Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 1 september 2009, 12.40 uur – paulus
Categorie: Algemeen

Huizinga: waterschappen zelf verantwoordelijk voor invulling veiligheid

De waterschappen krijgen van de staatssecretaris van verkeer en waterstaat alle ruimte om zelf uit te maken wat voor eisen ze stellen aan bouwaktiviteiten rond primaire waterkeringen. Dat zijn in de eerste plaats: de belangrijkste dijken waarvan het bezwijken grote economische schade en veiligheidsrisico’s zou veroorzaken. Ik vind dat niet verstandig van Huizinga.

DijkBijStorm

zorgen voor veilige dijken is de kerntaak van waterschappen (foto: hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Ik stelde Huizinga schriftelijke vragen naar aanleiding van het beleidsplan ‘Bouwen bij primaire waterkeringen’ van het waterschap Zuiderzeeland. Dat schap heeft volgens mij zijn zaakjes goed voor elkaar. Of dat voor álle waterschappen geldt betwijfel ik. Zo bleek het hoogheemraadschap Delfland onlangs gezwicht voor de druk van een projectontwikkelaar om een aantal villa’s te mogen bouwen op en in een veendijk door de Haagse VINEX-wijk Leidscheveen. Geen primaire waterkering, maar toch.

De staatssecretaris zou er daarom beter aan doen om wat beter in de gaten te houden hoe de waterschappen het algemene uitgangspunt dat de bouwaktiviteiten rond primaire waterkeringen moeten reguleren uitvoeren. En wellicht kunnen er inmiddels wat algemene uitgangspunten geformuleerd worden waar iedereen zich aan heeft te houden.
Dat wordt dus een interessant discussiepunt voor het eerstkomend debat over waterveiligheid.

Lees hier de antwoorden op mijn schriftelijke vragen: EZ 20090831 ANTW primaire waterkeringen

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl