Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 1 februari 2011, 15.10 uur – paulus
Categorie: in de media, wonen

De Boer vs Jansen: huren in Amsterdam

dubbelcolumn voor nvm.nl d.d. 31jan2011.

Beste Paulus, het is avond en ik zit rustig te werken en lezen op mijn werkkamer. In NUL 20, het tijdschrift voor woonbeleid in de regio Amsterdam, lees ik over de verhuur van woningen in Amsterdam. Inmiddels lopen theorie en praktijk daar volledig spaak.

De theorie is dat de helft van de woningen in het centrum in het gereguleerde huursegment valt. Aan woningen wordt volgens het Woningwaarderingsstelsel een aantal punten toegekend, op basis waarvan de huur wordt vastgesteld. De maximale huurprijs van woningen in het gereguleerde stelsel (maximaal 142 punten) bedraagt 653 Euro. Verhuurders komen steeds meer tegen deze praktijk in het geweer. Dit is niet zo vreemd omdat vanwege de hoge marktprijzen van woningen er geen rendement meer is te behalen op verhuur. De theorie staat daarmee op gespannen voet met de praktijk.

De oplossing zou deels kunnen gaat zitten in het toekennen van meer punten in het Woningwaarderingsstelsel aan woningen in populaire gebieden. Hiermee zou een gedeelte van deze woningen weer in het geliberaliseerde segment boven de 653 Euro huur kunnen komen.

Ten eerste zou hiermee de binnenstad ook voor de midden- en hogere inkomens beter bereikbaar worden. Ook mensen met een midden- tot hoger inkomen moeten in het centrum van Amsterdam kunnen wonen. Er zijn nu nauwelijks woningen onder de 900 Euro.

Ten tweede leidt dit tot een betere prijs/kwaliteitverhouding van woningen omdat het aantrekkelijker wordt te investeren in een woning. Als woningeigenaar kun je immers een hogere huur vragen.

Binnenkort komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken te spreken over het Woningwaarderingsstelsel. In ieder geval toon ik hiermee alvast een tipje van de liberale sluier. In de wetenschap dat ik hiermee een ongezouten socialistische reactie uit zal lokken, verblijf ik,

Hoogachtend, Betty

Beste Betty,

Ik heb dat artikel in Nul20 ook gelezen en ben na lezing nog blijer dat het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag de komende jaren blijft bestaan. Tuurlijk snap ik dat particuliere verhuurders af willen van iedere vorm van huurprijsregulering voor hun bezit. Dan kan je namelijk voor een appartementje van 50 m2 in het centrum van Amsterdam in plaats van € 600 misschien wel het dubbele vangen.

In een groot deel van Nederland is de woningmarkt inmiddels aardig ontspannen, maar op de hotspots in de Noordvleugel van de Randstad leidt het afschaffen van de huurprijsregulering tot groteske huurstijgingen.

Bij woningcorporaties zou je nog kunnen veronderstellen dat een hogere huur kan leiden tot extra investeringen. Zij mogen immers geen winst uitkeren. Maar bij particuliere verhuurders gaat simpelweg de kassa harder rinkelen. Dan wordt de hardwerkende Nederlanders uit ons beider achterban alleen nog maar meer geld uit de portemonnee geklopt. Dat kunnen we hen niet aandoen, nu ze toch al aan de bedelstaf gebracht worden door het keiharde bezuinigingsbeleid van onze aimabele premier.

Groeten, Paulus

NB: ik heb nog een leestip. Onlangs verscheen het boek Koninkrijk vol sloppen van Auke van der Woud, over de achterbuurten in onze grote steden toen de volkshuisvesting nog werd overgelaten aan het particuliere initiatief. Veel leesplezier!

2 reacties »

 1. Paaien, naaien en graaien, zijn de woorden, die
  de huisjesmelkers van het Amsterdamse centrum typeren.
  VVD, geef ze een vinger en de huurder is zijn hand kwijt, goed dat er ‘n SP is.

  Reactie door Ruud van der Kroft — februari 2, 2011 @ 10:02 am

 2. Betty & Paulus,

  Heb de stukken in NUL20 ook gelezen, en ben wel verrast over de reacties van de Amsterdamse volksvertegenwoordigers op de stelling dat regulering tot ca. pakweg 1000 euro moet worden opgetrokken. Regulering van de woningmarkt is nodig, maar de vraag is hoe. Er wordt nu inkomenspolitiek bedreven via de woning, en de vraag is of dat wenselijk is. Lage inkomens hebben het recht op een goedkope woning. Volgens een GL-raadslid hebben lage inkomens even goed het recht op een woning in het hart van Amsterdam als hoge inkomens. Daar loopt de theorie spaak. Iedereen weet dat je met een laag inkomen en een inschrijftijd van 5 jaar geen schijn van kans maakt in de Amsterdamse binnenstad. Jawel, door te delen. Dat is de praktijk van de grootstad. Dan over het optrekken van die die reguleringsgrens. Zoals Betty de Boer opmerk is het nu amper rendabel om woningen in het gereguleerde segment aan te bieden. Corporaties kunnen daar over meepraten. De onrendabele top op een sociale huurwoning in A’dam bedraagt bijna een ton. Het optrekken van de regulering tot 1000 euro is geen oplossing. De kostprijshuur is nu eenmaal hoog en daar is de hypotheekrenteaftrek mede debet aan.

  Reactie door Jan Jager — april 11, 2011 @ 11:11 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl