Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 28 juni 2009, 11.32 uur – paulus
Categorie: Algemeen, wonen

Hallo woningcorporaties: luisteren svp!

We hebben een wet op het overleg huurders-verhuurders, maar dat wil niet zeggen dat woningcorporaties luisteren naar hun huurders. Keer op keer willen ze slopen, terwijl de bewoners dat niet zien zitten. Nu weer in Veghel.

oranjewijk
(foto: met dank aan Ans Rooijakkers)

De Oranjewijk is de eerste naoorlogse uitbreiding van Veghel. Wikipedia karakteriseert de wijk als volgt: “Cultuurhistorisch heeft de wijk als stedenbouwkundige structuur een redelijk hoge waarde wegens de toepassing van traditionele architectuurstromingen.”

In december 2008 was er nog sprake van een “aanpak” van de wijk en “lag er nog niets vast”. Inmiddels neigt corporatie Woonbelang naar sloop en dat zien de bewoners niet zitten. De Werkgroep behoud Oranjewijk deed een buurtonderzoek waaraan 62% van de huurders meewerkten. 77% is tegen sloop. Toen ze de uitkomsten van de enquete aanboden aan directeur Stas van Woonbelang was diens reactie: “Als jullie niet mee willen werken aan sloop steken we geen geld meer in de wijk.”

7 juli houdt de werkgroep een bewonersavond waar de uitkomsten met de huurders besproken worden. Ze hebben mij uitgenodigd om toe te lichten wat hun rechten zijn.

1 reactie »

 1. Kwaliteitscontroles bij genationaliseerde corporaties
  Veel Nederlandse woningcorporaties misbruiken hun macht ernstig ten koste van huurders en samenleving. En directies van corporaties verrijken zich vaak schandalig. Daarom is nationalisering van woningcorporaties hard nodig.

  Daarbij moeten wel zeer strenge kwaliteitscontroles worden uitgevoerd op genationaliseerde corporaties door onafhankelijk controle-instituut. Onder andere via geheime controleurs, zogenaamde mystery guests, die ook in commerciële bedrijven worden ingezet. Die kunnen zich voordoen als huurder en met verborgen videocamera opnemen hoe ze worden behandeld.

  De prestaties van die genationaliseerde woningcorporaties kunnen ook worden verbeterd via prestatiebeloning per werknemer of per afdeling. Of via prestatiebonussen naast een gedeeltelijk vast salaris.

  Ook moeten werknemers van genationaliseerde woningcorparaties worden ontslagen of zwaar beboet bij herhaalde wanprestaties. Of bij herhaalde onnodig kwetsende bejegening van huurders.

  Maar huurders die zich herhaald ernstig misdragen tegen medebewoners of tegen verhuurder, moeten voor straf verplicht worden gehuisvest in zeer klein warmtegeïsoleerd schuurtje buiten bebouwde kom.

  Reactie door Jaap Veldkamp — juni 28, 2009 @ 1:25 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl