Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 14 december 2010, 10.04 uur – paulus
Categorie: water

Notaoverleg MIRT water

Het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT) is de bijlage van de begroting voor Infrastructuur en Milieu, waarjaar alle grote projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling worden besproken. Dit jaar sprak de Kamer apart over de verkeer/ruimte projecten en over de waterprojecten. Ik vond dat geen succes.


de mogelijke peilstijging van het IJsselmeer met 1,5m (een advies van de Deltacommissie Veerman) zorgt voor veel onrust in het gebied. Waarschijnlijk wordt de peilstijging beperkt tot 75cm.

Het idee achter de bundeling van alle grote ruimtelijke investeringen in één programma was dat dit meer integrale, gebiedsgerichte aanpak zou bevorderen. Bij een programma als Ruimte voor de Rivier wordt de waterveiligheid verbeterd, maar ook iets gedaan aan natuurontwikkeling, waterkwaliteit en vaak ook recreatie, bedrijvigheid of woningbouw. Vorige week debatteerden mijn collega’s vooral over nieuwe wegen. dat heeft weinig van doen met een gebiedsgerichte aanpak. Gisteren liep het iets beter, al vond Joop Atsma een voorstel van mij om bij Ravenstein een project voor waterveiligheid en spoorinfra te combineren “… buiten de orde”. Tja.

Belangrijkste discussiepunten waren het enorme tekort op het budget voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het terugdraaien van het kierbesluit. We komen tot 2020 minstens een miljard euro tekort voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de hoofwaterkeringen. Het kierbesluit voor het Haringvliet is een tien jaar oude afspraak met de landen uit het stroomgebied van Rijn en Maas om de vismigratie te verbeteren. Een maand voor het besluit zo ingaan draait de Nederlandse regering het terug. Dat is niet erg betrouwbaar.

Lees hier mijn inbreng bij het debat: VW 20101213 NO MIRT water

1 reactie »

  1. In uw verhaal staat “We komen tot 2020 minstens een miljard euro tekort voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de hoofwaterkeringen”.
    Het onderhoud van waterkeringen berust bij waterschappen. Het lijkt nu alsof deze waterschappen het onderhoud zouden hebben verzaakt en er nu sprake zou zijn van “achterstallig onderhoud”.
    De feiten zijn dat bij de wettelijke toetsing gebruik wordt gemaakt van hydraulische randvoorwaarden behorende bij een vastgestelde norm. Deze randvoorwaarden veranderen doordat golven, wind en zeespiegel veranderen door klimaatverandering. Vroeg of laat worden deze randvoorwaarden dermate streng dat een waterkering niet meer aan de norm kan voldoen. Dat is geen achterstallig onderhoud, maar een vinger aan de pols houden bij klimaatverandering. Dat het Rijk daar niet altijd toereikende financien tegenover zet – wat zij wettelijk wel verplicht is – betekent dat werken vooruit schuiven in de tijd. Daarmee ontstaat geen achterstallig onderhoud, maar wel achterstallige financiering.

    Reactie door Henk de Kruik — maart 21, 2011 @ 12:00 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl