Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 17 november 2010, 11.44 uur – paulus
Categorie: Algemeen, water, wetgeving

Inbreng Deltawet

Vandaag kan de Kamer schriftelijk commentaar geven op de Deltawet. Die wet komt er in het kielzog van het advies van de commissie Veerman over de waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland op de lange termijn. Er komt een jaarlijks aan te vullen Deltaprogramma (projecten), een Deltafonds voor de financiering en een Deltacommissaris als oliemannetje.

lees hier mijn inbreng: WATER 20101117 INB 32304 SP

3 reacties »

 1. Met een integraal beleid, om de kust gestuurd dynamisch uit te breiden (Deltares/Henk Schoorl), kunnen de geplande zandsuppleties met minstens 35% worden verminderd. Als de (harde)sturingselementen bij kustdorpen gerealiseerd worden kunnen zij de infrastructuur, de leefbaarheid, de recreatie, de natuur en het milieu ten goede komen.

  Piet van Noort. Petten aan Zee

  Meedenken met mijn visie op onze kustverdediging? Ga naar: http://hardekustverdediging.blogspot.com/
  of http://www.haaksezeedijk.nl

  Reactie door Piet van Noort — november 19, 2010 @ 11:52 pm

 2. Geachte heer Janssen,
  Gaarne zou ik u een kopie van het rapport De Haakse Zeedijk willen toesturen. Misschien bent u bekend met dit rapport en is het overbodig, maar ik wilde het toch nogmaals onder uw aandacht brengen en met name vanwege de volgende belangrijke zaken uit dit rapport:
  - Naast bescherming tegen de stijgende zeespiegel creëert het plan De Haakse Zeedijk ruimte voor de afvoer van het overtollig rivierwater. De rivieren stromen uit in binnenzeeën.
  - In deze binnenzeeën komen 40 meter diepe ringmeren met waterkrachtpompcentrales die stroom opwekken en ‘s nachts het water tegen nachttarief de zee inpompen.
  - Het Noordbekken wordt een zoetwaterreservoir. Hierdoor kan het huidige IJsselmeer-niveau gehandhaafd blijven. Het huidige IJsselmeer wordt verbonden met het Noordbekken
  - De in delen aan te leggen Haakse Zeedijk (zuid, midden en noord) kan in 40 jaar volledig gerealiseerd zijn
  - De aanleg van de dijk wordt uitgevoerd door 15 zandzuigers, met het zand uit diepe sleuven in de te graven binnenzeeën. De kosten zullen daardoor ongeveer één vijfde bedragen van de huidige en toekomstige kosten voor zandsuppletie
  - Bovendien, bij aanleg van de Haakse Zeedijk, hoeven de dijken niet te worden aangepast bij stijging van de zeespiegel, de verzilting zet niet verder door en de Drechtsteden kunnen volgens de huidige situatie gehandhaafd blijven.

  Vanzelfsprekend ben ik bereid tot een nadere toelichting.

  Reactie door Rob van den Haak — november 22, 2010 @ 3:24 pm

 3. azithromycin torsemide levitra

  Reactie door asbuptwhqn7r — mei 20, 2016 @ 2:27 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl