Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 2 maart 2011, 13.45 uur – paulus
Categorie: in de media, wonen

De Boer vs Jansen: verkoop sociale huurwoningen

dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 28 februari 2011

Beste Paulus, In het regeerakkoord is het recht van koop opgenomen. Dit houdt in dat huurders van corporatiewoningen het recht krijgen om hun woning tegen een redelijke prijs te kopen. Met dit voorstel wil de VVD de uitvoering van het recht op koop hoog op de politieke agenda zetten. Scheefwonen – mensen met hoge inkomens in goedkope woningen – is met name in Amsterdam een probleem.

Dit kan opgelost worden door meer huurwoningen om te zetten in koopwoningen. De huidige fractie staat daarmee in een traditie, want reeds in de jaren zeventig van de vorige eeuw pleitte de VVD hiervoor.

Lagere en middeninkomens, tot ongeveer 43.000 euro, hebben in een aantal delen van Nederland moeite om een woning te vinden. Het aanbod in het voor deze inkomens betaalbare koopsegment is met name in het westen van het land beperkt. Momenteel zit de woningmarkt op slot wat de doorstroming belemmert. Onderzoek in opdracht van de Nationale Hypotheek Garantie heeft uitgewezen dat 25 procent van de huurders wel een woning wil kopen met een korting van 25 procent op de vrije marktwaarde. Ander onderzoek heeft uitgewezen dat 50 procent van alle huurders ook een hypotheek kan krijgen met deze korting. Een kwart van 2,4 miljoen huurders is meer dan 500.000 potentiële kopers. Corporaties kunnen in deze vraag voorzien. Zij hebben 32 procent van de totale Nederlandse woningmarkt in eigendom. Met deze omvang voorzien ze ruim in de vraag op de huurmarkt naar sociale volkshuisvesting.

Eigen woningbezit is liberaal, sociaal en werkt emanciperend. Een eigen woning geeft een eigen verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de instandhouding van het eigendom. De VVD is van mening dat lagere en middeninkomens ook voor eigen woningbezit in aanmerking moeten kunnen komen en dat dit niet alleen is voorbehouden aan de hogere inkomens. Welnu Paulus, dit laatste moet je hopelijk aanspreken.

Groet,
Betty

Ha die Betty, grappig dat je de woningcorporaties wil verplichten om hun beste woningen ver onder de marktwaarde te verkopen. Dat lijkt me toch strijdig met twee heilige koeien van het liberale gedachtegoed: 1. Het eigendomsrecht mag door de overheid nooit worden aangetast en 2. De waarde van een goed wordt bepaald op de markt. Wat is er aan de hand: heeft de VVD een flexibele geest of een dubbele moraal?

Het klopt dat 25 procent van de huurders in principe wel belangstelling heeft om hun woning te kopen, als die maar goedkoop genoeg is. Corporatiekoepel Aedes heeft twee jaar geleden nagegaan hoeveel huurders nog steeds belangstelling hebben voor de koop van hun woning als ze 90 procent van de marktwaarde moeten betalen. Dat percentage schommelde tussen de 5-10 procent, afhankelijk van de regio. Bij concrete verkoopacties van corporaties lag het percentage nog ver daaronder.

Je vergeet nog iets. Veel (oudere) eigen-woningbezitters willen graag overstappen naar een huurwoning. Heeft de VVD daar geen boodschap aan?

Een eigen woning maakt je niet tot een beter mens en een huurwoning niet tot een loser. Het omgekeerde is trouwens ook niet waar. Wat de SP betreft moet de overheid geen voorkeur hebben voor huren of kopen: dat mag iedereen lekker zelf uit maken. En laat de corporaties zelf bepalen welke woningen in aanmerking komen voor verkoop en welke niet. Een korting op de marktwaarde die gekoppeld is aan het aantal jaren dat iemand gehuurd heeft lijkt me prima, binnen de maxima die daarvoor binnen de wet gesteld zijn.

Met liberaal-socialistische groeten,
Paulus

2 reacties »

 1. Weet je wat frappant is?

  Een paar jaar geleden werd het huren middels TV spotjes gepromoot. De voordelen van huren ten opzichte van kopen werden uitvergroot.

  Daarnaast waren er, waanideeën, dat koopwoningen, verkocht uit het segment sociale huurwoningen, de buurten zou opkalefateren, onder hetzelfde motto als Mevrouw De Boer ons dit nu wil wijsmaken.

  Niets was minder waar, ik woon in zo’n wijk en ik zie meer verrommeling van de wijk, juist bij die koopwoningen, dan voorheen. En vroeger werden huurders door de woningstichting er op aan gesproken en in de huurovereenkomst was onderhoud van het aanzicht zelfs verplicht.
  Maar de kopers kunnen niet aangesproken worden, zij moeten immers zelf weten hoe ze met hun bezit om gaan.

  Verder is het een ramp voor dit soort buurten als die scheefwoners en dat zijn nooit de “rijken” maar vooral de midden inkomens, en bij de liberale norm die ik meen Kroes nog heeft bepaald in de EEG, zijn de midden inkomens al vanaf de onderkant van modaal scheefwoners, zich dus door dit soort maatregelen gedwongen, wat liberaal, laten verdrijven. De buurten zullen nog sneller verpauperen en na verloop van tijd is Nederland weer een flinke hoeveelheid getto’s van minder bedeelden rijker, de favela’s van Nederland zullen we maar zeggen.

  En het is hier al eerder gezegd, die zogenaamde scheefwoner met een modaal inkomen, wordt door de vvd zo verdreven naar de straat. De huren worden juist voor hen onbetaalbaar en kopen is onmogelijk, de Corporaties kijken wel uit om hun “kroonjuwelen” voor afbraakprijzen te verkopen en er zullen ook velen zijn die te oud zijn voor een hypotheek, velen hebben een kleine carrière gemaakt die wat meer inkomsten opleverde in die zelfde buurt en geen hypotheek verstrekker zal hun op gevorderde leeftijd nog aan een hypotheek helpen.

  De VVD bestuurders, daar reken ik ook volksvertegenwoordigers bij, hebben kennelijk zo’n hoog inkomen en komen zeer waarschijnlijk in meerderheid als kind ook uit die hoek, dat ze alleen maar kunnen denken in termen van overvloed, nooit krap te hebben gezeten. En zonder schroom en terughoudendheid projecteert men de eigen gemakkelijke welstand maar even op anderen, men lijkt zelfs niet in staat om zich in te leven in situaties van de midden inkomens (vaak denk ik dat men dat ook helemaal niet wil), waar men wel afficheert dat men juist de belangen van die groep vooral in de gaten houdt. De gemiddelde VVD ‘er geeft er steeds weer blijk van daar absoluut, door zelfingenomenheid geremd denk ik, toe in staat te zijn.

  Roelf

  Reactie door R van Bergen — maart 2, 2011 @ 2:18 pm

 2. Op zich is er niks mis met dit plan. Er moet dan alleen wel worden geïnvesteerd door de woningcoöperaties in goedkope sociale huurwoningen. Zodat die niet verdwijnen(ze worden immers verkocht) maar kleiner worden gebouwd. Ik woon zelf sinds 1 jaar in een sociale eensgezinswoning in Leidschenveen(den Haag vinex) en zou het best willen kopen mits ik 25-30 procent korting krijg waardoor ik een NORMALE prijs betaald voor de woning. Kom maar op met die regel! Nu kosten die woningen 245.000 euro dan 184.000 euro. Waar kan ik tekenen??

  Reactie door Erik Stapper — augustus 2, 2011 @ 1:29 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl