Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 20 mei 2010, 18.42 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Kamermeerderheid: corporaties moeten ook middeninkomens kunnen bedienen

Het debat krijgt nog een staartje, maar er tekent zich een Kamermeerderheid af om de minister van Wonen te dwingen om zijn plannen voor het beperken van de toegang tot sociale huurwoningen op te schorten en daarover opnieuw in gesprek te gaan met de organisaties van huurders en verhuurders. En vervolgens met de Europese Commissie. Want die wil dat de Nederlandse woningcorporaties alleen nog woningen mogen toewijzen aan het armste deel van de bevolking.

de SP-waakhond in Brussel sloeg vijf jaar geleden al aan over de pogingen van de Europese Commissie om de Nederlandse volkshuisvesting om zeep te helpen

Dat zou een ramp zijn voor de huishoudens met middeninkomens, want die kunnen in veel regio’s geen koophuis betalen, maar komen dan ook niet meer in aanmerking voor een betaalbare huurwoningen. Gevolg zou zijn dat de woonlasten voor deze groep gierend uit de klauwen lopen. Mijn stellingname werd op hoofdlijnen gesteund door CDA, PvdA en GroenLinks, waardoor er een meerderheid lijkt om minister Van Middelkoop terug te fluiten. Eind van de avond weet ik dat zeker, want dan is de motie in stemming gebracht.

Dat is tevens de laatste stemming van de huidige Kamerperiode. Het parlementaire werk zit er tot de verkiezingen op.

Hieronder mijn inbreng bij het debat:

AO woningcorporaties, 20 mei 2010

Het is alarmerend dat de Kamer het op de laatste dag voor het verkiezingsreces over dit onderwerp moet hebben.

De beschikking van de Europese Commissie en zeker de invulling die de minister daaraan wil geven dreigt een paar honderdduizend woningzoekenden met een middeninkomen uit te sluiten van een betaalbare huurwoning. Dat is een ramp voor de mensen met een inkomen tussen modaal en anderhalf keer modaal die een woning nodig hebben in een regio met een gespannen woningmarkt.

Je werkt met zijn tweeën, verdient €40.000 bruto, hebt twee dure kinderen en zoekt een woning in Amsterdam of Utrecht. In de koopsector kan je dan maximaal €160.000 lenen. In mijn woonplaats Utrecht koop je daar in de binnenstad twee garageboxen voor. Bij de sociale huursector mogen deze mensen straks ook niet meer aankloppen.
Waar moeten al die hardwerkende Nederlanders straks terecht, nu ze door deze minister, geïnspireerd door het gedachtegoed van de VVD en D66, keihard in de kou gezet worden?

Voorzitter, we moeten het gezien de tijdsdruk vandaag heel kort houden. Dat zal ik dus ook doen.

De SP-fractie vraagt de minister het volgende:
- ga de komende maanden opnieuw praten met de woningcorporaties, de Woonbond, de VNG en andere partijen die zicht hebben op de echte problemen in de woningmarkt,
- kom daarna met een voorstel met meer draagvlak terug bij de nieuwe Kamer voor een goed gesprek
- zet daarna de puntjes op de i en plaats vervolgens de ministeriële regeling in het Staatsblad.
- als u erg veel tempo lijkt 1 oktober mij nog haalbaar, maar voor de SP gaat kwaliteit boven snelheid.

En dan nog een laatste verzoek: minister gebruik nooit meer het woord staatssteun in relatie tot de woningcorporaties! Daar is lang, lang geleden misschien ooit sprake van geweest, maar sinds de invoering van de integrale vennootschapsbelasting zijn de corporaties de pinautomaat van Wouter Bos. Ik vermoed dat ze inmiddels méér belasting betalen dan de verzamelde commerciële beleggers in particuliere huurwoningen. Kan de minister de nieuwe Kamer op dat punt voorzien van feitelijke informatie?

Dat de Europese Unie de wijkenheffing –waar geen cent rijksmiddelen aan te pas komt- durft te bestempelen als staatssteun geeft aan hoe perfide sommige Brusselse wetgeving in elkaar zit.

Ik heb gezegd!

1 reactie »

  1. Hoi Paulus,

    Eens met jouw stellingname in deze kwestie. In Nederland staan wij met onze sociale volkshuisvesting binnen Europa bovenaan. Reden genoeg om deze Europese beschikking te trotseren. Differentiatie in wijken en buurten en de huisvesting van lage èn (lagere) middeninkomens (mensen die we hard nodig hebben) zijn cruciaal voor een goed woon- en leefklimaat. Goed om daarvoor te blijven gaan!

    Reactie door Grischa Lowinsky — mei 25, 2010 @ 3:01 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl