Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 5 augustus 2011, 9.58 uur – paulus
Categorie: Algemeen, Kamervragen, wonen

woningbemiddeling: van twee kanten vangen mag niet

Dubbel vangen bij woningbemiddeling mag niet. En veel kosten die door woningbemiddelaars in rekening worden gebracht zijn onverschuldigd, kunnen dus teruggevorderd worden. Dat blijkt uit antwoorden van minister Opstelten (justitie) op mijn schriftelijke vragen over wanpraktijken bij woningbemiddelaars, naar aanleiding van een uitzending van VARA’s Kassa op 23 april jl..


het regent klachten over commerciele woningbemiddelaars als Direct Wonen

De antwoorden van de minister zijn op zich goed nieuws, het geeft aan dat de woningzoekende dit soort zakkenvullerij niet over zijn kant hoeft te laten gaan. De keerzijde van de medaille is echter dat Opstelten vind dat de gedupeerde zelf zijn recht moet halen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een civiele procedure starten voor de rechter vereist een flinke voorinvestering, daar schrikken veel mensen voor terug.

Ik blijf dan ook voorstander van verduidelijking van de wetgeving op dit punt, met name door de hoogte van bemiddelingskosten te normeren. Dan is veel simpeler vast te stellen of een bemiddelaar over de schreef is gegaan, waardoor je goed kan inschatten of je een rechtszaak zal winnen. En dat werkt vervolgens weer preventief.

In 2009 pleitte ik ervoor om een landelijke vergunningplicht in te voeren voor woningbemiddelaars. Gemeenten hebben op dit moment al de bevoegdheid om via een verordening een vergunningplicht in te voeren voor kamerbemiddeling. Dat is in de praktijk een tandeloze tijger omdat een steeds groter aandeel van de bemiddelaars landelijk via internet opereren. Daar doe je als gemeente weinig tegen. Des te merkwaardiger dat Van der Laan het niet nodig vond om een -minder bureaucratische- landelijke vergunningplicht in te voeren.

Wordt vervolgd dus.

Lees hier de antwoorden van Opstelten: 20110608 ANTW 2766 VH bemiddelingskosten part huursector

4 reacties »

 1. U stelt voor de hoogte van bemiddelingskosten te normeren, maar uit het antwoord van de minister blijkt toch eigenlijk al dat ze op 0 Euro genormeerd zijn? Dit had me een hoop geld kunnen schelen als ik dit wist, ik heb al twee keer een volle maand huur moeten betalen voor bemiddeling die feitelijk in opdracht van de verhuurder gebeurde. De tweede keer was dit in bijzijn van mij assisterende mensen van de gemeente, die dan toch beter hadden moeten weten.

  Ik zou dan ook voorstellen dat u, in plaats van te zoeken naar een wettelijke grens voor iets dat volgens de minister sowieso verboden is, ingaat op zijn opmerking dat “[i]ndien de praktijk zich van het voorgaande onvoldoende bewust is, hoogstens voorlichting op zijn plaats [is]“. Mijn ervaringen doen me vermoeden dat het betalen van (niet geringe – typisch 1 maand kale huur) bemiddelingskosten aan een door de verhuurder uitgezocht bemiddelingsbedrijf meer regel dan uitzondering is.

  Reactie door Andre — augustus 5, 2011 @ 11:05 am

 2. Het blijft triest en vervelend dat er zo veel frauduleuze praktijken rondom woningverhuur plaatsvinden. Vooral in de grote steden. Dit zorgt niet alleen voor gedupeerde huurders maar ook voor onherstelbare vertrouwensschade in bemiddelaars en makelaars in het algemeen.

  Maar, het achterhaalde woningwaarderingstelsel en ook op hande zijnde nieuwe variant, voedt dit probleem. Er bestaat geen markt ( in Amsterdam althans) tussen de 600 en 900 euro kale huurprijs. Terwijl de waarde ( lees WOZ hypotheeklasten etc) van de woningen het onmogelijk maken voor particulieren om onder de 600 euro ter verhuren. Dit kost letterlijk geld. Vanwege de kunstmatig laag gehouden huren uit het WWS systeem is de run op sociale huurwoningen zo ontzettend groot dat hier allerlei frauduleuze vindingrijkheid omheen ontstaat. Dit is fout en moet bestraft worden maar ik denk dat de politiek zwaarder moet inzetten op het differienteren van de woningmarkt. En niet alleen aan de symptoombestrijding moet werken.
  Deze woningbemiddelaars werken alleen voor particuliere verhuurders en onderverhuurders van coorporatiewoningen. Coorparaties zelf hebben namelijk een landelijk inschrijvingssysteem genaamd woningnet.

  1. Stop met het koppelen van het WWS bij particuliere woningen. Particulieren mogen zelf weten hoeveel ze vragen aan huur en hoeveel ze ervoor in de woning moeten investeren. Uiteindelijk ( binnen 5 jaar ) levert dit een betere marktwerking op waarin huurders krijgen waar ze voor betalen en zelf kunnen kiezen wat het afwerkingsniveau locatie en comfort van de woning is, en betalen daar ook naar. Frauduleuze praktijken worden ingedamd omdat huurders veel meer keuze hebben. ( wel betekent dit dat je niet meer voor 300 euro binnen de singelgracht kunnen huren )

  2. Sociale huur moet in grote mate mogelijk blijven, maar is een taak alleen van de coorporatie waarbij de onrendable top uit deze verhuur uit overheidsgelden wordt vergoed, zoals dat nu ook al het geval is.

  3. Sociale huur moet alleen mogelijk zijn voor mensen die het echt echt nodig hebben. Iedereen met een toetsingsinkomen boven X, of na X te hebben bereikt zal moeten verkassen om doorstromingen te kunnen blijven garanderen. Ook al is dit een zittende huurder.

  4. Coorporaties moeten meer gestimuleerd worden om middensegment woningen te realiseren gemengd met sociale huur en echte vrije sector. Om de menging te behouden en ontstaan segregatie tegen te gaan.

  Als de kloof tussen huren en kopen kleiner wordt zal dit ook een gunstig effect hebben op de stabiliteit van de woningmarkt waarbij kopen in de stad makkelijker bereikbaar wordt en huur/ koop beter tegen elkaar inwisselbaar zijn.

  Met andere woorden , zorg ervoor dat het niet zo extreem aantrekkelijk is uit geldelijk gewin te frauderen met kunstmatige lage huren.

  3.

  Reactie door Thijs — augustus 5, 2011 @ 11:27 am

 3. @Andre,
  Normeren is nuttig voor situaties waarin de bemiddelaar formeel alleen door de woningzoekende wordt betaald. En een vergunningplicht kan gebruikt worden om herhaalde overtreding van de wet te sanctioneren met het intrekken van de vergunning!

  Reactie door Paulus — augustus 5, 2011 @ 11:29 am

 4. “De betreffende bedragen kunnen, indien zij ten onrechte betaald zijn, als onverschuldigd teruggevorderd worden. Er is geen reden voor een aanvullende sanctionering. Indien de praktijk zich van het voorgaande onvoldoende bewust is, is hoogstens voorlichting op zijn plaats.” aldus de minister in antwoord op uw vragen. Voorlichting is nuttig vooral voor huurders, maar zal niets veranderen aan de bestaande situatie. Men maakt eenvoudig geen afspraken tussen de aspirant huurder en verhuurder als er niet wordt getekent voor het betalen van de bemiddelingskosten (standaard onderdeel van de overeenkomsten). Terugvordering kan uitlopen op een lang proces dat voor de rechter eindigt, waarbij de gedupeerden eerst kosten moeten maken. Gezien het feit dat het vaak jonge starters betreft en de woningnood bij die groep het hoogst is, zal men gauw eieren voor zijn geld kiezen.
  Sanctionering en normering blijven de betere oplossingen. Ik vind het standpunt van de minister onbegrijpelijk. Maar als de politiek het niet aandurft, moeten de burgers het maar doen. Ik heb mij voorgenomen om op elke website waar jongeren iets te zoeken of te melden hebben, e.e.a. hieromtrent uit te leggen. Bovendien kan er via social media heel veel. Mobiliseren van bestaande en aspirant huurders bijv. Als ouder van woningzoekende jonge mensen, word ik sinds kort met deze vorm van uitbuiting en willekeur geconfronteerd en is het mijn plicht deze wantoestanden te helpen aanpakken. Nu dit op mijn pad is gekomen zal ik dat ook doen. Ik vraag mij echter af of er niet meer vanuit de politiek kan worden gedaan.
  Zijn er,behalve dhr Jansen geen andere volksvertegenwoordigers die zich hard willen maken voor regelgeving.
  Ik roep de VOLKSVERTEGENWOORDIGERS op hun plicht tegenover de burgers niet te verzaken.

  Reactie door D.Aron — november 28, 2011 @ 2:32 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl