Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 20 juni 2009, 10.43 uur – paulus
Categorie: op pad, water

Ecorys: IJsselmeerpeil hoeft minder te stijgen

Een van de interessante presentaties tijdens ons werkbezoek aan Friesland werd verzorgd door Bart Witmond van Ecorys. Hij deed onderzoek naar de economische aspecten van een alternatief voor peilverhogen van het IJsselmeer: pompen.

ijsselmeermeestijgen
Bij het plan van Veerman moeten veel dijken rond het IJsselmeer verhoogd worden en neemt de kwel sterk toe

Na de aanleg van de afsluitdijk (1932) is het IJsselmeer een zoetwatermeer geworden. De aanvoer van water vindt met name plaats vanuit de IJssel. De piekaanvoer van de IJssel zal in de toekomst waarschijnlijk toenemen. Hoeveel is afhankelijk van de verdeling van het water dat via de Rijn ons land binnen stroomt over de Waal en het Pannerdensch Kanaal.
Het water in het IJsselmeer wordt geloosd op de waddenzee via de spuisluizen bij Den Oever. Door de zeespiegelstijging van naar verwachting 1-2cm/jaar wordt rond 2050 het beschikbare vrije verval te klein om al het water kwijt te raken. Je kan het moment van de waarheid wat uitstellen door extra spuisluizen te bouwen aan de Friese kant: dat is sowieso noodzakelijk. Maar dan nog ontstaat er op termijn een probleem. Veerman wil dat probleem oplossen door het peil van het IJsselmeer te verhogen. Je hebt dan weer voldoende hoogteverschil om nog minstens honderd jaar met vrij verval te werken.

Het nadeel van deze aanpak is dat allerlei dorpen en stadjes rond het IJsselmeer dan natte voeten dreigen te krijgen. Met name aan de Friese kant van het IJsselmeer is er weinig ruimte voor peilstijging. Bij een zuidwesterstorm waait het water van het IJsselmeer op bij de Friese IJsselmeerkust. Hetzelfde probleem heeft de IJsselmonding bij een noordwesterstorm. Daarnaast is er het structurele probleem van de extra kwel in de polders rond het IJsselmeer, als het peil omhoog gaat.

ijsselmeerpompen
Alternatief Ecorys: pompen

Bart Witmond onderzocht de effecten van een alternatief: pompen. In dat geval worden in de afsluitdijk naarmate de zeespiegel stijgt een of meerdere gemalen gebouwd. Dat zijn geen kleine jongens: op termijn zou het gaan om 1000-2000 m3 afvoercapaciteit per seconde. Maar toch blijken de levensduurkosten van dat alternatief volgens Ecorys slechts de helft van het vrije-verval-alternatief. Je spaart namelijk de kosten uit van een heleboel dijkverhogingen langs het IJsselmeer, de benedenloop van de IJssel en de Vecht, een aantal dure kunstwerken om opwaaiend water buiten te houden en extra gemalen rond het IJsselmeer en in de Flevopolders wegens de grotere kwel.

Het verhaal van Ecorys gaat er bij de bewoners rond het IJsselmeer in als gods woord in een ouderling. Het lijkt me ook een interessant alternatief voor het radikale plan van Veerman. Wat mij betreft worden de gevolgen van beide alternatieven verder uitgezocht, voordat de Kamer de knoop doorhakt. De haast die het kabinet wil maken met de besluitvorming is nergens voor nodig, want we praten over ontwikkelingen voor de lange termijn.

Maar ook als uiteindelijk gekozen wordt voor de pomp-oplossing zal het ruimtelijk beleid rond het IJsselmeer moeten worden bijgesteld. De recreatiebedrijven die nu moord en brand schreeuwen over de dreigende peilopzet zijn vaak pas recent buitendijks aangelegd: profijtelijk voor de betreffende ondernemers, maar met duurzaamheid heeft het weinig van doen.

beachresortmakkum
beach resort Makkum, een van de recreatiebedrijven die in de problemen komen door een peilopzet van het IJsselmeer.

zie ook: dossier Nationaal Waterplan/Deltacommissie

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl