Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 3 augustus 2011, 13.26 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, op pad, ruimtelijke ordening

Dorpsraad Nieuwe Wetering: we wonen straks tussen twee vuren

Samen met Lies van Aelst en Ap de Wit van de SP-statenfractie Zuid-Holland ben ik vanmorgen gaan kijken in Nieuwe Wetering, een kleine kern met 700 inwoners tussen Leiden en Hoofddorp. De lintbebouwing van het dorp wordt aan de oostkant bijna geraakt door de -verbrede- A4 en de hogesnelheidslijn. Aan de westkant komt de randstad 380kV hoogspanningsverbinding te lopen. De actieve leden van de dorpsraad hebben het gevoel dat ze daarmee tussen twee vuren zitten.

Directe aanleiding voor het gesprek is de voorkeur die een Kamermeerderheid (waaronder de SP) in juni uitsprak om een aantal ondergrondse kilometers van het randstadtracé te verschuiven van Nieuwe Wetering naar Hoofddorp. De reden daarvoor is dat bij Hoofddorp veel meer mensen in de nabijheid van het tracé wonen. Een kamermeerderheid had een voorkeur voor een tracé aan de oostkant van Hoofddorp, maar dat is uiteindelijk geblokkeerd door verzet van Schiphol. Door het verschuiven van ondergrondse kilometers “onder koeien” bij Nieuwe Wetering naar ondergrondse kilometers langs een woonwijk (Floriande in Hoofddorp) wordt de totale hinder beperkt.

Natuurlijk is dat voor de bewoners van Nieuwe Wetering en Rijpwetering slikken, want zij hadden erop gerekend dat die ondergrondse kilometers bij hen voor de deur gebruikt zouden worden (het totaal aantal ondergrondse km is om technische redenen beperkt). Zij hebben nog extra de pest in omdat het ministerie van ELI lijkt te mikken op een zo strak mogelijke bundeling van het hoogspanningstracé met het bebouwingslint. De kamerleden hebben juist aangegeven dat bij de uitwerking de afstand tot de bebouwing zo groot mogelijk gehouden moet worden. Dat is wat mij betreft nog steeds een harde eis. Bij een goede tracering lijkt me een afstand van minstens 400 meter tot het grootste deel van het bebouwingslint haalbaar, dan is de elektromagnetische belasting aan de erfgrens nog veel lager dan de wettelijke eis van 0,4 microtesla.

Een ander discussiepunt bij het bezoek was de ondergrondse kruising van Rijpwetering, een lintdorp iets verderop. De reden daarvoor is dat de Kamer wilde zekerstellen dat ook voor de 10 woningen die daar in de directe nabijheid van de hoogspanningmasten staan de elektromagnetische belasting onder de wettelijke waarde blijft. Nadeel is dat daar twee extra stijgpunten voor nodig zijn, die er uitzien als een groot trafostation en het landschap ontsieren. Wat mij betreft is er geen bezwaar om ook dit deel van het tracé bovengronds uit te voeren, mits de betreffende bewoners (die dan met een ruime schadevergoeding uitgekocht worden) daar de voorkeur aan geven.

De dorpsraad maakt zich ook zorgen over de combinatie van de hoge fijnstofconcentratie (door de autoweg) en de aanwezigheid van hoogspanningsmasten. Stofdeeltjes kunnen door de elektromagnetische velden worden opgeladen, wat het risico voor gezondheidsschade wellicht vergroot. Ik heb binnenkort een gesprek met enkele medewerkers van het kennisplatform elektromagnetische velden (EMV), daar ga ik die zorg van de bewoners aan de orde stellen. Het lijkt me in ieder geval een extra reden om de afstand van het hoogspanningstracé tot het bebouwingslint (veel) groter te maken dan de minimale norm van ca. 60m om te voldoen aan de wettelijke eis.

Natuurlijk hebben we het -nu we er toch waren- ook nog gehad over een aantal andere zaken die van belang zijn voor de kleine kernen: betaalbare woningen voor starters en ouderen, het openbaar vervoer en de basisschool. Een laatste pijnpunt is de trillingsoverlast van de hogesnelheidslijn. Die is nu al goed voelbaar in de huizen, terwijl er straks drie keer zoveel treinen gaan rijden met een veel hogere snelheid. De kamer heeft in juni 2010 een motie van mij en mijn VVD-collega Helma Nepperus aangenomen, waarin de regering wordt opgedragen om wettelijke eisen te stellen aan trillinghinder van spoorwegen. Het wordt tijd dat staatssecretaris Atsma van milieu met een uitgewerkt voorstel komt.

Na twee uur namen we afscheid van de dorpsraad, een groep zeer volhardende en goed informeerde bewoners.

Zie ook: moeten wij bang zijn voor hoogspanningsmasten?

3 reacties »

 1. Jammer dat een van de oudste cq. weinige biologische boerderijen in Zuid Holland moest wijken voor de fijnstof brakende snelweg verbreding en natuurlijk het snelheidsmonster over de HSL (heb zelf jaren als vrijwilliger daar gewerkt). Had je meteen tijdens het bezoek kunnen combineren. Maar ja, that’s history.

  Nu dus een nieuwe bedreiging d’r bij in de vorm van een hoogspanningskabel om de kolenjongens te faciliteren? Voor de export van zwarte stroom? Of wellicht zelfs van extra paarse stroom vanuit Borssele II richting NorNed (I, II, …) om Noorse stuwmeren met kernsplijtstroom holländischer art vol te gaan pompen? Gaat ons systeemdiensten tarief voor TenneT (door Liander vakkundig ergens in het sinds 1 jan. 2009 ingevoerde capaciteitstarief elektra “verstopt”) straks in het kwadraat omhoog? Arme mensen in Nieuwe Wetering…

  Reactie door Peter Segaar — augustus 17, 2011 @ 9:06 pm

 2. Beste Paulus Jansen,
  Met verbazing las ik dat u zonder enige wetenschap over de situatie in Rijpwetering voorstaat om ter hoogte van de Zuidweg bovengronds te gaan en een paar huizen af te breken. In hetzelfde artikel hierboven zegt u dat een zone van 400 meter de voorkeur verdient. Dit houdt in dat de gehele Zuidweg in Rijpwetering kan worden afgebroken. Een weg met een oud dorps karakter waarlangs het water de Rijpwetering loopt. Deze weg is een toeristisch recreatieve route die door veel wandelaars en fietsers wordt aangedaan.
  Wat betreft de stijgpunten: deze zijn niet zoals beschreven en hebeben een hoogte van 6 meter en hebben geen enkele referentie met trafostations.
  Op basis van welke informatie geeft u uw standpunt? Ergens maar een lijntje op de kaart trekken en dan maar afwachten wat er gebeurt?

  Reactie door Hein Schildt — augustus 30, 2011 @ 9:48 am

 3. Beste Paulus Jansen,

  Je bent in Rijpwetering wezen kijken, in Oostzaan nog niet.
  Hier speelt hetzelfde zo niet erger!
  Mensen die nooit zijn geïnformeerd dat er 6 jaar geleden stilzwijgend ineens 380 over de lijnen werd gevoerd.Navraag bij aankoop(of het nu oude of nieuwe woningen betrof), bij de gemeente,is aan niet een koper gemeld dat dit er aan kwam.Schandalig!
  Oostzaan is een oud dorp met lintbebouwing, waar zo’n dorp op leunt.
  Het zal in stukken gescheurd worden door die zogenaamde uitkoopoplossing.
  Nu wordt ineens een 38 meter vanaf het midden als maat gehouden, als “veilige”afstand.
  Dit is de zogenaamde werkstrook van TenneT.
  Nee, de veilige strook voor deze oude type masten is 150 tot 200 meter.
  Maar daar gaat het nu niet om.

  Hoe Compenseer je mensen in een wijk van nog geen 20 jaar oud? Hoe voorzie je in “compensatie” bij de emotie van al deze mensen in zowel het “oude” lint, als in de nieuwbouw, die hier hun leven, kinderen, vrienden hebben?
  Hoe regel je dat er geen Gettovorming plaatsvindt?
  Oudere mensen die bv besluiten te blijven en de rest van zo’n straat vertrekt?
  Hoe voorkom je dat die mensen straks worden onteigend, omdat de projectontwikkelaars reeds op de loer liggen?
  Deze delen van Oostzaan zouden plotseling wel door TenneT kunnen worden voorzien van ondergronds of door middel van de E-velden beperkte masten, de z.g. windracks.
  En dan is de grond ineens weer geschikt voor Woningbouw.
  En wel woningen die de investering terug verdienen.
  Onder de rook van Amsterdam zeer gewilde handel. Ook tijdens de recessie.
  Nergens hebben we de winsten gezien, gehouden tegen de investering, om zo’n wijk te behouden door omleiding van deze lijnen.
  Hoe is het mogelijk dat mensen zo in het nauw worden gedreven.
  u gaat zich nogmaals laten informeren over fijn-stof.
  Waren de uitspraken op 24 april in de 2e Kamer niet helder genoeg?
  bestuurders houd uw mensen weg bij die lijnen!

  Reactie door Marit Jekkers — september 11, 2011 @ 7:03 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl