Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 30 november 2011, 15.20 uur – paulus
Categorie: milieu, wetgeving

Herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemisierechten

Terwijl de klimaatconferentie in Durban van start is gegaan debatteert de Kamer vanmiddag met staatssecretaris Atsma over enkele aanpassingen aan het Europese emissiehandelssysteem voor broeikasgassen.


in het kader van de Europese emissiehandel moeten energie-intensieve bedrijven als zinkproducent Nyrstar in Budel hun emissierechten voor broeikasrechten gaan aankopen

Met het principe van het emissiehandelssysteem is niets mis, met de uitwerking des te meer. Ik zal daarom proberen voor om enkele verbeteringsvoorstellen een meerderheid te vinden.

Een groot gebrek aan het wetsvoorstel vind ik dat dit een bedreiging vormt voor onze basisindustrie, die het fundament vormt van de Nederlandse economie. Slimmer zou het zijn om de opbrengsten van de veilingen van emissierechten te gebruiken voor het versnellen van de investeringen in energie-efficiency, duurzame energieproductie e.d. bij de energie-intensieve bedrijven. Zo worden zijn minder afhankelijk van steeds duurdere fossiele grondstoffen, waarmee hun concurrentiepositie op termijn sterker wordt. Tegelijkertijd wordt het milieudoel -het verminderen van de emissies van broeikasgassen- sneller gerealiseerd.

lees hier mijn inbreng in eerste termijn: IM 20111130 TOE 32667 SP

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl