Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 26 november 2009, 12.06 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Rekening energie gaat fors omhoog

20091126 solarwindmolen

Volgens de Volkskrant van vanmorgen gaat een gemiddeld huishouden een paar honderd euro meer betalen voor zijn energie vanaf 2012. Aanleiding voor het tendentieuze bericht is een wijziging van de financiering van duurzame energie in 2012.

De prijzen voor fossiele energie zullen de komende jaren veel harder stijgen dan de inflatie. Dat wordt veroorzaakt door de stijgende vraag vanuit met name China en India, terwijl de kosten voor de winning van fossiele energie juist stijgen. De gemakkelijk winbare voorraden zijn langzamerhand op. Daar komt bij dat het einde van de Nederlandse aardgasvoorraad in zicht begint te komen: ongeveer tweederde van de op dit moment bekende voorraad is al uit de grond gehaald.

Als we dus niet uitkijken hebben we straks een groot probleem: onze eigen fossiele brandstof is op en we zijn 100% afhankelijk van de arabische oliesheiks en Poetin, die een steeds gepeperder prijskaartje aan hun leveranties zullen hangen. Om deze reden moet het verminderen van de afhankelijkheid van de Nederlandse economie van fossiele energie een topprioriteit zijn. Klimaatbeleid en energiebeleid zouden hand-in-hand moeten gaan. Dus niet investeren in CO2-afvang en -opslag (kost juist extra energie), maar in energiebesparing en duurzame energie.

Beide programma’s schieten niet hard op en dat heeft mede te maken met de financiering. De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) wordt betaald uit de schatkist, de kosten bedragen in 2010 €900 miljoen. Dat bedrag is niet voldoende om alle ingediende projecten te kunnen financieren. Het gevolg is dat in Nederland al jarenlang een flipperkast-subsidiecircus in stand houdt, waarbij bv. de SDE voor zonneenergie op 1 april open gaat en op 15 april alweer gesloten moet worden omdat de subsidie voor het lopend jaar op is. Een tweede nadeel van dit systeem is dat zuinig gebruik op geen enkele manier beloond wordt.

Het Duitse systeem werkt anders. Daar wordt de subsidie op groene stroom betaald via een opslag op de prijs van grijze stroom. Voor groen gas (uit vergistingsinstallaties) geldt hetzelfde principe. Dit is een open einde regeling, waarbij subsidiebeschikkingen tot het verleden behoren. De subsidie wordt ieder jaar met 5% afgebouwd ter compensatie van de technische ontwikkeling. Als de prijzen voor fossiele energie stijgen wordt de subsidie ook automatisch minder, doordat het prijsverschil kleiner wordt.

Op de achterkant van een sigarenkistje berekend kost het Duitse systeem in 2020 een gemiddeld huishouden ongeveer een tientje extra per maand, terwijl bij ongewijzigd beleid (gecorrigeerd voor inflatie) de energierekening met minstens twintig euro omhoog gaat.

Zou het nog meerwaarde hebben om geen subsidie te geven voor wind- en zonneenergieprojecten, maar in plaats daarvan de leveranciers te verplichten om een oplopend percentage duurzaam in te kopen? Dat is zeker op termijn een uitstekende gedachte. Mijn verwachting is dat de SDE geleidelijk aan over zal gaan in een “verplicht aandeel duurzaam” regeling. Denk overigens niet dat die gratis is. In dat geval komen de noodzakelijke investeringen in de prijs terecht. De moraal van het verhaal is dan ook dat -linksom of rechtsom- de kosten van energieverbruik gaan stijgen.

6 reacties »

 1. De Club van Rome waarschuwde ons reeds beginjaren zeventig voor deze roofbouw onzer grondstoffen. Maar rechts noch links luisterde. We gingen lekker door met ‘feest te vieren’, terwijl De Derde Wereld voortging met te kreperen. We schiepen een wereld van méér en méér, en het verschil tussen links en rechts was marginaal. En nu begint het ‘opeens’ door te dringen. In feite gaan we nu betalen voor de non-keuzes uit het verleden. Reeds lang hadden wij duurzame energie kunnen hebben. Maar wij kozen leiders die ons gemakkelijke praatjes verkochten met korte termijn visies. En wij wilden ook die praatjes graag geloven, want wij wilden méér en méér. En nu kwelen bedrijven en regeringen opeens andere marketing slogans:’Duurzame producten, duurzame energie’. Het model van ongebreideld consumeren is failliet, wen er maar vast aan!

  Reactie door Carolus den Blanken — november 26, 2009 @ 2:01 pm

 2. Beste Paulus.
  Let op dat in Duitsland er niet alleen een premie wordt betaald op grijze stroom, maar op ALLE afgenomen stroom (grijs,geel, bruin en groen)

  EZ gaat ook met de nieuwe financiering nog steeds door met caps; wat dus weer niet gaat werken.
  De SDE is een wurg regeling waar we zsm vanaf moeten.

  Kijk ook eens hoe onze Vlaamse buren het doen.
  dit jaar oa 70.000+ zonnepaneel installaties bij burgers en bedrijven.
  We lopen steeds harder achteruit op de landen om ons heen.

  Reactie door johan — november 27, 2009 @ 10:56 am

 3. Prima om groene stroom te stimuleren door opcenten op grijze, want alleen zij die afgestudeerd zijn in subsidiologie hebben genoeg energie om zich door het doolhof van regels, extra meters en bureaucratisme te werken.
  Hou het helder en simpel en op naar alle stroom groen.

  Reactie door Ruud van der Kroft — december 1, 2009 @ 4:25 pm

 4. Paulus: die “5 procent degressie” is al lang Deutsche Geschichte. Dat was de “standaard” degressie die in de EEG Novelle 2004 was voorgeschreven. Echter, door de gigantische kostprijsreducties met name “hoog” in de siliciumketen (Si productie, wafers en cellen, very international business waar vele miljarden in omgaan) is in de EEG Novelle 2009 (per 1-1-09) op voorhand al 8% degressie voor “kleine” (lees: tot 100 kWp…) en 10% voor grotere (ongelimiteerd, dus ook installaties van 53 MWp zoals Lieberose…) doorgevoerd.

  Inmiddels is duidelijk geworden dat de marktgroei in Duitsland gigantisch is geweest (nog niet duidelijk hoe gigantisch, maar Spanje 2008 zou aan diggelen geslagen kunnen gaan worden), wat automatisch (wederom: in WET vastgelegd…) betekent dat de degressiepercentages voor 2010 alweer zijn verhoogd naar 9% voor de “kleinere” systemen en zelfs 11% voor de grotere installaties. Als de liberalen (FDP) hun zin krijgen, gaat het allemaal nog “erger” worden, al zal er waarschijnlijk bloed aan de muur komen als ze een marktcap in gaan zetten, want dan snijden ze hun hele systeem aan gort (met vreselijke gevolgen).

  Alle keiharde tarieven met interactieve grafiek (die nergens anders in Nederland beschikbaar is) vind je uiteraard op de bekende website:

  http://www.polderpv.nl/teruglevering_EEG.htm#tabel_EEG_2009-2010

  (naar onder scrollen voor de figuur die daar bij hoort)

  Tot slot: het Europese Hof heeft lang geleden m.b.t. de voorloper van het EEG (het “Einspeisegesetz”) al in haar opperste wijsheid besloten dat het GEEN staatssubsidie is en dus is toegelaten. Ik snap best dat het woord “subsidie” lekker bekt, maar het is een zeer “beladen” woord, en het Einspeise Vergütungen en Umlage systeem heeft niets met het Nederlandse prutswerk genaamd SDE (wel staatssubsidie) te maken (zelfs niet na “blijvend gecapt verschuiven” naar zowel elektra als gasprijs opslagen, wat in Duitsland ondenkbaar zou zijn…). Het is en blijft in alle opzichten superieur.

  Er gaat in BRD dit jaar mogelijk ver over de 3 GIGAWattpiek (>> 3.000 MWp) bijgeplaatst worden. Net zijn de CertiQ cijfers voor Nederland bekend. 164 nieuwe systeempjes in november en sinds 1 april 2008 (start SDE) nog steeds maar een scharrige 5,5 MWp nieuw genoteerd. Het is een grote blamage…

  Reactie door polderjongen — december 5, 2009 @ 12:38 am

 5. Het werkelijk dramatische verschil tussen progressief Vlaanderen en achterlijk Nederland op het gebied van zonnestroom kristalhelder in een grafiekje (lees vooral het bijschrift voor de uitleg), voor u speciaal op het elektronische papier gezet in weer een andere vorm:

  http://www.polderpv.nl/nieuws_PV51.htm#10dec2009_tale_telling_VREG_grafiek

  Reactie door polderjongen — december 11, 2009 @ 11:42 pm

 6. Extra kosten op energienota is onvermijdelijk.
  Je wilt echter dat deze kosten ten bate van Nederlandse werkgelegenheid ten goede komt.
  Europese regelgeving over mededinging staat dit echter in de weg. Daarom vraag ik mij af of deze extra belasting wel zo goed is.
  Daarnaast zou je als overheid kunnen beslissen dat op ieder dak, dat er voor geschikt is, een aantal zonnecellen moeten komen. Door dit te stimuleren heb je een doelmatig gebruik van de ruimte. Daarnaast zou men veel meer kleinschalige projecten moetn stimuleren. Zoals warmtekoppelingen, geothermische centrales, enz.
  Maar ja, subsidie is altijd op als je er gebruik van wilt maken. De overheid is wat dat betreft een onbetrouwbare partner.
  Het lijkt er op dat de overheid liever grootschaligheid stimuleert, dan kleinschaligheid.

  Reactie door D.Goldschmeding — december 28, 2009 @ 12:30 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl