Reacties op: Essent: na de overname volgen de ontslagen http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2010/02/15/essent-na-de-overname-volgen-de-ontslagen/ Paulus Jansen Tue, 07 Nov 2017 18:59:38 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.2 hourly 1 Door: Een wassen neus... http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2010/02/15/essent-na-de-overname-volgen-de-ontslagen/comment-page-1/#comment-91277 Een wassen neus... Mon, 11 Apr 2011 20:08:49 +0000 http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=10798#comment-91277 Het grappige is dat nu blijkt dat er voor al die mensen die @nders kunnen gaan werken stiekem helemaal geen plek is in de vestigingen die Essent nu nog over heeft. Essent is aan het inkrimpen en hoe zeer je je best ook doet, overuren maakt en niet/nooit klaagt... loopt je contract af en kunnen ze je lozen? Bye bye medewerker, bedankt voor je inzet. Voor jouw trekken we liever een nieuw blik met uitzendkrachten open. Dát is Essent nu... Alles voor de bezuinigingen en onder het mom van "minder werk met minder mensen doen" SMART, maar niet heus! Wat kost het investeren in uitzendkrachten? Allemaal ingecalculeerd, het zal vast zo zijn. Neemt niet weg dat het bedrijf ervoor kiest om trouwe en trotse medewerkers te dumpen voor... Tja, voor wat/wie eigenlijk? Koester de mensen en de kennis die je in huis hebt Essent! Toon goed werkgeversschap! Het grappige is dat nu blijkt dat er voor al die mensen die @nders kunnen gaan werken stiekem helemaal geen plek is in de vestigingen die Essent nu nog over heeft. Essent is aan het inkrimpen en hoe zeer je je best ook doet, overuren maakt en niet/nooit klaagt… loopt je contract af en kunnen ze je lozen? Bye bye medewerker, bedankt voor je inzet. Voor jouw trekken we liever een nieuw blik met uitzendkrachten open. Dát is Essent nu… Alles voor de bezuinigingen en onder het mom van “minder werk met minder mensen doen” SMART, maar niet heus! Wat kost het investeren in uitzendkrachten? Allemaal ingecalculeerd, het zal vast zo zijn. Neemt niet weg dat het bedrijf ervoor kiest om trouwe en trotse medewerkers te dumpen voor… Tja, voor wat/wie eigenlijk? Koester de mensen en de kennis die je in huis hebt Essent! Toon goed werkgeversschap!

]]>
Door: Jeroen Brouwers http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2010/02/15/essent-na-de-overname-volgen-de-ontslagen/comment-page-1/#comment-39064 Jeroen Brouwers Tue, 16 Feb 2010 12:51:34 +0000 http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=10798#comment-39064 Beste Paulus, ik wil hier wel even op reageren want wat je hier schrijft, klopt niet. Daarom hierbij de feiten: - Het nieuwe locatiebeleid heeft nauwelijks iets van doen met het samengaan met RWE. Essent had al vergaande plannen om het aantal vestigingen terug te brengen voordat er sprake was van het partnerschap met RWE. Het enige dat er na de overname gebeurd is, is dat de vestigingen van RWE Nederland (in Helmond en Hoofddorp) zijn meegenomen in het dus al bestaande nieuwe locatiebeleid van Essent. - Er zullen, en hier zijn wij heel duidelijk in, GEEN ontslagen vallen als gevolg van het terugbrengen van het aantal vestigingen - Medewerkers van Essent zullen door het intensiveren van flexibel werken veel meer keuze krijgen waar zij willen werken: thuis of op de dichtstbijzijnde Essent-locatie.....de vrijheid om te kiezen neemt toe, waarmee collega's hun werkzame leven beter kunnen afstemmen op hun privé-leven. Dit sociale aspect zal toch ook de SP moeten aanspreken. - Het aantal reiskilometers dat door het Essent-personeel wordt gemaakt, zal drastisch worden teruggedrongen. Dat betekent voor onze medewerkers minder reistijd, een verlaging van de CO2-uitstoot, minder (reis)kosten en minder verkeer op de weg. Daar kan toch niemand op tegen zijn? Al met al: het ligt allemaal een beetje anders dan je hier voorstelt. Vanwege Essent's maatschappelijke positie als het energiebedrijf met de grootste duurzame energieproductie van Nederland zijn wij medewerkers en klanten verplicht om dat te doen wat nodig is om een gezond, sociaal en concurrerend energiebedrijf te blijven. En dat allemaal uiteraard in goed overleg met de Centrale Ondernemingsraad, de Ondernemingsraden en de vakbonden. Dig Istha, Director Corporate Affairs Essent. Beste Paulus, ik wil hier wel even op reageren want wat je hier schrijft, klopt niet. Daarom hierbij de feiten:
- Het nieuwe locatiebeleid heeft nauwelijks iets van doen met het samengaan met RWE. Essent had al vergaande plannen om het aantal vestigingen terug te brengen voordat er sprake was van het partnerschap met RWE. Het enige dat er na de overname gebeurd is, is dat de vestigingen van RWE Nederland (in Helmond en Hoofddorp) zijn meegenomen in het dus al bestaande nieuwe locatiebeleid van Essent.
- Er zullen, en hier zijn wij heel duidelijk in, GEEN ontslagen vallen als gevolg van het terugbrengen van het aantal vestigingen
- Medewerkers van Essent zullen door het intensiveren van flexibel werken veel meer keuze krijgen waar zij willen werken: thuis of op de dichtstbijzijnde Essent-locatie…..de vrijheid om te kiezen neemt toe, waarmee collega’s hun werkzame leven beter kunnen afstemmen op hun privé-leven. Dit sociale aspect zal toch ook de SP moeten aanspreken.
- Het aantal reiskilometers dat door het Essent-personeel wordt gemaakt, zal drastisch worden teruggedrongen. Dat betekent voor onze medewerkers minder reistijd, een verlaging van de CO2-uitstoot, minder (reis)kosten en minder verkeer op de weg. Daar kan toch niemand op tegen zijn?
Al met al: het ligt allemaal een beetje anders dan je hier voorstelt. Vanwege Essent’s maatschappelijke positie als het energiebedrijf met de grootste duurzame energieproductie van Nederland zijn wij medewerkers en klanten verplicht om dat te doen wat nodig is om een gezond, sociaal en concurrerend energiebedrijf te blijven. En dat allemaal uiteraard in goed overleg met de Centrale Ondernemingsraad, de Ondernemingsraden en de vakbonden.

Dig Istha, Director Corporate Affairs Essent.

]]>
Door: R. van Bergen http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2010/02/15/essent-na-de-overname-volgen-de-ontslagen/comment-page-1/#comment-38975 R. van Bergen Mon, 15 Feb 2010 14:14:43 +0000 http://paulusjansen.sp.nl/weblog/?p=10798#comment-38975 " “… niet ten koste gaan van de werkgelegenheid”. En u gelooft dat?" Nee dat geloof ik niet. En dat geloof ik al heel lang niet. Vanaf de start van deze ellende, doel privatisering van de elektriciteitsvoorziening, midden jaren 80 van de vorige eeuw, heeft dit banen gekost, die uiteindelijk steeds debet zijn geweest voor het steeds verder verslechteren van de zekerstelling. Maar ook tot de tot dan toe opvallend fatsoenlijke werkomstandigheden en bejegening van het personeel. Hierbij een waar gebeurde anekdote uit pak weg 1985. Ik was voorzitter van de OR van het E(lectriciteitsbedrijf) voor G(roningen) en D (renthe). Een zogenaamde "Gemeenschappelijke Regeling" waarbij alle betrokken overheden zeggenschap hadden was de status en werd ter inleiding van het proces verandert in een NV. Vandaar die OR, voorheen een "Medezeggenschapscommissie". Goed men "moest" het productiedeel afstoten en men poogde te fuseren met het PEB Friesland de Ijsselcentrale en de PGEM, voor wat de productie betreft en uiteindelijk zou dat leiden tot de oprichting van de NV EPON (Nu Electrabel). Ik werd benaderd door een journalist van de Winschoter Courant met de vraag of dit tot verlies van arbeidsplaatsen zou leiden. Mijn antwoord was: Ja en behoorlijk. Dat kwam binnen een opiniërend artikel van die journalist in de krant. De volgende dag stond het secretariaat van de OR op zijn kop. De Hoofddirecteur de heer W.C. Smit was 's morgens verschenen en had geroepen dat als Van Bergen verscheen deze zich direct bij hem moest vervoegen. Ik dus naar Smit. De man was woedend, hoe kon ik zo iets tegen een journalist zeggen. Ik raadde hem aan zelf de journalist te bellen en om dan zijn mening te geven. Dat heeft hij gedaan, en kennelijk kon hij de vraag stelling aangaande verlies van arbeidsplaatsen niet goed pareren. De volgende dag stond in de Winschoter courant, Hoofddirecteur EGD bevestigt opvatting voorzitter OR, er zullen flink wat arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. De dag daarop kwam de heer Smit mij bezoeken, ja zo waren ze toen nog wel, ik werd dus niet ontboden, om mij zijn excuses aan te bieden en jawel ook hij had dat, wat hij een val noemde, van de journalist niet kunnen ontlopen. Dat wat nu gaande is, woekert al 25 jaar en daarom worden oorzaak en gevolg soms flink onoverzichtelijk. Maar voor de energievoorziening, die binnen afzienbare tijd steeds moeilijker zal worden ( Club van Rome) en de belangen van de bevolking, zijn dit zeer slechte zaken. Roelf ” “… niet ten koste gaan van de werkgelegenheid”. En u gelooft dat?”

Nee dat geloof ik niet. En dat geloof ik al heel lang niet.

Vanaf de start van deze ellende, doel privatisering van de elektriciteitsvoorziening, midden jaren 80 van de vorige eeuw, heeft dit banen gekost, die uiteindelijk steeds debet zijn geweest voor het steeds verder verslechteren van de zekerstelling. Maar ook tot de tot dan toe opvallend fatsoenlijke werkomstandigheden en bejegening van het personeel.

Hierbij een waar gebeurde anekdote uit pak weg 1985.

Ik was voorzitter van de OR van het E(lectriciteitsbedrijf) voor G(roningen) en D (renthe). Een zogenaamde “Gemeenschappelijke Regeling” waarbij alle betrokken overheden zeggenschap hadden was de status en werd ter inleiding van het proces verandert in een NV. Vandaar die OR, voorheen een “Medezeggenschapscommissie”.

Goed men “moest” het productiedeel afstoten en men poogde te fuseren met het PEB Friesland de Ijsselcentrale en de PGEM, voor wat de productie betreft en uiteindelijk zou dat leiden tot de oprichting van de NV EPON (Nu Electrabel).

Ik werd benaderd door een journalist van de Winschoter Courant met de vraag of dit tot verlies van arbeidsplaatsen zou leiden. Mijn antwoord was: Ja en behoorlijk.

Dat kwam binnen een opiniërend artikel van die journalist in de krant.

De volgende dag stond het secretariaat van de OR op zijn kop. De Hoofddirecteur de heer W.C. Smit was ’s morgens verschenen en had geroepen dat als Van Bergen verscheen deze zich direct bij hem moest vervoegen.

Ik dus naar Smit. De man was woedend, hoe kon ik zo iets tegen een journalist zeggen. Ik raadde hem aan zelf de journalist te bellen en om dan zijn mening te geven.

Dat heeft hij gedaan, en kennelijk kon hij de vraag stelling aangaande verlies van arbeidsplaatsen niet goed pareren. De volgende dag stond in de Winschoter courant, Hoofddirecteur EGD bevestigt opvatting voorzitter OR, er zullen flink wat arbeidsplaatsen gaan verdwijnen.

De dag daarop kwam de heer Smit mij bezoeken, ja zo waren ze toen nog wel, ik werd dus niet ontboden, om mij zijn excuses aan te bieden en jawel ook hij had dat, wat hij een val noemde, van de journalist niet kunnen ontlopen.

Dat wat nu gaande is, woekert al 25 jaar en daarom worden oorzaak en gevolg soms flink onoverzichtelijk.

Maar voor de energievoorziening, die binnen afzienbare tijd steeds moeilijker zal worden ( Club van Rome) en de belangen van de bevolking, zijn dit zeer slechte zaken.

Roelf

]]>