Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 14 januari 2010, 14.44 uur – paulus
Categorie: wetgeving

“Modernisering geluidbeleid” institutionaliseert belangenverstrengeling Verkeer & Waterstaat

Vandaag startte de behandeling van het wetsvoorstel Modernisering instrumentarium geluidbeleid met de schriftelijke inbreng. De titel dekt de lading niet. In een aantal opzichten zet het voorstel juist een stap terug in de tijd.

autoweg

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de bescherming van omwonenden tegen het lawaai van rijkswegen, drukke provinciale en gemeentelijke wegen en hoofdspoorwegen. Tot nu toe werd die bescherming geregeld in de Wet Geluidhinder, maar door het wetsvoorstel wordt geluidsbescherming tegen verkeer een hoofdstuk van de Wet Milieubeheer. Geen punt.

Belangrijker is de belangenverstrengeling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die in het wetsvoorstel geinstitutionaliseerd wordt. De minister van V&W is verantwoordelijk voor Rijkswaterstaat en Prorail, de beheerders van respectievelijk rijkswegen en spoorwegen. Hij wordt politiek ook vooral afgerekend op het halen van mobiliteitsdoelstellingen. Toch wordt deze minister medeverantwoordelijk voor het vaststellen van de geluidsnormen en zelfs hoofdverantwoordelijk voor een aantal andere zaken die te maken hebben met de bescherming van omwonenden, zoals de monitoring van het lawaai. Dat is natuurlijk volslagen onacceptabel en de Raad van State had dan ook zware kritiek op dit punt. Toch gaat het kabinet ijzerenheinig door op deze toer, dus heb ik daar bij onze inbreng een groot punt van gemaakt.

Een ander zwaar kritiekpunt is het buiten spel zetten van de Tweede Kamer bij het vast stellen van veel normering, criteria voor ontheffingen, uitgangspunten voor de handhaving. Al die zaken worden in lagere regelgeving bekokstoofd door de ministers van VROM en V&W. Ook hier had de Raad van State geen goed woord voor over.

Lichtpuntje is dat het wetsvoorstel de rechtsbasis creeert om bestaande overlastsituaties te saneren, ook als er geen wegverbreding of bouwproject op stapel staat. Maar per saldo dreigt hier de deur wagenwijd opengezet te worden voor nog meer asfalt, ook in situaties waarin de overlast de pijngrens al verre overschrijdt.

Lees hier
het wetsvoorstel: MIL 20091217 WET 32252-2 voorstel
mijn schriftelijke inbreng: MIL 20100114 INB 32252 SP

3 reacties »

  1. Wanneer komt er eens eindelijk een landelijk verbod op knalapparaten? Deze worden in de landbouw gebruikt en terroriseren per apparaat vele vierkante kilometers. Plaatselijke overheden doen hier niets aan (vaak sprake van belangenverstrengeling). Klagers worden ook regelmatig bedreigd. Soms zelfs op zeer ernstige wijze (vuurwapens). Ook in Belgie speelt dit probleem.

    Reactie door Kees — februari 2, 2010 @ 11:37 pm

  2. “Классный пост”

    Reactie door Беларус — maart 16, 2010 @ 12:39 pm

  3. Спасибо! У Вас часто замечательные посты!

    Reactie door аудит — augustus 11, 2010 @ 12:35 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl