Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 17 februari 2011, 12.54 uur – paulus
Categorie: milieu, water

Laat waterschap niet opdraaien voor kosten goed gedrag

Het waterschap Brabantse Delta heeft er bij de brand van Chemie-Pack alles aan gedaan om de schade aan het watersysteem zo veel mogelijk te beperken. Nu dreigen ze op te draaien voor de gemaakte (giga) kosten als Chemie-Pack failliet zou gaan. Dat vind ik onacceptabel.


samen met Emile Roemer en Remi Poppe sprak ik op 18 januari met hulpverleners en omwonenden

Natuurlijk is Chemie-Pack zelf aansprakelijk voor alle veroorzaakte schade. Helaas betekent dat niet dat alle schade ook daadwerkelijk vergoed wordt, op het moment dat het bedrijf onderverzekerd is en failliet gaat. Het waterschap dreigt nu volgend jaar de waterschapslasten voor zijn ingezetenen te moeten verhogen met 40%, als gevolg van zijn goede gedrag. Ik vindt dat het Rijk in dit geval moet bijspringen.
Overigens heeft mijn collega Henk van Gerven al eerder een motie ingediend om te regelen dat bedrijven als Chemie-Pack beter verzekerd moeten zijn, zodat de kans op een financiiële zeperd kleiner wordt.

Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de financiële schade voor Waterschap Brabantse Delta vanwege de brand bij Chemie-Pack

1. Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Inwoners West-Brabant betalen kosten reiniging brand Chemie-Pack’ ? Kloppen de beschreven feiten?

2. Onderschrijft u dat door snel en adequaat handelen van het waterschap veel schade aan bodem, grond- en oppervlaktewater in de omgeving van Moerdijk en aan het riool is voorkomen?

3. Onderschrijft u dat dit snelle en adequate handelen onvermijdelijk was en dat wachten op duidelijkheid over een eventuele financiële vergoedingen ernstige gevolgen voor natuur, milieu en volksgezondheid had opgeleverd?

4. Acht u het fair dat het waterschap zelf voor de financiële consequenties van dit snelle en adequate handelen moeten opdraaien?

5. Als blijkt dat Chemie-Pack de financiële schade niet (volledig) kan compenseren: onderschrijft u dat het een staaltje “stank voor dank” zou zijn als het waterschap voor zijn goede gedrag de rekening gepresenteerd krijgt, waardoor de ingezetenen met een verhoging van de waterschapslasten met 40% worden geconfronteerd?
Zo nee, hoe gaat u er dan voor zorgen dat die financiële compensatie anderszins plaats vindt?

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl