Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 20 juni 2011, 9.21 uur – paulus
Categorie: in de media, milieu, wonen

Jansen vs De Boer: geluidsoverlast

column voor nvm.nl dd 14 juni 2011

Beste Betty, Een prettige woonomgeving is minstens zo belangrijk voor je welzijn als een comfortabele woning. Dat zie je ook aan de prijsvorming op de woningmarkt: de ligging bepaalt een groot deel van de waarde.

Daarom begrijp ik niet dat de VVD met droge ogen meewerkt aan het ondermijnen van het woongenot van de eigen woningbezitter – van de huurder trouwens ook – en het aantasten van de waarde van diens bezit.

Al jarenlang staat geluidoverlast in de top-3 van de aantasters van het woongenot. De belangrijkste oorzaak van geluidoverlast is verkeerslawaai. Dit kabinet heeft in het regeerakkoord besloten om méér geld uit te trekken voor extra wegen en juist minder geld voor flankerend beleid: het beschermen van omwonenden tegen de herrie van die wegen.

Nu gun ik jullie natuurlijk best het geloofsartikel ‘gij zult heel Nederland asfalteren’, maar mij lijkt dat ook VVD’ers niet alleen in een auto rijden, maar ook regelmatig in de buurt van een autoweg wonen. Mogen jouw partijgenoten (en hun SP-buren) a.u.b. ook een beetje van hun nachtrust genieten?

Tot overmaat van ramp probeert staatssecretaris Joop Atsma (weliswaar een CDA-er, maar wel jullie kabinet) een wetsvoorstel ‘modernisering geluidbeleid’ door de Kamer te loodsen, waarin gesjoemeld wordt met plafondwaarden en karrevrachten met ontheffingsmogelijkheden gecreëerd worden voor wegbeheerders die de aanleg van geluidwerende voorzieningen te duur vinden.

Als SP’er kom ik ook op voor alle VVD-stemmers die door deze rammelende wet gedupeerd zullen worden. Zo liberaal ben ik dan ook wel weer. Maar een beetje steun van hún eigen vertegenwoordigers in het parlement zou mij zeer welkom zijn. Zit dat erin?

Groeten, Paulus

Beste Paulus, de staatssecretaris is gekomen met een wetsvoorstel dat eindelijk een grens stelt aan het geluid van infrastructuur. Zowel spoorweg als snelwegen. De beheerder van de weg ( rijkswaterstaat) is verantwoordelijk om het geluid van zijn weg binnen de grens te houden.

Dreigt het geluid te luid te worden, dan moet hij maatregelen nemen om het weer naar beneden te krijgen. Het is voor het eerst dat iedereen in Nederland op gelijke wijze beschermd wordt tegen geluidsoverlast. De andere grote winst van het wetsvoorstel is dat de procedures om de geluidsaanpassingen te doen sneller gaan. Met andere woorden, niet alleen de rechtszekerheid is toegenomen, ook de snelheid waarmee het gehandhaafd wordt. Al met al grote winst voor iedereen in de buurt van wegen en spoorwegen, of het nu VVD’ers of SP’ers zijn!

We moeten daarbij niet vergeten dat een weg is om over te rijden. Goede infrastructuur houdt de Nederlandse economie weerbaar. Het eerste dubbeltje moet wel verdiend worden, anders hebben we ook niets om uit te geven. Dit kabinet zorgt niet alleen daarvoor, maar ook dat het geluid niet uit de klauwen loopt en mensen echt beschermt.

Groeten, Betty 

1 reactie »

 1. dit is echt één van de extreem zeldzame pagina’s en commentaren inzake geluidoverlast.
  (over de discours tussen politici of ook algemeen inzake geluidoverlast op de agenda van politiek partijen)
  woongenot in relatie tot dood door geluidoverlast / LF stress is zoals men na lang zoeken constateren kan 700 inwoners van Nederland per jaar.
  dat is meer dan het aantal dodelijke slachtoffers die bij echte verkeersongelukken betrokken waren.
  hoe spijtig ook maar de buren, wegen en vlieghavens staan in focus behalve de waterwegen.
  maatregels nemen?
  wie wat en waar?
  een meldpunt is gevonden doch er wordt met die meldingen niets gedaan, ja zelfs de melding en onderzoeksplicht van gemeenten en provinciën zullen na 2014 wegvallen conform de aangepaste wetgeving op geluidhinder.

  prettig gestoord kun je dus stellen!

  ik kan enkel constateren dat ik in nederland op eigen kosten een 24:7 meetapparaat kan laten installeren en hier ter plekke kan gebruiken opdat er een meting plaats vindt gedurende twee jaar.
  Misschien heb ik dan al een infarct gehad.

  dat die objectieve meting via Nederlandse Stichting Geluidshinder geleverde apparatuur dan de plafond niet bereikt waar qua gezondheidsbescherming actie dwingend noodzakelijk zou zijn lijkt me evident,

  want die drempel of dat plafond heeft immers elk economisch gecorrumpeerd politicus (of ongeïnformeerd politicus) al lang zo hoog gesteld per meerderheid van stemmen in de kamer dat 700 doden een lachwekkende hoeveelheid is voor die o zo broodnodige economische weerbaarheid.

  brommers / auto’s / schepen /rondvaartboten / mogen produceren aan decibels wat ze willen
  maar op 5 kilometer afstand wonende, de ij oevers in amsterdam liggen vol met oorverdovend geluidoverlast producerende pleziervaartuigen en handelsvaartuigen.

  niemand deert het behalve een van die 700.

  mvg
  ja dank je wel.

  Reactie door ton gilissen — juni 27, 2011 @ 2:30 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl