Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 13 januari 2010, 19.19 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

flinke steun voor SP-motie CO2-opslag Barendrecht

Vanmorgen was het slotdebat over de CO2-afvang en -opslag (CCS) onder Barendrecht, waarbij ook moties konden worden ingediend. Mijn motie die het kabinet oproept om af te zien van het project kreeg is na een kleine wijziging mede ondertekend door GroenLinks, PVV, VVD en SGP. De Christenunie twijfelt nog nadat een eigen uitstelmotie door minister Van der Hoeven werd neergesabeld. Het lijkt er daarmee op dat de kleinst mogelijke meerderheid (CDA, PvdA, D66) voor het project net stand houdt.

De argumenten om tegen CCS in Barendrecht te zijn verschillen sterk van fractie tot fractie. Voor de SP geldt dat we CCS sowieso geen goede optie vinden, omdat het 25% extra fossiele energie kost. Omdat wij vinden dat klimaat- en energiebeleid hand in hand moeten gaan kiezen we dan liever voor extra energiebesparing en duurzame energie. GroenLinks vindt dat je zolang CCS geen bewezen techniek is alleen opslaglocaties onder zee moet gebruiken. De VVD zet kernenergie hoger op zijn voorkeurslijst dan CCS. Ben ik met ze eens, maar we hebben ze allebei niet nodig. En de SGP en de Christenunie worden wat zenuwachtig van een opslag in een dichtbevolkt gebied met veel achterban.
Zijn de tegenstanders dus zeer gemeleerd qua argumentatie, de voorstanders blinken uit in gebrek aan enthousiasme. “Noodzakelijk kwaad” (Liesbeth Spies, CDA), “Helaas nodig” (Diederik Samsom, PvdA), “Met grote tegenzin” (Boris van der Ham, D66), waren de kwalificaties van de voorstanders.

Je vraagt je af waarom we -nu we onze doelen voor energiebesparing en duurzame energie nog in de verste verte niet halen- onze schaarse publieke middelen moeten besteden aan een noodzakelijk kwaad. Stemming volgende week dinsdag.

UPDATE 19-2
De stemmingen zijn uitgesteld op verzoek van de Christunie-fractie.

4 reacties »

 1. Ik ben ook niet zo enthousiast over CO2-opslag, want het is het paard achter de wagen spannen, maar waarom zou je de voorkeur geven aan kernenergie? Dat is toch ook geen duurzame energiebron? Net als fossiele brandstoffen raakt uranium ook ooit op.

  Reactie door Bram van Reemst — januari 13, 2010 @ 9:46 pm

 2. Als het op een vergelijking tussen CO2-opslag en kernenergie aankomt, een vergelijking die in bovenstaand artikel terloops gemaakt wordt, zijn er volgens mij toch wel enkele punten in het voordeel van CO2-opslag te noemen:

  1. Ook uranium is een eindige grondstof; bij het huidige gebruik valt dat nog mee, maar als men grootschalig kerncentrales zou willen bijbouwen om brandstofcentrales te kunnen sluiten, wordt dat anders en zouden we er nog maar enkele decennia mee vooruit kunnen.

  Ter vergelijking: de voorraad steenkool is volgens de meeste schattingen die ik heb gelezen genoeg voor meer dan 1000 jaar. Omdat het naar binnen pompen van CO2 in kolenmijnen of olie- of gasvelden methaan doet vrijkomen, zouden we door CO2-opslag bovendien wat langer toekunnen met de beschikbare voorraden.

  2. Wat de veiligheid betreft: gastransport is een beproefde techniek, wat er in de decennia en eeuwen na de opslag gebeurt met het gas is nog onzeker, maar dit geldt ook nog steeds voor kernafval. Het grote probleem van een vergelijking tussen kernenergie en andere energiebronnen is dat de hoeveelheid onderzoeksgeld en -tijd die al in kernenergie is gestoken, een veelvoud is van die voor andere energiebronnen. Als de bekende problemen van kernenergie na meer dan een halve eeuw nog steeds niet zijn opgelost, is het dan niet tijd om andere ideeën eens een kans te geven? Ik heb de indruk dat men voor CCS in een veel kortere tijd toch tenminste op hetzelfde punt is uitgekomen.

  3. De kosten en het tempo waarin het idee ingezet kan worden om de energietransitie te ondersteunen (d.w.z. als alternatief voor conventionele energiecentrales zolang duurzame energie nog niet gelijkmatig en voldoende beschikbaar is). Sommigen beweren dat kernenergie wat dit betreft goed scoort, maar intussen kost de bouw van nieuwe kerncentrales toch vele jaren en gaat deze ook met problemen gepaard. Kernenergie brengt ook akelige verborgen kosten met zich mee: verzekeraars weigeren unaniem schade als gevolg van kernrampen te vergoeden, zodat de overheid deze risico’s op zich moet nemen. Ik heb nog niet gehoord, dat voor CCS ook zulke clausules gelden. Deze ‘onbetaalde verzekeringspremies’ worden door de atoomlobby gewoonlijk ‘vergeten’ bij het berekenen van de kosten.

  Reactie door Bram van Reemst — januari 19, 2010 @ 2:20 pm

 3. Bram,
  Voor wat betreft de vergelijking tussen kernenergie en CCS: daar ging het artikel niet over, maar op verzoek nog iets uitgebreider:
  de SP baseert zijn voorkeurslijstje op de Trias energetica: probeer eerst energieverbruik te voorkomen (bv. door isolatie), gebruik vervolgens zoveel mogelijk duurzame energie en pas als laatste zo efficiënt mogelijk eindige bronnen toe. Kernenergie en CCS vallen allebei in deze laatste categorie, dus liggen niet voor de hand als strategische keuze.
  Kernenergie heeft behalve de -kleiner wordende- veiligheidsrisoco’s ook een aantal energetische nadelen: het is basislastvermogen, dat slecht te combineren valt met variabel duurzaam vermogen. En het is grootschalig vermogen, waardoor 50% van de warmteopbrengst geloosd wordt op het oppervlaktewater. Kolen heeft precies dezelfde nadelen, maar bovendien ook nog eens een structurele vervuiling van de lucht met fijnstof (waaronder radioactief stof), NOx, SO2.

  Reactie door paulus — januari 20, 2010 @ 10:49 am

 4. En, hooggeschatte, hard werkende Paulus: kernenergie is politiestaat vermogen en centralistische dictatuur die hernieuwbare energie kapot zal maken en “onze” hoogspanningsnetten zo vet zal gaan belasten dat WIJ, hooggeschatte Paulus, ons kapot zullen gaan betalen aan nog meer vastrechten voor die ongein (terwijl je bijvoorbeeld zoals ik op jaarbasis evenveel zonnestroom decentraal opwekt dan ik op jaarbasis nodig heb). Ik betaal NU al 95% van mijn energiekosten uitsluitend aan alle vastrecht ongein, en dat gaat straks nog veel meer worden als het zo doorgaat!

  Ik vind het al eng genoeg met al die controle toestanden en genegeer van fundamentele vrijheden in ons land. Laat daar in Gaia’s naam niet ook nog een door EDF gebackte Delta centraal aangestuurde atoomterreur overheen walsen alstublieft.

  Er komt een moment dat het gewoon tijd wordt om de biezen te pakken. Als het zo doorgaat komt dat moment rap dichterbij.

  Ik raad jullie trouwens met klem een nieuwe website van Jurgen Sweegers aan, http://www.energieenwater.net (vakjournalist bij Energeia geweest). Rode oortjes lektuur, zeer goed voor het bijspijkeren van politici die zich met energie bezighouden. De atoompjes zullen daar vast wel een keer voorbij gaan komen.

  Reactie door polderjongen — januari 20, 2010 @ 6:39 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl