Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 9 juni 2010, 15.30 uur – paulus
Categorie: water

waterketenbeheer kan 12,5% efficiënter

In de waterketen kan tot 2020 zo’n €550 miljoen aan doelmatigheidswinst geboekt worden door bundeling van kennis en capaciteit, en door integratie van riool- en zuiveringbeheer, eventueel nog uitgebreid tot de drinkwaterbedrijven. Dat concludeert de feitencommissie van het Waterketen Overleg (gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven) in zijn rapport doelmatig beheer waterketen. De conclusies zijn in lijn met eerdere onderzoeken van de universiteiten van Tilburg en Rotterdam.


de hoogte van de gemeentelijke rioolheffing kan een factor tien verschillen, terwijl de kwaliteitsnormen in heel Nederland gelijk zijn (bron: feitencommissie; cijfers over 2008)

In euro’s en procenten zijn de geschatte besparingen:
- drinkwaterbedrijven €70 miljoen (5%)
- rioolbeheer €140 miljoen (8%)
- afvalwaterzuivering €100 miljoen (8%)
- integratie van rioolbeheer en afvalwaterzuivering in één uitvoeringsorganisatie: nog eens €140 miljoen (5%) extra
- betere samenwerking tussen afvalwaterbedrijven en drinkwaterbedrijven: nog eens €100 miljoen (2,5%) extra.

De conclusies zijn ook helemaal in lijn met mijn inbreng van de afgelopen jaren. De SP heeft er steeds voor gepleit om rioolbeheer (gemeenten) en afvalwaterbeheer (waterschappen) te integreren in regionale nutsbedrijven, waarvan wettelijk verankerd zou moeten worden dat ze geen winst uitkeren.
De opbrengst van doelmatigheidswinst kan dan gebruikt worden voor de noodzakelijke investeringen in verbetering van de waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) en een gematigde tariefontwikkeling.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl