Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 1 december 2011, 18.14 uur – paulus
Categorie: milieu

Passend ambitieniveau

JoopAtsma

Vanavond vindt het afrondend debat plaats over de klimaatconferentie in Durban.

Vanmorgen werd de Low Carbon Economy Index gepubliceerd, die het ontluisterend beeld bevestigt dat Nederland op milieugebied inmiddels in de wereldwijde achterhoede is beland.

Ik dien daarom een motie in die past bij het ambitieniveau van de regering Rutte en zijn staatssecretaris van milieu.

Motie van het lid Paulus Jansen, voorgesteld 1 december 2011.

De Kamer, overwegende dat:
- de staatssecretaris van milieu op 5 december afreist naar de VN-klimaattop in Durban;
- overwegende, dat blijkens de Low Carbon Economy Index van PriceWaterhouseCoopers Nederland van alle G20-landen op de twee-na-laatste plaats staat qua CO2-emissie per miljoen dollar nationaal inkomen;
- overwegende, dat volgens PWC Nederland zijn klimaatdoelen met het huidige beleid niet gaat halen;
- de Kamer blijkens de uitslag van de stemming over motie 33000-XII nr.20 een stijging van plaats 23 naar plaats 18 op de Europese milieuranglijst voor dit kabinet te hoog gegrepen vindt,
verzoekt de regering om bij de klimaattop in Durban als ambitie uit te spreken dat Nederland in de lopende regeerperiode tenminste één plekje wil stijgen op de Low Carbon Economy Index voor G20-landen, van 18 naar 17,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen
Wiegman-Van Meppelen Scheppink
Van Tongeren
Ouwehand
Samsom

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl