Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 25 maart 2011, 17.26 uur – paulus
Categorie: in de media, water

Jansen vs De Boer: wie is er verantwoordelijk voor veilige dijken?

dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 21 maart

Beste Betty, de Tsunami in Japan zal waarschijnlijk meer dan 10.000 doden kosten. Meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geworden. De gevolgen van de besmetting rond de verwoeste kerncentrales zijn op dit moment nog onduidelijk. Het is een tragedie waarvan je alleen maar kan hopen dat hij je zelf nooit zal overkomen.

Als de doden geborgen zijn, zullen al die berooide daklozen zich afvragen hoe ze hun leven weer moeten oppakken. In Nederland zijn dit type natuurrampen onverzekerbaar en ik vermoed dat dit in Japan ook zo is. Dat legt een zware verantwoordelijkheid op de Japanse overheid om de wederopbouw ter hand te nemen en de solidariteit voor de getroffenen te organiseren. Ik zou het volkomen onacceptabel vinden als we dit soort risico’s over laten aan het individu, zeker omdat je als burger geen enkele mogelijkheid hebt om voorzorgs­maatregelen te nemen.

In Nederland komen aardbevingen en Tsunami’s van dit kaliber gelukkig niet voor. Toch wordt ook onze bevolking wel aan risico’s blootgesteld. Twee jaar terug adviseerde de tweede Deltacommissie (Veerman c.s.) om een aantal lange termijn maatregelen te nemen tegen de stijging van de zeespiegel en de grotere variatie in de waterafvoer van de grote rivieren waarmee we in de nabije toekomst geconfronteerd worden. Volgens Veerman is op jaarbasis €1-1,5 miljard extra nodig om de waterveiligheid en zoetwatervoorziening ook voor de langere termijn in orde te houden. Dat geld is nog steeds niet goed geregeld. Zelfs de middelen om de afsluitdijk op te knappen, waarvan met name de sluizen gevaarlijk krakkemikkig zijn, moeten nog geregeld worden. Het kabinet heeft daarbij het idee om een deel van de investeringen aan “de markt” over te laten.

Ik vind dat je niet moet beknibbelen op onze waterveiligheid. Een miljard is een hoop geld, maar slechts 0,16% van ons nationaal product. Als je ziet hoe groot de economische schade is van de Tsnunami –ongeveer €150 miljard- hoef je niet veel fantasie te hebben om je voor te stellen hoe Nederland er voorstaat als zich een grote overstroming in een dichtbevolkte regio zou voordoen. Het organiseren en de financiering van veiligheidsvoorzieningen is een publieke verantwoordelijkheid. Daar moeten we niet lichtvaardig mee omspringen.

Groeten, Paulus

Beste Paulus, eigenlijk ben ik het grotendeels met je eens! Gelukkig is Nederland vrij van rampen van een dergelijke omvang. Alhoewel de watersnoodramp nog niet eens zo lang geleden is en ook een relatief grote ramp voor Nederland betekende.

Laten we zeggen dat een ramp nooit is uit te sluiten. Maar het risico voor een dergelijke catastrofe is in Nederland beduidend lager, gelukkig. Of we dit vervolgens weer moeten omzetten in een verzekering weet ik zo nog niet. We verzekeren ons helemaal lens. Een ramp laat zich niet wegverzekeren, en we hebben een overheid die heus zijn verantwoordelijkheid zal nemen. En voorkomen is beter dan blussen! Werken aan het verbeteren van de waterveiligheid is enorm belangrijk. Ik zal nog eens mijn licht opsteken bij mijn collega-portefeuillehouder, want het blijft altijd gaan over de vraag in welk tempo, bij welk risico en hoeveel belastinggeld!

Met zonnige groet, althans uit Groningen, Betty

1 reactie »

 1. Onderstaand een weergave van m’n E-mail aan P. Jansen rechtesteeks, waarin ik aangeef dat de 1ste reactie op het stuk van Paulus Jansen toch wel misplaatst is.

  PZC: art. in de uitgave van 22 april 12.59 uur
  “Wat vinden Zeeuwen van de zwakke dijk bij de kerncntrale”
  BORSSELE – Alle Zeeuwse dijken moeten een superstorm kunnen trotseren. De zeedijk die de kerncentrale Borssele moet beschermen voldoet niet aan de eisen. Bij een superstorm (die eens in de 4000 jaar voorkomt) zou de zee stukken uit de dijk kunnen slaan. Wat vinden de Zeeuwen hiervan?

  De dijk bij Borssele was sterk genoeg; het was één van de sterkste langs de Westerschelde, zo niet de sterkste, tot 2 jaar geleden.
  De redactie van de PZC vermeld niet hoe sterk hij nu is; hij voldeed alleen niet aan de overstromingsveiligheid van 1x per 4000 jaar, die nog maar 2 jaar oud is.
  Laat iedereen weten, dat Zeeuws-Vlaanderen volgens het enige openbare zeeuwse toetsingsrapport uit 2005 als gehele dijkring een overstromingsveiligheid van slechter dan 1x per 100 (ja, honderd) jaar had, bepaald door divere dijkdelen die verspreid langs de zuidoever, aan die norm voldeden.
  Aan de noordzijde, vanaf Vlissingen (buitenhaven), en dan oostwaards, kan het niet beter geweest zijn, want na 2006 zijn aan die zijde meer dijken op de norm van 1x per 4000 jaar gebracht dan aan de zuidzijde; Kuiningen (1 km.) Rilland (2,5 km.),en momenteel het deel vanf Ellewoutsdijk naar Oudelande. Aan de zuidzijde van de Westerschelde werd slechts het deel bij Zeedorp (Ossenisse) op die norm gebracht, en zou de havenkade (paviljoen Westbeer) in Terneuzen tot en met de sluizen dit jaar aangepast worden.
  Heel de Westerscheldregio voldoet nog lang niet aan de nieuwe norm; dat nog maar amper 5% eraan voldoet, wil niet zeggen dat we 5% verbetering van de overstromingsveiligheid hebben, want de slechtste dijk bepaald nog steeds de overstromingsveiligheid, en deze is voor 95% van de westerscheldedijken nog niet op orde. Mogelijk over 5 jaar als de zeeuwse Minister van Financiën niet te zeer op de geldkist blijft zitten.
  Door de Cie Veerman is stilletjes, maar duidelijk (slecht leesbaar) de veiligheidnorm voor het hele gebied rond de Westerschelde tot 2x toe (2x in de 12 aanbevelingen), waarvan 1x heel specifiek met naam genoemd, verhoogd met een factor 10.
  Hoe kan dat. Wel, er waren altijd al verschillen in normering voor het weerstaan van dezelfde superstorm. Zo waren de dijken/duinen van Walcheren, Schouwen-Duiveland en het stukje duin vanaf Breskens westwaards, sterker dan die langs de Westerschelde; m.a.w. de zeeweringen zouden nooit breken, want de Westerschelde zou door zwakkere dijken eerder gaten produceren en zo de waterspiegel verlagen in de naaste omgeving.
  Nu, d.w.z. over ca. 5 jaar, als alle dijken langs de Westerschelde op de nieuwe norm zijn gebracht, is het enige onderscheid dat de dijk bij Borssele een extra verhoging heeft, die ze altijd al had, om, net als de zeewering van Noord- en Zuid-Holland, waar de grotere economische e.a. belangen te behoeden voor directe overstromingsschade; de dijken die allemaal “slechts” de norm van 1x per 4000 jaar hebben zullen hier en daar kunnen bezwijken bij de superstorm die aan die kwalificatie voldoet.
  Als we die norm regelmatig narekenen, en de resultaten daarvan in aanpassingen omzetten, bezitten we een veiligheid die in de geschiedenis nimmer voorkwam.
  En dat moet ook wel, want de eerstvolgende overstroming is er dan één waarbij de ramp van 1953 verbleekt in waterhoogte.
  Al deze informatie is op internet toegankelijk, ook het rapport Cie Veerman.
  Dat we daar in populaire uitspraken van de verantwoordeljken iets anders van maken dan het zakelijk is, komt voor rekening van die verantwoordelijken.
  Het mag in de worden van C. Rooijendijk, auteur van “Waterwolven” als misleidend worden betiteld, of, zo u wilt, belazerd worden. Lees het laatste hoofdstuk uit dit boek.

  Mijn vraag is, wilt U enuw partij zich hard maken voor een snelle en adequate uitvoering van het uitvoeren van het plan waaraan Cie Veerman de aanzet heeft gegeven.
  U moet zich voortstellen dat de door mij hieboven wwergegeven situatie echt nog niet leeft in Zeeland;
  Stelt U zich voor dat er komende winter een zware storm met springtij op de kust staat, zo dat de mensen op Walcheren zivh bedreigd voelen, de auto pakken en naar de hoge wal in West Brabant willen vluchten, over A58.
  Met het bovenstaande zult u in moeten zien dat deze vluchters van de regen in drup kunnen komen, aangezien de dijken aan de zuidkant van Zuid-Bevelan het allereerst zullen bezwijken, en grote trajecten van de A58, die op maaiveld iveau liggen, zijn geïnnundeerd.

  Reactie door p. beijenbergh — april 24, 2011 @ 9:36 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl