Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 31 mei 2010, 11.35 uur – paulus
Categorie: Algemeen

aanbesteding doelgroepen-vervoer: busje komt zo …

Zittend ziekenvervoer, leerlingvervoer, gehandicaptenvervoer: er rijden in Nederland veel busjes rond die op contractbasis speciale doelgroepen vervoeren. Tegen zeer magere arbeidsvoorwaarden en matige condities voor de mensen die van dit vervoer afhankelijk zijn. FNV Bondgenoten wil dat verbeteren en ik was een van de sprekers op hun scholings-bijeenkomst voor kaderleden in de bossen bij Zeist.

Verder achter de tafel: Ed van Eijbergen (bestuurder FNV Bondgenoten regio Noord), Henk van Gelderen (directeur Sociaal Fonds Taxi: verantwoordelijk voor controle op naleving CAO), Jan van Riel (beleidsmedewerker OV-concessies Bestuur regio Utrecht), Jannie Lagendijk (beleidsmedewerker mobiliteit en toegankelijkheid CG-raad) en Henk van Beek (directeur van de Rotterdamse Mobiliteits Centrale).

Het doelgroepenvervoer wordt in Nederland -inderdaad: door Brussel- aanbesteed. Regionale samenwerkings-verbanden van gemeenten stellen een bestek op, waarop taxibedrijven kunnen inschrijven. De klacht van de chauffeurs maar ook van degenen die vervoerd worden (en hun ouders) is dat de aanbestedingen vooral draaien om het verlagen van de kosten en niet om het verbeteren van de kwaliteit. De taxibedrijven die inschrijven worden soms zodanig uitgeperst dat ze er na enige tijd de brui aan geven, waarna er opnieuw aanbesteed moet worden.

De situatie is overigens niet in alle regio’s even slecht: in Rotterdam heeft de regio bij de laatste aanbesteding ook voor 25% de geboden kwaliteit laten meewegen. De RMC die uiteindelijk het contract gewonnen heeft had vooraf een wensenonderzoek uitgevoerd onder de klanten. De RMC betaalt zijn personeel ook 5% meer dan de CAO, om daarmee de binding en de kwaliteit te verhogen.

In Utrecht heeft Jan van Riel, na een complete mislukking van een eerdere integrale aanbesteding, de regio in drie gebieden verdeeld, waarop apart ingeschreven kon worden. Dat heeft als voordeel dat de schaal van de regio beter past bij de schaal van de taxibedrijven. De planning en het callcentre worden wel door de drie regio’s gedeeld. Volgens Van Riel rijdt nu 96% van de taxi’s op tijd, is het aantal klachten gedaald tot 1,6%. De taxibedrijven die de concessie gekregen hebben dienen te beschikken over het Taxikeurmerk. 12% van het het budget wordt uitgekeerd als de beloofde kwaliteit gerealiseerd wordt.

Maar met name in het landelijk gebied, zoals Rivierenland, is de situatie bar en boos. Het ontbreekt de gemeenten aan kennis, ze laten de aanbesteding vaak organiseren door een inkoopbureau dat alleen maar kijkt naar de prijs.
Gevolg: te lange wachttijden, taxi’s die niet komen opdagen, bij leerlingvervoer te veel leerlingen in de auto waardoor de kinderen veel te lang onderweg zijn.

Uit het bovenstaande blijkt dat er allerlei mogelijkheden zijn om binnen het systeem van aanbesteden de situatie te verbeteren. Wat mij betreft zou je echter moeten beginnen om je eerst eens af te vragen of aanbesteding van het doelgroepenvervoer wel de beste manier is om deze nutsvoorziening te runnen. Ik denk het niet.
Bij het doelgroepenvervoer is continuiteit en kwaliteit heel belangrijk. De chauffeurs moeten de tijd krijgen om de instellingen en de klanten te leren kennen, ze moeten verstand hebben van veiligheid en EHBO. En bij het leerlingvervoer is enige pedagogische kennis ook nooit weg. Dat lukt alleen als er geen groot verloop is -omdat er zo slecht betaald wordt- en als er niet om de paar jaar de hele organisatie weer op zijn kop gaat.
Ik werd daarin bijgevallen door Ed van Eijbergen en Jannie Lagendijk.

Het is positief dat de bond probeert om de organisatiegraad in de sector te verhogen, onder meer door kaderscholingen te organiseren. Zo kan er vanaf de werkvloer druk gezet worden om te komen tot normale arbeidsomstandigheden, waar uiteindelijk de kwetsbare groepen die gebruik maken van het doelgroepenvervoer zullen profiteren.

8 reacties »

 1. [...] enige tijd de brui aan geven, waarna er opnieuw aanbesteed moet worden”, schrijft Jansen op zijn weblog. “Aanbestedingen draaien vooral om het verlagen van de kosten en niet om het verbeteren van de [...]

  Pingback door SP: Geen aanbesteding leerlingenvervoer door inkoopbureau | TaxiPro — juni 1, 2010 @ 9:03 am

 2. Als inschrijver op aanbestedingen is mijn ervaring dat (de grotere) inkoopbureaus vaak meer know how hebben van zowel doelgroepenvervoer als het aanbesteden zelf dan de overheid (een gemeente, plusregio of pro¬vin¬cie). Het klopt wel dat er minder sterke (kleinere) bureau’s zijn, maar daar moet de aanbestedende overheid maar zelf een goede selectie kunnen maken.

  In mijn beleving staat deze tekst vol van de verkeerde interpretaties en gebrek aan kennis van zaken dat ik als (groen) linkse-stemmer niet snel zal overstappen naar de SP.

  Zo geeft u aan dat een inkoopbureau ‘alleen maar kijkt naar de prijs’. Dit soort bureaus heb-ben geen enkele baat bij de prijs die uit een offerte komt. Aanbesteden op alleen prijs heeft alleen voordeel voor de overheid.

  En in het BRU (Utrecht) is er een 1,6 procent aan (gegronde) klachten? Ik hoop dat dit 1,6 promille is, want dat zijn de scores die in de aanbestedingen worden gehanteerd. Dat de aanbesteding van het BRU goed is verlopen, is trouwens ook niet waar. Na de aanbesteding heeft de heer Van Riel (die ik trouwens als zeer deskundig man ken) nog stevig moeten onderhandelen om genoeg vervoerders te krijgen. Dat in het BRU het Taxikeurmerk (wat een zeer goed certificaat is) verplicht is, is je reinste lariekoek, omdat dit indruist tegen het BAO.

  Dat dit vervoer beter moet op veel plaatsen, is evident. Het is echter de overheid die hierin moet investeren en niet de taxibedrijven of inkoopbureaus. Jammer dat de politici die zich ermee bezig houden, zich blijkbaar niet goed informeren.

  Reactie door S. Janssens — juni 1, 2010 @ 1:01 pm

 3. @S.Janssen,

  Het grappige van mijn verhaal is dat alle informatie eruit afkomstig is van de deskundigen in het panel en de aanwezige chauffeurs in de zaal. Inkoopbureau’s acquireren bij gemeenten met de kostenbesparing die ze uit de markt kunnen persen, al zullen er ongetwijfeld goede en slechte zijn.
  De SP is in de Kamer de enige partij die zich sinds jaar en dag inzet voor zowel de gebruikers van het doelgroepenvervoer, als voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Het zou geen kwaad kunnen als andere ook partijen daar hun -hopelijk zeer deskundige- bijdrage aan gaan leveren.

  Reactie door Paulus Jansen — juni 1, 2010 @ 1:10 pm

 4. @ Paulus Jansen

  Maar de inkoopbureaus waar ik in de praktijk mee te maken krijg, handelen in opdracht van overheden en deze overheden willen een kostenbesparing, niet de inkoopbureaus. En mocht een inkoopbureau (in uw woorden) ‘acquireren bij gemeenten met de kostenbesparing die ze uit de markt kunnen persen’, dan is het de overheid (i.c. de verantwoordelijke gemeente) die faalt om fatsoenlijk beleid te voeren.

  Mijns inzien voert u een kruistocht tegen de verkeerde instantie (niet de markt is fout, maar juist een overheid die alleen naar besparingen kijkt). Ook ik ben voor aanbestedingen met gunninscriteria voor kwaliteitsaspecten (en niet alleen op prijs). Het is echter de overheid die dit echt moet willen. En eerlijk gezegd: daar twijfel ik wel eens aan…

  Reactie door S. Janssens — juni 1, 2010 @ 3:04 pm

 5. PS
  Dat u mijn naam verkeerd schrijft, zou ik kunnen interpreteren als slordig, maar ik zal het maar wijten aan het haastige bestaan van een volksvertegenwoordiger. :)

  Reactie door S. Janssens — juni 1, 2010 @ 3:08 pm

 6. Geachte heer Jansen,

  Uw beweringen, gestaafd door ‘deskundigen’ in de zaal cq forum, over het geknoei in Rivierenland, herken ik niet. Ik nodig u graag uit te gaan kijken op het projectbureau Regiotaxi Gelderland in Arnhem om aldaar te zien hoe de opdrachtgever van Regiotaxi Gelderland (= Provincie Gelderland) omgaat met de kwaliteit voor de reizigers én de belangen van de taxibedrijven op een manier die volstrekt open, transparant en controleerbaar is (als enige regiotaxisysteem in NL die dat zo doet en ook kan). De kwaliteit van Regiotaxi Gelderland in Rivierenland is volgens het Projectbureau boven elke twijfel verheven, het bedrijf voldoet aan alle standaards en scoort een zeer hoog cijfer in het jaarlijkse klantevredenheidsonderzoek.

  Ik raad u dringend aan contact te zoeken met het Projectbureau. U kunt van mij desgewnest de contact-gegevens krijgen…

  Reactie door R. Grisel — juni 3, 2010 @ 7:02 am

 7. @ R. Grisel

  U schrijft: “én de belangen van de taxibedrijven op een manier die volstrekt open, transparant en controleerbaar is”

  Bedoeld u dat u hen open, transparant en controleerbaar uitperst?

  En wat doet u voor het taxi-personeel?
  Om bijvoorbeeld onderstaande situatie te voorkomen, zoals die elders in het land veel voorkomen:

  Mijn werkgever verwacht van mij flexibiliteit.

  Hij geeft aan dat ik 5 dagen per week waaronder weekeinden ongeveer van 8.00 uur tot 22.00 uur moet werken, dat is dus 14 uur per dag (per periode van 2 weken 10 dagen achtereen).

  We weten overigens allemaal hoe werkgevers dergelijke “roosters” met enige regelmaat op de laatste minuut kunnen aanpassen als het net daarbuiten druk is. Zodat je een uurtje, of twee uurtjes eerder of later moet werken uit hoofde van de benodigde flexibiliteit. Dat je in die tijden voor en na dus ook geen prive afspraken kunt maken. Dat het dus eigenlijk helemaal geen echt rooster is omdat je in de uren ervoor en erna uit hoofde van de flexibiliteit eigenlijk ook altijd onbetaald ter beschikking moet staan.

  Sterker nog, mijn werkgever wil zelfs een dag van te voren mijn vrije dag kunnen innemen als hij het druk heeft. Zodat je feitelijk zelfs op je vrije dag ter beschikking staat. En dus niet eens op je vrije dag iets met je kinderen kunt doen.

  Vervolgens verwacht mijn werkgever gedurende die periode van 14 uur slecht 8 uur echt rij-werk te hebben. Dus hij betaalt mij slechts 8 uur uit en zegt dat ik de rest van de tijd tussen de ritten door thuis onbetaald mag wachten. De “goedzak” garandeert mij dus 8 uur uit te betalen, ook als hij minder werk heeft en verwacht van mij dat ik dat aardig van hem vindt.

  Tijdens dat wachten moet ik uiteraard wel oproepbaar zijn voor werk, want hij wil wel dat ik direct op de taxi spring zodra hij weer een rit heeft.

  Want zijn redenering is: “Als je thuis wacht dan sta je volgens de CAO niet ter beschikking en dus hoef ik je voor die periode ook niet uit te betalen”.

  Omdat daarover een toelichtende zinsnede in de Taxi-CAO staat.

  Ik vind dit oneerlijk en wil ook voor deze wacht-uren voluit betaald worden. Waarom moet ik feitelijk meer dan 14 uur perdag en zelfs mijn vrije dagen ter beschikking stellen om vervolgens onbetaald thuis te worden geparkeerd zodra mijn werkgever onvoldoende werk heeft.

  Reactie door Webdrifter — juni 3, 2010 @ 1:54 pm

 8. @ Webdrifter

  Voor de duidelijkheid; ik ben niet werkzaam bij opdrachtgever maar bij vervoerdersbedrijf.

  Buiten het feit dat uw relaas niets te maken heeft met de strekking van het verhaal, kan ik u wel een advies geven; zoek een eerlijke en betrouwbare werkgever waar de door u omschreven praktijken zijn uitgesloten. En geloof me, deze bestaan!

  Reactie door R. Grisel — juni 3, 2010 @ 5:55 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl