Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 19 februari 2011, 11.12 uur – paulus
Categorie: in de media

De Boer vs Jansen: huurprijsgrens

Dubbelcolumn voor nvm.nl d.d. 15 februari 2011

Beste Paulus, Vanaf 1 januari jl mogen corporaties geen woningen meer toewijzen aan huishoudens met een inkomen hoger dan € 33.614,-. Hierbij is een marge in van 10% die ze mogen toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen. De Europese beschikking heeft te maken met het feit dat corporaties staatssteun ontvangen. Met deze beschikking worden de corporaties daadwerkelijk gedwongen om zich te richten op hun oorspronkelijke kerntaak.

Naast de inkomensgrens van € 33.614,-, overigens een voorstel van vm. PvdA Minister Van der Laan, is er ook een huurprijsgrens opgenomen in de beschikking van woningen tot een huur van € 653,-. Dit houdt kort gezegd in dat corporatiewoningen met een huurprijs tot € 653,- in aanmerking komen voor staatssteun.

Dit beslaat ongeveer 97 procent van de corporatiewoningen. En hier zit hem nu net het probleem. Een hele groep mensen dreigt hierdoor buiten de boot te vallen. De corporaties mogen immers best aan hogere inkomens verhuren, maar dan moet deze huurprijsgrens van € 653,- eerst naar beneden worden bijgesteld. Hiernaast zullen ze marktconforme rente moeten betalen voor deze commerciële hun activiteiten, net als commerciële verhuurders. Anders kunnen corporaties nog niet aan deze groep mensen verhuren.

Het grote voordeel is dat een grote groep woningen weer beschikbaar komt voor de groep middeninkomens. De groep corporatiewoningen beslaat in aantal 2,4 miljoen woningen, en daarmee 40% van de totale woningmarkt. Dit is een hele hoop en daarvan kan best een gedeelte commercieel verhuurd worden, maar dan ook tegen commerciële rentetarieven en niet met staatssteun.

Ik wil dan ook pleiten voor een verlaging van de huurprijsgrens voor staatssteun van € 653,- naar € 550,-. Dan zijn we al een heel eind in de goede richting en kunnen inkomens van € 33.614,- tot € 43.000,- gewoon door corporaties gehuisvest worden. Beste Paulus, het is kleine stap voor de Tweede Kamer om dit te regelen, maar een hele grote stap voor de middeninkomens. Spring je achterop?

Groeten, Betty

Beste Betty, Zo ken ik de VVD-weer: liberaliseer de woningmarkt en alles komt goed! Helaas: het tegendeel is het geval. De liberalisatiegrens ligt nu op 142 woningwaarderingspunten, wat overeenkomt met €653 huur per maand. Als huurder heb je dan ook geen recht meer op huurtoeslag. Een nieuwbouwwoning van 60m2 die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit komt nu al uit op meer dan 142 punten.

Als deze week de wetswijziging over de waardering van het energielabel wordt aangenomen komt daar nog gemiddeld 25 punten bovenop. Zo kan je slechts een vrijgezellenflatje bouwen binnen het sociale segment. Eengezinswoningen zijn uitgesloten, maar zelfs middelgrote flats en aangepaste ouderwoningen kan je vergeten. Iedereen met een inkomen onder de €33.000 is in de toekomst veroordeeld tot een kippenhok.

En de mensen met een inkomen vlak daarboven gaan €150 tot €200 per maand extra betalen voor hetzelfde huis, omdat de VVD niet wil dat corporaties gebruik maken van een contragarantie van de staat op leningen van corporaties. De staat doet dat wel –kosteloos- bij de Nederlandse Hypotheek Garantie en ook bij de bouw van nieuwe kerncentrales mogen wij belastingbetalers tot in de eeuwigheid borg staan voor de risico’s van eindberging. Ik bespeur hier een ernstige vorm van schizofrenie, moet ik op zoek naar professionele hulp voor jullie?

Groeten, Paulus

1 reactie »

  1. Beste Paulus,

    Bescherming door dit kabinet van inkomens tot € 43.000,- betekent in feite een sociale opgave. Zowel Betty de Boer als jij, Paulus,
    brengen tot uitdrukking in jullie bijdrage dat dit ook op jullie agenda staat. Als het Rijk zich daar sterk voor maakt (heeft ze gedaan door inflatievolgend huurbeleid voor inkomens tot € 43.000,-), dan past deze sociaal te noemen opgave voor dit moment ook bij de woonruimteverdeling binnen de sociale volkshuisvesting . Wel zou je het segment binnen sociaal aan de onderkant kunnen afgrendelen op € 550,-, waardoor deze inkomensgroep alleen de ruimte binnen sociaal krijgt tussen € 550,- en € 653,- maandhuur. Deze sociale prestatie kan door woningcorporaties dan geleverd blijven worden onder borging van het WSW. Daardoor hoeft het huurniveau binnen dit segment niet onnodig omhoog (i.v.m. hogere rente) en blijft volledige financiering realiseerbaar. Die huurprijsklasse is voor deze doelgroep geschikter dan voor inkomens tot € 33.614,-. Het is op die manier invulling van de Europese gedachte met (zoals ook bedoeld) nationaal maatwerk. Ik stel me zo voor dat de minister hiervoor, aangemoedigd door Betty en jou, terug gaat naar Brussel voor een correctie op de Europese beschikking in het kader van subsidiariteit. Bij de lagere middeninkomens zijn jullie vanaf dat moment woninghelden van het jaar!
    Voor dit idee vraag ik niemand achterop te springen, maar wel een enthousiaste, warme omarming in het belang van al diegenen die anders (zeker in de Randstad) in de kou blijven staan. Wedden dat jullie warme omarming bij deze doelgroep tijdens de verkiezingen nog aardig tussen de oren zit?

    Reactie door Grischa Lowinsky — februari 21, 2011 @ 11:17 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl