Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 18 oktober 2009, 10.15 uur – paulus
Categorie: op pad, wonen

Paalrot groeiend probleem

20091009_Zaanstad-Havenbuurt-Paalrot-4
Deze week berichtten de media dat in Amsterdam de paalrot oprukt “… door de klimaatverandering”. Volslagen nonsens dat hier de klimaatverandering bij gehaald wordt. Maar paalrot is inderdaad een groeiend probleem. Een week geleden was ik samen met de commissie WWI van de Tweede Kamer op bezoek in de Zaandamse Havenbuurt. Daar zitten de bewoners met de handen in het haar.

Ongeveer een half miljoen woningen in Nederland zijn gefundeerd op houten palen. Het grootste deel daarvan is gebouwd voor de tweede wereldoorlog. Die palen zijn kwetsbaar voor een verlaging van de grondwaterstand. Het westen van Nederland is grotendeels gebouwd in polders op veenlagen die inklinken. De waterschappen zijn hierdoor gedwongen om het grondwaterpeil mee te laten zakken, waardoor steeds meer paalkoppen droog komen te staan. Dat is in Amsterdam het geval.
Maar er is nog een tweede oorzaak van paalrot: bacteriële aantasting. Daar hebben de bewoners van de Havenbuurt mee te maken.

20091009_Zaanstad-Havenbuurt-Paalrot-11

In de loop van de jaren zijn er allerlei technieken ontwikkeld om woningen die door hun hoeven zakken te voorzien van nieuwe palen, zonder dat ze gesloopt hoeven te worden. Meestal moet de begane grondverdieping wel helemaal ontruimd worden, maar in sommige gevallen kunnen de nieuwe palen via de kruipruimte aangebracht worden.
In alle gevallen is het vervangen van de palen een dure grap. Voor laagbouwwoningen praat je over bedragen tussen €30.000 en €60.000. Veel eigenaar-bewoners zijn door de paalrot in grote financiële problemen gekomen. De Zaanse SP-wethouder Piet Keijzer moest vorig jaar zelfs een aantal woningen laten ontruimen die op instorten stonden. Hij nam daarop samen met een aantal collega’s van andere paalrot-gemeenten het initiatief voor de opstelling van een Manifest voor funderingsherstel, dat op 9 oktober bij ons werkbezoek werd aangeboden.

20091009_Zaanstad-Havenbuurt-Paalrot-3

In het plan staan ook een aantal zaken die de rijksoverheid zou moeten regelen. Ik pleit al enige jaren voor een landelijke aanpak van paalrot, omdat de gemeenten waar de problemen zich concentreren er zonder hulp niet uit komen. Ons bezoek aan de Havenbuurt onderstreept de noodzaak voor een actieve hulp van het Rijk. Dat is van belang voor de half miljoen gezinnen die met dit probleem zitten opgezadeld, maar ook voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Juist onze historische binnensteden zijn op houten palen gebouwd, die moeten we niet laten wegzakken.

20091009_Zaanstad-Havenbuurt-Paalrot-5

20091009_Zaanstad-Havenbuurt-Paalrot-6

20091009_Zaanstad-Havenbuurt-Paalrot-9

meer lezen?
Zie dossier paalrot

1 reactie »

  1. Voor het “Manifest voor funderingsherstel” zie de homepoage van de Stichting Platform Fundering Nederland http://www.platfpormfundering.nl

    Reactie door Ing. Ad van Wensen — oktober 19, 2009 @ 8:20 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl