Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 12 juli 2009, 11.48 uur – paulus
Categorie: wonen

Visitatie

Afgelopen vrijdag was ik aanwezig bij de lancering van de Stichting Visitatie Woningcorporaties. De corporaties hebben afgesproken dat ze zich eens per vier jaar de spiegel laten voorhouden door een onafhankelijke, externe commissie. Minister Van der Laan denkt dat visitatie een belangrijke hoeksteen kan worden voor de maatschappelijke verankering van en het toezicht op de corporaties. En dat vonden de andere aanwezigen ook. Behalve ondergetekende. Ik denk dat hier lucratieve handel aankomt voor adviesbureaus.

Het fenomeen visitatie is komen overwaaien uit het onderwijsveld, waar universiteiten elkaar scherp houden door vakmensen over en weer elkaars onderwijs- en onderzoeks¬prestaties te laten beoordelen. Dat vind ik een goed idee, zolang het vooral een interne verbeterfunctie heeft.

Maar in de corporatiesector is aan de aanpak anders. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting heeft de afgelopen jaren de ontwikkeling van het visitatie-instrument begeleid. De visitatie wordt uitgevoerd door erkende bedrijven. Op dit moment zijn dat er vijf: KWH, Raeflex, PWC, Pentascope en Ecorys. De visitatie heeft vier invalshoeken: worden de eigen ambities waargemaakt? Lost de corporatie de maatschappelijke opgave in het werkgebied op? Worden de financiële middelen effectief ingezet? Zijn de maatschappelijke belanghebbenden (zoals huurders en gemeenten) tevreden over de corporatie? De resultaten van een visitatie worden verplicht gepubliceerd. Om erkend te worden moet je voldoen aan de systeemeisen van de SVW en die stichting zou ook de kwaliteitscontrole op de controleurs moeten uitvoeren.

Het doet me allemaal erg denken aan het certificeringcircus, waar een aantal adviesbureaus de afgelopen 25 jaar goud geld aan verdiend hebben. Zelf heb ik bij twee bedrijven de ISO-9000 certificering van nabij meegemaakt. Mijn conclusies: het kostte klauwen met geld, leverde helemaal niets aan écht kwaliteitsbesef of en had vooral een PR/marketingfunctie.

Ik voorspel dat er op deze manier een circus van beroepscontroleurs wordt opgetuigd, in plaats van dat ervaren volkshuisvesters elkaar scherp gaan houden. De concurrentie tussen de visitatiebureaus zal ertoe leiden dat zwakke corporaties kiezen voor een bureau dat goedkoop is en niet teveel lastige vragen stelt. Het vlek-op-vlek-principe.

Hoe zou je het wel moeten aanpakken? Ik zou de verantwoording over de maatschappelijke prestaties willen koppelen aan de informatie van de landelijke toezichthouder. Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting publiceert nu al jaarlijks twee beoordelingen per corporatie: een voor de geleverde prestaties en een voor de plannen. Hierbij wordt de corporatie vergeleken met het gemiddelde van de sector en met het gemiddelde van vergelijkbare corporaties. Nu gaat het alleen nog om financiële kengetallen, maar binnenkort wordt dat uitgebreid met kengetallen voor de geleverde prestaties.
Bouw dit systeem verder uit. Het is gebaseerd op harde informatie, in tegenstelling tot de visitatieverslagen. Uiteindelijk bestaat de harde kerntaak van corporaties toch uit zeer meetbare zaken als het bouwen van sociale huurwoningen, het verbeteren van de kwaliteit van die woningen (o.a. toegankelijkheid, duurzaamheid/energiegebruik) en het bedienen van de doelgroep die niet op eigen kracht in zijn woonruimte kan voorzien. In zo’n stelsel kan –vrijwillige- visitatie een nuttige aanvullende rol spelen om corporaties te helpen hun interne bedrijfsprocessen te verbeteren en maatschappelijke oriëntatie te versterken.

Maar bespaar mij het visitatiecircus.

1 reactie »

 1. Certificering vaak corrupt
  Certificering van Nederlandse milieubedrijven (labs, adviesbureaus, bodemreiniging, enz.), is al 15 jaar vaak corrupte koehandel: nietszeggende certificeringen en afwezige of aangekondigde controles. Ministerie en andere overheden houden daarbij nauwelijks effectief toezicht. Nederlandse milieuwetgeving wordt daardoor massaal overtreden.

  Controles moeten onaangekondigd zijn. Milieu-boetes zijn veel te laag. Bestrafte bedrijven moeten op internet worden gepubliceerd.

  Ambtelijke evaluatierapporten over handhaving op dit gebied waren regelmatig kritisch, maar eufemistisch geformuleerd en hadden meestal geen beleidsmatige gevolgen.

  Het is klein wereldje en bijna iedereen lijkt bang te zijn voor eigen carrière (en misschien voor intimidatie?)

  Controles moeten worden uitgevoerd door onafhankelijke overheidsinstellingen met uitgebreide opsporingsbevoegdheid en recherche-expertise. Ze moeten organisatorisch grote afstand hebben tot te controleren bedrijven, voor preventie van belangenverstrengeling.

  Controles moeten anonieme klachtenlijnen inzetten, die consumenten kunnen bellen.

  Controleer ook via mystery-guests, oftewel controleurs die zich voordoen als klant. Veel bedrijven in andere branches huren met succes mystery-guests voor kwaliteitscontroles.

  Woningbouwverenigingen in steden misbruiken vaak hun machtspositie door grote woningnood.

  Huurdersverenigingen kunnen overheidscontroles op woningbouwverenigingen ondersteunen. Huurdersverenigingen zijn verenigd in de Woonbond.

  WOOONBOND
  http://www.woonbond.nl

  Reactie door Jaap Veldkamp — juli 12, 2009 @ 1:18 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl