Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 4 december 2011, 14.29 uur – paulus
Categorie: Algemeen, energie & klimaat, ruimtelijke ordening

Megawindparken in Drentse/Groningse veenkoloniën: mag het een onsje minder?

Afgelopen vrijdag was ik te gast op een debatavond over de plannen voor een aantal grote windparken in het grensgebied van Groningen en Drenthe. Daar zijn inmiddels voor meer dan 700MW aan plannen in de maak (o.m. Drentse monden en N33), terwijl de totale taakstelling voor de provincie Drenthe slechts 280MW bedraagt. De bewoners van het gebied worden daar knap zenuwachtig van.


zoekgebied voor windpark Drentse Monden, ten zuidoosten van Stadskanaal; het idee is om de turbines evenwijdig aan de lintdorpen Nieuw Buinen, 1e en 2e Excloërmond en Valtermond te plaatsen

De avond was georganiseerd door de SP Borger-Odoorn en de SP statenfractie Drenthe. Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van het platform Storm, waarin vier bewonersorganisaties uit de regio hun krachten gebundeld hebben, en twee boeren van Duurzame Energieproductie Exloërmond een van de initiatiefnemers voor een windpark.

Al snel werd me duidelijk dat -ook hier!- het volstrekte gebrek aan ruimtelijke regie bij de ontwikkeling van windparken de tegenwind onder de bevolking flink aanwakkert. Zo is de provincie “vergeten” om het plafond van 280MW te verankeren in zijn omgevingsplan, waardoor nu de planvoorraad drie keer zo groot is.

Een andere belangrijk kritiekpunt van de bewonersgroepen zijn de te geringe afstanden tussen de turbines en de woningen van de veenkoloniën. In Duitsland en Frankrijk wordt een afstand van 1500m gehanteerd, hier zouden in sommige gevallen molens op 400m van lintbebouwing geplaatst worden. Dan is een punt van irritatie dat de baten van de projecten terecht komen bij de initiatiefnemers (een aantal boeren), terwijl de bewoners worden opgezadeld met de aantasting van hun leefomgeving en planschade. De twee aanwezige boeren benadrukten overigens dat zij open staan voor samenwerking met bv. windcoöperaties van bewoners.

Tenslotte wordt gewezen op het merkwaardig fenomeen dat voor bedrijven in het gebied strengere geluideisen worden gehanteerd dan voor de windturbines. Ik heb vorig jaar een motie ingediend om voor het buitengebied een strengere geluidnorm in te voeren dan langs autowegen en op industrieterreinen, maar die is helaas verworpen.

De woordvoerders van Platform Storm benadrukten dat ze geen principieel tegenstander zijn van windenergie en denken dat het mogelijk moet zijn om binnen fatsoenlijke planologische en milieuvoorwaarden 280MW aan turbines in Drenthe te plaatsen. Maar dan moet de provincie veel strakker sturen op de voorkeurslocaties en minister Verhagen geen misbruik maken van het paardenmiddel van de rijksprojectprocedure. Daar ga ik in Den Haag goed op letten. Overigens denken de bewoners dat er in het gebied ook nog veel potentie is voor mestvergisting en zonne-energie. Dat zou zeker aan de westkant van het zoekgebied beter te combineren zijn met een verdere ontwikkeling van de recreatieve functie, waar de laatste jaren veel in geinvesteerd is.

21 reacties »

 1. Paulus Jansen schrijft hier een verslag van de bijeenkomst in Gieterveeen 2 Dec. j.l..
  Schrijver dezes was ook op die bijeenkomst en wil graag even opmerken dat er veel meer gezegd is dan uit dat artikel blijkt.
  Windmolens zijn vervuilend. daar is over gesproken, er zitten olien in en die kunnen lekken, hoe goed we iets ook maken het is mensenwerk en dus kan het stuk.
  Ook is gesproken over het gevaar van een turbine te dicht bij bebouwing, wieken kunnen afbreken en mij is bekend dat de wiek van een molen met een ashoogte van 54 meter en een wieklengte van slechts 16 meter, 300 meter van de molen terechtkomt, wat gebeurt er dan met een ashoogte van 100 meter met een wiek van 70 meter?, het eerste voorbeeld woog ong. 1 ton enj een van 70 meter zal gerust 4 of 5 ton wegen en dan is een afstand tussen molen en bebouwing van slechts 400 meter ronduit gevaarlijk en politiek gezien opportunistisch, blijkbaar is het zo dat als de zakken van de energie-managers maar gevuld worden doet onze veiligheid er niet toe.

  Waarom worden zwaarwegende argumenten als vervuilende aspecten en gevaar verzwegen?

  Ook werd even aangestipt hoeveel rendement die ondernemers willen hebben, winst en nog eens winst, een normaal percentage is niet genoeg!!
  15% willen die honden hebben, ik vind dat 2% genoeg is. winst is winst…

  Ga vooral zo door SP, op den duur stemt er niemand meer op jullie, ik begin ondanks mijn jarenlange lidmaatschap ernstige bedenkingen te krijgen, ik stem niet op leugenaars of verzwijgers, ook niet als er dan geen alternatieven zijn, dan stem ik maar niet meer… Ik weiger mijn idealen te verloochenen voor een steeds rechtser wordend stel zakkenvullers en doe niet aan kontlikken.

  Reactie door Remy Geldorp — december 4, 2011 @ 4:54 pm

 2. @remy, er komt bij debatten altijd veel meer aan de orde dan je kwijt kan in een verslagje van 300 woorden. Ik houd het meestalredelijk kort om mijn stukjes leesbaar te houden. Vervolgens kan iedereen daar met zijn reactie nog een eigen inkleding aan geven. Bij voorkeur met enig respect voor andermans mening.

  Reactie door paulus — december 4, 2011 @ 5:18 pm

 3. Beste mensen
  Paulus jansen heeft eerder gevraagd om aanvullende eisen te stellen voor geluid van windturbines. Met name voor het buitengebied. Uit onderzoek blijkt dat zonder deze aanvullende eisen bij 20% tot 30% van de omwonenden ernstige overlast wordt ervaren.(zie ook de uitkomsten van dit onderzoek op onze website http://www.platformwindenergiedezijpe.nl)
  Onacceptabel vinden wij. Daarom is het uitermate belangrijk dat dit voorstel voor aanvullend regelgeving alsnog wordt ingevoerd. Dat is ook goed mogelijk, want het plaatselijke bestuur mag afwijken van de regelgeving en maatwerk voorschrijven. Het door de strot duwen van windenergie op deze grote schaal zal de acceptatie van duurzame energie in het algemeen ernstig schaden.

  Reactie door Dasselaar — december 4, 2011 @ 9:22 pm

 4. @Remy
  Mijn God Remy wat een boos stukje schrijf je. Ik was ook aanwezig op die avond. En ja er is over meer zaken gesproken. Dat jij het nodig vindt om je lidmaatschap op te zeggen als er geen volledig woordelijk verslag op een weblog geplaatst wordt dan moet je dat vooral doen.

  Ik ben geschrokken dat er voor maar liefst 1200 MW aan plannen voor heel Drenthe zijn. Dat is veel en veel meer dan wat Drenthe had toegezegd bij het IPO (280MW).

  Reactie door Alie Dekker — december 4, 2011 @ 11:11 pm

 5. Paulus,

  ik ken de details niet van de windenergie in Drente, maar de algemene toonzetting van jouw deel van het verhaal,van de initiatiefnemers en van de bewonersorganisatie staat me wel aan.
  Nederland zal toe moeten groeien naar een situatie waarin een vele groter deel van de energiebehoefte duurzaam geproduceerd wordt. Enig eenvoudig reken- en uitzoekwerk leert al gauw dat het bij duurzame energie niet gaat om keuzes of op de Noordzee of op het land of zon, maar dat het al gauw is en wind op het land en wind op zee en zonne-energie. Het is niet zo dat je een keus hebt. Het is èn-èn.
  Ook duurzame import zet niet veel zoden aan de dijk, omdat nabijgelegen landen hetzelfde probleem hebben. Vandaar dat ik onder redelijke voorwaarden voor windenergie ben ook op het land.
  Elk voorstelbaar probleem met windmolens is oplosbaar met voldoende afstand. 1500 m lijkt me veel, 400 lijkt me weinig.
  Is het overigens een idee om er een soort bepaling in te stoppen dat de concessie of licentie of zo voor 20 jaar wordt afgegeven, waarna eventuele continuering een nieuw politiek besluit vraagt?
  Het enige probleem is en blijft de verandering in het landschap. Er gaat een soort spagaat ontstaan tussen natuur en landschap. Een goede ruimtelijke inpassing is essentieel.

  Reactie door Bernard Gerard — december 6, 2011 @ 7:08 pm

 6. Ter overdenking?

  Ik liep te demonstreren in de jaren 80 bij Gasselte.

  Verhagen wil de rommel die terug komt van Cap la Hague en wordt opgeslagen bij de COVRA, uiteindelijk weer onder de grond stoppen. Is de omgeving van Gieten daartoe bereid?

  Nee zegt de wethouder van Aa en Hunze.

  Maar er zullen keuzes gemaakt moeten worden en niet alleen in Aa en Hunze ( Gieterveen).

  Zoals Bernard Gerard het omschrijft lijkt het me de juiste benadering.

  Maar als we geen Kernenergie meer willen en als we dus wellicht voor sommigen noodzakelijkerwijs, moeten overstappen naar duurzaam, een andere weg is er echt niet, die langs kolen is even erg als die langs kern, dan zullen we ook windmolens in onze naaste omgeving moeten toestaan.

  Om het als Groninger ook voor de Drenthen overigens verstaanbaar te zeggen. Joe ken’n nait poes’en en het meel in de bek holn’n.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 7, 2011 @ 2:38 pm

 7. Waar overigens ook meer aandacht aan besteed moet worden is de stimulering van elektrische en hybride auto’s. Die dingen zijn, juist door de brandstof die ze gebruiken, elektriciteit dus absoluut niet klimaat/ milieu vriendelijk zo lang die elektriciteit niet met stromingsbronnen, dus groen, wordt opgewekt.

  Het is zoiets als de op dit moment werkelijk schonere auto’s verbrandingsmotoren met een zo laag mogelijke uitstoot van CO2 stimuleren, met belasting maatregelen en zoals voor 2 jaar terug sloopregelingen en dan de gerealiseerde winst weer te niet doen met een “gevaarlijk” speeltje van de onverantwoordelijken die vooral de VVD en de PVV aanhangen. Een speeltje dat ook nog eens kapitalen gaat kosten door de noodzakelijke aanpassingen aan de wegen, de 130 KM wegen.

  Elektrische en hybride auto’s en in dit geval kan de laatste ook vertrekken, zijn pas klimaat en milieu vriendelijk als de elektriciteitsvoorziening ( eigenlijk de gehele energie voorziening) volledig tot stand komt via stromingsbronnen.

  Zoals het nu gaat, en door de aard van de bezwaren die ik hier, overigens geen uitzondering, zie zal die overgang ernstig vertraagd worden en bij het succes dat die stimuleringsmaatregelen beogen van dus die elektrische auto’s zal de roep naar Kern en kolen alle milieubezwaren overheersen. Zo gaan we gewoon nog een beetje sneller naar de afgrond met z’n allen.

  Roelf

  ( Die met zijn 69 jaren ook alles zijn loop zou kunnen laten gaan, na ons de zondvloed nietwaar).

  Reactie door R. van Bergen — december 7, 2011 @ 2:53 pm

 8. Beste Paulus,
  Ik kreeg via interne mail dit bericht onder ogen. Helaas was ik niet bij de presentatie van 2 december.
  Toch wil ik enkele kanttekeningen plaatsen.
  Allereerst over de sityatietekening. Dir is een weergave van 2 projecten, tw. van DEE en Raedhuys. Het is maar een klein deel van het zoekgebied. Dat is ruim 2x zo groot.
  Vervolgens mis ik een duidelijke beargumentatie voor de geluidsnormen. De politiek heeft zich iets door de strot laten drukken om het voor elkaar te krijgen dat er waar dan ook op land windturbines geplaatst kunnen worden. De normering voor wind op land is voor een agrarisch gebied enorm versoepeld door er de normering van een industriegebied van te maken. Hier zou ik zeker iets aan gaan doen. Verder is deze normering een gemiddelde over 1 jaar gemeten. Windturbines staan zo,n 20% te produceren. Dat betekent dat er 80% niet geproduceerd wordt en er dus in de tijd van productie enorm veel herrie gemaakt mag worden, omdat er gewerkt wordt met een gemiddelde van 1 jaar.
  Hoezo is het gek dat er mensen ziek worden in het gebied? En we spreken nog niet eens over laag frequente geluiden.
  Ik hoop dat je hier iets tegen gaat doen. Laat de bewoners van de Veenkolonien niet in de kou staan.

  Reactie door J. Feiken — december 13, 2011 @ 12:57 pm

 9. Misschien is dit inspirerend voor de inwoners van de monden?

  Zelfs VVD ‘er Jan Ykema is om.

  http://milieudefensie.nl/publicaties/down-to-earth-magazine/artikelen/wind-en-hoe-je-daar-goud-uit-spin

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 15, 2011 @ 5:30 pm

 10. Misschien staan er op de sites http://www.123website.nl/geenwindmolensinreusel/
  en op de site van Raad v Sate en Rechtbank uitspraken over windparken
  tips voor jullie.
  Succes!!

  Reactie door Mieke — december 22, 2011 @ 8:59 pm

 11. Mocht tóch besloten worden tot plaatsing, ondanks de reeds wereldwijd bekende nadelen, dan heb ik een alternatief gelezen, waar de auteur spreekt over “mooi” bouwen. Een lint vanaf Klazienaveen tot Zuidlaren en dan om de 800 meter zo’n molen. Misschien is hier meer sympathie voor te vinden dan een soort strooien van molens als ware het hagelslag….? Wij zijn uit het Westen hier komen wonen vanwege de schoonheid van de leegheid!

  Reactie door Pieter — januari 3, 2012 @ 11:14 am

 12. Bernard Gerard 5
  Dit schrijf je
  Elk voorstelbaar probleem met windmolens is oplosbaar met voldoende afstand. 1500 m lijkt me veel, 400 lijkt me weinig.
  Waarom 1500 veel en 500 weinig?

  De werkelijkheid is dat windmolens om stroom van enige omvang te kunnen produceren steeds groter worden.

  Masthoogten van 110 meter en meer en wieken met een doorsnede van 150 meter zullen dan ook de norm worden.
  Daarom is voor de plannen bij Urk ook innovatiesubsidie verstrekt om de risico’s bij opschaling van de windturbines op te kunnen vangen.
  Als je dan kijkt naar de totale hoogte kom je uit op 185 meter als een wiek recht omhoog staat.

  Bedenk vervolgens dat men een park wil bouwen met een fors aantal van die giganten dan vraag ik me toch af of jouw opmerkingen enig hout snijden.

  Met name de productie van laagfrequent geluid wat bij windmolens veel voorkomt draag, met name in de nacht als het rustig is en jij ook wilt slapen, erg ver.
  Daar is de natuur allang achter en communiceren bijvoorbeeld grote walvissen en olifanten met elkaar op grote afstand middels laagfrequent geluid.

  Daarnaast is er nog een belangrijke factor dat is het geluid wat buiten onze gehoorgrenzen valt (minder dan 30 hrz en boven de 20.000hrz). Dat hoor je niet maar neem je wel waar met delen van je lichaam.
  Hierdoor wordt de mens van nature in een alarmfase gebracht.
  Juist de lange duur van dit soort geluid verstoord het menselijk evenwicht waarbij hoge bloeddruk en zeer slecht slapen een gevolg kan zijn.
  Ga eens een poosje in de buurt van grote windmolens kamperen in een natuurlijke omgeving en je bent blij dat je weer naar huis kan.

  Reactie door Hugo Matthijssen — juli 30, 2012 @ 9:13 am

 13. pawn shop las vegas hours…

  Weblog Paulus Jansen » Megawindparken in Drentse/Groningse veenkoloniën: mag het een onsje minder?…

  Trackback door pawn shop las vegas hours — augustus 10, 2014 @ 5:25 am

 14. pawn shops near mebane nc…

  Weblog Paulus Jansen » Megawindparken in Drentse/Groningse veenkoloniën: mag het een onsje minder?…

  Trackback door pawn shops near mebane nc — augustus 13, 2014 @ 5:22 am

 15. pawn shops open on sunday in springfield mo…

  Weblog Paulus Jansen » Megawindparken in Drentse/Groningse veenkoloniën: mag het een onsje minder?…

  Trackback door pawn shops open on sunday in springfield mo — september 4, 2014 @ 3:28 am

 16. payday loans online california…

  Weblog Paulus Jansen » Megawindparken in Drentse/Groningse veenkoloniën: mag het een onsje minder?…

  Trackback door payday loans online california — november 20, 2014 @ 9:02 pm

 17. payday loans online reviews…

  Weblog Paulus Jansen » Megawindparken in Drentse/Groningse veenkoloniën: mag het een onsje minder?…

  Trackback door payday loans online reviews — november 21, 2014 @ 4:47 pm

 18. payday loans near me…

  Weblog Paulus Jansen » Megawindparken in Drentse/Groningse veenkoloniën: mag het een onsje minder?…

  Trackback door payday loans near me — juli 15, 2015 @ 9:30 am

 19. payday loans near me uk…

  Weblog Paulus Jansen » Megawindparken in Drentse/Groningse veenkoloniën: mag het een onsje minder?…

  Trackback door payday loans near me uk — augustus 14, 2015 @ 11:52 pm

 20. payday loans nyc…

  Weblog Paulus Jansen » Megawindparken in Drentse/Groningse veenkoloniën: mag het een onsje minder?…

  Trackback door payday loans nyc — oktober 10, 2015 @ 6:33 am

 21. payday loans no credit check las vegas…

  Weblog Paulus Jansen » Megawindparken in Drentse/Groningse veenkoloniën: mag het een onsje minder?…

  Trackback door payday loans no credit check las vegas — oktober 24, 2015 @ 1:36 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl