Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 20 juli 2009, 22.28 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

Utrechtse coalitie op de bres voor geluid- en veiligheidseisen windmolens

Ik ken Halbe Zijlstra nog uit de tijd dat we beiden fractievoorzitter waren in de gemeenteraad van Utrecht. Dat bindt. Hoewel hij liberaal is en ik socialist kunnen we op energiegebied met regelmaat gezamelijk optrekken. Bijvoorbeeld bij het aanpakken van een minister van Milieu die het niet al te nauw lijkt te nemen met de bescherming van de omwonenden van windmolens.

Windmolen

Ik houd niet van gesjoemel met regeltjes omdat er toevallig een Heilige Doelstelling van Extra Wind Op Land gerealiseerd moet worden. Als overheid moet je niet met twee maten meten en het doel heiligt niet álle middelen. Dus heeft Cramer een zware dobber aan de Utrechtse rood-blauwe coalitie.

Schriftelijke vragen van de leden Zijlstra (VVD) en Jansen (SP) aan de minister van VROM over de geluids- en veiligheidsnormering voor windmolens

1. Kunt u onderbouwen dat bij een geluidsnorm voor windmolens gebaseerd op de Lden- methodiek “… de berekende geluidhinder beter weergeeft wat omwonenden na plaatsing van de windmolens zullen ervaren” ?

2. Is het correct dat u een Lden- norm van 47dB wilt gaan hanteren? Zo nee, welke norm dan wel? Zo ja, hoe bent u tot deze norm gekomen en kunt u aangeven hoe die zich verhoudt tot de huidige situatie?

3. Is het correct dat momenteel in landelijke gebieden een LA,RT-norm van 30 tot 35dB wordt gehanteerd voor de nachtelijke uren? Hoe verhoudt dit zich tot de voorgestelde Lden 47dB?

4. Klopt het dat de Lden- methodiek uitgaat van de integratie van dag-, avond- en nachtwaarden, met een vaste middelingstijd van 1 jaar? Zo ja, is dit een impliciete verruiming van de geluidsruimte voor windturbines, omdat voortaan geluidsoverlast tijdens draaiuren gemiddeld wordt met windstille perioden? Kunt u het antwoord motiveren?

5. Is het u bekend dat onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangetoond dat windturbines juist tijdens de nachtelijke uren de meeste geluidsoverlast veroorzaken? Waarom hebt u desondanks gekozen voor de Lden- methodiek en niet voor de Lnight- methodiek, waarbij specifiek rekening gehouden wordt met geluidoverlast tijdens de nachtelijke uren?

6. Sluit de Lden- methodiek handhaving door middel van directe immissiemetingen uit?
Zo nee, onder welke condities kunnen immissiemetingen straks worden ingezet voor handhaving?
Zo ja, welke wettelijke middelen staan omwonenden in de nieuwe systematiek ter beschikking om overlast te kunnen onderbouwen?

7. Bent u bereid de AMvB en ministeriële regeling waarin u de aanpassing van de methodiek en de geluidsnorm regelt, aan de Kamer voor te leggen en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten?

8. Klopt het dat er vaker onderdelen van windmolens afgebroken/neergestort zijn dan het recente geval nabij de A6 ? Hoe vaak? Wordt er een registratie bijgehouden van dergelijke ongevallen?

9. Is de minister met ons van mening dat (minstens) zes ongevallen binnen tien jaar tijd een opvallend hoog aantal is op een paar duizend geplaatste windmolens?

10. Zijn het Handboek Risicozonering Windturbines, het Activiteitenbesluit 2007 en de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatwerken 2002 ooit aangepast op basis van de ervaringen met ongelukken en andere relevante incidenten?
Zo nee, bent u bereid om lessen te trekken uit de ongelukken en incidenten en de relevante regelgeving waar nodig aan te passen?

zie ook: dossier windenergie

8 reacties »

 1. Geachte heer Jansen,

  Voor zover u de site nog niet kent, op http://home.kpn.nl/windsh/N-incident.html staan alle mij bekende ernstige incidenten met windturbines in NL (en een paar in het buitenland) sinds 2004.
  Opvallend is dat het voornamelijk (oude) Nederlandse turbines betreft(Lagerwey, Nedwind , Windmaster), dat het er opmerkelijk veel zijn en dat er in NL bijzonder gemakkelijk mee omgegaan wordt. Bij een afgebroken wiek in DK staan de kranten er vol van want de industrie is dan in gevaar !

  Reactie door Jaap Langenbach — juli 21, 2009 @ 9:23 am

 2. Beste Paulus,

  Tja, je moet natuurlijk als politicus wat van je laten horen en als oppositiepartij ontevredenen in de maatschappij aan je proberen te binden, maar daarom zit ik dan ook niet in de politiek.

  Laten we alle snelwegen dichtgooien. Ze veroorzaken heel veel herrie, verdriet door doden, levenslang invaliden, vuiligheid en andere narigheid. Hoezo onzin? Omdat we die nodig hebben? Schone energie hebben we nodig.
  Laten we daarom nu eindelijk eens strenge eisen gaan stellen om het misbruik van grondstoffen voor onze energievoorziening (door het in de fik steken) tegen te gaan.
  Jouw (milieu)prioriteiten zijn niet de mijne.
  De zaken waar jij je druk om maakt zijn allemaal oplosbaar.
  Er moet flink wat gebeuren op het gebied van duurzame energie en wind is daarbij ivm de kosteneffectiviteit de komende jaren nog verreweg de belangrijkste bron. Je zult er aan moeten wennen.

  Reactie door Cees — juli 22, 2009 @ 8:55 am

 3. Geachte heer Janssen,

  ik begrijp niet waarom u en met u een aantal anderen zich zo druk maken om het afbreken van een wiek van een oude windturbine. Er gebeuren iedere dag veel ernstiger ongelukken met name ook op wegen en daar hoor je niemand over.

  groet,

  Har Geenen

  Reactie door H. Geenen — juli 22, 2009 @ 9:44 am

 4. @har: pardon? De SP maakt zich uitermate druk over verkeersveiligheid. Alleen is mijn collega Emile Roemer de woordvoerder op dat terrein. Wat ik voorstel is dat dezelfde normen voor externe veiligheid die gehanteerd worden in de industrie- en transportsectoren ook van toepassing verklaard worden op windmolens. Dat lijkt me een heel rationeel standpunt, dat erop neerkomt dat de kans op een dode ten gevolge van de breuk van een windmolenwiek (o.i.d.) gelijk is aan een dode door het neerstorten van een vliegtuig, het ontsporen van een trein of het ontploffen van een fabriek. Logisch toch?

  Reactie door paulus — juli 22, 2009 @ 8:53 pm

 5. Bij ons worden windturbines langs een drukke weg(per dag 50.000 auto’s)geplaats.
  In het risco rapport wordt dit weggewuifd met de woorden.
  Als een windturbine een schroef of wat dan ook verliest(ashoogte 105 meter)is de auto goed beschermd.
  Meneer Langenbach,kun u misschien aan ons vertellen hoeveel een schroef van een windturbine kan wegen?.

  Reactie door D. Puijk — juli 23, 2009 @ 4:08 pm

 6. Beste Paulus.
  Wat is oud.
  De windturbines die bij ons komen hebben een leeftijds verwachting van 20 jaar, wordt ons verteld.
  Ja, als deze windturbine gebreken gaat vertonen over een paar jaar wortd dit dan ook afgedaan met het is een oude type.
  Het lijkt mij dat de leefstijd verwachting toen ook voorspeld zijn.
  Ik maak me zorgen.
  Vooral dat een windturbine bij ons tussen een drukke weg en een drukke fietspad wordt geplaats.

  D Puijk

  Reactie door D. Puijk — juli 27, 2009 @ 9:31 am

 7. [...] uren. Volgens VVD en SP bestaat er inmiddels een betere meetmethode. De Tweede Kamerfracties vragen zich af waarom het ministerie van VROM die methode niet gebruikt (RTV Noord, 20 juli 2009). [...]

  Pingback door Kamervragen over meetmethode geluidhinder windmolens – Nationaal Kritisch Platform Windenergie — oktober 10, 2017 @ 4:28 pm

 8. [...] gesteld over de geluidsnormering van windmolens. De Tweede Kamerleden Zijlstra (VVD) en Jansen (SP) vragen de Minister “de AMvB en Ministeriële regeling waarin u de aanpassing van de methodiek en de [...]

  Pingback door SP en VVD stellen vragen over de geluid- en veiligheidsnormering – Nationaal Kritisch Platform Windenergie — oktober 15, 2017 @ 9:11 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl