Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 24 juni 2009, 9.18 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Kernenergiewet: zo lek als een mandje

Morgen presenteert het Zeeuwse energiebedrijf Delta de startnotitie voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele. Ondertussen voert de Tweede Kamer de behandeling van de Kernenergiewet af van de agenda. De huidige wet is volstrekt verouderd en biedt nauwelijks mogelijkheden om eisen te stellen aan veiligheid en milieu.

Borssele

De behandeling van de Wijziging van de Kernenergiewet wordt al twee jaar getraineerd, omdat binnen het kabinet grote tweespalt bestaat tussen enerzijds CDA (vóór kernenergie) en anderzijds PvdA/ Christenunie (tegen). Je zou zeggen dat de laatste partijen er alle belang bij hebben om de wetgeving zo snel mogelijk bij de tijd te brengen. Ze vinden echter de goede verhoudingen binnen de coalitie belangrijker dan een waterdichte wet.

Toen de VVD tijdens de regeling voorstelde om de behandeling van de wet van de agenda te halen wisten de woordvoerders van CDA, PVV en Verdonk niet hoe snel ze naar voren moesten snellen om hun steun uit te spreken. Maar tot mijn stomme verbazing sloten ook PvdA en CU zich daarbij aan. Slechts SP en D66 wilden de behandeling vóór het zomerreces doorzetten.

Dit betekent dus nog eens drie maanden uitstel. Ondertussen gaan de plannen verder. Zoals bekend wordt een vergunningaanvraag getoetst aan de wet zoals hij is op het moment van de indiening van de aanvraag. Delta zegt dat de echte vergunningaanvraag pas in 2010 of 2011 wordt ingediend, als de nieuwe wet al van kracht is. Daar ben ik niet zo zeker van.

Ik heb afgelopen week al twee amendementen op het wetsvoorstel ingediend. Die regelen dat de Kamer het laatste woord krijgt over de vergunningverlening en over de invulling van lagere regelgeving. In het wetsvoorstel wordt heel veel in het vage gelaten, waardoor de minister van VROM de mogelijkheid heeft om bij Algemene Maatregel van Bestuur de details in te vullen. Wat mij betreft moeten die details ook vooraf door de Kamer goedgekeurd worden.

De SP vindt kernenergie -ook al is de afgelopen 25 jaar veel vooruitgang geboekt op het gebied van veiligheid- nog steeds geen voor de hand liggende keuze voor onze energievoorziening. De bouw van nog meer basislast-vermogen (dat dag en nacht stroom levert) zit de uitbreiding van duurzame energie in de weg. Wat mij betreft gaan we de komende periode onze kaarten zetten op de combinatie van energiebesparing en duurzame energie.

Meer over dit onderwerp in het dossier kernenergie

2 reacties »

 1. Kernenergie is te gevaarlijk
  Ik vind kernenergie volstrekt onverantwoord, gezien de onvoorstelbaar grote gevaren daarvan. Onder andere in verband met de kans op nucleair terrorisme. Laten we pleiten voor een kernenergievrij Europa.

  Als niet-nucleaire energiebronnen onvoldoende zijn, moeten we streven naar een wereldbevolking van hooguit vierhonderd miljoen mensen, via geboortenregeling. Dan kunnen alleen subtropische klimaten worden bewoond, zodat ook per inwoner minder energie nodig is voor kleding, verwarming, woning en voeding.

  Voor medisch gebruikt vind ik nucleaire technologie wel verantwoord, mits de veiligheidsregels voor nucleair afval daarbij flink worden aangescherpt.

  Bevolking moet eerlijk worden voorgelicht over gevaren van kernenergie.

  Reactie door Jaap Veldkamp — juni 24, 2009 @ 3:59 pm

 2. Beste SP wij hier in’s-Hertogenbosch hebben vandaag 2-9-2009 drie kwartier zonder stroom gezeten Ik heb indertijd tegen verkoop van ESSENT aan RWE gestemd mevr Kant was ook tegen en ik wist wel als het hier in Nedreland niet goed zou gaan dat je dan wel eens stroomuitval zou kunnen krijgen Ik ben dan nu ook van plan om een generator aan te schaffen Want ik ben bang dat dit het begin is van de ellende
  SP lid Dirk Schuit ;s-Hertogenbosch

  Reactie door Dirk Schuit — juli 2, 2009 @ 3:06 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl