Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 10 september 2009, 10.40 uur – paulus
Categorie: Algemeen, energie & klimaat

Duurzame doorzetter

Op de dag van de duurzaamheid nam ik gisteravond deel aan een debat over duurzame energie in Dokkum, georganiseerd door de SP afdeling De Twa Dielen. In Friesland is landbouw een van de pijlers van de economie, dus was een van de andere sprekers Douwe Zijlstra uit Hallum.

2009-9 Twa Dielen 003

Samen met zijn ouders en zijn vrouw runt hij een melkveehouderij waarin duurzame energie en het benutten van reststromen steeds centraler staan.

Op de boerderij wordt net als in de natuur CO2 omgezet in plantaardige biomassa. Bij een melkveebedrijf wordt die plantaardige biomassa vervolgens omgezet in melk en vlees. Maar ook in koeienstront, die nog heel veel organisch materiaal bevat. Dat kan je door middel van vergisting omzetten in biogas, een mengsel van methaan en CO2.

De familie Zijlstra schafte in 2005 als een van de eersten in Nederland een co-vergistingsinstallatie aan. Het biogas wordt gebruikt als brandstof in een kleine elektriciteitscentrale (WKK), waarvan ook de warmte nuttig gebruikt wordt: deels voor het op gang houden van het vergistingsproces, deels voor de verwarming van de stallen en het woonhuis.

De installatie werkte goed maar het lukte Zijlstra om met een navergister het rendement van het proces verder te verbeteren, waardoor de gasopbrengst met nog eens 35% toenam. Helaas werd de toenmalige subsidieregeling voor duurzame energie (MEP) afgeblazen op de dag dat Zijlstra de subsidieaanvraag de deur uit deed. Daardoor is de terugverdientijd van zijn installatie gestegen van vijf naar vijftien jaar. Dat was slikken.

Maar de Zijlstra’s lieten zich niet kisten. Door de grotere vergistingscapaciteit produceerde de elektriciteitscentrale meer restwarmte dan ze nodig hadden. Soms lukt het om overtollige gevallen te leveren aan je buren, maar op het Friese platteland zitten die buren vaak te ver weg. Dat was hier dus geen optie. Daarom besloten ze te starten met algenproductie. De “soep” die overblijft na het vergistingsproces bevat nog organisch materiaal dat na wat bewerkingen gebruikt kan worden als voedsel voor algen. Als je de soep verwarmt groeien de algen sneller. Zo kan de boer ook zijn laatste restwarmte nuttig gebruiken. Het enige wat je dan nog nodig hebt is licht. Daarvoor gebruikt de boer een combinatie van daglicht en zuinige LED-lampen.

Wat doe je met de geproduceerde algen? Die kan je uitpersen om er olie uit te halen en de koek die overblijft voer je aan de koeien. Circel rond.

Een mooi verhaal, zij het dat Zijlstra bijkans gek wordt van de controlerende instanties die de deu
r bij hem plat lopen en die de meest curieuze eisen aan hem stellen. Zo mag hij de meststoffen vanuit de veehouderij naar de covergister alleen maar overbrengen via een tankwagen, die hij moet inhuren. De covergister staat 70 meter van de stal. Zo ga hij nog wel meer voorbeelden van zinloos bureaucratisch geweld. En daar komt de Tweede Kamer in beeld. Werk aan de winkel Jansen.

Deze column schreef ik voor mijn weekblog in Trouw/politiek op 10 september 2009.

1 reactie »

  1. Ik STOP met duurzaamheid !!! Dit omdat de grote het Milieu maar blijven vervuilen..

    Reactie door Jack — september 27, 2009 @ 10:15 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl