Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 14 mei 2010, 11.51 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Nederland krijgt nieuwe energie

Ik kreeg afgelopen weken wat mailtjes van mensen die me vroegen waarom de SP niet mee werkt aan bovengenoemd partijoverstijgend initiatief van commissies voor duurzame ontwikkeling uit CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD. Lees hier waarom.


(met dank aan: de Schager Courant)

Ook de SP is een half jaar geleden benaderd om mee te werken aan dat initiatief. Ik heb in november jl. ook deelgenomen aan een klimaatdebat dat georganiseerd werd door het overleg van de milieuwerkgroepen van genoemde politieke partijen. Daar werd ik niet vrolijk van.
De partijcommissies die het initiatief hebben geen enkele status, het is niet zo dat hun adviezen voor formele besluitvorming worden voorgedragen in de verschillende partijbesturen, laat staan dat partijen de adviezen van deze commissies hoeven over te nemen. Dat blijkt ook wel als je de verkiezingsprogramma’s van de zeven partijen vergelijkt met het “partijoverstijgend initiatief”. Zo is een kernelement van het partijoverstijgend initiatief dat er vanaf geen conventionele electriciteitscentrales meer worden bijgebouwd. De verkiezingsprogramma’s van CDA en VVD pleiten juist vóór nieuwe kerncentrales. De PvdA wil nieuwe kolencentrales die grotendeels met biomassa (houtpellets) gestookt worden, dat lijkt me ook niet echt in lijn met het partijoverstijgend initiatief. Opmerkelijk genoeg is het stemgedrag van de SP-fractie in de Tweede Kamer de afgelopen vier jaar vrijwel een-op-een in lijn met de tien hoofdpunten van het inititiatief. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het stemgedrag van CDA, VVD en PvdA.

Het partijoverstijgend initiatief lijkt daarom vooral bedoeld om het groene imago op te poetsen van een aantal partijen, die in werkelijkheid een stuk grijzere agenda hebben. De SP is er voorstander van dat gewoon duidelijk zijn in wat ze willen. Vervolgens kunnen ze op punten waar ze het eens zijn de samenwerking zoeken om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. En daar doen we dan weer wél graag aan mee.

Zie ook: groene kieswijzer in de lucht

24 reacties »

 1. Bedankt voor deze uitleg. Ik had het initiatief al gelezen en vroeg me af wat de VVD daar deed.

  Reactie door Hans Moerman — mei 14, 2010 @ 1:06 pm

 2. Even nog ter informatie (en herinnering):

  http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3016830.ece/Partijen_komen_met_Deltaplan__rsquo_nieuwe_energie_rsquo___.html

  De VVD haakte dus eigenlijk weer af.

  Ik heb dit op vrij korte afstand gevolgd. Ook kreeg ik e-mails van enigszins ‘klimaatsceptische’ inhoud langs, en heb die beantwoord. Die hebben vervolgens hun weg in dit gezeldschap gevonden, zo neem ik aan.

  Aan de tekst heb ik niet meegeschreven, maar heb hem ter informatie wel onder wat mensen verspreid.

  Verder ben ik het wel met Paulus eens. Je moet er vervolgens ook consequenties aan willen verbinden (m.b.t je programma). We moeten overigens ook oppassen niet met een te cynische bril naar dit soort initiatieven te kijken.

  Mazzel & broge, Evert

  PS:
  Voor mijn persoonlijke kijk hierop zie:

  Door de flessehals van de 21e eeuw
  Een kleine beschouwing over duurzame energie en CO2

  Ik denk dat het niet zonder CO2 sequestratie lukt, tenzij je een bewuste rem op materiële consumptie wilt zetten. Ook dat heeft z’n consequenties.

  Reactie door Evert Wesker — mei 15, 2010 @ 5:21 pm

 3. Beste Paulus,
  Je stelt zelf al vast dat de SP steeds heeft meegestemd met de 10 punten uit deze verklaring van de andere partijen.
  Waarom roep je de SP leden en je bezoekers hier, niet op om het burgerinitiatief te ondertekenen?

  Kinnesinne?
  SP domheid?

  Niet alle 10 punten zijn even zinvol, maar het geeft aan dar duurzame ontwikkeling partij overstijgend is.
  Daar kan de SP ook wat aan ontlenen.

  Niet steunen is ook een gemiste kans voor de SP gemeenschap.
  Wie weet hoeveel SP sympathisanten er al op staan, als de voorman dat dan ook steunt, geeft dat een bevestiging van de keuze voor de SP.
  De SP stemt toch al overeenkomstig de 10 punten, dus wat is er mis mee?

  Help mee bouwen aan duurzaam draagvlak
  Ons land heeft dat nodig, en het is toch onontkoombaar.

  Reactie door Henk Daalder Windparken Wiki — mei 15, 2010 @ 8:19 pm

 4. @3 Henk,
  Ik heb nog een veel eenvoudiger alternatief: ik roep alle mensen die duurzame energie willen bevorderen op om SP te stemmen. Bij die partij is er namelijk geen licht tussen burgerinitiatief en feitelijk stemgedrag in de Kamer. Waarom een omweg als je ook recht op je doel af kan?

  Reactie door paulus — mei 16, 2010 @ 11:35 am

 5. De belangrijkste reden dat ik niet op de SP wil stemmen, is dat jullie je opnieuw gedragen alsof je geen regerings verantwoordelijkheid wilt. Wees wijzer en ondersteun dat burgerinitiatief. Daarmee laat je als SP,op een simpele en onschuldige manier zien dat je samen wilt werken, ipv weg te lopen voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ik vind deze houding echt onbegrijpelijk.
  Een Duurzaam Nederland doen we samen, jammer dat de SP zich afzijdig wil houden.
  Ik roep SP leden en sympathisanten op het burgerinitief te ondertekenen en daarbij (SP) achter hun naam te zetten.

  Bovendien is de SP tegen windparken op het land, ik heb er nu lang genoeg met jullie over ge-emaild, dat is mijn conclusie. De SP is misschien wel voor meer duurzame energie, maar niet de goedkoopste, windparken op het land zijn het goedkoopst. Alsof de SP achterban geld over heeft.
  De SP wil geen regionale windparken waar ook SP’ers goedkope duurzame energie uit kunnen krijgen. De SP kiest voor de dure windparken op zee, waar alleen grote energiebedrijven voordeel van hebben. Waar zijn jullie mee bezig??

  Volgens de stemwijzer is de SP op milieugebied niet zo vooruitstrevend en niet innovatief op de paar gebieden waar dat nu juist wel nodig is.
  Ook bij andere stemadvies websites komt de SP er voor mijn inzichten niet goed genoeg uit.
  Daarom raad ik de SP af als je een duurzamer Nederland wilt, en tegelijk economisch voordeel voor veel mensen, inclusief de minima

  Kortom, de SP moet het begrip Duurzaam Nederland meer inhoud geven, naar mijn inzicht.

  Reactie door Henk Daalder Windparken Wiki — mei 16, 2010 @ 7:58 pm

 6. @5 Henk,

  Het klopt niet dat wij tegen wind op land zijn. We zijn wel tegen de hoeveelheid wind op land die het kabinet de afgelopen regeerperiode wilde realiseren, omdat te voorspellen viel dat door bezwaarprocedures die hoeveelheid nooit weggezet kan worden. Dat is dus ook in de verste verte niet gelukt. Het levert dan voor het milieu meer op om in te zetten op extra wind op zee. Dat is nu nog wat duurder, maar ik voorspel je dat binnen vijf jaar wind op zee goedkoper is als de schaalvoordelen echt gaan aantikken en het stopcontact op zee gereed is.
  Windparken op zee hoeven niet alleen gerealiseerd te worden door de “grote jongens”. Zo heeft de coöperatieve vereniging Zeewind recent een flink project gerealiseerd in de Noordzee, net over de Belgische grens.

  Overigens zijn er ook best nog wel een aantal mooie locaties voor wind op land te vinden. Maar het is dringend nodig dat de ruimtelijke inkadering van wind op land beter geregeld wordt en de rechtsbescherming van omwonenden verbeterd.

  Reactie door Paulus — mei 17, 2010 @ 9:10 am

 7. @6 Meewind heeft inderdaad een flink project gerealiseerd in de Noordzee, net over de Belgische grens. Zeekracht heeft al wel veel leden maar zij hebben nog niet kunnen investeren.
  Helaas zal wind op zee altijd duurder blijven omdat de bouw en onderhoudskosten veel duurder zijn. (dat geld ook voor de olieindustrie de kostprijs van een litertje olie uit de Golf van Mexico is vele malen duurder dan een litertje van land uit Saudi-Arabië.
  Met wind op land kunnen we een behoorlijk deel van onze electriciteits behoefte opwekken, zonder dat er subsidie voor nodig is!(als we er niet zoveel belasting voor hoeven te betalen.) Er is veel mogelijk als we maar willen!
  http://www.windvogel.nl/2010/02/15/gecombineerd-duurzame-energie-opwekken/

  Reactie door Danny — mei 17, 2010 @ 10:16 am

 8. Dat is dus mijn bezwaar tegen de SP
  Jullie kiezen voor wind op zee, en zadelen de maatschappij op met stroom die een factor 2 duurder is dan nodig.
  Je doet net of er op het land zo veel bezwaren zijn, datis helmaal niet zo. Windparken op het land zijn onmogelijk, door de onwerkbare stimulering. EZ werkt gewoon uitsluitend tegen.

  Je stelt verder dat de SP de positie van de omwonenden beter beschermd moet worden.
  Dat is weer echt politieke onzin, de positie is al degelijk en ruim beschermd.
  Alleen zeurpieten krijgen geen garantie op genoegdoening.

  Van de SP had ik verwacht dat jullie zouden meehelpen, de burger in de driverseat te krijgen.
  Niet zoals EZ wil de grote energiebedrijven bij alles voorrang te bieden. Maar juist de burger die samen duurzaam wil worden.

  - Gemeentes moeten verplicht windpark locaties aanwijzen voor maatschappelijke organisaties. het liefst in regionaal verband. Zie het Regionale EnergieMix Spel, http://tr.im/energiemixspel
  - Tenderen alleen als laatste optie, niet als gemakzuchtige eerste optie
  - een goed feed-in systeem (doet de SP)
  - Met deze condities kunnen lokale SP clubs hun buurt duurzaam maken. Waarom heeft de SP alleen aandacht voor het ouderwetse milieu?
  - Een groep burgers kan de energiekosten halveren met een eigen windpark. Dat is toch ook belangrijk voor de SP? Jullie maken dat onmogelijk.

  De SP lijkt EZ wel. Met de verkoop van die oude, smerige kolencentrales deed de SP ook al zo ouderwets.
  Zorg dat Energiebelasting op zelf opgewekte duurzame energie vervalt, dat is een van de knelpunten, die fossiele grootheden in de kaart speelt.

  Door mee te helpen de condities voor goedwillende burgers te verbeteren, krijgt de SP de steun van 80 tot 90 % van de nederlanders.
  Maar met de fouten op deze genoemde aspecten snijdt de SP zichzelf in de vingers.

  Zoals Danny opmerkt, er zijn nog geen burgers met een eigen stukje windpark op zee.
  Dat zijn slechts financiële constructies.

  Allemaal grootkapitaal, gesteund door de SP.
  Een gemiste kans.

  Reactie door Henk Daalder Windparken Wiki — mei 17, 2010 @ 6:41 pm

 9. Dit is mijn probleem hierin dus, Meneer Jansen: De werkelijke motieven van het niet meewerken hieraan blijven mij onduidelijk. Dat VVD en CDA vóór kerncentrales zijn, en de PvdA waarschijnlijk ook, wisten we al. Dus om vanwege het gedraai en de leugenachtigheid van de ànderen dan niet mee te doen met een initiatief dat misschien eindelijk dingen zou kunnen veranderen, vind ik op zijn zachtst gezegd vreemd, en hiermee diskwalificeert de SP zichzelf weer om mee te doen.

  We hebben eerder al eens een discussie per email gehad hierover, maar ik blijf erbij: Ondanks dat het SP programma verreweg het beste is op economisch en sociaal vlak, kan ik het niet met mijn geweten in overeenstemming brengen om te stemmen op een partij die hierin juist zo ONduidelijk en ambivalent is als maar kan.

  Enerzijds “willen we er nu geen geld in stoppen” (let op het woordje NU), anderszijds zijn we vóór onderzoek naar de toepassingen van kernenergie. En zoals ik u al eerder heb gezegd: De deur op een KIER naar de nieuwe afhankelijkheid van Uranium deze keer, het UITbuiten van de aarde, het *vergiftigen* van bodem en water voor generations to come, dat pik ik niet langer.

  En dan is het jammer voor de huismoeders die er zelf voor kiezen hun eigen kinderen thuis op te vangen en groot te brengen, die bij GroenLinks dan als “beloning” maar geen AOW hoeven te krijgen, maar dan voel ik me gedwongen op GroenLinks te stemmen, hoe neoliberaal ze ook zijn verder. Of Partij van de Dieren dan maar, als dat de énige partij is die nog vasthoudt aan zijn principes.

  Lees en zie Herman Scheer over zonne-energie, meneer Jansen, en hou OP mee te werken aan de leugen dat “kernenergiecentrales” nu eenmaal misschien wel nodig zullen zijn. Zie het Europees Smartgrid-idee dat GroenLinks voorstaat en bewandel DIE weg, want het is de énige juiste, voor het behoud van onze planeet.

  Als ik niet snel iets lees over het resoluut AFwijzen van kernenergie door de SP no matter what, dus geen geld weggooien richting onderzoek maar aan de *slag* met die energie die we via zon, wind en water alleen nog maar hoeven te “vangen”… dan wordt het GroenLinks ondanks mijn tomatenhart.

  Het spijt me, maar de toekomst van een leefbare wereld voor al onze kinderen en kleinkinderen gaat vóór de economische juistheid van t SP programma en huismoeders danmaar. En ik zal niet de enige zijn die hier zo over denkt. Mijn partijtrouw is groot, maar mijn trouw aan een planeet waar men overal kan ademhalen doordat technologie het wint van de bankiers, is groter.

  Reactie door iet — mei 18, 2010 @ 8:52 pm

 10. Kom op Paulus, wees eens stut en gooi in de groep om alle SP’ers dat duurzame statement te maken.
  Laat SP’ers ondertekenen met (SP) achter hun naam.
  Zo’n campagne zou best wel eens een linkse regering mogelijk kunnen maken.

  Wil je die kans missen?

  Reactie door Henk Daalder Windparken Wiki — mei 19, 2010 @ 7:15 pm

 11. Samsom op EZ jij op VROM (kun je alle wind op land tegenhouden)

  Reactie door Henk Daalder Windparken Wiki — mei 19, 2010 @ 7:16 pm

 12. @11
  Oh wind op land is zo mooi, ik ga de grens over (duitsland) en zie deze prachtige hoopgevende slanke reuzen van schoonheid in het nog weinig gerepte landschap, vrijwel onhoorbaar (met de ramen open!) op zeer korte afstand van de straat, naast boerderijen vol met zonnepanelen op hun dak. Hun aanblik alleen al vervult mij van een zoet verlangen naar een betere, schonere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen, waar niemand meer om olie of andere delfstoffen als uranium hoeft te vechten, waar *elk* land autonoom zijn eigen energie in overvloed kan opwekken en elk land vrede en voorspoed zal kennen zonder anderen nog de loef te hoeven afsteken. Nooit gedacht dat ik nog eens zou moeten zeggen jaloers op Duitsers te zijn…

  Mensen die protesteren tegen ELKE vorm van werkelijk duurzame groene energie voor “het oog” of zogenaamd “het geluid” (wat dus erg meevalt vergeleken met autolawaai) en daarom gaan roepen hoe onrendabel het (nog!) allemaal is nu, mogen van mij het heen en weer krijgen. Zij houden de vooruitgang tegen, de schoonheid. De planeet. En al zéker als de deur opengehouden wordt voor onderzoek naar de mogelijkheden van kernenergie in deze tijd.

  Geen NEE tegen kernenergie, een MISSCHIEN OOIT ALS tegen kernenergie, is de deur al *dicht* voor ferm en fors NU investeren in echt groen voordat het te laat is! Move to strike!!!

  Stel je de stilte eens voor, zonder benzine-auto’s, alles opgewekt met wind, water, zon en verantwoorde biomassa. De losse accu’s en electrische auto’s staan snachts de windenergie op te vangen op het Smart Grid, overdag de zonne-energie, dienen als opslagmedium èn afgiftemedium. Stel je voor dat je ook overdag weer eens vogels zou kunnen horen fluiten in de stad!

  Paulus Jansen kom alsjeblieft tot inkeer en stel ons gerust vóór 9 juni, vóór het te laat is!! En ik zal zorgen dat het goede nieuws in jouw reactie verspreid wordt over het internet. Anders vrees ik dat ik voor de verkeerde partij moet gaan kiezen :(

  Besef, meneer Jansen, dat SP-ers mensen zijn met een empathische inborst. Zij zijn ook bij uitstek de mensen die zich met hart en ziel zouden willen inzetten voor een betere wereld ook ná hun vertrek van deze planeet. Je verliest, onnodig, aan GroenLinks als je je niet uitspreekt tégen kernenergie en vóór echt groen. NOOIT kernenergie! Afval gaat illegaal naar de 3e wereld en terecht dat we t weer terugkrijgen ook!!!

  Het is nog niet te laat. Duurzame energiecentrales bij Venlo en Maastricht komen eraan. Mede dankzij SP limburg. Hou dat vol Limburg, misschien worden we dan wel de eerste autonoom functionerende provincie :) Helemaal los van andere grids, met voldoende energie om te doen en laten wat we willen, laten we boven onszelf uitstijgen, wellicht samen met Vlaams Limburg! :) (dan heeft die floriade toch nog zin gehad :p) (al had dat geld beter aan het dekkend maken van de provincie kunnen worden uitgegeven, maargoed. Het begin komt eraan! :) )

  Reactie door iet — mei 21, 2010 @ 12:52 am

 13. @12 Iet (en anderen die veel woorden nodig hebben),
  houdt het svp wat korter, dat komt de leesbaarheid ten goede.

  Inhoudelijk: ik kan heel erg meevoelen met iedereen die vindt dat het met duurzame energie niet opschiet. Dat vind ik zelf namelijk ook. Ik verwijs daarbij kortheidshalve naar ons stemgedrag in de afgelopen periode en de moties die we zelf op dit punt ingediend hebben.

  Maar ik neem ook de mening van de bevolking serieus. In tegenstelling tot zonnepanelen (daar heeft vrijwel niemand bezwaar tegen) is er echt bij veel mensen bezwaar tegen grote windmolens in de achtertuin. Volgens mij heeft dat bezwaar een rationele kern, al komt er ook veel emotie bovenop.

  Realiseer je goed dat zonder draagvlak een techniek nooit van de grond komt. Daarom kiezen wij voor een snellere groei van wind op zee en een lagere ambitie op land. Per saldo is het milieu daar beter mee af, want door al die bezwaarprocedures schiet het als we jouw strategie volgen ook niet echt op. Of wil je het Verplicht Despotisme in Nederland invoeren?

  Reactie door Paulus — mei 21, 2010 @ 7:52 am

 14. Paulus,
  Je zit er naast, “de mening van de bevolking” is juist dat 85% van ons wel windmolens in de buurt accepteert.
  Vrom onderzoek uit 2008, voor het LUW project
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/228489

  Waarom let jij alleen op die 3% schreeuwers?

  Je onthoudt daarmee de samenleving van miljarden eigen inkomsten uit regionale
  windparken.
  Ik vind dat onverantwoord voor een partij die op de koopkracht zegt te letten.

  Verder is het bij windenergie niet het draagvlak (zie boven) maar de overheid die bewust foute regels en condities onderhoudt.
  dat krijg je met SP parlementariers die zeggen voor windmolens te zijn, maar in de praktijk meedoen met het tegenwerken.
  Er zijn slimmere wegen naar regeringsverantwoordelijkheid

  Reactie door Henk Daalder Windparken Wiki — mei 22, 2010 @ 3:57 pm

 15. Zo levert het nieuwe windpark Luna bij Heerhugowaard, de stad van de zon, elk jaar ca 1.7 miljoen op.
  Dat gaat nu naar Eneco, maar had ook naar de inwoners van Heerhugowaard kunnen gaan.

  Elke maand een hap inkomen uit duurzame energie, met dank aan de SP, dat had gekund, maar dat doet de SP vooralsnog niet.

  Reactie door Henk Daalder Windparken Wiki — mei 22, 2010 @ 4:01 pm

 16. [...] initiatief wordt niet door de SP ondersteund omdat het vooral lijkt te draaien om het oppoetsen van het groene imago van [...]

  Pingback door Weblog Thijs Coppus » Verkiezingstrucjes van de PvdA — mei 24, 2010 @ 12:36 pm

 17. Maar ik neem ook de mening van de bevolking serieus. In tegenstelling tot zonnepanelen is er echt bij veel mensen bezwaar tegen grote windmolens in de achtertuin. ….Daarom kiezen wij voor een lagere ambitie op land…. ik voorspel je dat binnen vijf jaar wind op zee goedkoper stelt Paulus.

  Met de huidige grote kostenverschillen is die voorspelling twijfelachtig en zorgt dat wind op land te weinig aandacht krijgt. Natuurlijk als er alleen maar nadelen zijn kan ik me die bezwaren van omwonenden voorstellen. Je kunt ook zorgen dat er voordelen komen, zoals goedkopere windstroom en/of gedeeld eigendom. In Flevoland is het juist de provincie die verdere groei van windmolens belenmert en in het windrijke Friesland is de provincie helemaal tegen. Het Rijk zou daar megaprojekten zoals nieuwe snelwegen en grote industrieterreinen kunnen koppelen aan windmolens. iets voor de SP?

  Reactie door Roland — juni 10, 2010 @ 1:43 pm

 18. @17 Roland,
  Jouw suggestie is in lijn met onze opstelling in de afgelopen periode. Wij zijn er voor om nieuwe wind op land te bundelen met grootschalige infra of grootschalige bedrijventerreinen, dan wel in planologisch aangewezen windmolengebieden. De plaatsing van nieuwe windmolens op land zou waar nodig ook gekoppeld moeten worden aan de sanering van bestaande problematische situaties.
  Per saldo is er dan naar onze inschatting wat minder plaatsingscapaciteit op land, zeker op de korte termijn.

  Reactie door Paulus Jansen — juni 10, 2010 @ 2:56 pm

 19. Nou beste mensen, wat een geleerdheid. Beste Paul Jansen, je staat als woordvoorder van onze partij gewoon heel zwak. Je argumenten zoals “kijk onze moties er maar op na”, doen het gewoon niet. Idem de bezwaren tegen het bouwen van windmolens op het land…
  Maar wat erger is, is dat de SP het meest wijze jongetje van de klas wil wezen. Kromme tenen krijg ik daarvan. Ga, verdomme aan de slag, en lul niet langer!
  Cees Stam in Velp

  Reactie door cees stam — juni 23, 2010 @ 6:32 pm

 20. Paulus, ik vind het heel erg dat de SP dit initiatief niet steunt. “Het partijoverstijgend initiatief lijkt daarom vooral bedoeld om het groene imago op te poetsen” wat maakt het uit wat hun bedoeling is, als hun plannen inhoudelijk goed zijn. Ik vind al die argumenten die u noemt waarom de SP niet meewerkt maar slapjes. Tien punten op één lijn met het initiatief!

  Gr. iemand die SP heeft gestemd bij de verkiezingen.

  Reactie door Jade de Jong — juni 24, 2010 @ 1:22 pm

 21. Ik ben het eens met de meeste reacties hier. De SP had dit plan gewoon moeten steunen.
  Het is inderdaad belachelijk van het CDA en VVD dat ze hieraan meewerken, maar val hun er dan op aan bij de debatten en in de kamer. Toen het over kernenergie ging hadden ze behoorlijk met de bek vol tanden kunnen staan als er gevraagd werd waarom dit plan dan gesteund wordt.

  Speel niet de wijsneus door zelf niet mee te werken maar maak hun stemmers ervan bewust dat dit kiezersbedrog is! Dan sta je veel sterker in mijn optiek.

  Reactie door W — juli 6, 2010 @ 10:37 am

 22. Paulus,
  Ik ben al lang aanhanger van het gedachtengoed van de SP.Wat mij de laatste tijd opvalt,is de steeds minder open manier van communiceren.
  Voor een partij,die er voor staat dat zij vanuit en met de burgers,dus van onderaf politiek bedrijft,vind ik de gesprekskanalen erg summier en heb ik niet de indruk,dat de reakties op de onderwerpen iets aan -of toevoegt aan het partijstandpunt.
  Waarom geen partijreferendumkanaal over de standpunten van de SP.Stem aan het volk!
  Eerst goede en eenvoudige informatie,(zonder haagse vaktermen a.u.b.)en dan de leden laten stemmen.
  Mogelijk heb je hier iets aan.

  Ik heb al sinds enkele jaren geprobeerd 100m2 zonnepanelen op mijn dak te plaatsen,niet de meest efficiente maar m.i. wel de stilste -in alle opzichten-manier om duurzame energie .Steeds uitgeloot en van de vergoedingen van de energiebedrijven wordt je ook niet blij.
  de klacht is,dat we uit elkaar worden gespeeld met moeilijke voor en tegen argumenten en voorlopig gaat de kernenergie en corrupte koleninkoop en -stook door.

  Stap over je schaduw heen en blijf an tafel zitten,het gaat om jouw en mijn kinderen.

  Reactie door Jaap Tinholt — juli 11, 2010 @ 4:55 pm

 23. de reaktie van Paulus:Dag Jaap, Eens dat open communicatie belangrijk is: daarom staan alle artikelen op mijn weblog ook open voor reacties, ook voor mensen die er anders tegenaan kijken. Zolang je het netjes houdt en reageert op de inhoud van het artikel krijgt iedereen alle ruimte.Voor wat betreft je noodkreet over de zonnepanelen: eens, om die reden pleiten we al sinds 2007 voor een feedin tarief naar Duits voorbeeld: eenvoudige financiering, geen subsidiebeschikking meer nodig. Ben benieuwd of Paars+ met GroenLinks daarin die stap gaat zetten. Wij zouden ze daarin steunen. met vriendelijke groet, Paulus Jansen

  Reactie door Jaap Tinholt — juli 14, 2010 @ 7:46 pm

 24. reaktie van Jaap:
  Dank voor de sympathieke woorden,en natuurlijk houd ik het netjes!
  Inderdaad heb je gelijk dat je alleen op de zonnepanelen reageert.Waarschijnlijk is dit niet de plaats om een diskussie te voeren over het wel of niet meedoen met een diskussie, over de partijen heen,over een -gezamelijk-werken aan de toekomst.Die diskussie hoort bij de partijtop,waar ik ook in de eerste instantie mijn vraag aan gericht heb.
  Jouw reaktie is van technisch en deelpolitiek ongetwijfeld van hoog gehalte maar zal aan de dogma’s van de partij niets veranderen.
  we gaan hogerop.
  vriendelijke groet Jaap

  Reactie door Jaap Tinholt — juli 14, 2010 @ 7:53 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl