Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 30 juni 2010, 11.04 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

Van der Hoeven komt met noodwetje splitsingswet

Tuurlijk willen de fundamentalisten achter de splitsingswet (PvdA, VVD, D66) nog niet toegeven dat ze met de verplichte splitsing van de Nederlandse energiebedrijven de Nederlandse bevolking geen dienst bewezen hebben, maar alleen de deur hebben opengezet voor de uitverkoop van Essent en NUON.


was dit de gemoedstoestand van Paars toen ze de splitsingswet bedachten?

Inmiddels hebben we -met dank aan het gerechtshof Den Haag- een stevig probleem met de wet, dat vandaag besproken werd met de nieuwe commissie EZ.

Minister Van der Hoeven heeft aangekondigd op zeer korte termijn met een noodwetje te komen, waarbij het privatiseringsverbod en de solvabiliteitseis voor het netbedrijf in de wet wordt opgenomen. Ook zal ze in cassatie gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag.

Allemaal mee eens, maar wat de SP betreft is het nu onderhand tijd voor een parlementair onderzoek naar de totstandkoming van de wet en een grondige evaluatie van de effecten. Samsom wil daar nog niet aan -”ik houd me liever bezig met de toekomst”- maar ging er ook niet voorliggen. Dat wordt dus vervolgd.

Een ander interessant onderdeel van het debat had betrekking op het middellijk aandeelhouderschap. Dit is een constructie waarbij aandeelhouders niet rechtstreeks maar via een tussenconstructie eigenaar zijn van een bedrijf. Mijn ervaring is dat dit bij publieke bedrijven vrijwel altijd een bron van ellende is. Bij de verkoop van de utrechtse energiebedrijven UNA (productie) en REMU (distributie) bleek het middellijk aandeelhouderschap, dat korte tijd daarvoor om “technische redenen” was doorgevoerd, ervoor te zorgen dat aandeelhouders met hun bezit geen blokkerende minderheid tegen verkoop konden vormen. Op dit moment is het middellijk 50% aandeelhouderschap van het Zeeuwse publieke energiebedrijf Delta in het publieke drinkwaterbedrijf Evides ook een bron van ellende.

Ik pleitte er daarom voor dat Van der Hoeven de gemeenteraads- en statenleden actief informeert over de risico’s van dit soort constructies. Ze zegde toe dat ze bij de contacten met de aandeelhouders erop zal wijzen, maar dat stelt me niet gerust.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl