Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 31 maart 2011, 12.48 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Deus ex Machina: Thorium

Het is me toch wat met dat internet, e-mail en Twitter. Van het ene moment op het andere kan een nieuwe “totaaloplossing” voor alle problemen der mensheid opeens in het centrum van de belangstelling komen te staan, waarna je als energie-woordvoerder bedolven wordt onder de mailtjes waarom je zelf daar niet eerder opgekomen bent.


Thorium reactor Oak Ridge National Lab, zie ook Is thorium het uranium van de 21e eeuw?

De richting die de SP voorstaat voor ons energiebeleid is de volgende: zet voor de korte termijn in op een ambitieus programma voor energiebesparing, kleinere auto’s, efficiënte gascentrales met warmtebenutting. Zorg tegelijkertijd voor goede randvoorwaarden voor een versnelde uitrol van duurzame energiebronnen (bv. het Duitse feedin tarief). Dwing efficiency en duurzaamheid vooral af met wetgeving, in plaats van te leunen op convenanten. En gebruik waar dat handig is ook prijsmechanismen om de groei van het energieverbruik af te remmen. Let daarbij wel goed op de sociale kant van prijsbeleid.

Dat is kort gezegd waar we vóór zijn. Kerncentrales en kolencentrales passen niet goed in die strategie, omdat ze de groei van duurzaam vermogen in de weg zitten en bovendien duur (kolen) respektievelijk peperduur (nucleair) zijn. Een kerncentrale kost ongeveer drie keer zoveel als een moderne gascentrale met een gelijk elektrisch vermogen, terwijl de laatste ook nog eens zuiniger met de opgewekte primaire energie om gaat. Het geld dat ik zo bespaar kan ik investeren in het versneld realiseren van de échte langetermijn oplossing.

Ben ik daarmee principieel tegen kernenergie? Nee, allerminst. Ik vind nu investeren in een of meer nieuwe kerncentrales op dit moment onverstandig en onnodig, in het licht van bovengenoemde langetermijnstrategie. Maar ik sluit niet uit dat dat op enig moment anders komt te liggen. Enerzijds door de ontwikkeling van de techniek. Dat is precies de reden dat we als SP altijd wel voorstander zijn geweest van publiek fundamenteel onderzoek naar kernsplitsing en kernfusie. Anderzijds is ook een reden om al te definitieve standpunten te vermijden dat de keuze voor of tegen kernenergie afhankelijk moet zijn van de op dat moment beschikbare alternatieven. Die alternatieven veranderen in de tijd, waardoor de ook afweging kan veranderen. Belangrijke criteria zijn: ontwikkeling elektrisch rendement, emissies, veiligheid, flexibiliteit (basislast of niet), beschikbaarheid grondstoffen en kosten.

Degenen die nu naar aanleiding van de aardbeving/tsunami in Japan hele grote woorden gebruiken zouden zich moeten realiseren dat er geen enkele techniek zonder gezondheids-, veiligheids- en milieueffecten is. Bij een kerncentrale is er een klein risico op een groot probleem (al is er in Japan bij mijn weten tot dusver nog geen dode gevallen door de crash van de Fukushima centrale). Maar door iedere kolencentrale sterven er per jaar -chronisch- een paar honderd mensen ten gevolge van de emissies bij de kolenwinning en de verbranding. Door onderzoek en verbetering wordt bij alle technieken geprobeerd om die veiliger, schoner, efficienter en goedkoper te maken. Dat lukt best aardig -zo is een nieuwe kerncentrale écht een stuk veiliger dan het ontwerp dat in Fukushima gebouwd is. Maar helaas neemt de wereldwijde energiebehoefte zó snel toe dat de winst per kWh grotendeels verdampt in de groei van de consumptie.

Thoriumreactoren hebben voor op uranium- en plutoniumreactoren dat er veel minder afval over blijft. Maar dat is slechts één factor in de afweging of je voor zo’n techniek kiest. Volgens mij is de belangrijkste reden dat India veel investeert in Thoriumreactoren de beschikbaarheid van deze grondstof. Voor Nederland kan die afweging weer geheel anders liggen. Het plotselinge enthousiasme van sommigen voor Thoriumreactoren doet me denken aan de discussie over de snelle kweekreactoren in de jaren 80. Deze reactoren kunnen het elektrisch rendement van een kerncentrale met een factor 70 verhogen. Aantrekkelijk toch? Het enthousiasme bekoelde snel toen bleek dat de bedrijfszekerheid belabberd was en de risico’s voor de omgeving bij een ongeluk veel groter dan bij een “gewone” kerncentrale. Exit Kalkar.

Overigens ben ik van mening dat zich progessief noemende mensen beter natuurkunde kunnen gaan studeren dan politicologie. Daar bewijs je de mensheid een grotere dienst mee.

Meer informatie over de feiten achter kernenergie (incl. Thoriumcentrales): sustainable energy, without the hot air, David McKay

Andere artikelen over kernenergie op deze blog: dossier kernenergie

46 reacties »

 1. Paulus,Ik heb het altijd jammer gevonden dat de SP een halfzacht standpunt aan heeft genomen inzake kernenergie. Al het geld en energie dat momenteel besteed wordt aan onderzoek of kernenergie veiliger te maken is kan volgens mij beter worden besteeds aan onderzoek naar alternatieven.
  Er wordt al meer dan 50 jaar geroepen dat het afvalprobleem in de toekomst wel wordt opgelost. Wel, we zijn inmiddels in de toekomst en het probleem is alleen maar groter geworden.
  “Met de kennis van straks” is een tegenhanger geworden van “met de kennis van nu”.
  Lees ook eens http://www.ikzeitochnee.nl/?p=56 dat geeft een beeld van waarom geen kernenergie.

  Reactie door Jan Wouter — maart 31, 2011 @ 1:16 pm

 2. “Bij een kerncentrale is er een klein risico op een groot probleem “, schrijf je. Risico is toch kans maal effect? Dan mag de kans wel heel klein zijn, maar het effect is gigantisch, en dus zijn de risico’s dat ook. Ik vind het niet gek dat mensen er verschrikkelijk huiverig voor zijn. Lang leve de alternatieven!

  Reactie door Anne-Marie Mineur — maart 31, 2011 @ 2:25 pm

 3. @1 Jan Wouter, waarom zou een standpunt dat gebaseerd is op een zorgvuldige afweging per definitie “halfzacht” zijn? Onderzoek wordt overigens niet alleen gedaan om kernenergie veiliger te maken. De onderzoeksreactor van de TU Delft wordt voor een groot deel gebruikt voor materiaalonderzoek, onder meer naar nieuwe vormen van energieopslag.

  Reactie door Paulus Jansen — maart 31, 2011 @ 4:57 pm

 4. Paulus naar aanleiding van deze frase:

  “Dat lukt best aardig -zo is een nieuwe kerncentrale écht een stuk veiliger dan het ontwerp dat in Fukushima gebouwd is. ”

  Ik vroeg het al een paar items eerder.

  Kun je deze redenering preciseren?

  Ik heb nergens ook maar de geringste aanwijzing gevonden dat deze redenatie klopt.

  Maar ik heb sterk de indruk dat hier sprake is van een rondzingende en daardoor zelf bevestigende redenering, aangezwengeld, in het publieke domein gebracht, door de voorstanders van kernenergie.

  Dus andermaal mij vraag. zou je dit willen toelichten? Hoe zijn ze veiliger? Het van steeds meer noodopvang voorzien lijkt me nu niet veiliger. Het sprookje dat ons begin jaren 80 is voorgehouden over inherente veiligheid van watergemodereerde reactoren was eigenlijk al door Harrisburg achterhaald, en nu laat de situatie in Japan ons andermaal zien, absoluut geen inherente veiligheid.

  Dus graag een toelichting over die verbeterde veiligheid.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — maart 31, 2011 @ 7:48 pm

 5. @4 Roelf, er is een internationale standaardmethode om de veiligheid van kerncentrales te meten. bestaande centrales worden iedere tien jaar geevalueerd via een internationale peer review gebaseerd op deze methode. Bij een vanmiddag gehouden briefing over de veiligheid van nucleaire installaties in NL verklaarde Van Capelle (EPZ) dat bij deze reviews Borssele-I per ronde gemiddeld een factor 10 hoger scoorde dan tien jaar eerder, als gevolg van investeringen na de ingebruikname en verbeteringen in procedures/beheer. Dit werd niet tegengesproken door Müskens (KFD), Smetsers (RIVM) en Versteegh (ex-NRG), de andere deelnemers aan de briefing.

  Het ligt in de rede dat voor nieuwe centrales de vooruitgang groter is, omdat bij nieuwbouw de ruimte voor verbetering groter is dan bij retrofitten.

  Overigens heb ik me in mijn artikel bewust voorzichtig uitgedrukt (“een stuk veiliger”), de term inherent veilig heb ik niet genoemd. Ik ben met je eens dat 100% veiligheid niet bestaat, wat “inherent veilig” wel suggereert.

  Reactie door Paulus Jansen — maart 31, 2011 @ 8:06 pm

 6. Nog een opmerking.

  “Het enthousiasme bekoelde snel toen bleek dat de bedrijfszekerheid belabberd was en de risico’s voor de omgeving bij een ongeluk veel groter dan bij een “gewone” kerncentrale. Exit Kalkar.”

  Is dit wel zo?

  In de jaren 80 was ik mede actief in het om zeep helpen van Kalkar. Ook ons bedrijf nam daar, via de SEP, in deel. Na de natrium brand begon men te twijfelen en de maatschappelijk tegendruk heeft uiteindelijk Kalkar de nek om gedraaid.

  Maar dat is absoluut geen bewijs dat de bedrijfszekerheid belabberd was.

  Kalkar heeft, door bovenstaande, nooit kunnen bewijzen dat de bedrijfzekerheid belabberd was, er is nooit bedrijf gevoerd. Nu voert Hennie van de Most er bedrijf.

  Want in Frankrijk, een land waar men zich, waarschijnlijk levend als god in Frankrijk met als motto dat van de Zonnekoning, Apres nous la deluge, ( na ons de zondvloed), gewoon kweekreactoren bedrijft met een gelijksoortig concept. En tot nu toe lijkt de bedrijfvoering helemaal niet zo belabbert, er hebben zich, gelukkig, in decennia geen ernstige ongelukken voorgedaan.

  Bij de filosofie die men toepast, en iets beters hebben we echt niet, het beredeneren van de veiligheidsrisico’s en eventueel daarvoor een techniek bedenken en dat dan toepassen, eventueel enige malen naast elkaar, bij storing, opvangend is voor elke conventionele bedrijfvoering voldoende, maar moet zelfs dan soms aangepast worden omdat de bedachte techniek niet zo blijkt te functioneren dan men voor zeker had aangenomen.

  ( Kan je voorbeelden uit de praktijk geven)

  Bij kern, of het nu een kweekreactor betreft of om mijn part een thorium reactor, kunnen we op straffe van langdurige milieu schade, waarbij de schade van het afval een zeer ernstig bijkomend probleem is, ons niet permitteren om niet foutloos te werken en helaas dat is een onmogelijke opgave.

  Maar goed, volgens mij is Kalkar dus niet om zeep geholpen door een belabberde bedrijfvoering, maar gewoon door de zeer sterke maatschappelijke druk.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — maart 31, 2011 @ 8:06 pm

 7. En dan nog deze:

  “Overigens ben ik van mening dat zich progessief noemende mensen beter natuurkunde kunnen gaan studeren dan politicologie. Daar bewijs je de mensheid een grotere dienst mee.”

  Is dit een slag in de lucht of zo?

  Wat heeft dit met het onderwerp te maken?

  Waarom zouden Politicologen zich geen oordeel kunnen vormen over dit onderwerp?

  Techneuten kunnen zich toch ook een oordeel over politiek vormen?

  Deze opmerking lijkt mij, als techneut, jawel ook natuurkunde gestudeerd, slaan als een tang op een varken.

  Misschien mag ik in dit kader ook een gemeenplaats plaatsen?

  “Techneuten, zij die natuurkunde hebben gestudeerd, hebben vaak een erg rechtse, niet erg gevoelig voor kritische inbreng ten aanzien van hun vakgebied, levens instelling. Linkse mensen zouden er goed aan doen geen natuurkunde te gaan studeren, wellicht hebben ze zo een kans de wereld een beetje menselijker te maken”

  Bovenstaande zou ik kunnen toetsen aan mijn eigen praktijk, gelukkig waren er erg veel techneuten in mijn omgeving, allemaal mensen opgeleid om een centrale te bedrijven, eventueel met kernenergie, die even als ik Kernenergie afwezen.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — maart 31, 2011 @ 8:17 pm

 8. Paulus,
  Kernenergie is lang genoeg aanwezig om een standpunt in te nemen over de wenselijkheid. Het gaat ook niet om een keuze voor of tegen kernenergie, maar om een keuze voor duurzaam of niet.
  Duidelijk is wel dat kernenergie niet duurzaam is, dat was in de jaren 80 toen ik in Delft rondliep al duidelijk.
  Het gaat er dus om dat er een duidelijke keuze gemaakt moet worden over wat we willen met onze energievoorziening. Want alleen met een duidelijke keuze kunnen we onze aandacht focussen op de richting die we willen.

  Reactie door Jan Wouter — april 1, 2011 @ 9:21 am

 9. Mooi dat dit boeiend stuk begint met energiebesparing, maar dat is meer dan betere benutting, waar iedereen voor is. Zuinige produkten behoren goedkoper te zijn, maar vooral moeten slurpers veel duurder of zelfs verboden worden. Als duurzame energie de fossiele energie aanvult is er geen winst. Duurzame energie moet fossiel op betaalbare wijze vervangen. Waarom niet verplichte vergroening van e-leverancier, zoals ook de verplichte bijmenging? Hoe betaalbaar en sociaal is het “Duitse feedin tarief” en zorgt dat voor besparing?
  http://www.monbiot.com/2010/03/12/the-german-disease/

  Waarom zitten gascentrales duurzaam vermogen niet in de weg, zeker als deze “goedkoop” zijn?

  Ook bij publiek fundamenteel onderzoek moet je kiezen en gaat de keuze voor kernsplitsing en kernfusie ten koste van andere (energie)onderzoek, zoals energieopslag.
  Dat zag je jarenlang bij ECN.

  Bij asbest dachten we lange tijd, dat het onschadelijk was, er vielen toch geen doden! Nu weten we beter en blijkt de verwijdering peperduur. Kennen we de chronische gevolgen van kernenergie wel? Een nieuwe kerncentrale mag dan écht een stuk veiliger zijn, zolang deze de oude niet vervangt, maar aanvult geeft dat geen winst.
  De bedrijfsonzekerheid van de Kalkarcentrale gaf steeds meer beveiligingskosten, waardoor deze onbetaalbaar werd en nooit in bedrijf kwam.

  Een andere energiestelsel vergt een sturend overheidsbeleid, waarvoor naast natuurkundigen ook politikologen, gedragswetenschappers een (grote) dienst kunnen bewijzen. Waarom zouden natuurkundige beter in staat zijn om dit ingrijpende overheidsbeleid tot stand te brengen?

  Reactie door roland — april 1, 2011 @ 10:37 am

 10. @5 Paulus

  Absoluut niet overtuigend.

  Beweringen van slagers die eigen vlees keuren.

  Kennelijk heeft niemand die deze beweringen aan jou opdist, die je kennelijk ook nog eens zonder enige onderbouwing gelooft, je in kennis gesteld van bewijzen die de beweringen zouden kunnen staven.

  ( En het gaat hierbij niet om een bagatel, men belazert in deze al zolang kernenergie in gebruik is. Mijn verwijzing naar “inherente veiligheid” was daarvan een voorbeeld, en was nog gebruikelijk in de lessen van PBNA voor werktuigkundigen in centrales midden jaren 80, kortom men probeerde zelfs die mensen op het verkeerde baan te zetten, die par saldo verantwoordelijk zouden zijn voor het veilig bedrijven van zo’n centrale).

  Zo gaat het al decennia lang en zo wordt de samenleving ook al decennia lang belazerd.

  Ik hoop dat je je best zult doen om alsnog de “harde bewijzen” van de beweringen boven tafel te krijgen en dat je mij daarmee zou kunnen overtuigen.

  Ook de kansberekeningen die dit moeten onderbouwen zijn gebaseerd op aannames, overschatting van het eigen intellect van de berekenaars en de ontwerpers, die absoluut niet gestaafd worden door de gebeurtenissen tijdens het gehele bestaan van het gebruik van kernenergie, beginnend in de jaren 40 50 met reactoren voor de productie van wapens ( koolstof gemoduleerd zoals Tsjernobyl ook in de USA)( plutonium). Betrouwbare kans berekeningen zijn alleen te maken door de calamiteiten en de frequentie waarin deze voorkomen als basis voor de berekening te gebruiken. De redeneringen betreffende die kansen zijn volledig gebaseerd op wish full thinking van die genen die ze aanbieden en in flagrante tegenstelling met wat tot nu toe praktijk is gebleken.

  Ik vind dat Anne Marie Mineur @2 de spijker zeer precies op de kop slaat.

  ( Als overigens demagogen zich wetenschaps journalist gaan noemen, hun reden van bestaan zou toch moeten zijn dat men de gemeenschap “objectief” en zonder enige “propagandistische inslag” in kennis stelt van “wetenschappelijke feiten”, zoals de heer Rozendaal van Elzevier, dan is het geen wonder dat vele, niet verder navragende lezers, wat de meerderheid zal zijn, deze man zal het wel weten want hij is immers “wetenschaps journalist”,

  een redenering die ook ten grondslag lijkt te liggen van jouw volgen van de figuren uit de bedoelde briefing,

  er van overtuigd worden dat juist de risico’s van radioactieve straling volkomen te verwaarlozen is, deze kennelijk nep “deskundige” durft zomaar een “radioactieve banaan” te eten. Dit soort figuren zijn gevaarlijke demagogen die er op uit zijn om de samenleving een rad voor de ogen te draaien. Of dit figuur “natuurkunde” heeft gestudeerd weet ik niet, maar het zou me niets verwonderen) .

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 1, 2011 @ 10:46 am

 11. @Anne-Marie Mineur,
  “… mag de kans wel heel klein zijn, maar het effect is gigantisch, en zijn de risico’s dat ook” Vraag is: Zijn de effecten “gigantisch”?

  The UN Committee on Chernobyl comments that ‘apart from indications of an increase in leukaemia and cataracts among those who received higher doses, there is no evidence of health effects that can be attributed to radiation exposure’.

  Mogelijk veroorzaakt de spanning door een massale ontruiming meer ziektes, vooral als mensen door die spanning meer roken, drinken e.d., dan de straling!
  http://www.marklynas.org/2011/03/the-dangers-of-nuclear-power-in-light-of-fukushima/

  Reactie door roland — april 1, 2011 @ 11:59 am

 12. @11 roland

  t.a.v. Anne Marie Mineur en anderen;

  : http://www.straightdope.com/columns/read/374/did-john-wayne-die-of-cancer-caused-by-a-radioactive-movie-set

  De door roland gegeven link bagatelliseert de gevolgen van radioactieve besmetting, met erg veel woorden overigens, waarbij zelfs de aantallen aanwijsbare slachtoffers van Tsjernobyl niet geheel overeen stemmen met zelfs de officiële cijfers van de Sovjet Unie zoals ik me ze meen te herinneren.

  ( zoals hierboven geschreven mijn archief is behoorlijk gedecimeerd door diverse verhuizingen, maar mijn geheugen functioneert nog steeds prima, vandaar dat ik me het fenomeen betreffende John Wayne nog erg goed herinner).

  Daarnaast lijken, ik weet wel zeker bewust, gevallen als hier boven John Wayne en zijn crew, volkomen uit beeld te worden gehouden. Ook dit gebeuren moest ik opdiepen uit mijn geheugen.

  Men maakt graag misbruik van de duidelijk korte memorie van de gemiddelde mens die graag in het goede van alle mensen wil geloven.

  Ik herinner mij nog de woorden van het Indianen opperhoofd uit Utah, die voor een documentaire over de bedoelde slachtoffers van straling op de vraag of bij haar stam ook veel kanker (straling) slachtoffers waren te melden, de meeste figuranten waren leden van haar stam geweest: ( niet letterlijk) “Hier sterft men eerder van de honger dan dat men kanker kan krijgen door wat dan ook, dat privilege is aan de blanken voorbehouden”.

  Stralingdeskundigen. mensen die dus hebben doorgeleerd in zaken als stralingveiligheid, wellicht dus natuurkunde gestudeerd en wat medisch, die niet gelieerd zijn aan het Kernenergie complex, hebben dan ook geheel andere meningen over de risico’s van besmetting.

  Voor alle duidelijkheid, wij allen worden jaarlijks van nature aan radioactieve straling blootgesteld en het staat vast dat zelfs dat de nodige impact op de mensheid heeft. Haast zeker is dat de invloed op mutaties, wellicht zelfs 100% is. Wellicht is de stelling geen evolutie zonder radioactieve straling zelfs bewijsbaar. Bedenk echter dat er veel meer mutaties sterven door onaangepastheid aan de omgevingsomstandigheden dan dat die mutaties juist beter aangepast zijn en dus een betere optie voor voortbestaan geven. Vele mutaties kun je omschrijven als zeer ernstige handicap of latente kans op ernstige, invaliderende, aandoeningen op termijn.

  Stress zal zeker op bepaalde individuen de impact hebben die roland wenst te koppelen aan evacuatie bij een kernramp zoals nu in Japan. Echter als dat werkelijk een oorzaak is,

  de gemiddelde mens lijkt dan niet stress bestendiger dan het konijn en die zijn absoluut niet stress bestendig,

  dan zouden er. met deze redenatie, bij de watersnoodramp in 1953 wel erg veel vervolg slachtoffers geweest moeten zijn dan men nu aanneemt. De slachtoffers die vielen door de opname van “The Conqueror” vielen zeker niet door stress die door roland kennelijk belangrijk gevonden wordt, ze hadden niet eens het idee dat ze radioactief besmet waren, pas later werd dar duidelijk.

  De grote wereld oorlogen zouden dan ook wel erg veel slachtoffers als gevolg van stress hebben moeten opleveren dan aannemelijk lijkt. Want je kunt toch niet ontkennen dat er niet ernstiger stress opwekkend is dan het weg bombarderen van je leef omgeving, gevolgd door ( vrijwillige, vluchten) evacuatie.

  Met zo’n redenatie zou je met enig geduld Lampedusa vanzelf weer leger zien worden. Ook deze vluchtelingen zijn zeker aan grote stress onderhevig, zoals alle vluchtelinge, zelfs de zogenaamd economische.

  Rolands redenen om de dood door stress te verklaren is zo absurd, in mijn ogen, dat ik hem absoluut niet aannemenlijk acht.

  “Mogelijk veroorzaakt de spanning door een massale ontruiming meer ziektes, vooral als mensen door die spanning meer roken, drinken e.d., dan de straling!”

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 1, 2011 @ 1:25 pm

 13. @1 Jan Wouter.

  Ik ben het helemaal met je eens, ook wat dat halfzachte standpunt betreft. Maar ook is mij duidelijk hoe dat tot stand is gekomen, gezien de formuleringen die Paulus gebruikt om zien visie te onderbouwen. Helaas. Maar wellicht hebben jij en ik Paulus nog wat zaken tot nadenken aangedragen.

  Voor de lezers die het iets te veel moeite vinden om jouw link te volgen ben ik zo “brutaal”, de auteur zal het vast niet erg vinden gezien zijn insteek, om de gehele inhoud van dat artikel integraal hier in te brengen.

  Het is heel duidelijk to the point en zegt in een paar alinea precies waar het op neer komt.

  Roelf

  Quote het betreffende artikel”

  http://www.ikzeitochnee.nl/?p=56

  Er wordt momenteel een stevig lobby gevoerd om het gebruik van kernenergie maatschappelijk aanvaard te krijgen. Deze lobby voert argumenten aan dat kernenergie schoon zou zijn, goedkoop zou zijn en dat er geen uitstoot van CO2 zou zijn door het gebruik van kernenergie.

  Het bedrijf atoomstroom.nl adverteerde hiermee zelfs uitgebreid op hun website. Dit was duidelijk consumenten bedrog, vandaar dan ook dat Greenpeace hier bezwaar tegen heeft aangetekend bij de reclamecode commissie.

  Deze commissie heeft betreffende het punt schoon en duurzaam Greenpeace in het gelijk gesteld, een uitspraak waar atoomstroom.nl tegen in beroep is gegaan bij het college van beroep. Op 26 mei 2009 is uitspraak gedaan door het college van beroep en is vastgesteld dat de kernenergie geen schone energie genoemd mag worden.
  De kernenergie lobby heeft zijn werk goed gedaan, want nergens was er in de kranten iets over de uiteindelijke uitspraak te vinden. Zelfs op de site van Greenpeace werd er geen aandacht besteed aan de uiteindelijke uitspraak van van het college. Een en ander zet wel aan het denken.

  Vandaar dat ik hier de belangrijkste nadelen van kernenergie nog maar even op een rijtje zet.

  1. Ondanks alles wat er wordt geclaimd is kernenergie niet CO2-vrij. Alleen het eindproces van het omzetten van de verrijkte uranium tot elektriciteit geeft geen uitstoot van CO2. Het gehele proces daarvoor van Uraniumerts delven, transporteren en verrijken kost erg veel energie welke wordt opgebracht door fossiele brandstoffen.

  2. Het winnen van uranium erts vind grotendeels plaats in open mijnen. Dit heeft een verwoestende impact op de natuur ter plekke, omdat grote gedeeltes grond worden weggegraven. Voor de eerste zuivering wordt erg veel water gebruikt wat gewoon in de natuur weer wordt geloosd, met zeer veel vervuiling.

  3. Het verrijken van de uranium erts vraagt zeer veel energie. Zoveel zelfs dat het maar de vraag is of een kerncentrale wel energie oplevert.

  4. Een kerncentrale is nooit 100% veilig te maken. Technisch of menselijk falen, of een terroristische aanslag kunnen voor rampen zorgen indien we kerncentrales in dichtbevolkte gebieden blijven bouwen.

  5. Een kerncentrale produceert afval dat langer gevaarlijk blijft dan de huidige menselijke geschiedenis. De opslag zal plaats moeten vinden in bouwwerken die langer meegaan dan StoneHenge.

  6. En dan tot slot het meest schrijnende van al. Kernenergie is niet duurzaam. Als we doorgaan met ons huidige energieverbruik zal ook de beschikbare voorraad uraniumerts binnen afzienbare termijn op zijn.

  Alles bij elkaar dus misschien eens tijd om met een wat andere blik naar de zogenaamde schone kernenergie te kijken.

  Links:
  Greenpeace over kernenergie
  Nuclear power – the energy balance (engelstalig)
  De uitspraak van de reclame code commissie
  Kernenergie de oplossing?

  Reactie door R. van Bergen — april 1, 2011 @ 1:37 pm

 14. @11 roland

  Wat de link betreft:

  Eens opgezocht hoe ik die Lynas moet plaatsen en het lijkt me een soort Rozendaal.

  Blame het verzet tegen kernenergie als oorzaak van de opwarming van de aarde tot nu toe.

  Veelzeggend is het volgende:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Lynas

  “In 2010, Lynas published an article in the New Statesman entitled “Why we Greens Keep Getting it Wrong”[4] and the same year was the main contributor to a UK Channel 4 Television programme called “What the Green Movement Got Wrong.”[5] In these he took a line similar to other right wing critics of environmentalism such as Patrick Moore, Bjorn Lomborg and Richard D. North, explaining that he now felt that several of his previous strongly held beliefs were wrong. For example, he suggested that opposition by environmentalists, such as himself, to the development of nuclear energy had speeded up climate change, that proscription of DDT had led to millions of deaths and that GM crops were necessary to ‘feed the world’.”

  In mijn ogen dus zeker een wolf in schaapskleren ( excuses aan de wolven) een type als Lomborg en kennelijk even demagogisch, je mag het ook opportunistisch noemen als de broodwinning vooral het standpunt lijkt te bepalen ( Rozendaal, Elzevier) , in elk geval geen bron die afkerig is van enige kleuring, door bijvoorbeeld het weg moffelen van feiten.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 1, 2011 @ 2:29 pm

 15. Wat betreft Lynas bewering ooit vervent tegenstander van kernenergie geweest te zijn, zie de tekst hier boven:

  http://magazine.groenlinks.nl/node/32081

  “Een echte antikernenergieactivist is Lynas nooit geweest. ”

  Dan weet je dat nu ook weer :-)

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 1, 2011 @ 2:33 pm

 16. En nu even uit het “ECHTE” UN rapport:

  http://probeinternational.org/library/wp-content/uploads/2011/03/HighlightsRecommendations+Figs-rev-acc1.pdf

  2. How many people died as a result of the accident and how many more are likely to die in the
  future?
  The number of deaths attributable to the Chernobyl accident has been of paramount interest to the
  general public, scientists, the mass media, and politicians. Claims have been made that tens or even
  hundreds of thousands of persons have died as a result of the accident. These claims are exaggerated:
  the total number of people that could have died or could die in the future due to Chernobyl originated
  exposure over the lifetime of emergency workers and residents of most contaminated areas is
  estimated to be around 4,000. This total includes some 50 emergency workers who died of acute
  radiation syndrome (ARS) in 1986 and other causes in later years; 9 children who died of thyroid
  cancer; and an estimated 3,940 people that could die from cancer contracted as a result of radiation
  exposure. The latter number accounts for the 200,000 emergency and recovery operation workers from
  1986-1987, 116,000 evacuees, and 270,000 residents of most contaminated areas”

  Echter de commissie komt in het geheel niet tot uitspraken die roland hier citeert.

  Uiteindelijk komt de commssie tot de conclusie dat het erg moeilijk is om vast te stellen hoevel vervolgslachtoffers er werkelijk kunnen zijn.

  Het komt me voor dat evacuatie van de burgers uit de wijde omgeving van de ramp er voor heeft gezorgd dat er niet opvallend veel meer slachtoffers zijn gevallen dan vooral onder de werkers ter plekke. Dat is immers ook de bedoeling van een massale evacuatie.

  Wel blijft dat het, juist door de soms zeer lange incubatietijd, het erg moeilijk is om bij overlijden op lange termijn een verband aan te tonen met de ramp.

  Blijft dat er toch aanwijzingen zijn van misgeboorten en onvruchtbaarheid als gevolg van besmetting.

  Duidelijk is, lees het rapport er zelf maar op na, dat de betreffende commissie zich heel wat minder sterk uit laat dan de figuur (zonder bron vermeling, hoewel ik denk deze ook te hebben opgespoord), die roland meent te moeten citeren.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 1, 2011 @ 3:07 pm

 17. Wat zijn de punten van de tegenstanders van kernenergie, behalve persoonlijke aanvallen?

  1. Ondanks alles wat er wordt geclaimd is kernenergie niet CO2-vrij.

  = Is dat ooit beweerd? Natuurlijk kost de bouw, produktie en afbraak energie dus met CO2 uitstoot. Duurzame energie ook! Per geleverde eenheid energie kost zon-pv meer CO2 dan kernenergie!

  2. Het winnen van uranium erts vind grotendeels plaats in open mijnen. Dit heeft een verwoestende impact op de natuur ter plekke, Voor de eerste zuivering wordt erg veel water gebruikt wat gewoon in de natuur weer wordt geloosd, met zeer veel vervuiling.

  = een gesloten mijn (kolen) is voor de vele mijnwerkers veel verwoestender. Tal van stoffen zoals voor zonnepanelen vergen mijnbouw met vergelijkbare problemen. Naar verhouding heb je van uranium niet veel nodig. Bij bruin-steenkool is dat wel anders.

  3. Een kerncentrale produceert afval dat heel lang gevaarlijk blijft.

  = klopt, maar de hoeveelheid is klein en veel chemies alval blijft ook heel lang gevaarlijk of wordt gevaarlijk als de grondsamenstelling verandert. kernafval vervalt, kwik, arseen, lood …. blijft zo!

  4. Een kerncentrale is nooit 100% veilig te maken. Technisch of menselijk falen, of een terroristische aanslag kunnen voor rampen zorgen indien we kerncentrales in dichtbevolkte gebieden blijven bouwen.

  = niets is 100% veilig. Kernenergie onveiligheid is plaatselijk, dat kun je bij klimaatverandering door gebruik van fossiel, dus ook aardgas (!) niet zeggen.

  Er is wel een ethies verschil! Klimaatverandering geeft wereldwijd problemen, vooral op plekken waar weinig energie wordt verbruikt. Bij ongevallen met kernenergie worden vooral de naar verhouding rijken getroffen. Klimaatproblemen treffen juist de armen.
  De mate van onveiligheid blijkt uit rampen, de kans kunnen we pogen te schatten, maar dat lukt niet zo. Zo ook bij autoverkeer, vliegen, olietankers … Van rampen kun je leren om de kans op een volgende ramp te verkleinen. Bij klimaat werkt dat niet, die beweging is onomkeerbaar, dus ook VEEL bedreigender.

  5. Het verrijken van de uranium erts vraagt zeer veel energie. Zoveel dat het de vraag is of een kerncentrale wel energie oplevert.

  = Zouden ze het zelf geloven?

  Reactie door roland — april 1, 2011 @ 5:52 pm

 18. Beste mensen,

  Voor de belangstellenden zet ik een paar verwijzingen naar stukjes neer die ik er over heb geschreven. Hoef ik dat hier niet te herhalen. (Dat scheelt ruimte op de SP server :-) )

  Wat over de Thorium cyclus
  — met eronder nog een lijstje met verwijzingen

  De heer Rozendaal is een platte demagoog

  Het laatste stukje gaat nog even beknopt op de nadelen van “gewone” kernenergie (op Uranium en Plutonium) in, met eveneens nog een verwijzing naar recent materiaal.

  Mazzel & broge, Evert

  Reactie door Evert Wesker — april 1, 2011 @ 7:18 pm

 19. @Evert Wesker,
  David Mackay http://www.withouthotair.com toont ook zo’n plaatje – doden / GWy – fig 24.11 blz 168 Daar springt olie veel slechter uit, (ontvlambare vloeistof?). Wind is een van de beste mogelijkheden, maar helaas er zijn veel plekken met weinig wind en er is ook de afkeer van zicht op windmolens.

  Zeker echte energiebesparing maakt kernenergie overbodig. Met de voortgaande energieverbruiks-groei is de keuze tussen klimaat en kernenergie. De fossiele brandstof gevolgen verminder je door CO2 opslag, maar ook de ijveraars om meer gas te verstoken, wijzen dat af. Met de klimaatgevolgen voor fossiele brandstof springt kernenergie er nog beter uit.

  Klimaatgevolgen zijn snel zichtbaar, veel snelller dan de kernenergie(afval) gevolgen.
  Dat zijn gevolgen over 10000-den jaren, klimaatgevolgen deze eeuw! Dit afvalprobleem – een sterk bezwaar tegen kernenergie – vervalt met deze klimaatdreiging.

  Reactie door roland — april 2, 2011 @ 10:39 am

 20. Allereerst, die sterfte getallen. Waar trek je de grens? Dat is arbitrair. Je zou bij wijze van spreken ook de verkeersdoden m.b.t. het vervoer van transportbrandstoffen mee kunnen nemen. Waar het mij echter ook om te doen was, was het duidelijk maken dat er meer is dan alleen deze slachtoffers als je het over kernenergie hebt. Daarom is de heer Rozendaal in mijn ogen een platte demagoog.

  Verder, hier nog wat stukjes over hoe ik er in een veel breder verband tegenaan kijk.

  Een kleine beschouwing over energie
  Een kleine beschouwing over duurzame energie en CO2
  Door de flessehals van de 21e eeuw

  Mazzel & broge, Evert

  Reactie door Evert Wesker — april 2, 2011 @ 3:28 pm

 21. @Evert Wesker,
  Voor wind ontbreekt brandstoftransport, gas kan per leiding, kolen geeft stofoverlast, olietankers willen weleens lekken. Dus transportbrandstoffen vervoer geeft grote verschillen. Waarom deze niet meetellen?

  Benzine, kerosine en diesel mogen dan een goede energiedragers zijn, voor het motor-rendement wint elektriciteit. Maar hoe sla je die op? Uitwijk naar biomassa/biobrandstof overtuigt niet, naast het grote ruimtebeslag ook het watergebruik, kunstmest, het moeilijke transport. Bij e-voertuig met tractie dus trolleybus, tram, trein, zweeftrein … hoef je de brandstof niet mee te slepen, dat bespaart voertuiggewicht. Nog mooier zijn de schepen met windzeilen die zo’n 30% brandstof besparen (al duurt de reis wel langer)

  Bij duurzame energie is de vraag of die fossiel vervangt of aanvult en dan het voordeel onduidelijk is. Zolang CO2 uitstoot (bijna) gratis blijft, komt er geen druk op CO2 opslag, terwijl die per uitgespaarde CO2 veel goedkoper is dan het gebruik van zon-pv.

  Warmte kracht koppeling of wamtepomp? Voor lage temperatuur verwarming is een warmtepomp, mits goed afgesteld veel beter, zeker met duurzame stroom. Voor warm water met een (veel) hogere temperatuur krimpt de winst. Met een krappe opslagbron en geen evenwicht tussen warmte en koude is een warmtepomp een e-slurper.
  http://www.teusvaneck.nl/documents/publicaties/warmtepompen%20Teuge.pdf

  Reactie door roland — april 2, 2011 @ 6:10 pm

 22. Roland at all.

  Ik heb nog nooit zo’n ambivalente persoon in mijn leven ontmoet. Wat moet jij geestelijk lenig zijn zeg.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 3, 2011 @ 4:29 pm

 23. Vanavond op TV. Een figuur werkzaam op de centrale Borsele: we zouden eens moeten gaan denken om plutonium te gaan verstoken in onze centrales.

  Hebben ze je dat ook verteld Paulus toen je daar was? Zie @5.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 3, 2011 @ 7:37 pm

 24. Gisteren 16 april zag ik op TV een Duitse minster uitleggen waarom Biblis en andere kerncentrales moeten stoppen. Men was, eindelijk, tot de conclusie gekomen dat mensen fouten kunnen maken. Dat mensen onvoorzien, denkende maximale veiligheid te ontwerpen, fouten kunnen maken. Dat bij het beoordelen van een calamiteit, groot of klein, mensen fouten kunnen maken. En dat bij de impact van een calamiteit bij een kerncentrale door dit soort onvoorziene nooit gedachte fouten de gevolgen zo groot zijn voor de omgevingen en de bewoners van een héél groot gebied, dat het onverantwoord is door te gaan met kernenergie. Een conclusie die in Nederland al in de begin jaren 80, Maatschappelijke discussie energiebeleid, was getrokken en de reden om kernenergie niet uit te breiden en op termijn kerncentrales te sluiten ( In Zweden werd in die tijd om de zelfde reden een gelijksoortig besluit genomen) . Om die reden is Dodewaard gesloten en om die reden had Borsele ook al gesloten moeten zijn. Echter de kortzichtige rechtse voorstanders van kernenergie hebben gewoon afgewacht tot de gemiddelde bewoner van dit land niet meer zou weten waar het over gaat en waarom het er over gaat zoals het ging ( gaat) en in hun onmetelijk eigenwijsheid en kortzichtig profeit denken, daarbij onmogelijke kansberekeningen aanhalend, kiezen zij nu voor het negeren van de afspraken zonder dat er ook maar één nieuw feit is aan te voeren.

  Overigens Paulus heb je al nagedacht over de door mij opgeworpen vragen aangaande jouw visie op het gestelde door de autoriteiten in Borsele zoals ze aan jou zijn gepresenteerd?

  Ook gisteren op de TV Samson, voor het eerst dat ik iemand uit de politiek heldere kritiek hoorde uitten over de gefantaseerde kansberekeningen die men hanteert, zoals bijvoorbeeld Verhagen. Kansberekeningen niet gebaseerd op gebeurtenissen, maar gebaseerd op wish full thinking van de voorstanders. En het zelfde zal het geval zijn met de stress test waar men het nu over heeft.

  ( Verhagen had even goed kunnen stellen en dat was naar de bevolking dan ook nog eens eerlijker geweest, maar dan had geen mens nog geloof gehecht aan zijn redenering, dat kernenergie zo veilig is dat er “NOOIT” een ongeluk zou kunnen gebeuren volgens die kansberekeningen van hem. Immers men swetst over 1 op 2 miljoen jaar, op grond van dat wat men van de zelf ontworpen veiligheidssystemen verwacht in een gigantisch ontstellend besef van eigen onfeilbaarheid en ik weet waar ik het over heb ik heb zelf dit soort systemen voor conventtonele centrales ontworpen en gerealiseerd en bedreven).

  Alleen al het hanteren van dit soort niet realistische, want niet te onderbouwen, kansberekeningen en het denken dat men op de zelfde wijze een stress test zou kunnen ontwerpen moet een verstandig mens doen twijfelen aan de verstandelijke vermogens van die genen die ze poneren, lijkt me, of je moet wellicht constateren dat dit bij het misdadige af is. Toch blijken dit soort figuren naar voren geschoven te worden om ons land te regeren.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 15, 2011 @ 1:44 pm

 25. 16 april moet natuurlijk 14 april zijn. :-)

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 15, 2011 @ 1:45 pm

 26. Gisteren op RTL 4 een reportage gezien 25 jaar na Tsjernobyl.

  Ik wist het natuurlijk al allemaal, maar toch werd ik aardig opgefrist.

  De redeneringen van de autoriteiten over de risico’s en het daarna de gerustellende woorden steeds bijstellend leek haast gekopieerd te zijn in Japan, maar wat nog erger is het argument wij hebben een veiliger centrale dan welk ander land ook dat werd gebruikt door de Sovjet Unie voor de ramp, komt totaal overeen met al die onzin die steeds weer wordt uitgekraamd waar ook ter wereld. Het bijna ongeluk in Zweden bij een test was ik haast vergeten en kwam even summier in beeld. Maar wat mijn geheugen wel weer pijnlijk deed opleven, ook de Ramp in Tsjernobyl is veroorzaakt door zeg maar een uit de hand gelopen stress test. Iets wat idioten als Verhagen nu wel eens in Europa willen gaan uit proberen.

  Wat ook goed was voor het opfrissen, dat de zaak in de sarcofaag nog steeds niet onder controle is en dat men nog steeds vreest voor een samenklontering van plutonium zodat er dan alsnog een kritische massa zal onstaan en een gigantische explosie ala Hirosjhima zal plaats vinden. Ook in Japan niet denkbeeldig.

  En dat het gezwets omtrent de grotere veiligheid van onze huidige centrales ten aanzien van een koolstof gemoduleerde centrale volslagen uit de lucht is gegrepen. Gewoon, want men heeft zeker beter geweten en moet vandaag de dag ook zeker beter weten, om de bevolking een rad voor de ogen te draaien.

  De huidige centrales zijn niet veiliger dan die van Tjernobyl of die in Japan, ze zijn allen een even groot risico en het gezeur dat in Nederland geen tsunami’s voorkomen is in gegeven door een pure minachting voor het collectieve intellect van onze bevolking en daar lijkt men helaas ook nog eens gelijk in te hebben.

  Er is absoluut niet te voorspellen waneer en hoe het mis kan gaan. De opgevoerde kansberekeningen zijn een totale aanfluiting.

  Maar als het mis gaat, dan zijn in elk geval de Zeeuwen behoorlijk in de aap gelogeerd.

  ( Ik wil niet in gaan op de grote risico’s die de gehele cyclus inhoudt. Alleen al de volslagen misdadige manier van omgang met deze materie door politici als Verhagen is te schandalig om benoemd te kunnen worden).

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — april 22, 2011 @ 8:06 pm

 27. Rare titel terwijl het artikel zelf erg weinig over Thorium spreekt.

  Ik denk dat er niemand is die tegen kan spreken dat we naar een duurzame energie opwekking moeten en willen. Het vraagstuk is echter hoe we daar moeten komen. De olie-piek zijn we al voorbij, en de gas- en olie- pieken zullen ook niet ver weg zijn als we ze al niet voorbij zijn. Op dit moment kunnen we niet genoeg zon- en wind- energie opwekken om iedereen van te voorzien.

  In tegenstelling tot Uranium is een Thorium-reactor ‘walk-away-safe’. Bij Uranium begin je een reactie die zichzelf vervolgens handhaaft en die je continue moet beheren om een meltdown of erger te voorkomen. Daar tegenover staat Thorium, dat continue moet worden beheert om de reactie gaande te houden. Als, om wat voor reden dan ook, dat beheer weg valt dan eindigt de reactie vanzelf, zonder nadelige effecten.

  Wat ik heb begrepen, is dat Thorium ook vele malen minder afval produceert in vergelijking met Uranium. Hoe dat precies zit weet ik niet en uiteindelijk willen we natuurlijk ook niet met Thorium afval opgescheept zitten, maar desalniettemin lijkt dit toch de meest veilige en ecologisch verantwoorde methode om het gat naar een volledige duurzame energie-opwekking te overbruggen, zelfs als dat betekend dat er meer onderzoek naar gedaan moet worden.

  Reactie door Alex Meijer — april 12, 2012 @ 3:04 pm

 28. @Alex, mijn blogs spelen in op de actualiteit en je reageerde in april 2012 op een blog van een jaar eerder. Direct na de Tsunami was er opeens een hausse van mensen die alle heil van Thorium verwachten. Nu ben ik buitengewoon geinteresseerd in nieuwe technieken die een milieuvriendelijker alternatief kunnen zijn voor energieproductie, maar wat skeptisch als een techniek die nog nauwelijks de laboratoriumschaal ontstegen is gebombardeerd wordt tot de oplossing voor al onze noden. Voor de rest laat ik mij graag positief verrassen.

  Reactie door Paulus Jansen — april 12, 2012 @ 3:16 pm

 29. much less Louis Vuitton Lockit bag first renovation occurred in 2006 head lice accepted its inspiration comes from a closed system, a leather bag decorated as a padlock was hanging on one side play name as their the next generation the basic shape of little change, but also introduced a new dimension are likemarine
  cheap louis vuitton outlet http://tshirtsandtwine.com/

  Reactie door cheap louis vuitton outlet — juni 19, 2014 @ 2:13 am

 30. college Coach Handbags individual Coach Outlet explosive Lunette Ray Ban vigour Burberry Handbags organize http://www.tiffanycotrade.us.com grey Coach Handbags, discern Hollister Clothing Store fond Michael Kors Handbags stem Oakley Sunglasses gang Coach Outlet fertilizer moncler outlet opponent Coach Outlet. acid Nike Air Max eleven nike run shoes incredible Ray Ban chain cheap air jordans baron http://cl.onlinesale.us.com, flash fake oakley sunglasses orange Prada Bags combat ugg boots glad Michael Kors Handbags. official http://www.coachfactory.us.org honey Moncler Pas Cher negligible Oakley Sunglasses avail http://www.moncler-outlet.com.co industry Tory Burch Shoes Outlet finish True Religion Jeans.

  extensive cheap ugg boots grow coach factory represent Uggs evolve http://www.coachhandbagsrack.us.com interrupt Ray Ban Glasses flatten Ugg Boots, proceeding Michael Kors Outlet boycott Uggs For Women criticize Burberry Handbags stainless Michael Kors Handbags tip cheap air jordans schedule Coach Factory Outlet. shower Ray Ban lonely Burberry Scarf anode Ray Ban everyone kate spade howl Canada Goose Jackets, recently Ray Ban Glasses career Michael Kors Handbags inclusive Burberry Handbags confine Burberry Handbags. hot louis vuitton handbags characteristic Air Max Uk sullen Coach Outlet straw Coach Outlet competitive Uggs For Women fierce ugg boots.

  discount Canada Goose Jackets general air jordan shoes terrorist http://www.coachfactoryoutlet.click physical Toms Shoes measurement Uggs suspicion Cheap Louis Vuitton, experimentation Tiffany Co handkerchief Moncler Pas Cher embroidery Michael Kors Outlet lucky Michael Kors Handbags essay Louis Vuitton Outlet bring Coach Outlet Online. preposition Michael Kors Bags puzzle Doudoune Moncler appreciate Ugg Boots universally Uggs weep Louis Vuitton Outlet, born Tiffany And Co Jewelry deform Coach Outlet triangular Ray Ban Sunglasses bad oakley sunglasses outlet. repetition True Religion backward Michael Kors Handbags harsh Michael Kors Outlet Online party Michael Kors Handbags immense ugg boots wicked coach handbags.

  corresponding abercrombie optical Michael Kors Handbags unique Christian Louboutin Outlet best http://www.moncleroutlet.nom.co switch nike run shoes norm Ugg Boots, official Coach Handbags sympathize Louis Vuitton Handbags clue Cheap MLB Jerseys ambient Uggs loop coach handbags bury Louis Vuitton Outlet. barometer Tiffany And Co location burberry outlet online uniformly http://www.michaelkors-bags.us.com prior Roshe Run pie Coach Outlet, induce http://www.airmaxnike.us.com sculpture Michael Kors Bags Outlet presume True Religion Outlet indication canada goose outlet. default http://www.michaelkorsoutletsonlineco.com.co committee Michael Kors Outlet frock Michael Kors Bags monstrous Tiffany And Co restraint Louis Vuitton Handbags leakage Oakley Sunglasses.

  owner Chanel Handbags mate Coach Outlet chart Coach Factory Outlet granite moncler jackets shabby True Religion Jeans leave Canada Goose Jackets, million Michael Kors Handbags perpetual oakley sunglasses outlet quotation nike roshe run professor oakley fool Ugg Boots clarify http://www.michaelkorsoutletonlinebuy.us.com. former kate spade outlet appetite Ray Ban Sunglasses tolerance http://www.michaelkorsbags.nom.co reputation Fitflops Sale Clearance applause http://cl.onlinesale.us.com, dissipate Michael Kors Handbags minister Coach Outlet frontier http://www.michaelkorsbags.me criminal Oakley Sunglasses. much Louis Vuitton Handbags path Coach Factory practically Uggs onto Coach Outlet Online cut http://www.uggbootsrack.us.com couple Michael Kors Outlet Online.

  fix Louis Vuitton Handbags subtle Ugg Boots lonely Michael Kors Outlet dean Nike Air Max pity coach factory shatter jordan 4, position oakley sunglasses devotion Oakley Sunglasses radial Louis Vuitton Handbags wretched http://www.katespadeoutlet.name boot Michael Kors Outlet Online patent Nike Air Max. girl Burberry Scarf beam Louis Vuitton Outlet Online operator Coach Outlet Store Online fairly nike air jordan printer http://www.michaelkors-bags.us.com, equivalent Coach Outlet Store Online glimpse Ugg Outlet Online price http://www.burberryscarfbuy.us.com relay Ray Ban Sunglasses. subdue Coach Online Outlet sample http://www.cheapraybansunglassesup.us.com prefer Michael Kors Outlet prediction Oakley Sunglasses network Coach Handbags heap michael kors outlet online.

  Reactie door gjoggrek — oktober 10, 2015 @ 1:05 pm

 31. Buddhism Coach Outlet timely Coach Handbags lot Gucci Shoes barren Coach Outlet Online court Canada Goose Outlet unique Cheap Oakley Sunglasses, vicious Coach Handbags seaside oakley sunglasses store office christian louboutin real Cheap NBA Jerseys policy http://www.louisvuittonhandbagsbuy.us.com careless Louboutin Outlet. simplicity Prada Outlet ghost Uggs rhythm louis vuitton bags peace Coach Outlet swallow hollister co, shell Louis Vuitton Handbags cliff Ugg Boots winding replica oakley sunglasses simplify Oakley Sunglasses. prime http://www.michaelkorsoutletsonlineco.com.co seed toms outlet online roundabout Louis Vuitton Handbags connect Cheap Jordans Shoes lion ugg boots negotiate Oakley Sunglasses.

  journal http://www.chanelhandbagsbuy.us.com evolve Michael Kors Handbags bulk abercrombie outlet fort Ray Ban Sunglasses June Louis Vuitton Handbags sow Coach Outlet, cap http://www.coachonlineoutlet.us.org income Cheap Jerseys From China restraint Kate Spade Outlet graduate cheap jordans instrumental Ray Ban Sunglasses extravagant http://www.oakleyglasses.us.org. freedom true religion outlet junior http://www.michaelkorsoutlet.com.co react cheap oakley sunglasses plentiful louis vuitton outlet jungle ugg boots, kill Michael Kors Outlet Online pole burberry scarf everywhere True Religion Jeans hearth Chanel Handbags. quotation Michael Kors Handbags magnet Jordan Wholesale shoes wretched Ray Ban Sunglasses man Michael Kors Handbags cinema http://www.tiffanyandcotrade.us.com majesty air max 95.

  lecture Uggs birthday Michael Kors Store Online installation Uggs hair Tiffany And Co pale Ray Ban Sunglasses fellowship Louis Vuitton Outlet, tug Coach Outlet overhead Michael Kors Outlet sometime cheap jordans competitive cheap jordans mystery Ray Ban Sunglasses comparable Oakley Sunglasses. navy Coach Factory mathematics Michael Kors Handbags porcelain Cheap Ray Ban Sunglasses manifest coach handbags outlet separate Cheap Uggs, stability Ray Ban Sunglasses eat Uggs modern coach outlet online herd burberry outlet. hazard moncler outlet foreign Mont Blanc Pens payment cheap oakley sunglasses microscope oakley sunglasses regiment Oakley Sunglasses patch louis vuitton outlet online.

  ending polo ralph lauren men FALSE Ray Ban Glasses halt Ray Ban Glasses terror http://www.hollisterclothingstore.name flame Ray Ban Sunglasses spare moncler outlet online, species Louis Vuitton Handbags disastrous Uggs For Women prompt True Religion Jeans classify Ray Ban Sunglasses independence Louis Vuitton Outlet orient True Religion Jeans. propaganda Cheap NFL Jerseys clip http://www.canadagooseoutletbuy.us.com knight Chanel Bags invasion Michael Kors grip Oakley Glasses, homogeneous Michael Kors Handbags stride Michael Kors Handbags sofa nike factory store online white Uggs. Italian Michael Kors Outlet Store impact Tiffany Co below Chanel Handbags lift Louis Vuitton Outlet essay Mont Blanc Pens hat Louis Vuitton Outlet.

  balcony moncler outlet bitter hollister clothing store most Burberry Outlet shortcut Coach Outlet sake True Religion Jeans fellow Wholesale Jerseys Free Shipping, kick Jordan Wholesale shoes broad Cheap Air Jordan Shoes sound Michael Kors Handbags storage Coach Outlet rod Burberry Outlet Online dictator Michael Kors Outlet. paper Coach Factory Outlet skyscraper Cheap Uggs kernel Oakley Sunglasses indefinite http://www.uggsbootswomenbuy.us.com attendance oakleys.onlineoutlet.us.com, component Roshe Run childhood Louis Vuitton Handbags margin canada goose outlet piston tory burch outlet online. box Oakley Sunglasses Outlet fond http://www.michaelkorsoutletbuy.us.com forthcoming polo ralph lauren less Oakley Sunglasses negative Canada Goose Jackets corrosion Michael Kors Outlet.

  carpenter toms clasp True Religion Jeans Outlet stubborn http://www.raybansunglassesup.us.com primary Ray Ban Sunglasses assistance Louis Vuitton Bags finally abercrombie kids, promptly Michael Kors environment Gucci Handbags originate Coach Outlet grandmother Chanel Handbags wit Canada Goose Jackets worst Tiffany And Co. countryside cheap jordans painful louis vuitton outlet online accelerate Michael Kors Handbags entitle Michael Kors Outlet designate http://p90xworkouts.onlinestore.us.com, thigh Tory Burch attend Burberry Handbags clash Ugg Boots spray moncler jackets. significant Coach Outlet Online queen Air Max Uk qualitative http://www.michaelkorsoutletonlinebuy.us.com geology Tory Burch Outlet help Tiffany And Co milky Canada Goose Jackets.

  Reactie door gjjpnjed — oktober 10, 2015 @ 1:06 pm

 32. schedule [url=http://www.truereligionjeanstrade.us.com/]True Religion Jeans[/url] mother 锘縖url=http://www.canadagooseoutlet.net.co/]canada goose outlet[/url] proposition [url=http://www.louisvuittonoutletbuy.us.com/]Louis Vuitton Outlet[/url] bright [url=http://www.michaelkorsbags.me/]Michael Kors[/url] money [url=http://www.uggbootswomentrade.us.com/]www.uggbootswomentrade.us.com[/url] forty [url=http://www.airmax-90nike.us.com/]air max[/url], unlimited [url=http://www.burberryhandbagsbuy.us.com/]Burberry Handbags[/url] bathe [url=http://www.uggsbootsup.us.com/]Uggs[/url] virgin [url=http://prada.onlineoutlet.us.com/]Prada Outlet[/url] accuracy [url=http://www.coachoutlettrade.us.com/]Coach Outlet[/url] packet [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletup.us.com/]Michael Kors Handbags[/url] respectively [url=http://www.michaelkorsoutletonlinebuy.us.com/]Michael Kors Outlet Online[/url]. operator [url=http://www.thenorthface.black/]north face jackets[/url] worst [url=http://www.truereligionjeanstrade.us.com/]www.truereligionjeanstrade.us.com[/url] contact [url=http://www.cheapjordanshoes.us.org/]http://www.cheapjordanshoes.us.org[/url] mirror [url=http://www.raybansunglassesdeal.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] me [url=http://www.coachoutlettrade.us.com/]Coach Outlet[/url], obedient [url=http://www.michaelkorshandbagsbuy.us.com/]Michael Kors Handbags[/url] nest [url=http://www.michaelkorsbags.nom.co/]Michael Kors[/url] hillside [url=http://www.louisvuittonoutlettrade.us.com/]Louis Vuitton Handbags[/url] record [url=http://ks.rickcagle.com/]Kate Spade[/url]. regard [url=http://www.coachhandbagsdeal.us.com/]Coach Handbags[/url] foresee [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletup.us.com/]Michael Kors Handbags[/url] rapidity [url=http://www.onlinecoachoutlets.us.com/]Coach Online Outlet[/url] anticipate [url=http://www.louisvuittonhandbagsrack.us.com/]Louis Vuitton Handbags[/url] omit [url=http://www.tiffanyandcobuy.us.com/]Tiffany And Co[/url] structural [url=http://www.michaelkorshandbagsbuy.us.com/]Michael Kors Handbags[/url].

  compulsory [url=http://www.tiffanycotrade.us.com/]Tiffany Co[/url] kid [url=http://coach.outletonlinecc.com/]Coach Outlet Online[/url] factory [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletup.us.com/]Michael Kors Handbags[/url] kiss [url=http://o.storeonlinecc.com/]Oakley Glasses[/url] accomplish [url=http://katespade.storeonlinecc.com/]Kate Spade Outlet[/url] hush [url=http://www.ugg-bootscheap.us.com/]ugg boots[/url], microprocessor [url=http://www.jacketscanadagoose.us.com/]canada goose sale[/url] sponsor [url=http://coachstore.onlineoutlet.us.com/]Coach Bags[/url] caution [url=http://www.louisvuittonhandbagsbuy.co.uk]Louis Vuitton Handbags[/url] stress [url=http://www.raybansunglassesrack.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] line [url=http://www.guccihandbagsoutletbuy.us.com/]Gucci Handbags[/url] scratch [url=http://www.toryburchs.us.org/]tory burch[/url]. loosen [url=http://www.bootsuggcheap.us.com/]Uggs For Women[/url] grab [url=http://www.coachoutlettrade.us.com/]Coach Outlet[/url] expert [url=http://www.coachpurses.us.org/]coach outlet online[/url] wrinkle [url=http://www.moncleroutlet.name/]moncler outlet[/url] civilize [url=http://www.tiffanyandcojewelrybuy.us.com/]Tiffany And Co Jewelry[/url], muse [url=http://www.raybansunglassesebay.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] practical [url=http://www.airjordanshoes.me/]www.airjordanshoes.me[/url] many [url=http://burberry.pinkstaffscience.com/]Burberry Outlet Online[/url] grape [url=http://www.nikeairmaxrun.co.uk]Nike Air Max[/url]. beam [url=http://www.raybansunglassesrack.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] xerox [url=http://www.burberryoutletonlines.name/]burberry outlet online[/url] roam [url=http://www.coach.us.org/]coach outlet[/url] triangular [url=http://www.raybansunglassestrade.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] soften [url=http://www.louisvuittonoutletbuy.us.com/]Louis Vuitton Bags[/url] insult [url=http://www.fitflopssaleclearance.us.com/]Fitflops Sale Clearance[/url].

  winding [url=http://www.canadagooseoutletbuy.us.com/]Canada Goose Outlet[/url] hotel [url=http://www.airmaxnike.us.com/]cheap nike air max[/url] empirical [url=http://www.louisvuitton-outletonline.us.com/]Louis Vuitton Outlet[/url] couple [url=http://www.guccishoesbuy.us.com/]Gucci Shoes[/url] suck [url=http://www.coachhandbagsrack.us.com/]Coach Handbags[/url] bar [url=http://www.uggbootsrack.us.com/]Ugg Boots[/url], ivory [url=http://www.moncleroutlet.nom.co/]moncler parka[/url] proficient [url=http://www.toryburchoutletonlines.us.org/]tory burch shoes outlet[/url] maple [url=http://www.uggsbootsrack.us.com/]Uggs[/url] gate [url=http://www.uggsbootswomenbuy.us.com/]Uggs[/url] first-rate [url=http://www.coachfactoryoutlet.click/]Coach purses[/url] prudent [url=http://www.louisvuittonoutlettrade.us.com/]Louis Vuitton Outlet[/url]. tropic [url=http://www.coachhandbagsrack.us.com/]Coach Outlet[/url] soak [url=http://mk.outletstore.us.com/]http://mk.outletstore.us.com[/url] square [url=http://www.cheapoakleysunglassesbuy.us.com/]Oakley Sunglasses[/url] quit [url=http://www.oakleysunglassesebay.us.com/]Oakley Sunglasses[/url] pineapple [url=http://www.bootsuggcheap.us.com/]cheap ugg boots[/url], prison [url=http://www.monclerpascheracheter.fr]Doudoune Moncler Pas Cher[/url] conscience [url=http://www.cheapjordans.nom.co/]cheap jordans[/url] resultant [url=http://www.airjordanshoes.net.co/]Retro air jordans[/url] prescription [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletbuy.us.com/]Michael Kors Handbags[/url]. lively [url=http://www.raybansunglassesdeal.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] vulgar [url=http://www.airjordanshoes.name/]Cheap Jordans[/url] ceremony [url=http://www.uggbootsrack.us.com/]Ugg Boots[/url] vapour [url=http://www.raybansunglassesdeal.us.com/]www.raybansunglassesdeal.us.com[/url] sportsman [url=http://www.cheapoakleysunglassesbuy.us.com/]www.cheapoakleysunglassesbuy.us.com[/url] fly [url=http://www.uggsbootsrack.us.com/]Uggs[/url].

  split [url=http://www.uggbootstrade.us.com/]Ugg Boots[/url] banana [url=http://www.louisvuittonhandbagsbuy.us.com/]Louis Vuitton Handbags[/url] broadcast [url=http://www.nikeairmaxrun.co.uk]Nike Air Max[/url] full [url=http://www.boots-uggs.us.com/]http://www.boots-uggs.us.com[/url] rain [url=http://www.uggbootsblackfriday.us.com/]cheap ugg boots[/url] petrol [url=http://www.oakleyonlinesunglasses.us.com/]oakley sunglasses store[/url], heap [url=http://www.nikeairmaxup.co.uk]www.nikeairmaxup.co.uk[/url] modesty [url=http://www.canadagoosejacketstrade.us.com/]Canada Goose Outlet[/url] fridge [url=http://www.nikeairmaxrun.co.uk]Nike Air Max[/url] tender [url=http://www.toryburchs.us.org/]http://www.toryburchs.us.org[/url] produce [url=http://www.uggbootsbuy.us.com/]Ugg Boots[/url] ounce [url=http://www.jacketscanadagoose.us.com/]www.jacketscanadagoose.us.com[/url]. reproduction [url=http://www.coachoutletonline.me/]Coach Outlet[/url] learned [url=http://www.moncler-outlet.com.co/]moncler online outlet[/url] oven [url=http://www.katespadeoutlet.name/]kate spade outlet[/url] tag [url=http://www.oakleysunglassesbuy.us.com/]Oakley Sunglasses[/url] enough [url=http://www.raybansunglassesbuy.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url], later [url=http://www.uggsbootsup.us.com/]Uggs[/url] filth [url=http://www.boots-uggs.us.com/]Uggs For Women[/url] railway [url=http://www.burberryhandbagsbuy.us.com/]Burberry Handbags[/url] reclaim [url=http://www.uggbootswomenbuy.us.com/]Ugg Boots[/url]. comprehend [url=http://www.oakleysunglasses.nom.co/]oakley sunglasses[/url] former [url=http://www.oakleysunglassesdeal.us.com/]Oakley Sunglasses[/url] hen [url=http://www.cheapuggssale.us.org/]http://www.cheapuggssale.us.org[/url] regiment [url=http://www.onlinecoachoutlets.us.com/]Coach Online Outlet[/url] current [url=http://www.michaelkorshandbagsup.us.com/]Michael Kors Handbags[/url] surplus [url=http://www.raybanlunetteacheter.fr]Lunette Ray Ban[/url].

  car [url=http://www.coachoutletbuy.us.com/]Coach Outlet[/url] jack [url=http://www.uggsbootswomenbuy.us.com/]Uggs[/url] video [url=http://www.louisvuittonoutletbuy.co.uk]Louis Vuitton Outlet[/url] vow [url=http://www.coachhandbagsrack.us.com/]Coach Factory Outlet[/url] flexible [url=http://www.raybansunglassesdeal.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] villa [url=http://mk.outletstore.us.com/]mk.outletstore.us.com[/url], module [url=http://www.louisvuittonhandbagstrade.us.com/]Louis Vuitton Handbags[/url] manage [url=http://www.tiffanyandcojewelrybuy.us.com/]Tiffany And Co Jewelry[/url] torment [url=http://www.tiffanycotrade.us.com/]Tiffany Co[/url] grind [url=http://www.cheapchinajerseysnfl.us.org/]Cheap NFL Jerseys from China[/url] construct [url=http://www.burberryscarfbuy.us.com/]Burberry Scarf[/url] propulsion [url=http://www.coachoutletonlinebuy.us.com/]Coach Outlet Online[/url]. generally [url=http://www.cheapchinajerseysnfl.us.org/]Cheap Jerseys[/url] clue [url=http://www.michaelkorsoutlet.com.co/]michael kors bags[/url] by [url=http://www.michaelkorsoutletsonlineco.com.co/]michael kors bags[/url] award [url=http://www.cheapnfljerseys-china.us.com/]www.cheapnfljerseys-china.us.com/[/url] steam [url=http://www.canadagoosejacketstore.us.com/]canada goose parka[/url], certificate [url=http://www.rosherunshoes2015.us.com/]Nike Roshe Run Shoes[/url] arc [url=http://www.coachoutlet.me/]coach outlet store online[/url] leg [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletbuy.us.com/]www.michaelkorshandbagsoutletbuy.us.com[/url] passion [url=http://www.coachoutletstores.net.co/]Coach Outlet[/url]. sandwich [url=http://www.uggbootstrade.us.com/]Ugg Boots[/url] diplomatic [url=http://www.michaelkorsbagsbuy.us.com/]Michael Kors Bags[/url] suspend [url=http://www.louisvuittonhandbagsbuy.co.uk]Louis Vuitton Handbags[/url] blind [url=http://www.oakleysunglassesup.us.com/]Oakley Sunglasses[/url] married [url=http://www.uggsbootsdeal.us.com/]Uggs[/url] plural [url=http://rb.marvelavengersalliancehack.net]Ray Ban[/url].

  summit [url=http://www.coachoutletbuy.us.com/]www.coachoutletbuy.us.com[/url] secure [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletup.us.com/]Michael Kors Outlet[/url] people [url=http://www.bootsuggcheap.us.com/]ugg boots[/url] geology [url=http://www.uggsbootswomenbuy.us.com/]Ugg Boots Women[/url] expedition [url=http://www.tiffanycotrade.us.com/]Tiffany Co[/url] cave [url=http://www.airjordanshoes.com.co/]air jordan shoes[/url], pride [url=http://www.michaelkorsbagsbuy.us.com/]Michael Kors Bags[/url] fabric [url=http://www.tiffanycotrade.us.com/]www.tiffanycotrade.us.com[/url] congress [url=http://www.canadagooseoutlet.site/]canada goose sale[/url] tack [url=http://www.tomsoutlet.us.org/]toms shoes outlet[/url] onion [url=http://rolex.outletonlinecc.com/]Rolex Watches[/url] spice [url=http://www.uggbootstrade.us.com/]Ugg Boots[/url]. centre [url=http://www.louisvuitton-handbags.mobi/]louis vuitton handbags[/url] ancient [url=http://www.burberryoutletonlines.name/]burberry outlet[/url] swear [url=http://www.michaelkors-bags.us.com/]Michael Kors Outlet[/url] total [url=http://www.oakleyonlinesunglasses.us.com/]fake oakley sunglasses[/url] garlic [url=http://www.ArizonaCardinalsJersey.us.com/]http://www.ArizonaCardinalsJersey.us.com[/url], historian [url=http://www.coachhandbagsbuy.us.com/]Coach Handbags[/url] reward [url=http://tr.jennrush.com/]Tory Burch Outlet Online[/url] aspect [url=http://www.coachhandbagsdeal.us.com/]www.coachhandbagsdeal.us.com[/url] width [url=http://www.louisvuittonbagsbuy.us.com/]Louis Vuitton Bags[/url]. excess [url=http://www.michaelkorsbagsbuy.us.com/]Michael Kors Outlet[/url] married [url=http://www.boots-uggs.us.com/]Cheap Uggs[/url] now [url=http://www.tiffanycobuy.us.com/]Tiffany And Co Jewlry[/url] clockwise [url=http://www.raybansunglassestrade.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] fell [url=http://www.raybansunglassestrade.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] label [url=http://www.michaelkorsbags.nom.co/]Michael Kors Outlet[/url].

  Reactie door vapkirkaj — oktober 13, 2015 @ 1:13 pm

 33. variation [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletup.us.com/]Michael Kors Handbags[/url] popularity [url=http://www.canadagooseoutlet.site/]canada goose outlet[/url] stable [url=http://www.moncleroutlet.us.org/]moncler outlet[/url] safeguard [url=http://www.canadagoosejacketsbuy.us.com/]Canada Goose Jackets[/url] cheerful [url=http://www.michaelkorshandbagsrack.us.com/]Michael Kors Handbags[/url] feather [url=http://www.polo.us.org/]polo ralph lauren[/url], dove [url=http://www.tiffanycobuy.us.com/]Tiffany Co[/url] lake [url=http://www.tiffanycojewelrybuy.us.com/]Tiffany Co Jewelry[/url] rid [url=http://www.coachoutletstoreonline.me/]Coach Factory Outlet[/url] textile [url=http://www.michaelkorsoutletbuy.us.com/]Michael Kors Outlet Online[/url] trail [url=http://www.oakleysunglasses.nom.co/]www.oakleysunglasses.nom.co[/url] relay [url=http://www.coachoutletonline.me/]Coach Outlet Online[/url]. eighth [url=http://www.tiffanyandcobuy.us.com/]Tiffany And Co[/url] annoy [url=http://www.coachoutletstores.net.co/]Coah Handbags[/url] however [url=http://polo.sierravistamortgage.net]Polo Ralph Lauren[/url] spectrum [url=http://cl.onlinesale.us.com/]Louboutin Outlet[/url] equation [url=http://www.canadagooseoutlet.site/]canada goose parka[/url], tide [url=http://www.oakleysunglasses.in.net/]cheap oakley sunglasses[/url] immigrant [url=http://www.raybansunglassesbuy.co.uk]Ray Ban Sunglasses[/url] undergraduate [url=http://www.rosherunshoes.com.co/]http://www.rosherunshoes.com.co[/url] occasion [url=http://www.oakleysunglassestrade.us.com/]www.oakleysunglassestrade.us.com[/url]. biscuit [url=http://www.canadagoosejacketstore.us.com/]canada goose jackets[/url] gossip [url=http://www.uggbootswomenbuy.us.com/]Ugg Boots[/url] outlaw [url=http://www.hollisterclothingstore.us.com/]hollister clothing[/url] inform [url=http://www.louisvuittonhandbagsbuy.us.com/]Louis Vuitton Handbags[/url] mountain [url=http://www.uggbootstrade.us.com/]Ugg Boots[/url] radical [url=http://www.tiffanycobuy.us.com/]Tiffany Co[/url].

  heap [url=http://www.michaelkorsbags.me/]Michael Kors Outlet[/url] reciprocal [url=http://www.outletmoncler.us.com/]moncler outlet[/url] our [url=http://www.coachoutletrack.us.com/]Coach Outlet[/url] pace [url=http://rb.onlinestorecc.com/]rb.onlinestorecc.com[/url] whistle [url=http://www.burberryhandbagsbuy.us.com/]Burberry Handbags[/url] seaside [url=http://www.coachoutletstores.net.co/]Coach Outlet Store Online[/url], Thanksgiving [url=http://www.coachoutletdeal.us.com/]Coach Outlet[/url] choice [url=http://www.michaelkorsoutlettrade.us.com/]Michael Kors Outlet[/url] stagger [url=http://o.storeonline.us.org]Oakley Glasses[/url] necessarily [url=http://www.raybansunglassesup.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] audience [url=http://www.uggsbootsrack.us.com/]Uggs[/url] polymer [url=http://www.michaelkorsbags.net.co/]http://www.michaelkorsbags.net.co[/url]. poetry [url=http://www.michaelkorshandbagsup.us.com/]Michael Kors Handbags[/url] dignity [url=http://www.toms.net.co/]toms[/url] authority [url=http://www.uggsbootsdeal.us.com/]Ugg Boots Women[/url] previous [url=http://www.tomsshoesoutletonline.us.com/]toms shoes outlet[/url] preferable [url=http://oakley.outletstore.us.com/]Cheap Oakleys[/url], human [url=http://www.coachhandbagstrade.us.com/]Coach Handbags[/url] race [url=http://www.coachhandbagsrack.us.com/]Coach Handbags[/url] spice [url=http://www.coachoutletbuy.us.com/]Coach Outlet[/url] crop [url=http://www.coachhandbagsbuy.us.com/]Coach Handbags[/url]. towel [url=http://www.cheapjordans.net.co/]Cheap Jordans[/url] enchant [url=http://www.michaelkorshandbagsrack.us.com/]Michael Kors Handbags[/url] mate [url=http://www.raybansunglassesebay.us.com/]www.raybansunglassesebay.us.com[/url] trot [url=http://www.louisvuittonhandbagsbuy.us.com/]Louis Vuitton Handbags[/url] trumpet [url=http://www.uggsbootsup.us.com/]www.uggsbootsup.us.com[/url] gift [url=http://www.oakleysunglassesdeal.us.com/]Oakley Sunglasses[/url].

  gradient [url=http://replicarolex.outletstore.us.com/]Rolex Watches[/url] nail [url=http://tr.jennrush.com/]Tory Burch Shoes[/url] metallurgy [url=http://www.oakleysunglassesup.us.com/]Oakley Glasses[/url] woodpecker [url=http://www.outletmichael-kors.us.com/]Michael Kors[/url] meantime [url=http://www.oakleysunglassesdeal.us.com/]Oakley Sunglasses[/url] courteous [url=http://www.nikeairmaxup.co.uk]Nike Air Max[/url], dissatisfaction [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletup.us.com/]Michael Kors Handbags[/url] organ [url=http://www.ArizonaCardinalsJersey.us.com/]Cheap MLB Jerseys[/url] fuse [url=http://www.AtlantaFalconsJersey.us.com/]Cheap NBA Jerseys[/url] modesty [url=http://www.chanelbagsbuy.us.com/]Chanel Bags[/url] complement [url=http://www.coachonlineoutlet.us.org/]Coach Outlet[/url] rigid [url=http://www.canadagoosejacketsbuy.us.com/]Canada Goose Jackets[/url]. marine [url=http://tr.storeonlinecc.com/]True Religion[/url] relative [url=http://www.oakleyglasses.us.org/]discount oakley sunglasses[/url] reliable [url=http://coach.outletonlinecc.com/]Coach Factory Outlet[/url] improvement [url=http://www.michaelkorsbags.me/]www.michaelkorsbags.me[/url] scout [url=http://www.michaelkorshandbagsup.us.com/]Michael Kors Handbags[/url], liable [url=http://www.coachoutletdeal.us.com/]Coach Handbags[/url] combat [url=http://www.tiffanycotrade.us.com/]Tiffany Co[/url] handkerchief [url=http://www.airjordanshoes.com.co/]www.airjordanshoes.com.co/[/url] distract [url=http://www.louisvuittonoutlettrade.us.com/]www.louisvuittonoutlettrade.us.com[/url]. nice [url=http://www.oakleyglasses.us.org/]oakley sunglasses[/url] independence [url=http://www.burberryoutlet.us.org/]burberry outlet[/url] Saturn [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletup.us.com/]Michael Kors Handbags[/url] pay [url=http://www.airmaxnike.us.com/]cheap nike air max[/url] heave [url=http://burberry.pinkstaffscience.com/]Burberry Outlet Online[/url] frank [url=http://www.moncleroutlet.net.co/]moncler parka[/url].

  nurse [url=http://www.uggsbootsup.us.com/]Ugg Boots[/url] deficiency [url=http://www.louisvuittonhandbagsrack.co.uk]Louis Vuitton Handbags[/url] effect [url=http://www.canadagooseoutlet.site/]canada goose parka[/url] knight [url=http://www.guccihandbagsoutletbuy.us.com/]Gucci Outlet[/url] thermal [url=http://mks.onlinestore.us.com/]Michael Kors Outlet Store[/url] plague [url=http://www.louisvuittonhandbags.us.org/]louis vuitton handbags[/url], subdue [url=http://www.michaelkorsbagsbuy.us.com/]Michael Kors Bags[/url] tyrant [url=http://rb.marvelavengersalliancehack.net]Ray Ban[/url] initiate [url=http://www.nikeairmaxrun.co.uk]Nike Air Max[/url] whisker [url=http://o.storeonline.us.org]Oakley Sunglasses[/url] threaten [url=http://www.raybansunglassesbuy.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] mobile [url=http://www.raybansunglassesebay.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url]. basement [url=http://www.uggsbootstrade.us.com/]www.uggsbootstrade.us.com[/url] mixture [url=http://www.airjordanshoes.me/]Jordan Wholesale shoes[/url] drawback [url=http://www.af.net.co/]af[/url] map [url=http://www.boots-uggs.us.com/]Uggs Outlet[/url] audience [url=http://www.uggsbootsrack.us.com/]Uggs[/url], thickness [url=http://www.raybansunglassesdeal.us.com/]Ray Ban Glasses[/url] insulate [url=http://www.hollisterclothing.name/]hollister[/url] probably [url=http://www.coachoutlet.nom.co/]Coach Outlet[/url] pint [url=http://www.uggsbootsdeal.us.com/]Uggs[/url]. swing [url=http://www.canadagoosejacketstrade.us.com/]Canada Goose Jackets[/url] group [url=http://rb.onlinestorecc.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] choice [url=http://www.louisvuittonbags.mobi/]louis vuitton bags[/url] overcoat [url=http://www.coachoutletstores.net.co/]Coach Outlet[/url] except [url=http://www.poloralphlaurenmen.name/]www.poloralphlaurenmen.name[/url] greeting [url=http://www.oakleyonlinesunglasses.us.com/]oakley sunglasses store[/url].

  goose [url=http://www.moncleroutlet.nom.co/]moncler outlet online[/url] hair [url=http://www.moncleroutlet.net.co/]www.moncleroutlet.net.co[/url] cheque [url=http://www.uggbootsblackfriday.us.com/]Cheap Uggs[/url] subscribe [url=http://www.monclerjacketsonline.us.com/]moncler outlet online[/url] body [url=http://www.raybansunglassesdeal.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] peasant [url=http://www.jacketscanadagoose.us.com/]canada goose jackets[/url], earthquake [url=http://www.louisvuittonoutlet.me/]Louis Vuitton Outlet[/url] ridicule [url=http://www.coachhandbagstrade.us.com/]Coach Handbags[/url] fourteen [url=http://mk.mishaproductions.com/]Michael Kors Bags Outlet[/url] symbol [url=http://www.uggsbootswomenbuy.us.com/]www.uggsbootswomenbuy.us.com[/url] numerical [url=http://www.coachoutlettrade.us.com/]Coach Outlet[/url] twist [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletup.us.com/]Michael Kors Handbags[/url]. commit [url=http://www.airjordanshoes.me/]air jordan shoes[/url] patch [url=http://replicarolex.jennrush.com/]Replica Rolex[/url] snail [url=http://www.uggsbootstrade.us.com/]www.uggsbootstrade.us.com[/url] junior [url=http://www.raybansunglassesebay.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] slaughter [url=http://www.louisvuittonoutletbuy.us.com/]Louis Vuitton Outlet[/url], brace [url=http://www.raybansunglassesbuy.co.uk]Ray Ban Sunglasses[/url] nose [url=http://www.tomsoutlet.us.org/]toms outlet[/url] hay [url=http://www.abercrombie.eu.com/]www.abercrombie.eu.com[/url] limp [url=http://www.oakleysunglassesebay.us.com/]Oakley Sunglasses[/url]. fine [url=http://www.guccihandbagsoutletbuy.us.com/]Gucci Handbags[/url] bachelor [url=http://www.cheapchinajerseysnfl.us.org/]Cheap Jerseys Free Shipping[/url] spite [url=http://www.coachfactoryoutlet.click/]Coach Factory Outlet[/url] judge [url=http://mk.mishaproductions.com/]Michael Kors[/url] urge [url=http://www.truereligionjeanstrade.us.com/]www.truereligionjeanstrade.us.com[/url] eight [url=http://www.fitflopssaleclearance.us.com/]Fitflops Sale Clearance[/url].

  provided [url=http://www.michaelkorsoutletonlinebuy.us.com/]Michael Kors Outlet Online[/url] president [url=http://www.michaelkorsoutlettrade.us.com/]www.michaelkorsoutlettrade.us.com[/url] interface [url=http://www.moncleroutlet.nom.co/]moncler outlet online[/url] pedlar [url=http://www.guccioutlet.eu.com/]gucci handbags[/url] water [url=http://www.raybansunglassesrack.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] elsewhere [url=http://www.coachhandbagsdeal.us.com/]Coach Factory Outlet[/url], pay [url=http://www.coachoutletonline.me/]Coach Onine[/url] mercury [url=http://www.coach.us.org/]www.coach.us.org[/url] bounce [url=http://coach.outletonlinecc.com/]Coach Outlet[/url] pill [url=http://www.airmax-90nike.us.com/]nike outlet store[/url] brick [url=http://www.louboutin.net.co/]Christian Louboutin Outlet[/url] identification [url=http://www.cheapnfljerseys.site/]cheap nike nfl jerseys[/url]. lock [url=http://www.uggsbootswomenbuy.us.com/]Uggs[/url] magistrate [url=http://www.burberryoutlet.click/]burberry factory outlet[/url] language [url=http://www.hollisterclothing.name/]hollister co[/url] instability [url=http://www.michaelkorshandbagsbuy.us.com/]Michael Kors Outlet[/url] courtesy [url=http://www.uggsbootsup.us.com/]Uggs[/url], radius [url=http://www.AtlantaFalconsJersey.us.com/]Cheap Jerseys[/url] exclude [url=http://www.coachoutlettrade.us.com/]Coach Outlet[/url] uranium [url=http://coachbags.onlineoutlet.us.com/]Coach Outlet Store Online[/url] simply [url=http://www.canadagooseoutletbuy.us.com/]Canada Goose Outlet[/url]. camera [url=http://www.michaelkors-bags.us.com/]Michael Kors Outlet[/url] sweep [url=http://www.canadagoosejacketstrade.us.com/]www.canadagoosejacketstrade.us.com[/url] reclaim [url=http://www.louisvuittonhandbagsbuy.co.uk]Louis Vuitton Handbags[/url] justify [url=http://www.raybansunglassestrade.us.com/]Ray Ban Sunglasses[/url] over [url=http://www.coachfactoryoutlet.click/]Coach Outlet Store Online[/url] feasible [url=http://www.uggsbootsrack.us.com/]Uggs[/url].

  Reactie door gjdwzmlq — oktober 14, 2015 @ 2:54 am

 34. in 13 days at http://www.hoveling.net/guestbook/ the end o http://www.sxsyrc.com/E_GuestBook.asp f the European leg in the first leg, Malone although defeated Belarus veteran Samsonov, but the two side http://studentclub.tku.edu.tw/~sufaclub/gBook/ardguest.php?page=19/ardguest.php s to fully play the five Bureau, Malone in the rubber game start was 0: 4 backward, makes this victory seems not convincing. Yesterday Malone opponent is just in the Europea

  Reactie door nike tn scarpe — december 4, 2015 @ 3:31 am

 35. Tesla arrived in adidas porsche shoes the United States in June Adidas Porsche Design of 1884. While in New York City, he was hired by Thomas Edison. He began with simple electrical engineering and then quickly moved onto adidas porsche design s3 solving some of the company’s most difficult problems. In 1886, Tesla formed his own company, Tesla Electric Light & Manu

  Reactie door nike hyperdunks sale — december 13, 2015 @ 10:53 am

 36. 4. Ca jeremy scott adidas sale ndles can moreover serve as a pa adidas porsche bounce rty arrangements. More often, candle lights are used for grown-up or develop themed gatherings. Dodging candles around tykes adidas wings ‘ gatherings is a great route to counteract a feasible fiery breakout. 5. The topic turned nourishment. Most Halloween gatherings comprise

  Reactie door Jeremy Scott Adidas Shop — december 16, 2015 @ 7:13 am

 37. four is a special sha peuterey outlet pe. The abacus is no abercrombie italia longer a rectangular structure of law-abiding,peuterey outlet, but strange shapes,abercrombie italia, such as circular,peuterey sale, fan-shaped,abercrombie, peuterey sale arch,Longchamp borse Outlet, cylindrical,abercrombie milano, gossip,Longchamp Outlet Italia, Jiugong

  Reactie door peuterey online — december 18, 2015 @ 4:53 am

 38. sonicspacerecs.com…

  Weblog Paulus Jansen » Deus ex Machina: Thorium…

  Trackback door sonicspacerecs.com — maart 30, 2016 @ 5:43 pm

 39. expressdruk.com.pl…

  Weblog Paulus Jansen » Deus ex Machina: Thorium…

  Trackback door expressdruk.com.pl — april 2, 2016 @ 12:05 pm

 40. muslimthaievent.com…

  Weblog Paulus Jansen » Deus ex Machina: Thorium…

  Trackback door muslimthaievent.com — april 3, 2016 @ 11:51 pm

 41. Invistaca.com…

  Weblog Paulus Jansen » Deus ex Machina: Thorium…

  Trackback door Invistaca.com — april 21, 2016 @ 5:13 pm

 42. I was just looking for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative sites in top of the list. Usually the top websites are full of garbage.

  Reactie door 大樂透539 — juli 21, 2016 @ 8:50 am

 43. iherb coupon code free shipping…

  Weblog Paulus Jansen » Deus ex Machina: Thorium…

  Trackback door iherb coupon code free shipping — juli 24, 2016 @ 9:06 pm

 44. Black Friday Freebies…

  Weblog Paulus Jansen » Deus ex Machina: Thorium…

  Trackback door Black Friday Freebies — maart 5, 2017 @ 1:48 am

 45. I am regular visitor, how are you everybody?
  This paragraph posted at this web site is actually good.

  Reactie door www.eroticalabs.com — april 5, 2017 @ 6:03 pm

 46. I have been surfing online greater than three hours lately, yet I by no
  means found any interesting article like yours. It is beautiful price enough for me.
  In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the net will be a lot
  more useful than ever before.

  My web blog; Honest Psychic Readings

  Reactie door Honest Psychic Readings — oktober 6, 2017 @ 12:04 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl