Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 19 juli 2009, 9.31 uur – paulus
Categorie: op pad, wonen

Wijkaanpak in Arnhem

Vrijdag was ik op bezoek bij woningcorporatie Vivare in Arnhem. We bekeken de wijkaanpak in Presikhaaf, Broek en Geitenkamp.

arnhem-geitenkamp-1
De Fazantenweg in Geitenkamp

Geitenkamp is een echte volksbuurt. Een prachtig tuindorp gebouwd rond 1930. Inmiddels is een deel aangewezen als gemeentelijk monument. De bewoners van de Fazantenweg versierden hun straat onlangs met bloemenkorven. Op een binnenterrein is door de Richard Kraijcek foundation in samenwerking met speeltuinstichting De Rommelkist een sportkooi in gebruik genomen. Toch is het niet allemaal koek en ei in de buurt. De werkloosheid is hoog. Bewoners ergeren zich aan auto’s die met hoge snelheid door woonstraten jakkeren.

Een van de initiatieven waar Vivare bij betrokken is, is de Buurtservice. Mensen kunnen hier tegen een laag tarief klussen laten doen, waarmee werklozen uit de buurt weer aan de slag kunnen. Ook het ROC profiteert van het project, in de vorm van stageplekken. De uitvoering is in handen van 2Switch, een organisatie die begonnen is als kringloopwinkel, maar inmiddels het werkterrein verbreed heeft naar “buurteconomie”.

arnhem-presikhaaf-1
Buurtbeheerder Wim Bastein van Vivare geeft een toelichting op het werk van de woonomgevingsploeg.

arnhem-presikhaaf-2
De galerijen van de jaren vijftig flats waren vervuild en volgezet met allerlei rotzooi. Ze worden nu schoongespoten, als start van een intensiever beheer. Tegen aso’s wordt nu direct actie ondernomen.

In Presikhaaf is er een woonomgevingsploeg gevormd die het onderhoud en de schoonmaak van alle buitenruimten die eigendom zijn van Vivare op een hoger plan moet brengen. Jaarlijks wordt 4.000 uur extra aan schoonmaak besteed.

arnhem-presikhaaf-3
Waalstaete in Presikhaaf-1: het eerste woonzorgproject van Vivare (1999)

Ruim tien jaar geleden is Vivare gestart met de bouw van woonzorgcomplexen in de bestaande wijken. Daarmee wordt ingespeeld op de vergrijzing en de behoefte van ouderen met een zorgbehoefte om in de buurt te blijven wonen. Maar Vivare ziet de zorgcentra ook als een ontmoetingsplek en dienstencentrum voor de buurt. We bezoeken de Waalstaete, waar je in het restaurant voor €5,65 een warme maaltijd kan krijgen. Daar wordt druk gebruik van gemaakt, ook door mensen die niet in de Waalstaete wonen.

arnhem-broek-1
Maarten van Gessel van Vivare (midden) in discussie met Eric Wilms van het Platform Antwerpse Sociale Huurders (rechts), die op mijn uitnodiging ook aan het werkbezoek deelnam.

In Broek heeft Vivare een karakteristieke voormalige kleuterschool aangekocht, die nu gebruikt wordt als opleidingscentrum voor audiovisuele technieken door het ROC. Vivare vindt overigens -net als ikzelf- dat maatschappelijk vastgoed kostendekkend geëxploiteerd moet worden. Een voorziening als een school, buurthuis of sociaal restaurant is een algemene voorziening voor alle mensen in de wijk. Het is niet te verantwoorden dat de huurders in de wijk extra zouden moeten bijdragen aan zo’n voorziening.

arnhem-broek-2
welk Kamerlid kan er op bogen dat er al bij leven een school naar hem genoemd is?

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl