Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 27 november 2011, 12.33 uur – paulus
Categorie: in de media

Jansen vs De Boer: dit is een Randstadkabinet!

dubbelcolumn voor nvm.nl d.d. 21-11

Beste Betty, Afgelopen maandag debatteerde ik met je partijgenoot Melanie Schultz over haar structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Schultz wil de ruimtelijke ordening op nationaal niveau vrijwel afschaffen, onder het motto: “We gaan erover, of we gaan er niet over”.

Waar gaat de minister naar eigen zeggen nog wel over: de aanleg van (veel) extra asfalt, (lucht)havens en investeringen in succesvolle economische regio’s: de zogenaamde topgebieden. De rest van Nederland – laat ik ze maar de losers noemen- zoeken het voortaan zelf maar uit.

Minister Donner reorganiseert de Rijksdiensten en wil een groot aantal regionale vestigingen opheffen. De mensen die in die vestigingen werken -en daar in de buurt wonen- mogen kiezen tussen werkloos worden of verkassen. Naar de Randstad.

Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht het effect van dit VVD/CDA-beleid en concludeerde dat de problematiek van de krimp buiten de topgebieden (Randstad, Brabantse stedenband) erdoor versterkt zal worden. Steeds meer mensen zullen daar wegtrekken, de woningen in die regio’s kelderen in waarde of worden zelfs onverkoopbaar. De Volkskrant vatte de gevolgen afgelopen zaterdag mooi samen onder de kop ‘Het verdriet van Drenthe’.

Tijdens eerder genoemd debat over de structuurvisie wees onze CDA-collega Sander de Rouwe heel schuchter op het gegeven dat het kabinet Rutte zelfs niets doet aan flankerend beleid om de gevolgen van haar Randstadfixatie voor de rest van Nederland te verzachten. In afgelopen jaren gingen er nog wat miljoenen uit de middelen voor de wijkaanpak naar de krimpregio’s. Maar helaas: die middelen zijn geschrapt, dus blijft het voortaan bij mooie woorden en mogen provincies als Drenthe, Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland hun eigen broek ophouden.

Dit is een Randstadkabinet!

Groet, Paulus

Beste Paulus, Je een-na-laatste zin is je beste! Het gaat hier niet om zielige gebieden. Het gaat hier om prachtige gebieden waarbij zowel het rijk, als lagere overheden, als bedrijfsleven goed kijken hoe we de basis aan infra en voorzieningen kunnen organiseren om ze te behouden. Hier wordt ook wel degelijk geld in geïnvesteerd.
In hetzelfde artikel in de Volkskrant komen ook mensen aan het woord die vanuit het drukke westen, de rust, de ruimte, en de schoonheid aan de randen van Nederland opzoeken. Je krijgt steeds meer mensen die in het westen hun werk hebben, maar grotendeels kiezen voor betaalbaar en een hoge kwaliteit van wonen aan de randen van Nederland. Allemaal geld in overlegstructuren en nog meer onderzoeksrapporten stoppen heeft dan ook niet zoveel zin.

Het Noorden krijgt maar liefst 2,1 miljard euro om te investeren in infrastructuur. Dit kabinet heeft ondanks de enorme bezuinigingsopgave deze gelden blijvend gereserveerd voor het Noorden. Hoezo Randstadkabinet? Dit is dus feitelijk onjuist. Het kabinet is er voor het hele land.

Een ander feit is dat het kabinet bezuinigt op de Rijksoverheid. De Randstad krijgt bijna het dubbele van deze besparingen voor de kiezen, en de regio’s de helft daarvan. Het kabinet ontziet hiermee dus de regio’s.

De SP is er altijd goed in om zowel mensen en nu ook hele gebieden weg te zetten als zielig. Dit verdienen die mensen, maar ook deze gebieden niet. Het gaat om prachtige gebieden, met een hoge kwaliteit van wonen. Ik zou voor geen goud het noorden willen verruilen voor het westen, dit als persoonlijke noot. Op het moment van schrijven is het zondagmiddag. Vanmiddag ga ik het hoge land in Groningen op. Het is prachtig weer, en je kunt er prachtig wandelen!

Met vriendelijke groet, Betty

2 reacties »

 1. Alles wat prachtig is, is slechts voor hen die het zich kunnen veroorloven en er met 130km/u naar toe kunnen scheuren.
  Zij die in die “prachtige” Randstad wonend daar alleen maar van kunnen dromen, liggen ’snachts wakker omdat ze niet meer weten hoe de eindjes aan elkaar te knopen. Da’s toch niet zielig!

  Reactie door Ruud van der Kroft — november 29, 2011 @ 11:52 am

 2. Het is een Randstad kabinet.

  Ik ben het met de visie eens dat wanneer men gemeentes meer autonomie geeft dus decentraliseert men op hoger bestuurlijk niveau ook moet reorganiseren. het provinciale bestuur dient ook te reorganiseren.

  het is onduidelijk waarom drente en groningen een apart provinciaal bestuur hebben. Dit geld ook voor de provincie utrecht en flevoland
  bestuur is ook niet effectief maar versnipperd.
  Voor effectieve besluitvorming is deze organisatiestructuur niet goed.

  wanneer de provinciehuizen van assen en groningen bij elkaar gevoegd worden assen is dat een bestuurlijke reorganisatie. Mensen hoeven nauwelijks te reizen. Op korte termijn zal dat ook helemaal niet zoveel geld opleveren. Op termijn ontstaat een beter en goedkoper te organiseren bestuursstructuur.
  Het verdient de voorkeur daarvoor te kiezen.

  Het oprichten van een randstad provincie is een verbetering betreffende
  besluitvorming infrastructure milieu etc. Dit is alleen een wel erg omvangrijke bestuurlijke reorganisatie. west en osst friesland en flevoland moeten dan bij elkaar gevoegd worden als noordelijke provincie.
  regio amsterdamhaarlem zuid holland en utrecht ook weer bij elkaar.
  dit is zo omvangrijk dat dit op korte termijn niet haalbaar lijkt. Dat kan tot bestuurlijke wanorde gaan leiden dan kost het alleen maar geld.

  Reactie door J Beets — april 20, 2012 @ 7:15 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl