Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 10 juli 2010, 22.16 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

climategate gaat uit als een nachtkaars

Deze week verschenen twee rapporten in de nasleep van “climategate”. Volgens klimaatsceptici zouden de “klimaatalarmisten” op grote schaal gezwendeld hebben met onderzoeken, om de resultaten te manipuleren in de richting van de gewenste uitkomst: het einde der wereld is nabij.

Vorig jaar werden bij klimaatonderzoekers van de universiteit van East Anglia ruim 1000 emails gehackt, die een aardig inkijkje gaven in de haat, nijd en grote ego’s in het wetenschappelijk wereldje. Volgens klimaatsceptici was er veel meer aan de hand: er zou gerotzooid zijn met onderzoeksgegevens en conclusies. Naar aanleiding van de commotie werd een onafhankelijk onderzoek gestart onder leiding van sir Muir Russell, die deze week zijn eindverslag inleverde. Muir concludeert dat de beschuldiging dat er selectief gegevens zijn achtergehouden niet hard gemaakt kon worden: “We find that CRU was not in a position to withhold access to such data or tamper with it.” (…) We demonstrated that any independent researcher can download station data directly from primary sources and undertake their own temperature trend analysis.”

Twee dagen eerder bracht het Planbureau voor de Leefomgeving zijn rapport uit over mogelijke manipulaties en fouten van het VN-klimaatpanel over regionale gevolgen van klimaatverandering. Conclusie: “Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft geen fouten gevonden die de hoofdconclusies van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC uit 2007 over de mogelijke toekomstige regionale gevolgen van klimaatverandering ondergraven. Het rapport van het IPCC toont overtuigend aan dat die gevolgen al op veel plaatsen in de wereld zichtbaar zijn en ernstiger zullen worden als de aarde verder opwarmt. Wel is de onderbouwing van conclusies in sommige gevallen onvoldoende helder.”

Beide onderzoeken leveren het beeld op dat het met de integriteit van het IPCC-onderzoek veel beter gesteld is dan klimaatsceptici beweren.

Er loopt nu nog een onderzoek door een VN-commissie onder leiding van KNAW-voorzitter Robbert Dijkgraaf, die in augustus rapporteert over de checks & Balances van het IPCC-onderzoek. Ik ben benieuwd of dat in lijn is met de onderzoeken van Muir Russell en PLB. Voorlopig heeft het er veel van weg dat Climategate uitgaat als een nachtkaars.

Is dat goed nieuws? Ja: omdat het de integriteit van het IPCC bevestigt. Nee: omdat steeds duidelijker wordt dat massief klimaatbeleid noodzakelijk is, nu de hoofdconclusies van IPCC opnieuw onderstreept worden. Dat massieve beleid is er nog niet. Ook degenen die zich niet tot de klimaatapostelen rekenen hebben reden om zich ongerust te maken.

1 reactie »

 1. Paulus,

  Ik denk ook dat de media zich het e.e.a. kunnen aanrekenen. Zij hebben veel te grif met de desinformatie campagnes van de zijde van de skeptics meegewerkt. Tsja, het was immers – ook al deugt er heel weinig van – “nieuws”. Tel daarbij nog het (ja, ik kan het niet anders zien) bange watjesgedrag van minister Cramer en Diederik Samson, en het plaatje is compleet.

  De skeptics wordt het overigens ook zeer gemakkelijk gemaakt omdat vele journalisten domweg te lui zijn om zich werkelijk in deze materie te verdiepen en door de vernachelderij van de skeptics heen te prikken. (Hier nog een voorbeeld.)

  Wat ik zie is vaak in flinke mate òf het meewerken aan skeptische complotverhalen òf het aankondigen van grote rampen (à la “The Day After Tomorrow”, zo’n Hollywood bullshit movie). Het onder ogen zien van de nuchtere feiten – denk bijvoorbeeld aan de ijsbedekking in de Noordelijke IJszee – is meer dan genoeg aanleiding om serieus werk te maken van de ombouw van de wereld energievoorziening. Daar heb ik geen “einde ven de wereld verhalen” voor nodig.

  Dat laatste is overigens een reuzen karwei dat vele 10-tallen jaren gaat duren. Het gaat op wereldschaal om investeringen van vele 10-tallen duizenden miljarden Euro’s/Dollars.

  Mazzel & broge, Evert

  Reactie door Evert Wesker — juli 11, 2010 @ 6:38 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl