Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 20 maart 2010, 12.34 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

IPCC-wetenschapper hekelt klakkeloze steun voor CCS

Wetenschappers zijn te optimistisch over de afvang en opslag van CO2 (CCS) als middel om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat zegt Heleen de Coninck, klimaatonderzoeker bij het EnergieonderzoeksCentrum Nederland (ECN). De Coninck was zelf betrokken bij het deel van het IPCC-rapport waarin de techniek van CCS werd beschreven. [Volkskrant, 20 maart].

DeConinck
De Coninck (2e van rechts) tijdens een side-event bij de VN-klimaatconferentie in Poznan (2008) [foto: ECN]

Het is de zoveelste nagel aan de doodskist van het klimaatbeleid van de inmiddels vertrokken milieuminister Cramer. Maar ondertussen stromen de subsidiegelden door richting CCS-projecten van de grote Nederlandse industrieën en elektriciteitsproducenten. Dinsdag wil ik de ministers Huizinga (VROM) en Van der Hoeven (EZ) daarom aan de tand voelen over de consequenties van de afkalvende steun voor CCS.

meer lezen? Zie Dossier CCS/CO2-afvang en -opslag

UPDATE 21-3

Eergisteren kwamen de antwoorden binnen op schriftelijke vragen die ik vorige maand stelde over het ontbreken van draagvlak voor CO2 opslag in Noord Nederland. Vooral de zinsnede over “objectieve informatie” die “onrust zoveel mogelijk moet wegnemen” is erg grappig in relatie tot de uitspraken van Heleen de Coninck.

Antwoorden d.d. 19 maart 2010 op de vragen van het lid Jansen (SP) over het draagvlak voor CO2-opslag in Noord-Nederland d.d. 19 februari 2010.

1. Heeft u kennisgenomen van de uitslag van de Greenpeace-enquête “Nee tegen CO2” en wat is uw reactie op de uitkomsten van deze enquête?
Ja. Veel mensen hebben twijfels bij CCS omdat het een techniek is die bij het brede publiek nog weinig bekend is. Objectieve informatie over wat CCS is, over de wijze waarop CCS de komende decennia een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de klimaatproblematiek, over de randvoorwaarden die door de overheid worden gesteld met betrekking tot veiligheid e.d., de wijze waarop monitoring plaatsvindt etc., moet die onrust zoveel mogelijk wegnemen. De overheid heeft een belangrijke rol bij de communicatie over CCS. Daarnaast spelen ook andere actoren, zoals wetenschappers, bedrijven en NGO’s, daarbij een belangrijke rol.

2. Is er door de rijksoverheid recent eigen onderzoek gedaan naar het draagvlak voor CO2-opslag onder de bevolking en onder lokale volksvertegenwoordigers? Zo ja, wanneer, met welke vraagstelling en met welke uitkomsten? Zo nee, bent u bereid om dergelijk onderzoek te laten uitvoeren?
Nee een dergelijk onderzoek is niet in opdracht van de Rijksoverheid uitgevoerd. Op het moment dat er sprake is van concrete plannen van initiatiefnemers voor CCS-projecten, zullen wij overleg hebben met de lokale overheden, zodat wij hen tijdig kunnen informeren over de inhoud en de status van de plannen, en hun reactie daarop kunnen vernemen. Tevens zijn wij voornemens in dergelijke gevallen de lokale bevolking tijdig te informeren over nut en noodzaak van CCS en over de inhoud en de status van de plannen. Op die wijze krijgen zij een realistisch beeld van de inhoud van de plannen en de achterliggende reden voor de realisatie van CCS-projecten in ons land.

3. Wat voor consequenties zou u verbinden aan de vaststelling dat het draagvlak voor CO2-opslag onder land zeer gering is?
Het klimaatprobleem is groot en vraagt om krachtig beleid. Daarbij moeten nationale én lokale én persoonlijke belangen zorgvuldig worden gewogen. Dat geldt voor maatregelen rond besparingen, rond duurzame energieopwekking en ook zoals nu bij CO2 -opslag. Zoals ik in het antwoord op vraag 1 heb aangegeven, is het van belang dat het brede publiek objectieve informatie krijgt over CCS, zodat die onrust zoveel mogelijk wordt weggenomen. De overheid en andere actoren hebben een belangrijke rol bij de communicatie over CCS.

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven
Minister van Economische Zaken

5 reacties »

 1. Paulus,

  Ik ben er niet zo zeker van of het helemaal zonder CCS zal/kan lukken. Ik heb er al een verhaal over geschreven (dus dat hoef ik alhier niet te herhalen). Voor de belangstellenden zet ik hier een linkje neer:

  Een kleine beschouwing over duurzame energie en CO2

  Klakkeloos iets volgen is nooit goed. Feit is echter wel dat – bijvoorbeeld – het kolenverbruik in China in de afgelopen decade van ~1.3 naar ~2.8 miljard ton per jaar is gestegen.

  Dat het so-wie-so geen eenvoudige zaak is lijkt me duidelijk.

  Ik voeg nog een stukje als “food for thought” toe:

  Door de flessehals van de 21e eeuw

  Ik wil er wel met jullie over in debat, over het onderwerp milieu-klimaat en energie (je hebt m’n e-mail addressen). Dat ook ik niet alle antwoorden kant en klaar heb moge duidelijk zijn. Niettemin: Het aanbod staat.

  Mazzel & broge, Evert

  PS: Dit staat los van m’n kijk op het optreden van ex-minister Cramer.

  Reactie door Evert Wesker — maart 20, 2010 @ 3:45 pm

 2. Een oproep om de alle aspecten van een technologie kritisch te beschouwen moet niet verward worden met een oproep de technologie in de prullenbak te gooien. Het eerste werd hier bedoeld.

  Reactie door Bart Verheggen — maart 23, 2010 @ 1:30 pm

 3. @2 Bart, wat mij betreft wordt er geen enkele technologie in de prullenbak gegooid. Ik ben er wel tegen dat er een paar honderd miljoen belastinggeld geschoven wordt naar bedrijven die gewoon verplicht zouden moeten worden om schoner te moeten produceren. Als Shell, E.on en NUON/Vattenfall brood zien in CCS moeten ze daar vooral hun eigen geld in steken.
  Publieke middelen zouden met voorrang bestemd moeten worden voor echte duurzame ontwikkelingen.

  Reactie door paulus — maart 23, 2010 @ 2:12 pm

 4. De energiebedrijven zijn de oorzaak van het probleem en ze zijn er decennialang mee weggekomen.

  Waarom belastinggeld ook nog eens door gaan sluizen naar diezelfde bedrijven, en daarmee de wurggreep van hen over onze samenleving nog meer versterken? Je moet die macht juist breken door er alternatieven tegenover te stellen en markt”niches” (voor het niveau van Nederland, that is, Duitsland zat vorig jaar al op 16% hernieuwbaar zonder dubieuze biomassa bijfik in kolencentrales) open te stellen voor autonome partijen.

  Al dat CCS geschuif is zondegeld en beweegt onze energievoorziening precies in de richting tegenovergesteld aan de richting die ik gaarne zou zien. Laten ze het zelf maar ophoesten. ZIJ produceren die CO2, laten ze die rommel ook maar weer zelf opruimen. Onder hun eigen kolencentrales, bijvoorbeeld (risico’s voor rekening van de veroorzaker). En natuurlijk lekker laten doorrekenen in alle contracten waar fossiel nog steeds dominant in is (het gros in Nederland). Goed voor de besparingsmotivatie (van de mensen die daar gevoelig voor zijn).

  Reactie door polderjongen — maart 25, 2010 @ 10:33 pm

 5. Na op sneaky manier CCS ondergebracht te hebben bij de crisis-en herstelwet en die door de eerste kamer geloodst te hebben, gaan de demissionaire ministers van EZ en VROM de Noordelijke milieugedeputeerden meedelen welke locatie is aangewezen voor CO2-opslag.
  Inmiddels staan de gemeenten, de Provincies en de tweede kamer machteloos en tandenknarsend aan de zijlijn.

  CCS is handel in afvalgas. Na aan het aardgas valt er flink aan te verdienen middels de handel in emissierechten. Ook door een flinke belastinggeld-subsidie aan een grootvervuiler als de Shell.

  Deze CO2-afvang/opslag heeft NIETS te maken met het oorspronkelijke subsidiedoel: bevordering van schone energie-opwekkingsmethoden.Want CO2 ontstaat in het Botlek-gebied bij de productie van waterstof.

  Financiering van CCTS is weggegooid geld. Onherroepelijk is de huidige fossiele energie EINDIG. Dit geld kan beter besteed worden aan diverse SCHONE technieken ipv de vervuilende verbranding van kolen voor opwekking van electriciteit.

  Meer over alle aspecten van CCTS is te vinden op het web-log OVERDRACHTELIJK.

  Reactie door Henk Veenstra — april 7, 2010 @ 5:51 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl