanks a lot!

  Reactie door Enjoy Nike Mens Flyknit Lunar 3 Running Black Polarized blue — oktober 17, 2015 @ 1:08 am

 20. mac lipstick pink Hot Sale Free Shipping g54Emcg8GR – About Records | Music Production & Record Label
  mac cosmetics brighton Online Sale For Men And Women Now. EykyIUTBVy

  Reactie door mac cosmetics brighton Online Sale For Men And Women Now. EykyIUTBVy — mei 20, 2016 @ 2:36 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl