Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 16 februari 2010, 21.58 uur – paulus
Categorie: wonen

Citaat van de dag

“Voor een benadering waarin de overheid het eigenwoningbezit bevordert boven de huursector, ontbreken valide argumenten. De burger onderschat de voordelen van het eigenwoningbezit niet en deze huisvestingsvorm hoeft dus niet als een merit good van overheidswege gestimuleerd te worden.”
(Stap voor Stap; naar een hervorming van het woningmarktbeleid, VROM-raad, februari 2010)

HenryMeijdamDe VROM-raad vervolgde: “De raad spreekt een benadering waarin de keuze voor een huisvestingsvorm bij de burger wordt gelegd, veel meer aan. Deze is ook in lijn met vraaggericht beleid.” Voorzitter van de VROM-raad is opmerkelijk genoeg de VVD-er Henry Meijdam. Zijn analyse en conclusies staan haaks op de fundamentalistische opstelling van de VVD, die samen met het CDA al jarenlang de bevordering van het eigenwoningbezit en bevoordeling van de eigenwoningbezitter tot geloofsartikelen verheven heeft.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl