Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 6 december 2010, 18.53 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

wetgevingsoverleg energie

Vanavond vindt het wetgevingsoverleg energieplaats, in het kader van de Begroting ELI 2011. Het is het eerste grote energiedebat met minister Verhagen.

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn: ELI 20101206 TOE WGO energie 1eT SP

6 reacties »

 1. Hallo Paulus,
  In het kader van kernenergie kan je nog harder van leer trekken. In het voortraject (bij de winning van uranium) vind ook veel vervuiling plaats.
  Ook bij de raffinage gaat veel energie verloren. Dusdanig veel zelfs dat als straks de hoogwaardige ertsen op zijn dat dan de energiebalans weleens negatief zou kunnen uitslaan. Veel mensen geloven dit niet maar deze cijfers zijn al sinds de 80-er jaren bekend en zorgvuldig verborgen gehouden.
  Op http://www.stormsmith.nl/ kan je alle informatie vinden die nodig is. Ook zou je eens met Wubbo Ockels moeten gaan praten. Die heeft hele goede ideeën vor een duurzaam Nederland.
  Verder mijn complimenten voor je insteek voor Nederland duurzamer.Ga zo door.

  Reactie door Jan Wouter — december 7, 2010 @ 9:09 am

 2. Beste Paulus,
  Succes met je pleidooi tegen uitbreiding van kernenergie.
  Als bioloog kan ik garanderen dat lozing van de gigantische hoeveelheid restwarmte (50%!)in o.a. de Westerschelde zal leiden tot een ecologische ramp. Volgens het CDA/VVD/PVV kan dat er voor de Zeeuwen kennelijk nog wel bij naast de schandalige dioxine- en cadmiumuitstoot van de fosforfabriek bij Vlissingen.
  In Frankrijk zag ik afgelopen zomer dat ’s-nachts kleine dorpen in het landschap baden in het licht van overdreven veel straatverlichting. Dat is zo gekomen, omdat de kerncentrales dan hun overtollige energie kwijt moeten!
  Als deze elektriciteit benut zou worden voor het opladen (’s-nachts!) van elektrische auto’s, accu’s, waterstofproductie, etc., dan zijn er überhaupt geen nieuwe centrales nodig!
  De machtige kernenergie-lobby probeert ons op de valreep nog een paar extra kerncentrales door de strot te duwen.
  Kernenergie is het gevaarlijke speeltje van multinationale ondernemingen, die zich thuis voelen in totalitaire, centralistische regiems als Iran en Noord-Korea. Zie ook de politiemacht die in Duitsland op de been was tijdens het transport van radioaktief afval naar de (reeds lekkende!) zoutmijnen in Gorleben
  Nederland heeft helemaal geen nieuwe energiecentrales nodig als voluit wordt ingezet op duurzame alternatieven.
  Blijkbaar moeten de initiatieven daarvoor van de burgers zelf komen in samenwerking met de lokale overheden.
  Een mooie taak voor de SP!

  Reactie door Paul IJpelaar — december 7, 2010 @ 6:37 pm

 3. @2 Paul Ijpelaar.

  Helemaal met je betoog eens en ik zou het met nog vele argumenten kunnen aanvullen.

  Ik ben wel geen beroeps bioloog, maar wel een amateur bioloog en dat al zeer vele jaren.

  Intermezzo:
  (Overigens waarom is dat bioloog zijn van belang? Een ornitholoog die zich in hoofdzaak bezighoudt met zijn specialisme zal hier nauwelijks iets zinnigs over kunnen zeggen. Een igtioloog waarschijnlijk veel meer of een marineecoloog. Het schermen met dit soort algemeenheden die niet zijn te controleren, hoewel wellicht best waar, versterkt in mijn ogen de argumenten niet, maar doen juist afbreuk door het signaal: Tegenspreken ongewenst want ik ben de doorgeleerde, Ik denk dat bijvoorbeeld Midas Dekker als erkend bioloog niet zo een sterk statement zou plaatsen en evenmin Maarten het Hart, als bioloog, niet, hoewel die heeft stekelbaarzen onderzocht).
  Einde intermezzo.

  ( Bij de koelwater problematiek ben ik mijn gehele beroeps leven betrokken geweest en wel als technicus en OR lid/voorzitter werkzaam op een Elektriciteitscentrale (conventtoneel) en verklaard tegenstander van kernenergie)

  En het volgende kan kloppen, maar lijkt me als argument toch wat zwak.

  Naar de opwarming van buitenwater door centrales is nogal wat onderzoek gedaan.

  “Als bioloog kan ik garanderen dat lozing van de gigantische hoeveelheid restwarmte (50%!)in o.a. de Westerschelde zal leiden tot een ecologische ramp. ”

  Deze redenering lijkt me te direct. Je zou kunnen zeggen “wellicht” want uit de praktijk van andere centrales blijkt nu niet dat je hier gelijk zou kunnen hebben.

  Bij de bouw van de Bergumermeercentrale in 1974 werd ook voorspeld dat het Bergumermeer door de opwarming half dood zou gaan, niets is er gebeurd.

  Bij de bouw van de Eemscentrale van 600 Mw in die zelfde tijd, werden er door sommigen rampen voor de Waddenzee en het Eemsestuarium voorspeld, niets bleek er aan de hand.

  Wat mij een veel ernstiger risico lijkt is het eventueel weglekken van radioactief materiaal, nu gebeurt ook dat niet zo gauw bij een kerncentrale, Doel loost ook op de Schelde en Borsele ook. Dus er zou zo iets moeten gebeuren als bij Three Miles island in Pennsylvania. Die kans is zeer zeer klein, gezien de gebruikte techniek, maar nooit uit te sluiten.

  Bij opwerkingfabrieken zoals in Cap La Hague en Sellafield is die kans zeer groot en gebeurt dit ook regelmatig, men houdt dat overigens stil.

  Maar verder ben ik het met je betoog eens, maar om de geloofwaardigheid lijkt me relativering van de temperatuurs component gewenst.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 12, 2010 @ 5:17 pm

 4. @2 Paul Ijpelaar.

  ( Ik had een zeer uitgebreide repliek geplaatst, maar deze is kennelijk zoek geraakt). :-)

  Toch “moet” ik het volgende kwijt:

  “Als bioloog kan ik garanderen dat lozing van de gigantische hoeveelheid restwarmte (50%!)in o.a. de Westerschelde zal leiden tot een ecologische ramp. ”

  Dat kun jij, ook als bioloog, als je dat vakmatig al bent, in het geheel niet garanderen.

  Als Bioloog, (zij het amateur) maar met enige ervaring met koelwater en opwarming, ook van estuaria, kan ik garanderen dat nergens jouw predictie is bewaarheid. In 1974 werd het op de zelfde wijze voorspeld voor het Bergumermeer ( Friesland) bij de bouw van de betreffende centrale. Het zelfde gebeurde voor het Eems-Dollard estuarium ( Waddenzee) in die zelfde tijd voor de Eemscentrale ( 600 MW). In geen van de gevallen is er iets van te merken geweest. De Schelde wordt al jaren thermisch belast door Doel en Borsele en ook de vestiging van een Centrale naast Borsele zal waarschijnlijk net zo zijn waar te nemen als dat bij de situatie aan de Eems het geval is en was.

  Dit soort stellige redeneringen, door zich als deskundige afficherenden, doen eerder schade aan de geloofwaardigheid van de redenering en eventuele andere deskundigen met een kritische insteek voor deze gebeurtenissen, dan dat er een waarschuwend effect van uitgaat.

  Voor de rest ben ik het met je insteek eens.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 13, 2010 @ 1:50 pm

 5. @3@4

  Nu wordt het wel wat dubbel. :-)

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — december 13, 2010 @ 8:17 pm

 6. Wat een arrogante reactie van u, meneer Roelf van Bergen. Helaas, een SP-er heb ik begrepen. Beslist geen bioloog, dat is duidelijk. U heeft dan ook kennelijk nooit van het verschijnsel ‘algenbloei’ gehoord.
  Ik zal een nadere, biologische uiteenzetting maar achterwege laten, want die snapt u toch niet. Erg onverantwoord hoor om als leek mensen wijs te maken, dat de enorme (!) toename aan thermische vervuiling t.g.v. nieuwe kerncentrales, geen schadelijke, ecologische effecten zou hebben.
  Is dat uw missie bij de SP?

  Reactie door Paul IJpelaar — december 25, 2010 @ 11:14 pm

 7. @Paul,
  Houd het svp iets minder persoonlijk. Ik bied alle ruimte voor discussie, maar liefst over de inhoud en niet op de man.

  Reactie door paulus — december 26, 2010 @ 9:29 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl