Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 16 december 2011, 10.34 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Greenchoice beboet wegens gerommel met eindafrekeningen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft energieleverancier Greenchoice een boete van €7,2 miljoen opgelegd, wegens het stelselmatig niet of te laat versturen van eindafrekeningen aan klanten die nog geld tegoed hadden.

(met dank aan zonnestroomproducenten voor afbeelding)

De hoogte van de boete is bijzonder, de praktijk als zodanig niet. Om deze reden heb ik bij de wijziging van de Electriciteits- en gaswet in november 2010 een amendement 32374-10 ingediend, om de discussie over meterstanden bij verhuizing en switchen van leverancier te beslechten. Het amendement is aangenomen, maar moet nog verwerkt worden in de nieuwe Informatiecode. Daar mag wel eens tempo mee gemaakt worden. Een ander amendement 32374-8, dat voorstelde om de netbeheerder verantwoordelijk te maken voor het aantonen en onderbouwen van de juiste cijfers werd verworpen (gesteund door SP, PVV, GL, CU,PvdD)

Lees hier het amendement 32374-10: 20101104 AMD 32374-10 Jansen meterstand tvv 9 AANGENOMEN

Lees hier het amendement 32374-8: 20101102 AMD 32374-8 Jansen geschillenbeslechting

Lees meer over de voorgeschiedenis verzameld door www.energieenwater.net

40 reacties »

 1. Tja de consumentenbond meldt al enige jaren op rij dat GreenChoise het hoogste scoort in klantvriendelijkheid.

  GreenPeace beveelt GreenChoise en nog twee andere leveranciers juist aan als werkelijk gegarandeerd groen.

  Via de Milieu Federatie Friesland heb ik me vorig jaar laten verleiden om deel te nemen aan een veiling georganiseerd door de vereniging Eigen Huis, waarbij ik groene stroom tegen het laagste tarief geleverd zou krijgen.

  ( Kennelijk heeft de Milieu Federatie mijn aanklacht serieus genomen en heeft dit jaar niet meer mee gedaan aan die veiling).

  Het gevolg was dat ik van GreenChoise

  ( waar ik overigens zeer tevreden over was, zeker ook juist door het kennelijk duidelijk ideële karakter en de positieve acties aangaande het entameren van kringloop opwekking)

  over ging naar Energie-Direct.

  Pas na de overgang kreeg ik een folder van dat bedrijf met de kop “Stroom = Stroom”. Die kreet kende ik nog van jaren geleden toen ik nog een OR voorzat van EPON ( nu Electrabel). Dat zette me hevig aan het denken.

  Via GreenPeace kwam ik er achter dat Energie Direct een volle dochter was van Essent en die weer een volle dochter van RWE, dat laatste was me bekend.

  ( Dit wordt niet tot nauwelijks naar de consument en zeker de kritische milieubewuste consument gecommuniceerd)

  Kortom ik kreeg dan wel groene stroom en gas, dat hoop ik dan maar, maar de winsten komen dus de oprichting van kolencentrales ten goede en die insteek werd mij ook nog eens bevestigd door GreenPeace.

  Verder weet ik, uit mijn werkzame verleden, dat de houding ten opzichte van kernenergie in die niche van de elektriciteitsvoorziening, altijd zeer groot en positief is geweest.

  Ik wenste daar helemaal niet aan mee te werken. Ik betaal zelfs eventueel liever wat meer.

  Kortom ik besloot om terug te keren naar GreenChoise en dat zal plaats gaan vinden met ingang van het nieuwe jaar.

  Overigens bij de overgang naar Energie Direct ben ik door GreenChoise direct en correct voorzien van het tegoed dat ik daar nog had staan.

  Kortom ik kan me wel iets voorstellen bij de insteek die ik op de door jou gegeven site:
  http://www.energieenwater.net/index.php/component/content/article/56-greenchoice/1840-neergang-greenchoice-is-niet-van-vandaag-of-gisteren.html

  vond aangaande de opmerkingen van de GreenChoise directie: De NMa lijkt een hetze te voeren tegen werkelijk groene energie bedrijven.

  Het zal best zo zijn dat er dingen mis gaan, maar op de betreffende site krijg ik de indruk dat de betreffende journalist, zijn professie daarvoor gebruikend, zijn ondervonden ellende wel erg uitvergroot en veralgemeniseert.

  Ik ben het wel in één ding met hem eens, de gesignaleerde ellende komt juist voort door de privatisering van die markt.

  Echter juist omdat die privatisering ons door rechts Nederland is opgelegd,

  dat deel van Nederland dus dat klimaat verandering maar een linkse hobby vindt, dat deel dat kernenergie en kolencentrales een prima vooruitgang vindt, dat Nederland die het stimuleren van vernieuwbare bronnen voor energieopwekking onzin en een links hobby vindt,

  is het een verademing dat er een bedrijf als GreenChoise bestaat.

  Dat het voorbestaan nu bedreigd wordt omdat de Nma en ik kan me echt niet aan de indruk onttrekken dat het vooropgezet is, ik schat de Nma ook in als juist de loopjongens van rechts, om dit soort bedrijven om zeep te helpen, kortom de Nma kon wel eens stevig mee werken aan concurrentievervalsing.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 16, 2011 @ 2:18 pm

 2. Tot op “zekere” hoogte kan ik wel met R. van B. mee gaan, maar er is beslist iets aan de hand bij Greenchoice (waar ik als zij- instromer via mijn zelfverkozen Echte Energie terecht kwam, die werd echter door Eneco opgevroten). Ik heb al twee keer geld terug geeist – en gekregen, omdat ik verpletterende spreadsheets had ingestuurd waarin mijn gelijk werd aangetoond over foutief berekende vastrechten. Het rommelt sowieso al lang bij de GC administratie. Ik ben niet de enige die daar over klaagt…

  Vergeet niet dat de directie is opgestapt. Dat doen ze niet zomaar. En een van de oprichtings-directeuren is daar al langer weg. Dat hoeft niks te betekenen, maar ik ga inmiddels aan de zuiverheid van de business-case van het management zoals het er nu zit (of eigenlijk dus: zat) te twijfelen. Ook al doet het pijn aan mijn hart. Nederland verdient zoveel beter!

  De NMa heeft helemaal niets met duurzaamheid, daar ben ik al heel lang achter. Maar het complot denken is natuurlijk wel een beetje (te) makkelijk. Ik geef toe: het kwam bij mij ook meteen in mijn gedachten op. Maar ga het maar eens aantonen. Het stikt daar van de dik (uit belastingen) betaalde juristen, weet waar je aan begint!

  @Paulus
  Over die meterstanden bij netbeheer: dat wordt een regelrechte ramp. Die schatten gewoon waar ze zin in hebben, en bij zonnestroom klanten is het regelmatig een absolute disaster. Jurgen Sweegers, jawel, die van diezelfde BRILJANT geschreven website, kan je daar alles over vertellen. Die is het ook helemaal zat, die “geweldige” liberalisering. Hij heeft “zijn meterstanden portie” ook al lang gehad. Tot ‘ie d’r beroerd van werd.

  De consument is de klos. Is het ooit anders geweest?

  Kan er plies plies plies een andere regering komen? Ze slopen dit land en haar inwoners!

  Reactie door Peter Segaar/Polder PV — december 17, 2011 @ 12:30 am

 3. @2 Peter Segaar.

  Kan zijn dat er bij GreenChoise iets aan de hand is.

  Echter de leden van de “Vereniging Eigenhuis”geven GreenChois een all over waardering van 8,5 dit jaar.

  De leden van de “Consumentenbond” doen dat met een 8,1 en voor zover ik kan nagaan krijgt geen enkele andere leverancier zulke cijfers. Bij de consumentenbond is GreenChoise dus al 3 jaar op rij het bedrijf met de hoogste waardering.

  Zoiets komt toch niet zomaar tot stand zou ik zo denken.

  Het is best mogelijk dat jij wat in de clinch hebt gelegen met GreenChoise, evenals die journalist die zijn probleem presenteert als iets dat gebruikelijk is.

  Ik kan je echter zeggen dat ik persoonlijk juist helemaal die ervaring niet heb, zie men bovenstaande relaas en ik kreeg het overschot binnen 14 dagen netjes uit betaald.

  Ooit nu al weer 21 jaar geleden kreeg ik een aanslag van wat toen nog het EGD heette, het besdrijf waar ik als productie medewerker al uit was weggesneden wegens de scheiding verplichting opgelegd door de overheid, die toen gold ( geen grotere vermogens dan 750 Kw mocht worden opgewekt door de distributie bedrijven de afgesplitste productie poten mochten alleen grotere vermogens opwekken),

  voor een vermogen van 5 MW/h. En ik woonde toen in een eigen huis van Zweedse origine en dus voldeed aan de Zweedse isolatie normen, daar kunnen zelfs vandaag de dag de bouwbsluiten nog een puntje aan zuigen.

  Dat kon dus niet waar zijn.

  Ik nam contact op met desbetreffende afdeling, helaas waren daar dus mij onbekende mensen afkomstig uit het reeds in gefuseerde gasbedrijf. Men kon mij niet helpen was de boodschap.

  Dus persoonlijk naar het hoofdkantoor, toen nog te Groningen ( het EGD was één van de vormers van het latere Essent) en daar iemand aangeschoten die ik kende en het probleem was getackeld.

  Ik realiseer me dat een ander hier wellicht langer in de problemen zou hebben gezeten, toch was dit een incident en ik rekende het dan ook niet toe aan het EGD als exemplarisch.

  Nogmaals met de betreffende waarderingcijfers lijkt het mij haast onmogelijk dat het ten laste gelegde gedrag exemplarisch kan zijn.

  Wat ik wel denk te weten is dat de boete extreem hoog is voor een bedrijfje, gezien de klandizie en gezien het zeer terughoudende beleid ten aanzien bijvoorbeeld giga indrukwekkende kantoorgebouwen. als GreenChoise.

  En dat laatste, hoewel ik werkelijk bezwaren heb tegen complot denken, doet mij wel degelijk vrezen dat ik wel eens gelijk zou kunnen hebben in deze.

  Roelf
  G

  Reactie door R. van Bergen — december 17, 2011 @ 4:15 pm

 4. @2 Peter Segaar

  “Vergeet niet dat de directie is opgestapt. Dat doen ze niet zomaar.”

  Dat klopt alleen de reden kan van allerlei aard zijn. Dat het samen valt met die boeten wil nog niet zeggen dat er een relatie is.

  Begin jaren 90 kwamen directie leden bij “bosjes” EPON ( de rechtsvoorganger van Electrabel) binnen en gingen ze er ook even hard bij bosjes weer uit. Zo heb ik in korte tijd 3 directeuren zien komen en de zelfde directeuren ook weer zien gaan. Ook de bouwheer van de toen in aanbouw zijnde Eemscentrale van 5 steg eenheden verdween halverwege de bouw uit het bedrijf, bij de laatste was enigzins duidelijk dat het hier een diepgaand conflict met de Directie voorzitter, Ludo van Halderen betrof.

  Ook andere leiding gevers direct onder de directie waren op eens te vinden in minder in het oog vallende functies of verdwenen na vele jaren in dienst te zijn geweest opeens.

  Maar er was er één die altijd bleef: Ludo van Halderen, deze deed EPON uiteindelijk over aan Electrabel, Suez de France dus en daarna werd hij directie voorzitter bij Nuon.

  De SP heeft hem daar ooit eens omschreven als graaier na het incasseren van een giga bonus.

  Dus directeuren kunnen om allerhande redenen verdwijnen dat men opstapt om redenen van die boeten kan maar behoeft niet zo te zijn. Wat ook kan: De ratten verlaten het zinkende schip en als dat zo is dan heeft de markt ( dus kern adepten) hun zin, hadden we eindelijk een echte ideële groen leverancier ( ik wil de andere 2 niet te kort doen) die de kern en kolen adepten kennelijk stevig voor de voeten liep en die zijn we dan dus kwijt.

  Een schouder klopje voor de huidige Nma ( vroeger toch iets van de ziekenfonds vermoorder Hoogenvorst nietwaar)zit er dan vast wel in.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 17, 2011 @ 5:29 pm

 5. Die zijn niet zelf opgestapt, ze moesten van de NMA!
  Tuurlijk heeft GC goede dingen gedaan, maar het bewust achterhouden van geld dat (ex)-klanten toekomt is crimineel. Daarom wordt er zo hard (7 miljoen is vele malen de winst van GC!!!)
  Dat is echt geen toevalligheid. De directie was op de hoogte en de cijfers die elk jaar moesten worden ingelverd bij de NMA-energiekamer (o.a. afwerking verhuisde of geswitchte klanten) zijn niet eerlijk ingevuld.

  Reactie door Peter Anson — december 18, 2011 @ 2:24 pm

 6. @5 Peter Anson

  “Tuurlijk heeft GC goede dingen gedaan.”

  Jawel en ononbeerlijke dingen om onze aarde hopelijk wat langer leefbaar te houden. En zoals je opmerkt’

  ” vele malen de winst van GC!!!)

  lijkt er toch verdomd veel op dat het de bedoeling is dat GreenChoise naar de bliksem gaat.

  Dit lijkt mij niet op een straf geven voor volgens de Nma aangetoonde malversaties, dit is proberen een bedrijf dat kennelijk ook op ideële grondslag opereert, de nek om te draaien.

  ( ASN bank let op uw zaak)

  En blijft voor mij in hoeverre wijkt dit gedrag van kennelijke malversaties af van de andere maatschappijen?

  Immers zo’n constatering lijkt volkomen in strijd met de uitkomsten van klanten/leden onderzoeken van “Eigen Huis” , op zich een opportunistische club die als doel heeft de eigen huis bezitters aan voordelen te helpen en de “Consumentenbond” ook een opportunistische club die zich ten doel stelt de consumenten rechten te verdedigen en de leden consument aan voordelen te helpen.

  Kortom 2 organisaties met in essentie geen enkele connectie met het ideaal om de energie voorziening te laten omschakelen naar duurzaamheid. Op zich organisaties met een neutrale opstelling ten aanzien van waar de geleverde energie mee opgewekt wordt, zie mijn boven staande relaas betreffende “Energie direct” promoten, als het maar goedkoop is.

  Dit kan ik dus niet rijmen met de keiharde conclusie die de Nma heeft getrokken.

  De boete heeft de schijn, althans in mijn ogen, dat de Nma bedrijven als GreenChoise de markt uit wil werken en helaas ga ik, geheel tegen mijn normale instelling in, denken aan een complot geïnspireerd door Economische zaken.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 18, 2011 @ 5:15 pm

 7. nee, hoor.
  De NMA (toezichthouder Energiekamer is daar een onderdeel van) baalt er juist verschrikkelijk van dat men GC moet beboeten. De inval is immers al in de 1e helft van 2011 geweest. De sector zag dit al aankomen.
  GC heeft de boel geflest. Geld niet teruggeven, met als reden dat de meterstanden niet betrouwbaar zou zijn. En als je geld moest bijbetalen is de meterstand wel betrouwbaar.?
  Die boetes voor colportages, eerder in 2011. waren nog schoonheidsfoutjes doordat men niet goed bovenop de externe partij zat.
  Dat GC uit de markt zou worden gewerkt is onzinnige complottheorie. NMA zou namelijk helemaal (zie persbericht NMA) geen extra positieve opmerkingen hoeven maken over GC.

  Reactie door Peter Anson — december 18, 2011 @ 9:18 pm

 8. @7 Peter Anson

  Tja ik lees toch andere zaken in dat persbericht dan jij.

  Dat zal dan wel komen door mijn andere visie op de elektriciteits wereld, waar ik zelf 30 jaar werkzaam in ben gewest. Waar ik als OR voorzitter van toen nog een overheidsbedrijf, het dagelijks bestuur van dat bedrijf ( dus de politiek) in opdracht van mijn OR ( let op dus personeel werkzaam in de opwekking) zover heb gekregen dat dat bestuur de optie kern afwees.

  Wellicht kun je je niet voorstellen wat voor een inspanningen zeker ook persoonlijke tegenwerking heeft opgeleverd binnen een sector waar Kernenergie zoiets als een geloof was en is.

  Dus er zullen in mijn overwegingen zeker invoelings zaken aan de orde zijn.

  Kortom, ik kan het zeker mis hebben, maar ik vertrouw het zaakje dus niet.

  En dat wantrouwen heb je niet weggenomen, evenmin de persverklaring van de Nma.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 19, 2011 @ 11:52 am

 9. Roelf. Ik ben er nog niet uit, mentaal gezien.
  Overigens ben ik ondanks de facturatie “akkefietjes” (die dat niet zijn als je doordenkt over de consequenties, ik zie “met belangstelling” de beloofde nota tegemoet of niet weer dezelfde “blunder” is gemaakt) altijd hartstochtelijk verdediger van GC geweest. Op GoT worden mij tien klanten die zijn geswitcht naar GC toegeschreven, dus aan mij heeft het beslist niet gelegen. Ik heb altijd mensen doorverwezen naar GC als “enige decente alternatief op de energie piraten markt”.

  Ik ben ook niet “van de complot theorieën”, maar ook ik volg de energiewereld al vele jaren, en wat ik daar heb “meegemaakt” deed regelmatig de tanden uit mijn schedel vallen. Het is een beerput, of het is een zwijnenstal. Die is doortrokken van totale politieke corruptie (waar Paulus manmoedig regelmatig als nette parlementariër wat aan poogt te doen).

  Ik kan in ieder geval niet anders concluderen dat NMa helemaal nooit wat met “duurzaam” heeft gehad, die was en is er uitsluitend voor “de markt”. Of dat repercussies op het huidige “dossier GC” heeft gehad laat zich moeilijk vaststellen.

  Laat ik het er op houden dat ik het nu nog niet geloof dat er sprake is van “bijbedoelingen” dan wel van “opzet”. Al is de leveranciersverplichting sowieso van Staatswege (lees: EL&I, lees: opdrachtgevers Energie-Nederland, onder leiding van een ex-”miljeu”minister…) al mogelijk de ondergang voor Greenchoice. Dat is al erg genoeg.

  Als het WEL doorgestoken kaart van de NMa zal blijken te zijn (vooralsnog totaal onbewezen), mogen ze allemaal een week lang op het schavot in het Binnenhof (en nog wat maanden dwangarbeid in de eerste de beste kolencentrale als toetje, een uranium mijn mag ook).

  Reactie door Peter Segaar/Polder PV — december 19, 2011 @ 12:42 pm

 10. @9 Peter Segaar.

  Ik wil je graag verklaren waarop ik mijn wantrouwen stoel.

  Misschien ook wat voor Peter Anson.

  Midden jaren 80 hadden we de Maatschappelijke discussie Energiebeleid. Het ging om de variatie in brandstof voor de opwekking van elektriciteit en de plaats voor eventueel de vestiging van 3 kerncentrales.

  Ik was werkzaam bij het Electriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe en wel als storingstechnicus op de Eemscentrale. Daarnaast was ik toen voorzitter van de OR.

  Het personeel van de Eemscentrale was al in algemeenheid niet gecharmeerd van de mogelijkheid ooit een Kerncentrale te moeten bemannen, en dat om de zelfde ideële redenen waarom men ook toen tegen kernenergie was. Daarnaast bleek ook het grootste deel van het personeel werkzaam in de distributie tegenstander van Kernenergie om de zelfde redenen ( Alle redenen die vandaag de dag dus nog opgaan).

  Als enige OR in de sector hebben we toen een nota geproduceerd en ingebracht in de inspraak procedure die duidelijk maakte dat wij absoluut geen kernenergie op onze lokatie wensten ( De directie was hier zeker niet van gecharmeerd).

  Het zelfde standpunt werd door ons kenbaar gemaakt in een openbare vergadering van de Politieke bestuurders van het EGD

  ( toen waren die vergaderingen wettelijk verplicht openbaar, het EGD was een zogenaamde gemeenschappelijke regeling),

  uiteindelijk sprak dat bestuur zich, weer natuurlijk in een openbare vergadering waarbij de pers nadrukkelijk in grote getale aanwezig was in meerderheid uit tegen de aanwijzing als vestigingsplaats voor een Kerncentrale aan de Eemshaven.

  Kortom de OR had met mij als woordvoerder , een stevige overwinning binnen gehaald voor het personeel maar zeker ook voor de milieubeweging, mensen als Damveld ( Milieu federatie Groningen) waren hier zeer content mee. De directie van het EGD echter in het geheel niet. Toch moet ik zeggen dat ik bij hen geen rancune kon bespeuren, wat ik niet kan zeggen van de direct daaronder opererende echelons. Jawel ik heb het heel goed kunnen merken.

  Toen kwam de door Den Haag opgelegde scheiding van opwekking en distributie en de verplichting tot fuseren, de inleiding tot de privatisering.

  We waren verplicht als OR te gaan overleggen/onderhandelen met de OR’en van PEB Friesland, De IJsselcentrale en de PGEM.

  Vooral bij de laatste groep zat kennelijk ook nog iets van solidariteit met het nabijgelegen Dodewaard.

  Bij de eerste kennismaking werd mij door de voorzitter van de PGEM finnig toegevoegd:”Jullie zullen eerst jullie anti kernenergie standpunt moeten inslikken anders kunnen we niet verder praten”.

  Dit was te belachelijk voor woorden, maar geeft andermaal aan wat de sfeer is bij dit type mensen die vooral middels selectie worden gestimuleerd in een organisatie waar het tegen de standpunten van de directie zijn als verraad wordt beschouwd, een mentaliteit die nog steeds in die sector eminent aanwezig is ( overigens ook andere bedrijven kunnen er wat van).

  Mijn delegatie heeft die voorziteer duidelijk gemaakt dat we helemaal geen behoefte hadden aan enige vorm van deling of fusie, maar dat wij en zij wel door Den Haag gedwongen, in het zelfde bootje zaten. maar dat we best weer naar Groningen wilden afreizen met een mededeling voor ons bestuur en directie, dat vooreerst het hele circus niet door kon gaan. En dat de OR PGEM er misschien goed aan zou doen zich te realiseren dat de beste vestigingsplaats voor welke vorm van grootschalige opwekking dan ook binnen het gebied van het te vormen bedrijf EPON, zich aan de Eems bevond.

  Dat wij als personeelsvertegenwoordiging echter geen enkel bezwaar hadden tegen het afketsen van dit soort besprekingen.

  Toen bond deze vazal van zijn directie in en konden we beginnen aan onderhandelingen.

  Kortom ik poog met bovenstaande een schets te geven hoe ik tegen dit type mensen ben aangelopen en welke ervaringen ik als deelgenoot in die rijdende trein met dit type mens heb gehad.

  Per saldo dus steeds negatief, omdat er altijd op de persoon werd gespeeld en nooit op grond van argumenten werd vergaderd/ onderhandelt.

  Mijn wantrouwen ten aanzien van deze, vooral exhobitante boete en het doel daarvan is dan ook door mijn ervaringen in een heel werkzaamleven in die sector ingegeven.

  Daarnaast is het ook nog eens zo, dat GreenChoise prachtige projecten wil ondersteunen van mensen die zelfstandig willen gaan opwekken zoals jij en je club. Mij lijkt dat juist in een geliberaliseerde markt uiterst noodzakelijk en die miljoenen kunnen nu niet meer aan dit soort projecten worden besteed.

  Een zo’n project is bijvoorbeeld het op eigen kosten willen plaatsen van zonnepanelen op daken van particulieren die daarvoor geëigend zijn, de vergunningen regelen voor zo’n project, de panelen betalen en laten installeren op kosten van het bedrijf en de eigennaar van het dak ik meen 15 jaar lang het gewone tarief te rekenen voor de gebruikte energie, waarna de eigenaar van het dak zelf eigenaar van wet geplaatste wordt en dus uiteindelijk zelf producent.

  ( De details kunnen iets afwijken, maar zo staat het mij nu voor ogen, ik ben een huurder, dus per definitie kan zoiets niet voor mij opgaan, was ik echter nog eigenaar van een woning, en in het verleden liet ik een huis volgens Zweedse normen, geheel van hout, bouwen, dan had ik zeker belangstelling gehad).

  Of mijn wantrouwen gegrond is zal wel nooit bewezen worden.

  Maar voor mij lijkt dit dus te stinken.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 19, 2011 @ 3:11 pm

 11. Dank voor de (onheilspellende) achtergronden. Maar er zijn natuurlijk meer belangen bij gekomen. De Staat der NEEderlanden roomt immers gigantisch af van elke verkochte kWh (bijna zeventig procent tegenwoordig, beetje afhankelijk van je contractprijs bij particulieren), en is de ergste belanghebbende. Het maakt ze geen biet uit hoe die kWh er uit ziet (van gitzwart kolen-gekleurd tot donkergroen zonnestroom-geel, als ‘t maar “wordt verkocht” door een officieel erkende leverancier).

  Zolang de kongsie (die ik de Unholy Alliance ben gaan noemen) Staat en energiesector blijft bestaan, gaat het hier van kwaad tot erger.

  Maar we dwalen af, het ging hier over Greenchoice (die flink heeft geblunderd, en niet voor de eerste keer). En de positie van de NMa in de hele affaire. Hoe denkt u de NMa aan te (kunnen) pakken, als het lijkt zoals u schetst dat “het” zou kunnen zijn? Dat ze driedubbele pet op hadden bij het “verstrekken van de hoogste boete ooit aan een NL energiebedrijf(JE)”???

  Je zult toch minstens met een beetje bewijs daarvoor moeten komen. Anders word je bij de eerste de beste rechtszitting in de hoek geparkeerd.

  En dan lachen ze zich bij Energie-Nederland helemaal het klokkie rond…

  Reactie door Peter Segaar/Polder PV — december 19, 2011 @ 5:00 pm

 12. @11 Segaar

  “Hoe denkt u de NMa aan te (kunnen) pakken, als het lijkt zoals u schetst dat “het” zou kunnen zijn? ”

  Ik zou het niet weten. Maar ik kan me voorstellen dat een deel van de politiek bij zo’n ernstig vermoeden, zelfde formulering als bij een vervolging van een misdrijf bij een ernstig vermoeden, van zo’n gang van zaken toch zeker stappen zal pogen te ondernemen.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 19, 2011 @ 8:19 pm

 13. Hoewel het niets met GC. te maken heeft doch dat het in het elecriciteitswereldje stinkt (zij het op een heel ander level) blijkt uit onderstaand.
  In een paar reacties kwam het reeds aan de orde.
  Ik las dit een paar jaar geleden en heb het zorvuldig bewaard.

  Frontal 21 Interview, juli 2007.

  Een insider vertelt. Prijsmanipulatie op de Leipziger Stroombeurs

  Een energiehandelaar vertelt over de prijsmanipulaties op de Stroombeurs van Leipzig. Financiële beurs specialisten ontmoeten elkaar regelmatig in London en spreken daar af om de stroomprijs in Leipzig in de hoogte te drijven. De koersen op de Stroombeurs zijn maatgevend voor de elektriciteitsprijs die de consumenten betalen. De handelaar wil anoniem blijven.

  Frontal21: U beweert, dat een kleine groep van handelaren de prijs manipuleert. Hoe gaat dat in zijn werk?

  Insider: De elektriciteitsmarkt is in vergelijking met andere warenmarkten zeer klein. Dat vertaalt zich in de situatie dat slechts weinig handelaren, met een fors gevulde portefeuille aan marktvraag van vele bedrijven, de markt naar boven of naar onder kunnen drijven, al naar gelang dat hen uitkomt. Het zijn vooral banken en financiële dienstverleners die op de termijnmarkt zeer actief zijn. De instanties dus die over zeer veel geld beschikken, en waarmee ze kunnen “spelen”. Als ik veel geld zou hebben waarmee ik kan spelen, en wat ik zou willen vermeerderen via een risicoarme route door onderlinge prijsafspraken, is dit natuurlijk een zeer probaat middel om enerzijds voor het bedrijf geld te verdienen, en daarbovenop als handelaar er ook nog eens een enorme bonus aan over te houden.

  Frontal21: Hoe gaat die prijsmanipulatie nu precies in zijn werk? Wie maakt afspraken met wie?

  Insider: De personen die elkaar regelmatig ontmoeten zijn bijvoorbeeld de vijf toonaangevende handelaren voor de Duitse markt, die bij 5 grote internationale handelshuizen werken. Deze personen ontmoeten elkaar in een half privé, half beroepsmatige entourage. En daar wordt besproken, in welke richting de marktprijs zich zou moeten ontwikkelen. Dienovereenkomstig wordt op de volgende dag door deze handelaren “gehandeld volgens afspraak”. Als vijf handelaren elkaar ontmoeten, die een vraagquotum van ongeveer 60 tot 70 procent van de markt achter zich hebben, kunnen deze de uiteindelijke prijs zonder meer beïnvloeden.

  Frontal21: Hoe bent u te weten gekomen dat zulke afspraken gemaakt worden?

  Insider: Dat weet ik, omdat ik zelf de informatie gekregen heb, die uit deze bijeenkomsten voortgekomen is, en mij in deze context ook verteld werd wie normaal gesproken deelneemt aan deze bijeenkomsten.

  Frontal21: Waarom geeft de kleine kring van handelaren deze explosieve informatie aan u?

  Insider: Zij informeren andere handelaren via Messenger of E-mail in welke richting de prijs zich zal ontwikkelen, en ze hebben daardoor een risicoloze kans om stroom vandaag gunstig in te kopen en op een daartoe afgesproken dag in de week weer te verkopen, omdat op basis van de vraag van vele handelaren de marktprijs in dit tijdsbestek duidelijk gestegen zal zijn.

  In andere woorden, het is een “self-fulfilling prophecy”. De kleine handelaren weten dat deze hints in het verleden altijd klopten, baseren hun eigen handelswijze dan ook op deze hints van de grote jongens, en kopen zelf elektriciteit in. Daardoor ontstaat ook nog eens een multiplicator-effekt, en daardoor stijgt de prijs gegarandeerd.

  Frontal21: Wat wordt er in genoemde e-mails aangekondigd?

  Insider: Aangekondigd wordt, dat een specifiek “contract” in een week een nieuw maximum zal bereiken. Daarvoor zorgen vijf grote handelaren er voor, dat dit contract in de hoogte wordt gedreven, en in genoemde week inderdaad een nieuw maximum zal bereiken. De resulterende winst voor de kleinere en ook voor de grote handelaren is vanzelfsprekend, aangezien iedereen weet dat een nieuw maximum bereikt zal worden. En men zegt dan min of meer tegen zichzelf, als ik vandaag stroom inkoop, verkoop ik binnen een week, en heb dan zonder risico zeer veel geld verdiend.

  Frontal21: Wat staat er dan in zo’n e-mail?

  Insider: Normaal gesproken wordt er niet offensief geformuleerd, wat er staat te gebeuren, maar er wordt in termen van “teleurstelling” gesproken als de prijs zal dalen. En van “verrassing” wordt gebezigd als de prijs zal stijgen. Zo is het gebruikelijk, dat een week voor de bepaalde “termijndag” ["Stichtag"] gesteld wordt dat er op deze termijndag van een “verrassing” sprake zal zijn… En deze verrassing ligt dan in het feit, dat in een week tijd, volgens de wens van de grote marktdeelnemers, een nieuw maximum bereikt wordt voor het betreffende contract.

  Frontal21: Op de EEX zijn verschillende markt-segmenten actief. Om welke markt gaat het hier?

  Insider: Ik spreek in dit geval over de termijnmarkt, waar deze afspraken plaatsvinden en de prijzen doelbewust gestuurd worden.

  Frontal21: Wat betekent dat allemaal voor de termijnmarkt?

  Insider: Dat heeft tot gevolg dat de prijs op de termijnmarkt volslagen willekeurig tot stand komt. En dat deze niet is gebaseerd op de olieprijzen, de prijzen voor kolen of die voor gas. Het betekent juist dat de termijnmarkt prijs zich ontwikkelt volgens de willekeurige beslissingen van centrale handelaren die een hoog aandeel van de vraagmarkt in hun portefeuille hebben. Dat is in de elektriciteitsmarkt mogelijk, omdat deze markt in vergelijking met andere grondstofmarkten vele malen kleiner is en slechts een handvol ondernemingen de marktprijs volgens hun goeddunken kunnen dicteren.

  Frontal21: Wie zijn de winnaars en wie de verliezers van dit systeem?

  Insider: Iedereen die over de inside info beschikt hoort de kassa rinkelen. Verliezen doet uiteindelijk de elektriciteitsconsument, die met een veel hoger prijsniveau geconfronteerd wordt dan voorheen het geval was.Stellingname van de Leipziger Stroombeurs t.a.v. de verwijten van prijsmanipulatie
  Beurs-directeur Hans-Bernd Menzel werpt in het Frontal 21 interview de manipulatie verwijten van zich af. Op de vraag “Kunt u zich voorstellen, dat handelaren afspraken maken om de beursprijs naar boven te drijven?” antwoord hij: “Ik kan me veel voorstellen. Belangrijk is hier de vraag, of we zulke zaken wel kunnen ontdekken en of we vervolgens dan zulke handelswijzen zouden kunnen bestraffen. Het instrumentarium daartoe staat tot onze beschikking – tot aan het inschakelen van het Openbare Ministerie [Staatsanwaltschaft] aan toe. Tot op de dag van vandaag is dat nog niet nodig geweest.”

  Reactie door Martin — december 19, 2011 @ 9:32 pm

 14. Grappig dat Martin dat noemt, van die “manipulaties” (ik heb de uitzending al tijd geleden gezien).

  Zonnestroom drukt nu al de termijnprijzen op zelfs al niet zomerse dagen in Duitsland (zelfde beurs), midden op de dag. Volgens Photon (november nummer) gebeurt dit nu ook al met de Day-Ahead handel.

  Dat is pas een sterk staaltje van “markt manipulatie”. Alleen is het in dit geval gewoon de combinatie “groen altijd voor grijs” in BRD, gecombineerd met dat zo verfoeide “markt mechanisme” die dat effect (tezamen met merit order effect) bewerkstelligt. Vandaar dat de fossiele branche Merkel/CDU onder druk zet om een schandalige cap van maximaal 1 GWp bijbouw van PV-capaciteit te accepteren (wat de definitieve nekslag voor de Duitse zonnestroom branche zou geven).

  http://www.polderpv.nl/nieuws_PV81.htm#30okt2011_zonnestroom_onmisbare_component_BRD

  Reactie door Peter Segaar/Polder PV — december 19, 2011 @ 10:08 pm

 15. @13 Martin

  “13.Hoewel het niets met GC. te maken heeft doch dat het in het elecriciteitswereldje stinkt (zij het op een heel ander level) blijkt uit onderstaand.”

  Hoe heeft dit niets met GreenChoise te maken Martin?

  Als mijn vermoeden juist is en als, zoals Segaar denkt dat er met de markt verdringimg van zonnenenerhie aan de hand is. Dan is het toch niet ondenkbaar dat de Nma gewoon gebruikt wordt als politiek instrument?

  Juist omdat elektriciteit een onmisbaare zaak is in onze samenleving ligt met privatisering juist de manipulatie altijd op de loer, het zelfde is aan de orde op de termijn markt van voedsel.

  Ten koste van mensen wordt hun essentiele levensbehoeft zo gebruikt dat uitbuiting alleen maar het gevolg kan zijn.

  En dan hoeven we het nog niet eens te hebben over de negatieve effecten op de hoogst noodzakelijke maatregelen ten behoeve van milieu/klimaat.

  Ik zie dus in het door jou aangehaalde verhaal juist een ondersteuning van mijn vermoeden.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 20, 2011 @ 12:06 pm

 16. @R. van B.

  Terzijde, doch toch maar even voor de duidelijkheid. Greenchoice schrijft hun eigen marktlabel naam zonder “S”.

  Al heten ze formeel volgens NMa al van meet af aan “Groene Energie Administratie B.V.”. Maar dat bekt natuurlijk minder lekker in een piratenmarkt. Vandaar dus dat “Greenchoice”.

  Staat bij de NMa genoteerd:

  http://www.nma.nl/images/Greenchoice%20ELEK22-191896.pdf

  Reactie door Peter Segaar/Polder PV — december 20, 2011 @ 1:31 pm

 17. @ Roel & Peter.

  Doet me deugd dat jullie reageren.
  Een beetje afdwalen van GC vind ik geen enkel probleem; uit het een volgt het andere en het heeft allemaal met elkaar te maken.
  Peter: de mogelijke cap van 1 GWp in Duitsland zou heel goed door de el-bobo’s aldaar “gemanipuleerd” zijn.
  Merkel sluit de kerncentrales en lijkt me sterk dat zij dit toelaat.
  Jammer dat Hermann Scheer haar hierin niet meer kan steunen.
  Neem rustig van mij aan dat we erg worden gemanipuleerd.
  Men ziet gebeuren dat o.a. zonnestroom doorzet en willen dit ten koste van alles voorkomen.
  Je zou hier de Occupy-beweging eveneens op moeten zetten.
  Maar dat doen ze al, zij het meer gefocussed op de bankwereld.
  Wie o wie bindt de kat de bel aan?
  Desondanks stap ik per eerstvolgende meteropname (a.s. april) over op GC.
  Het is de minst erge van het stel en ze kopen (van mij ook groene stroom) en leveren enkel groene stroom.
  Voor geïnteresseerden zie: http://www.polderpv.nl/PV-newbees5.htm#27sep2011_Martin_Hijink
  ‘k Ben nieuwsgierig of Paulus Jansen deze discussie ook volgt.
  Brengt hem mogelijk op een idee.

  Reactie door Martin — december 20, 2011 @ 5:34 pm

 18. En dit is wat GreenChouce er zelf van zegt:

  http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/pers/over-boete-nma?utm_medium=email&utm_campaign=NB+dec&utm_content=digitalemailing+dec&utm_term=dtbf+meewind&utm_source=Alleklanten&utm_name=visierexwinel

  Merk op het salaris van de voorzitter/oprichter van de directie à €80.000 dit is een schijntje vergeleken bij de salarissen, zonder bonus, van de voorzitters van de voormalige openbare nuts bedrijven ( de gehele benaming kan al heel lang niet meer waar gemaakt worden) en die krijgen dan ook nog eens een bonus van bijvoorbeeld 10 maal de hoogte van deze directie voorzitter ( Ludo van Halderen).

  Voor mij staat het vast dit is een ideele organisatie, die onevenredig hard wordt gepakt door de Nma en dat zal zijn reden hebben en die reden ligt zeker bij de Nma zelf.

  Ik raak steeds meer van het laatste overtuigd.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 21, 2011 @ 2:02 pm

 19. Geen enkele leverancier (lees: commercieel bedrijf) kan (langdurig) “een ideële organisatie” zijn of blijven, beste R. van B.

  Maar ik blijf ze (nog) het voordeel van de twijfel gunnen, ideëel of niet.

  Zelfs een hard criticus is zich inmiddels ernstig achter de oren gaan krabben nadat hij door de nette juristen van het sjieke NMa de Nederlandse rimboe in werd gestuurd met nietszeggende – en ronduit schandalige – lulkoek:

  http://www.energieenwater.net/index.php/alle-berichten/1855-nma-directie-greenchoice-heeft-gefraudeerd-maar-is-dat-eigenlijk-wel-zo.html

  Wordt vast wel vervolgd.

  Paulus is best wel bereid om, mocht blijken dat het adagium “waar rook is, is vuur” m.b.t. de handelswijze van NMa m.b.t. Greenchoice dicht bij de waarheid blijkt te liggen, Verhagen het vuur na aan de schenen te leggen en de waarheid op tafel zien te krijgen. Hoe onfris die ook wel zou kunnen zijn. Ik kijk nergens meer van op.

  Ergo: hoognodig dat er een Marktwaakhond naar het handelen van de Marktwaakhonden gaat kijken. Mag wat mij betreft een buitenlander van onbesproken blazoen zijn. Want marktwaakhonden lijken inmiddels zwaar politiek gekleurde keffertjes te zijn die steeds vaker de verkeerde slachtoffers lijken te bijten…

  Reactie door Peter Segaar/Polder PV — december 22, 2011 @ 1:21 am

 20. @19 Segaar

  “19.Geen enkele leverancier (lees: commercieel bedrijf) kan (langdurig) “een ideële organisatie” zijn of blijven, beste R. van B.”

  Wat kort door de bocht Segaar.

  Op deze markt is ieder bedrijf dat alleen consequent groen verkoopt en dat geen enkele binding heeft, wil hebben, met een bedrijf dat kern promoot en/of kolen wil gaan stoken, een bedrijf op ideële basis.

  Commercieel is de andere kant, gewoon stroom verkopen onder het motto “Stroom = Stroom”‘, Energie direct, een kreet die overigens natuurkundig juist is maar dan wel beweren dat je alleen groen levert. Ideëel is overigens in deze markt evengoed het bedrijf dat alleen belooft je van Kernstroom te voorzien, maar ik denk dat dat bedrijf ook een stevige binding zal hebben met één van de andere groten op de energiemarkt.

  Blijft dat de directeur duidelijk geen zelf verrijker is en dus,

  hoewel de mogelijkheid vast aanwezig is en de Nma hem ook nog eens insinueerend aanwijst als iemand die het in eigen zak had willen steken,

  kennelijk ook ideële motieven heeft om het bedrijf op te richten en draaiende te houden. Ik zie enige overeenkomst met de zelf opgelegde, ook om ideële redenen, vermindering van inkomen door SP politiekers.

  Verder betreffende het door jou aangevoerde artikel, jawel ook deze onderzoeksjournalist voert nog meer dubieuze zaken, of zaken die ten minste opheldering behoeven, aan betreffende de insteek van de Nma in deze. Ernstig is dat de Nma, in tegenstelling tot wat gebruikelijk moet zijn, geen inzage geeft in de tot stand koming van reden om straf op te leggen.

  Ik begin nu echt onaangename geuren te ruiken.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 22, 2011 @ 3:40 pm

 21. Welkom in de beerput die de energiewereld (van NL, maar niet uniek) heet.

  Maar dat wist u natuurlijk al lang.

  Energie = (heul veul) Geld = Macht = Po-li-tiek

  Leer er maar mee leven. Een utopie zal het nooit gaan worden. We kunnen het echter beslist beter gaan maken.

  Reactie door Peter Segaar/Polder PV — december 22, 2011 @ 11:14 pm

 22. @21 Peter Segaar.

  “21.Welkom in de beerput die de energiewereld (van NL, maar niet uniek) heet.”

  Zoals je boven kunt lezen heb ik die beerput zien ontstaan als gevolg van de Privatisering. Ik stond er met mijn neus op en ik heb me, in eerste instantie met het personeel en de OR van het EGD, verzet.

  Die privatisering ging zo langzaam, want de eerste stappen werden al gezet begin jaren 80 met CoCoNut, dat het de werkelijke eigenaren van die bedrijven, de bevolking, volkomen is ontgaan dat ze door politici bestolen werden en hen een toekomstig voordeel werd voorgespiegeld wat nooit is waar gemaakt, wel zijn nu de revenuen voor aandeelhouders en niet meer voor de gemeenschap ( bij Electrabel zelfs voor een groot deel voor de Franse staat), wel is de gemeenschap de zeggenschap op een essentieel onderdeel van de economie, volkomen kwijt.

  Ik weet dus al heel lang van die zich steeds verder uitbreidende beerput,ik zat er zelfs in.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 23, 2011 @ 4:23 pm

 23. @22 Roelf.

  Ik denk dat het enige tegengas dat de burger kan geven is: zelf elektriciteit opwekken d.m.v. zonnepanelen, o.i.d.
  Ben blij dat ik (nagenoeg) zelfvoorzienend ben. Vandaag alweer 8,1kWh!

  Verder kun je denken aan participeren bij b.v. Windvogel, Zonvogel of een ander (coöperatief) gezelschap/stichting/vereniging.
  Er zijn er genoeg van.
  Denk ook eens aan de actie WWZ van Marjan Minnesma of vergelijkbare activiteiten. Er zijn meerdere op PV-gebied.
  Ga rond in je familiekring, buurt, o.i.d. en probeer gelijkgezindten te “kietelen” voor een gezamenlijke aankoop. Een mij bekende installateur wil ook voor dergelijke activiteiten wel de installatie verzorgen.
  Hij stelt: werk is werk. Heeft ook meerdere systemen van WWZ geïnstalleerd voor mensen welke niet het dak op durfden of niet voldoende technische kennis hadden.
  Frappant is dat in ons dorp na mij al 3 andere mensen mijn pv-systeem als voorbeeld namen.
  Totaal 21000Wp aan zonnepanelen in enkele maanden tijds! Goed voor een opbrengst van rond 18000kWh/jaar. En: 11.000 kg Co2-besparing! Enkele anderen staan ook op punt van aanschaf.

  Veranderingen/vernieuwingen komen van onderaf.
  Om bij de politiek “blokkering in denken” te doorbreken (een enkeling daargelaten) zou je aan de basis opnieuw moeten beginnen.
  Gelukkig worden er in Nederland al veel activiteiten ondernomen.
  Je creëert een soort spin-off.
  Je ziet het bij de “Arabische Lente”; helaas met veel bloedvergieten.
  De franse revolutie, Luther, Luther King, Gorbatchov, Mandela, e.v.a. zijn voorbeelden van dit fenomeen. Komt vanuit de bevolking of door een gedreven persoon.

  Wat betreft het niet geven van uitleg over de boete vraag ik me af of de wet op openbaarheid van bestuur een middel is om hierin klaarheid te brengen.

  Ik dwaal wel erg ver van het oorspronkelijke onderwerp (boete GC) af maar vind het een erg zinnige discussie; wordt vervolgd?
  Goed te vernemen dat je zelf in de “beerput” zat; kun je er beter een mening over vormen.

  Reactie door Martin — december 24, 2011 @ 5:26 pm

 24. Sorry: @20 Roelf

  Reactie door Martin — december 24, 2011 @ 5:30 pm

 25. Even een soort nabrander:
  THINK GLOBAL, WORK LOCAL, is mijn mening.
  Ik hoop dat veel meer mensen dit oppikken.
  ‘k Verwacht reactie van Roelf & Peter Segaar.

  Reactie door Martin — december 24, 2011 @ 11:52 pm

 26. Mijn mening ken je al Martin (@25).

  Alleen een degelijk Einspeise Gesetz met alle Duitse rimram (ALLES moet goed geregeld gaan worden, netbeheerders moeten worden gemuilkorfd, noem maar op) gaat echt een revolutie veroorzaken. Salderen gaat een fuik inlopen als er massaal “van onderaf” bij geplaatst gaat worden, de chaos op de markt nog groter gaat worden, en het allemaal bij Min. Fin. “niet meer leuk” wordt bevonden. Lees: ingrepen in de saldering liggen dan voor de hand.

  En dan zitten we allemaal met de gebakken peren…

  Reactie door Peter Segaar/Polder PV — december 25, 2011 @ 12:29 am

 27. Zelfs koninging Beatrix zei gister:
  “Wat begint in het klein kan uitgroeien tot een nieuwe cultuur van zorg om de toekomst. Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf”
  ZPV stelt dat haar dit niet is gedicteerd door Verhagen en z’n kornuiten.

  Reactie door Martin — december 26, 2011 @ 11:11 am

 28. @27 Martin

  Blonde Geert de enige echte leider en het enige echte lid van de PVV, heeft al gereageerd. Hij lijkt het een schande te vinden dat Beatrix dit soort uitspraken doet.

  Lijkt het er niet alleen op dat onze koningin een fatsoenlijk mens is, maar bevestigt geblondeerde Geert dat ook nog eens.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 26, 2011 @ 11:29 am

 29. @26 Peter Segaar.

  De chaos op de markt zal niet alleen groter worden, de net stabiliteit zal bij geen regie, zoals nu min of meer de realiteit is, ernstig in gevaar komen.

  Een paar jaar terug kwam een groot deel van Noord Duitsland in het donker te zitten en werd op een haar na een groot deel van de rest van Europa meegesleurd, omdat een grote hoeveelheid windmolens bij een 9 de Beaufort overstijgende storm allen uit de wind draaiden om schade te voorkomen. Er viel in één klap een groot vermogen weg, vermogen dat ook nog eens werd geleverd door asynchrone machines.
  En door de liberalisering is er vandaag de dag geen enkele fatsoenlijke prikkel om dit soort problemen op te lossen. Helemaal niet als overheids transport bedrijven, zoals het Nederlandse de markt op gaan om, aan ernstig achterstallig onderhoud lijdende, Duitse netten op te kopen.

  Ook hier heb ik sterk de indruk dat men het ook op een technische, maatschappij schadende, collapse wil laten aan komen. Dan hebben we in zo’n redenatie wel kernenergie nodig om CO2 vrij netstabiliteit te garanderen.

  Er zit en andermaal ik heb niets met complottheorieën, vast een dergelijk plan achter om door sturing aan te tonen dat het bouwen op stromingbronnen een doodlopende weg moet zijn.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 26, 2011 @ 11:41 am

 30. @29 Peter,
  Zou een z.g.”europeesch smartgrid” hier een oplossing kunnen bieden?
  Meen me te herinneren dat je daar nogal negatief over deed?
  Kan het mis hebben. zo ja: sorry hiervoor.
  Onze zoon schrijft i.o.v. NRC binnenkort een verhaal over de opzet van een “smartgrid” van Canada tot Mexico. Hij was daar eind oktober in opdracht.
  Ook daar is dit min of meer een hot item.
  ‘k Hoop van harte dat hij vanuit, vanuit z’n hopenlijk neutrale/onbevooroordeelde positie (hij had er nooit iets van gehoord; hij kende dit fenomeen überhaupt niet vertelde hij eergisteren!) iets zinnigs over kan publiceren.
  Hoe dan ook: alle beetjes helpen.

  Reactie door Martin — december 27, 2011 @ 11:47 pm

 31. @30 Martin

  Ja de problematiek wordt bij het idee smart Grid duidelijk onderkend. Maar de oplossing kon wel eens moeilijker zijn dan het idee. Op Wikipedia geeft men al enige probleem zaken aan, de traagheid van opstarten van Gasturbines en in de conventtonele opwekking zijn die de snelste en de volkomen logheid van het kunnen reageren van kolengestookte centrales.

  Een probleem bij molens is de asynchrone opwekking, dus men is afhankelijk van synchrone machines, dus van de centrales, om ook maar iets op te wekken. Daarnaast werken deze machines daardoor destabiliserend op het gehele net.

  Bij omgezette gelijkstroom via inverters, dus het geval bij zonnecollector, zou iets denkbaar kunnen zijn dat bij wegval van de frequentie sturing het één of ander mechanisme, elektronisch, de frequentie stabiel kan houden.

  Ik heb zo geen idee hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden, maar als het mogelijk is dan is het probleem van netinstabiliteit juist door de inzet van zon, zelfs aanmerkelijk opgelost lijkt me.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 28, 2011 @ 2:12 pm

 32. @31 Roelf

  Het is juist dat de centrale opwekkers
  Vernomen dat ECN, UvU, UvA, Kema en dergelijke instanties hiernaar onderzoek doen.
  Ook de industrie is hier mee bezig, o.a. Nedap.
  Laatste heeft vlgs. mij een unit genaamd “PowerRouter” welke, voorzover ik het kan begrijpen, per opwekker/invoeder de netstabiliteit kan monitoren/sturen
  Ik heb helaas te weinig kennis op dit gebied om dit te kunnen beoordelen.
  Mogelijk is dit jou vakgebied gezien je achtergrond.
  Vraag me trouwens wel af hoe dit in Duitsland geregeld is; zelden of nooit een storing voor zover ik weet. Afgezien dan van de “bijna storing” voor enkele jaren.
  Via het EEG wordt immens veel “voor de meter” eingespeist.

  Is een DC-grid een oplossing; ik meen dat de kabel tussen Noorwegen en Nederland ook DC is. Heb je niks met frequentie’s, cosinus en andere belangrijke parameters te maken.
  Stel het wel een beetje simpel; er zullen dan weer andere beren op de weg staan!
  Dit waren zomaar een paar opmerkingen mijnerzijds.

  Reactie door Martin — december 28, 2011 @ 8:34 pm

 33. @31 Roelf,
  Sorry: eerste zin een stukje weggevallen.
  Ik bedoel te zeggen dat de centrale opwekkers alle parameters terecht in gaten houden als een spin in een web. Bij decentrale opwekking (voor de meter) moeten deze opwekkers dit zelf doen; hoe is dit te sturen? Er zitten dan heel veel spinnetjes in één web welke bij elk vliegje nerveus gaan reageren met gevolg dat het een puinhoop wordt!
  Heb m’n zoon al “gewaarschuwd” dat e.e.a. immens veel complexer is dan hij in de verste verte maar kan vermoeden.
  Als oud-techneut Wtb. ken ik dit uit m’n “werkzame jaren”.

  Reactie door Martin — december 28, 2011 @ 9:24 pm

 34. Martin

  Zoals al aangegeven, ik ben al 15 jaar niet meer beroepsmatig bezig, dus bepaalde technische mogelijkheden kunnen aan mijn aandacht ontsnapt zij.

  Wat betreft netstabiliteit:

  De grote, maar ook decentrale kleinere centrales, werken met Synchrone generatoren. Kort houdt dat in dat een vast machnetisch veld wordt rondgedraaid binnen de stator van die generator waardoor de wisseling van velden alleen afhankelijk is van de rotatiesnelheid en wel in Europa 3000 omw/min, dat komt overeen met 50 Hz. ( In Amerika is dat 60 Hz).

  Als een generator aan het net wordt geschakeld dan gaat dat via zogenaamde synchronisatie,

  een momenteel min of meer geautomatiseerd proces.

  men zorgt dat het toerental iets hoger is dan 3000 omwentelingen, en dat wel binnen wel bepaalde grenzen, dat om terug levering te voorkomen, de generator zou dan eenmaal parallel geschakeld als motor gaan draaien en dat is absoluut niet de bedoeling.

  ( Bij de moderne gasturbines wordt wel zoiets als teruglevering toegepast, de generator wordt daar gebruikt als startmotor, vroeger was daar een aparte diesel voor).

  Alle aan het net gekoppelde generatoren houden elkaar zo in evenwicht, bij verhoging van het toerental door meer brandstof toe te voeren gaat niet het toerental omhoog, maar wordt er meer energie in het net gestopt ( wordt die energie niet af genomen dan gaat de frequentie natuurlijk wel omhoog).

  Als je vooral veel grote generatoren op grote onderlinge afstand hebt, of veel kleinere meer ook op grote afstand omdat ze als cluster energie leveren,

  Op de Eemscentrale staan bijvoorbeeld 5 Stegeenheden, maar wel geclusterd,

  Dan wordt bij uitval van groot vermogen de hele zaak die aan het net hangt min of meer instabiel, hoe groter het vermogen en hoe minder draaiende reserve,

  dat is vermogen dat alle machines wel kunnen leveren maar die op dat moment niet nodig is,

  hoe groter de kans op een zich voortzettende black out.

  Als je nu veel asynchrone machines hebt, windmolens zijn doorgaans asynchrone machines, dan wordt het risico groter.

  De bekrachtiging van het benodigde veld komt dan vanuit het net, dus met een toerental van 3000 omwentelingen, de wind moet nu zorgen dat de rotor meer omwentelingen wil maken dan die 3000,

  door het toepassen van meerpoligheid kan de rotorsnelheid evenredig worden verlaagd om zo toch aan het “nettoerental” van 3000 is 50 Hz te komen,

  omdat het aangesloten net dat tegenhoudt wordt de machnetische slip zo omgezet in elektrisch vermogen.

  Je zult begrijpen dat deze generatoren dus van nature de neiging hebben om de netfrequentie te verlagen en dat dat dus wordt voorkomen door voldoende vermogen in het net te hebben aan synchrone machines die dat tegen gaan.

  Maar ook zal duidelijk zijn dat zo opgewekt decentraal vermogen niets kan bijdragen aan de verhoging van de netstabiliteit.

  Dat kun je wel verwachten van een situatie die we tot aan midden jaren 70 wel hadden, veel kleinere generatoren, centrales, verspreid over het land. In de jaren 70 werd het koppelnet zodanig versterkt, 380 Kv ring, dat voor onderlinge ondersteuning die kleinere, minder efficiënte, centrales niet meer nodig waren, van windmolens was toen nog geen sprake.

  De gelijkspanningkabel vanuit Noorwegen.

  Al begin jaren 90 was er sprake van de aanleg van die kabel, ook liepen er besprekingen met IJsland over zo’n kabel, daar al jaren niets meer van gehoord. Vorig jaar is die van Noorwegen dan eindelijk gerealiseerd, ik meen een vermogen van 700 MW.

  Daar zijn wel enige milieu opmerkingen bij te maken en zelfs enige mensenrechten opmerkingen.

  Voor het realiseren van waterkracht in Noorwegen zijn door de aanleg van dammen grote stukken weidegrond van de Samen ( Lappen, de Europese Indianen wordt wel een gezegd , met ongeveer een gelijke status als de indianen in de USA, hun belangen worden altijd ondergeschikt gemaakt aan de belangen van Europeanen) onder water komen te staan. De overleving van de Samen heeft daardoor een extra moeilijkheidsgraad gekregen.

  Terug naar de techniek, door een grote sprong in de vermogenselektronica werd het mogelijk om via wisselrichters van groot vermogen, de aan Noorse kant aangeleverde draaistroom ( 3 fasen wisselstroom dus) om te zetten naar gelijkstroom. Aan onze kant aan de Eemshaven gebeurt het zelfde met de gelijkstroom en wordt er dus weer draaistoom van gemaakt.

  Hoe de sturing techniek in deze wordt toegepast is voor mij ook onduidelijk, ik bemoei me er immers al heel lang niet meer mee. Dus of deze gelijkstroom kabel toch kan bijdragen aan netstabiliteit is voor mij ook onduidelijk.

  Martin, omdat ik niet weet in hoeverre jij ingevoerd bent in deze materie is het best mogelijk dat ik je, deels, ouwe koek heb voorgeschoteld. Aan de andere kant hoop ik zo een beetje aan je vragen tegemoet gekomen te zijn.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 29, 2011 @ 1:51 pm

 35. @34 Roelf.
  Heb een beetje hier over de grens rondgesnuffeld hoe men daar omgaat met de netstabiliteit.
  Ook daar inderdaad een hot item.
  Zie onderstaand.

  Stromnetze fit machen für erneuerbare Energie – technische Herausforderungen beim Netzausbau

  von Dipl.-Ing. Ludger Meier, Vorstandsvorsitzender des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN)

  Erneuerbare Energien sollen nach dem aktuellen Energiekonzept der Bundesregierung bis 2020 mindestens 35 Prozent der Stromerzeugung ausmachen; der heutige Anteil beträgt etwa 17 Prozent (2010). Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, müssen nicht nur neue Erzeugungskapazitäten geschaffen werden, vielmehr müssen auch die Stromnetze grundlegend angepasst werden. Ein Teil der Erzeugungsanlagen kann aus technischen Gründen nicht mehr unverzüglich an das Netz angeschlossen werden.

  Des Weiteren kann die Überproduktion von Strom – insbesondere bei geeigneter Wetterlage mit viel Wind und Sonne sowie geringem Verbrauch – derzeit nicht gespeichert werden, da entsprechende Speicher nicht verfügbar sind. Ein anderer Aspekt betrifft die Herausforderungen an die Netzstabilität durch den Wechsel von Großerzeugern (z. B. konventionelle Kraftwerke) hin zu vielen kleineren, dezentral und unabhängig voneinander arbeitenden Erzeugungsanlagen. Betrachtungen zur Netzstabilität sind technisch komplex und von hoher Bedeutung für die Versorgungssicherheit.

  Reactie door Martin — december 29, 2011 @ 9:04 pm

 36. @35 Martin

  Jawel het is werkelijk heel complex en als er geen oplossing wordt gevonden dan zal het een grote hinderpaal zijn voor het vervangen van conventioneel opgewekt en Kern opgewekt, door zo veel mogelijk stromingbronnen.

  Het voorbeeld wat genoemd wordt, veel wind en veel zon bij geringe afname, zou in eerste instantie tot vermindering van conventionele opwekking “moeten” leiden, omdat anders de frequentie uit de hand gaat lopen. Echter als zowel de weidverspreide zonneleverancier als ook de asynchrone windmolens dan de overhand krijgen ( ik ga er even van uit dat men voor de zonneenergie geen passende oplossing heeft om de frequentie op 50 Hz te houden) dan loopt men dus in de frequentie val.

  Ik hoop dat men die oplossing zal vinden.

  Anders vrees ik dat we een donkere toekomst tegemoet gaan.

  Eens raakt fossiel op ( De Club van Rome heeft indicatief aangegeven binnen welke tijdspanne dat zou kunnen gebeuren) en ik heb berichten gezien die beweren dat het point even in zicht komt. Als we onze welvaart, hopelijk wel wat eerlijker verdeelt, willen handhaven en we geen Kern willen, en wegens alleen al de afvalproblematiek zou dat de meest onverstandige keus voor het alternatief zijn ( daar gelaten dat niemand een kerncentrale absoluut veilig kan ontwerpen en dat het gebruikelijk is dat technici bij ontwerpen steeds weer een blinde vlek blijken te hebben voor dat wat mis kan gaan, ik weet het uit mijn eigen praktijk) dan moet er een oplossing komen voor die netstabiliteit. Anders zal de massa massaal roepen om kernenergie.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 30, 2011 @ 3:37 pm

 37. @36

  R. van Bergen: “ik ga er even van uit dat men voor de zonneenergie geen passende oplossing heeft om de frequentie op 50 Hz te houden”

  Ja hoor, daar zijn de Duitsers al jaren mee bezig. Alle omvormers moeten aangepast gaan worden, waar ze nu nog direct afschakelen vanaf net frequentie 50,2 Herz, moeten ze nu (cq., voor de vele kleinere omvormers, zo meteen) geleidelijk aan gaan afschakelen, trapsgewijs, zodat er voldoende tijd over is om bij calamiteiten te reageren.

  Gaat verder veel te ver hier, dit onderwerp gaat over Greenchoice.

  Reactie door Peter Segaar/Polder PV — januari 3, 2012 @ 1:35 am

 38. @37 Segaar.

  Gaat wellicht te ver, maar ik denk dat de webmaster van Paulus dat wel zal uitmaken.

  Ik reageerde op een nadere vraag om toelichting van Martin.

  En wat jij hier beschrijft ondersteund de netstabiliteit niet, of je nu snel of langzaam afschakelt bij frequentie daling, je schakelt voeding af en het net wordt steeds in-stabieler.

  Wat er moet gebeuren om de netstabiliteit te ondersteunen is nu juist 50 Hz handhaven als door het afschakelen van voedingsbronnen de frequentie gaat dalen, door het noodzakelijke vermogen bij te schakelen of meer op te wekken. Het afschakelen bij een doorzettende daling van de frequentie heeft, bij conventtonele opwekking, als doel de opwekker te vrijwaren van schade, immers er kan dan duidelijk onvoldoende energie opgewekt worden om juist de frequentie te handhaven?

  Dus afschakelen van zonne energie heeft verergerend effect op de net instabiliteit.

  En daar zal toch, juist bij het broodnodige vergroten van het aandeel stromingsbronnen, een oplossing voor gevonden moeten worden.

  Zoiets als een stabiele wisselrichter, die nu juist niet afhankelijk hoeft te zijn van de heersende netfrequentie.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — januari 3, 2012 @ 11:57 am

 39. @36 Roelf
  Frequentie in de hand houden….?
  Duidelijk wat je bedoelt. Voor mij geen “oude koek”! ‘k Weet er weinig van
  ‘k Heb eens even de gegevens van m’n inverter (Stecagrid 2010-masterslave) naar voren gehaald en op display van de inverter gekeken.
  Blijkt dat, in ieder geval door Steca aangegeven, dat de frequentie binnen de daarvoor gestelde eisen blijft. In Duitsland is min. 47,5 en max. 52 Hz.
  Als alle inverterfabrikanten, in Duitsland met SMA als toonaangevende, aan deze eisen voldoen, hoezo zouden er dan problemen kunnen ontstaan w.b.t. frequentieafwijking?
  Mijn kennis schiet tekort dat ik dit mogelijke probleem kan begrijpen resp. beoordelen.
  Jij mischien wel?
  Het is wel bekend dat de tolerantie per land divers is doch moet met europesche regelgeving toch op te lossen zijn.
  M’n eigen kleine inverters (lang geleden gefabriceerd) zijn van fabriekswege zo afgesteld dat bij een lagere frequentie dan 49,58 Hz en boven 50,42 Hz de conversie automatisch wordt onderbroken; bij bereiken van de normen treden ze weer in werking. Trouwens dito voor de afgeven spanning. Dit is wettelijk voorgeschreven.
  Ik zou eens op het belgische forum: zonstraal.forump.be kunnen vragen of dit in Belgie een onderwerp is. Men loopt daar erg voor op gebied van pv.

  Discussie over opraken van aardse energievoorraden is uiteraard erg zinvol.
  Hoe verander je het huidige patroon? De Dalai Lama zei: CHANGES ONLY TAKES PLACE THROUGH ACTION!
  Ook de koningin sprak dezer dagen dito in deze richting.

  Vind het jammer dat enkel jij & ik van het oorspronkelijke onderwerp (boete GC) zover afgedwaald zijn dat we over nogal technische zaken discussiëren!
  Stel dan ook voor de discussie te beëindigen; we komen er toch niet uit.
  Mocht je toch nog willen reageren: OK.
  P.s.:
  Zie zonet dat Peter toch reageerde tussen z’n drukke werkzaamheden door.
  Zoals ik ook al stelde: ver afgedwaald doch zo gaat dat op een verjaardagsvisite ook!
  Soms komen er leuke/creatieve/vernieuwende zaken uit voort.

  Reactie door Martin — januari 3, 2012 @ 8:14 pm

 40. @39 Martin

  Ik houdt het kort.

  Als er minder geproduceerd wordt dan dat er wordt gevraagd dan zakt de frequentie.

  ( Windkracht 9 alle op vol vermogen draaiende windmolens draaien om veiligheidredenen uit de wind).

  Dan zal de energie geleverd moeten worden door installaties op te regelen. Dat zal ook nog eens snel moeten gebeuren. Als er geen draaiende reserve is ( dat is de capaciteit die de centrales dus over hebben in hun dan draaiende machines) dan zakt de frequentie tot de toegestane grens en schakelen de machines om inherente veiligheid af, dus nog grotere daling van de frequentie, eindresultaat Black Out.

  Voor zover ik het kan overzien kan ook zonnenenergie dat niet compenseren. Immers als er wordt terug geleverd worden draaiende machines afgeregeld of zelfs afgeschakeld. Op zich is de opwekking via particuliere zonnepanelen niet regelbaar, men verbruikt het opgewekte zelf en eventueel levert men het surplus aan het net.

  Daar ligt dus het probleem wat ik poog te signaleren.

  Ook ik houd het hier maar bij.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — januari 4, 2012 @ 3:36 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl