Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 7 december 2011, 12.10 uur – paulus
Categorie: in de media, wonen

De Boer vs Jansen: huur op maat

Beste Paulus, via deze column is het aantrekkelijk om een schot voor de boeg te nemen op discussies die nog plaats moeten vinden. Ik wil het alvast met je gaan hebben over ‘huren op maat’, gezien de actualiteit in Amsterdam.

‘Amsterdam wil gaan experimenteren met het koppelen van de huur aan het inkomen van de huurder en de populariteit van een woning. Hoe hoger het inkomen van de bewoner of hoe gewilder de woning, hoe hoger de huur. De proef houdt ook in dat de huren van woningen op minder populaire plekken omlaag kunnen. Bovendien moet de maatregel gepaard gaan met het verruimen van de regels voor het krijgen van huurtoeslag. Ook mensen in duurdere woningen moeten die kunnen krijgen. Anders kunnen zij daar niet meer terecht.’ (Bron: Het Parool)

De VVD is voor het gegeven dat werken moet lonen. Dat is niet het geval met ‘huren op maat’. Indien je inkomen stijgt in het Amsterdamse voorstel en het ‘huren op maat’ model, dan stijgt de huur mee. Hiermee wordt de armoedeval groter. Dat wil zeggen dat de stap om te gaan werken, of meer te gaan werken, wordt vergroot. In Amsterdam wil PvdA wethouder Ossel dat de huurtoeslag voor lagere inkomens in duurdere woningen moet worden verruimd. Dit is te absurd voor woorden. Mensen hebben recht op een fatsoenlijk dak boven het hoofd, dat staat wat de VVD betreft buiten kijf. Maar om lagere inkomens de mogelijkheid te geven om in grotere, en duurdere huurwoningen te wonen en de hogere huur te compenseren door middel van huurtoeslag, druist recht tegen mijn rechtvaardigheidsgevoelens in. Het kan niet zo zijn dat we in Nederland allemaal gaan mee betalen aan hogere huren in Amsterdam.

Toch zie ik wél wat in het tweede deel van het Amsterdamse voorstel namelijk hoe gewilder de woning, hoe hoger de huur. Dit heet marktwerking. Hoe mooier de woning en de locatie van de woning, hoe hoger de huur. Dit is naar mijn smaak de stip op de horizon waar we uiteindelijk met de huurmarkt naar toe zouden moeten. Alle huurwoningen marktconform, en compensatie van de laagste inkomens middels huurtoeslag. Echter, als lagere inkomens groter en mooier willen wonen, dan zullen ze ook een hogere huur moeten betalen.

In het systeem van huurberekening zoals we dat kennen in het Woningwaarderingsstelsel zit een fout geweven, namelijk dat een huurwoning in Amsterdam net zo duur is als een huurwoning in een gebied waar sprake is van krimp. Bijvoorbeeld in Zuid-Limburg of Noordoost Groningen. De gewildheid van de locatie moet een rol gaan spelen in de huurberekening. Dit maakt deze gebieden meteen aantrekkelijker om te wonen. Niet alleen voor een eerste (huur)woning, maar ook voor een tweede(koop)woning. Dit laatste is nu al het geval.

Het is dus onwenselijk om hogere huur van duurdere woningen, te compenseren via de huurtoeslag. Hiermee wordt het budget voor de huurtoeslag te zwaar belast, en het scheefwonen bevorderd. Bovendien worden mensen niet gemotiveerd om te gaan werken, en vergroot het hun afhankelijkheid van de zittende politiek. Dit alles lijkt me onwenselijk, in tegenstelling tot de mogelijkheid om een hogere huur te vragen voor een gewildere locatie. Een gewilde locatie is onderdeel van het totale woongenot en mag daarom best worden vertaald in een hogere huur.

Op 21 december aanstaande is er nog een overleg met minister Donner over het huurbeleid. Onder andere kunnen we het dan hier over hebben.

Met vriendelijke groet!

Betty

Ha die Betty, grappig: sinds we op 14 oktober 2010 met deze twistcolumn startten, is dit nu de vijfde keer dat je een voorstel doet om de huren te verhogen (op 8 november 2010 en op 17 januari, 31 januari en 14 februari 2011). Klaarblijkelijk heb je het gevoel dat je een enorm maatschappelijk probleem op de korrel hebt.

Ik sla er daarom nog maar eens Woonuitgaven huurders en kopers van het ministerie van Binnenlandse Zaken op na. Hé, dat is gek: volgens deze uitgave is de woonquote van kopers inclusief energiekosten en gemeentelijke lasten 26,3 procent. Voor huurders is dit maar liefst 36,6 procent. De woonquote exclusief energie en gemeentelijke lasten bedraagt respectievelijk 15,9 procent en 23,2 procent. Ik begin nu toch opeens het gevoel te krijgen dat iemand een niet bestaand probleem aan het oplossen is.

De actualiteit van de corporatie-huurmarkt in Amsterdam is dat de huur in gewilde wijken bij mutatie sterk verhoogd wordt, als de woning al niet verkocht wordt. Die wijken zitten straks op slot voor alles en iedereen met een salaris onder twee keer modaal. Na de laatste wijziging van het woningwaarderingstelsel kunnen aantrekkelijke woningen die vrijkomen (die hebben altijd meer dan 142 punten) immers direct geliberaliseerd worden.

Over het echte probleem in de huursector kon je vandaag lezen in Trouw Te rijk voor sociale huur, te arm voor koop : het echtpaar met twee kinderen in de Haarlemmermeer dat zit opgesloten in zijn driekamer huurflatje, omdat ze net meer dan €33.000 verdienen, maar te weinig om een huis te kunnen kopen. Wat voor perspectief heeft de VVD deze mensen te bieden?

Groeten, Paulus

5 reacties »

 1. Hoge huizenprijzen kunnen een bijverschijnsel zijn van welvaart en voorspoed. In de politiek en in het bijzonder bij de VVD, hebben ze op dit punt wat moeite met het onderscheid tussen oorzaak en gevolg, waardoor het idee ontstaan is dat alles wel goed komt als de huizenprijzen maar flink omhoog gaan en in ieder geval niet gaan dalen. Dit idee is er intussen zo ingehamerd, dat het voor degenen die er in geloven niet meer beoordeeld of overwogen hoeft te worden. Daar komt bij dat er mensen zijn die financieel belang hebben bij hoge huizenprijzen. Dat geldt met name voor mensen met een duur koophuis en een nog hogere hypotheek, die maximaal van de hypotheekrenteaftrek profiteren. Deze mensen worden ook wel “scheefleners” genoemd en zijn goed vertegenwoordigd onder de politici. De scheefleners zijn heilig voor het huidige kabinet. Zie ook http://www.youtube.com/watch?v=OcE5SIQQ31s
  Allerlei maatregelen van het kabinet, zoals tijdelijke verlaging van overdrachtsbelasting, de verlenging van de verhoging van de NHG en ook huurverhogingen hebben tot strekking de huizenprijzen omhoog te krijgen. Scheefleners zullen eerder op de VVD stemmen dan anderen. De VVD is dus gebaat bij nieuwe scheefleners. Starterssubsidies, startersleningen, verlaging van overdrachtsbelasting, NHG en andere hypotheekgaranties e.d. hebben tot doel huurders in staat te stellen scheefleners te worden en huurverhogingen, sloop van “sociale” huurwoningen e.d. hebben de strekking hen daartoe te dwingen.
  Misschien is hiermee een beetje verklaard waarom Betty en ook Donner de huren zo ontzettend graag verder omhoog willen hebben.

  Reactie door Willem Nass — december 7, 2011 @ 11:40 pm

 2. Jammer, dat het kleine beetje wat je overhoudt als niet- alteveel-verdiener na het betalen van je huur je door hen met een dik gesmeerde en belegde boterham niet wordt gegunt.
  Procederen gaat ook niet meer helpen, want uiteindelijk kom je straks Donner dan weer bij de Raad van Staten tegen.

  Reactie door Ruud van der Kroft — december 8, 2011 @ 1:40 pm

 3. @2 Ruud van de Kroft.

  Volkomen met je eens.

  De echte veel verdieners en ik reken daar zeker ook kamerleden toe,

  de SP is een uitzonderingen wegens de zelf gekozen afroming van het honorarium,

  wensen helemaal niet in de wijken te wonen die tot stand zijn gekomen als sociale woningbouw.

  De rijken willen separaat wonen van het gepeupel, dat is de werkelijke inhoud van het taalgebruik van de doorsnee VVD ‘er, jawel ik weet het in scheer ook dame De Boer over die kam.

  Kortom van echt scheef wonen zal nooit enige sprake zijn.

  Wat wel het geval is en dan ook nog zeer beperkt, is dat mensen die voortkomen uit de werkelijk werkende klasse, en zich middels hun werkelijke vaardigheden op een niveau van inkomen hebben gebracht dat modaal genoemd wordt, wel in deze buurten willen wonen en voor eerst niet om de zogenaamd lage huren, maar om de sociale cohesie die hen aan die buurten bindt.
  Een sociale cohesie die zich vaak vertaald in het mede buurtbewoners bijstaan als weer de één of andere asociaal die zich liberaal noemt, overigens zijn die zelfs ruim voor handen bij de PvdA, hun leven zuur wil maken door het leven nog onbetaalbaarder voor ze te maken.

  En ik weet dan ook haast zeker dat de zogenaamde scheefwoon situatie, die dus in werkelijkheid dat absoluut niet is, juist VVD ‘ers een doorn in het oog moet zijn. Zo wonen er nog wat weerbare burgers tussen het plebs en zo wordt zo’n buurt nog wat door inzet van die wat beter gesitueerde bewoners, leefbaar gehouden en wordt de verpaupering afgeremd, want als het aan liberalen ligt dan moeten er weer getto’s ontstaan van wat zij asocialen wensen te nomen, zich absoluut geen rekenschap willen geven van hun eigen schandalige asociale insteek in onze maatschappij.

  Huur op maat, zoals het hier omschreven wordt is een totaal overbodige insteek. Het is in omgekeerde zin het zelfde als de villabezitter verplichten die villa te verkopen en in een sociale huurwoning te gaan wonen om zo mee te betalen aan de instandhouding van de sociale woningbouw, ik zou haast zeggen dat zo een maatregel sociaal verantwoord is en wellicht die villa bewoner eens met de neus op de feiten zou drukken aangaande de toestand van zijnMEDEMENSEN en hoe die zich verhoudt tot zijn handelen.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 9, 2011 @ 3:03 pm

 4. Betty, Paulus e.a. reagerenden,

  Jammer dat er zo weinig rationeel gediscussierd wordt over het thema Huur op Maat. Huur op Maat is noch rechts, noch links, het is een rationele methode om betaalbaarheid te realiseren. In welke mate je dat doet, daar kun je als linkse of rechts politicus over verschillen.

  We moeten met beperkte middelen belangrijke maatschappelijke doelen bereiken. Tot voor kort hadden corporaties “geld zat”, maar die tijd is echt over. Dus moeten we nadenken waar we het ons geld aan besteden.
  Huurkortingen, want daar gaat het in de sociale huur om, moeten zinvol besteed worden:
  -aan mensen die het nodig hebben, zodat ook in Amsterdam de schoonmaker en de politieagent kunnen wonen. Hoe zie jij dat dan Betty, met Amsterdamse markthuren?
  2 om segregatie te voorkomen, in wijken die kwetsbaar zijn.
  Maar waarom zouden we forse huurkortingen blijven betalen aan mensen die best de huur zelf kunnen opbrengen, in buurten die het prima doen?
  Daar is niks sociaals, noch liberaals aan!

  Alles wat we daar aan overbodige korting doorberekenen, kunnen we niet inzetten om elders problemen op te lossen. Als we het geld niet slim gebruiken, betalen huurders die het water al aan de lippen staat de rekenening..

  Maarten Vos
  Vidomes

  Reactie door Maarten Vos — december 9, 2011 @ 3:14 pm

 5. Waarom kunnen makelaars eigenlijk alles doen waar ze zin in hebben? Ik ben druk met de organisatie Woonhuis O/G uit Hilversum omdat ze simpelweg weigeren de huur, courtage en borg terug te betalen voor een woning waar mijn vriendin al tijden niet in kan!

  We zijn inmiddels ook maar een blog begonnen. Via http://woonhuis.nl-klachten.nl kun je lezen hoe het allemaal loopt.

  Reactie door Alexander van Dijl — januari 28, 2012 @ 6:58 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl