Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 20 juni 2009, 9.56 uur – paulus
Categorie: op pad, water

Op bezoek in Friesland

Afgelopen drie maanden heb ik samen met de vaste kamercommissie vijf werkbezoeken gebracht aan regio’s die grote gevolgen ondervinden van de keuzes die gemaakt gaan worden bij het Nationaal Waterplan (“Deltaplan-2″). Gisteren waren we in Harlingen en op Vlieland.

20090619-waddenzee

Een heikel punt in de regio is het voorstel van de Deltacommissie om het IJsselmeerpeil met anderhalve meter te verhogen. Dat is volgens Veerman c.s. nodig om bij een stijgende zeespiegel het water uit het IJsselmeer op basis van vrij verval te kunnen lozen op de Waddenzee. Ook wil Veerman het IJsselmeer in de toekomst gebruiken als zoetwaterbekken voor de Randstad, omdat in zijn voorstellen de Zuidwestelijke Delta gaat verzilten.

We spraken in Harlingen met een groot aantal maatschappelijke organisaties over dit voorstel: de recreatieondernemingen, watergebonden bedrijven, natuur- en milieubeweging. En natuurlijk met het waterschap, de provincie en de gemeenten in het gebied. Bart Witmond van adviesbureau Ecorys presenteerde een interessant alternatief voor de peilverhoging.

Daarna pakten we de watertaxi naar Vlieland voor een flitsbezoekje aan dit schitterende eiland, dat nu al regelmatig te maken heeft met wateroverlast. De waddeneilanden vinden dat ze wat weggemoffeld zijn in de adviezen van Veerman.

We zijn nu langs geweest in de Zuidwestelijke Delta, de kop van Noord-Holland, het rivierengebied, de IJsselmond en het Waddengebied. Komende donderdag organiseert de Kamer nog een grote hoorzitting, waar ruim dertig deskundigen en vertegenwoordigers van belanghebbenden en lagere overheden hun mening komen geven over de manier waarop de Nederlandse waterhuishouding aangepast moet worden aan de klimaatverandering.

Een hele nuttige investering. Niet alleen gaat het Nationaal waterplan over heel veel geld (naar schatting een tot anderhalf miljard euro per jaar), maar het zal ook in flinke mate de toekomstige ruimtelijke structuur van Nederland bepalen.

zie ook: dossier Nationaal Waterplan/Deltacommissie

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl