Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 20 november 2009, 12.22 uur – paulus
Categorie: water

Het CDA op de bres voor Limburg (?)

Het periodiek overleg op 17 november met staatssecretaris Huizinga over de uitvoering van de projecten Zandmaas en Grensmaas is normaal een bedaagde aangelegenheid. Iedereen in de Kamer is het erover eens dat de hoogwaterbescherming in het Maasdal omhoog moet naar 1:250. Maar daags erna waren er tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Limburg. Dus roerde de Limburgse CDA-woordvoerder Raymond Knops plotsklaps de oorlogstrom.

OverstromingenLimburg
hier begon het allemaal mee: de overstromingen in 1993

Allereerst trok Knops ten strijde tegen de vertraging van het project. Dat zou afgerond worden in 2017, maar dat wordt inmiddels 2020. Knops was echter vergeten dat die drie jaar extra doorlooptijd het gevolg zijn van het ophogen van de veiligheidseisen medio vorig jaar, mede op aandringen van … het CDA. Destijds was gemeld dat de aanpassing van de plannen wat extra tijd kost, maar daar krijg je natuurlijk wel extra veiligheid voor terug.

Merkwaardig genoeg deed Knops direct daarna een voorstel dat nog voor veel méér vertraging zou zorgen, namelijk het verder verhogen van de veiligheidseisen tot Veerman-peil. De commissie Veerman (nieuwe Deltacommissie) kwam een half jaar geleden met een advies over het waterveiligheidsbeleid voor de lange termijn: na 2050, met een doorkijkje naar 2200. Op die termijn gaat de piekafvoer van de Maas waarschijnlijk nog wat omhoog, waardoor ook de veiligheidsvoorzieningen verder verbeterd moeten worden. In de rest van Nederland zijn we op dit moment rustig aan het bekijken welke maatregelen het beste passen bij die lange termijn ontwikkeling. Ook wordt er nog eens goed gekeken of alle conclusies van Veerman goed onderbouwd zijn, want een aantal wetenschappers zet bijvoorbeeld grote vraagtekens bij de grotere debieten van Rijn en Maas die Veerman c.s. voorspellen.

Maar Knops heeft opeens haast en alras bleek waarom. Zijn politieke vrienden bij de provincie Limburg vinden dat de verbetering van de waterveiligheid gecombineerd moet worden met “gebiedsontwikkeling”. Dat klinkt een stuk sympathieker dan projectontwikkeling. In de meeste gevallen komen dat soort plannen neer op concessies voor grind- en zandwinning, de aanleg van wat natte natuur en verder de nodige jachthavens met bijbehorende villa’s voor onze oosterburen. Of de staatssecretaris maar de portemonnee wil trekken om het nuttige met het aangename te combineren. Nee dus.

Een van die projectontwikkelaars is Kampergeul BV, die het weer in gebruik nemen van een oude Maasarm bij Oijen-Wanssum wil combineren met de aanleg van recreatie/villapark “Maaspark Well”. Ze beroepen zich daarbij op het principe van “zelfrealisatie”, wat betekent dat je als eigenaar van de grond niet onteigend kan worden als je zelf de beoogde bestemming wil realiseren. In dit geval is die beoogde lucratieve bestemming in nauwe PPS-samenwerking met de gemeente Bergen tot stand gekomen. Hoeveel daar aan de strijkstok blijft hangen is onbekend. Op mijn vraag daarover zei staatssecretaris Huizinga dat ze dat ook niet wil weten. Ik vind dat een slechte zaak. Er wordt bijna 700 miljoen euro belastinggeld in de verbetering van de waterveiligheid in het Maasdal. Dan is het onacceptabel als tegelijkertijd een commerciële partij overwinsten in zijn zak kan steken.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl