Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 27 mei 2009, 15.36 uur – paulus
Categorie: Algemeen

Groter, groter, groter: maar waarom eigenlijk? (2)

Op 4 april schreef ik over het debat in Enkhuizen, naar aanleiding van de voorgenomen gemeentelijke herindeling in West-Friesland. De Groningse bestuurskundige Michiel Herweijer betoogde daar al dat het maatschappelijke effect van de opschaling twijfelachtig is. In VNG-Magazine van 15 mei krijgt hij steun van zijn Tilburgse collega Linze Schaap, verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB).

sterkeman

Veel bestuurders die voorstander zijn van schaalvergroting beweren dat kleine gemeenten de steeds complexere maatschappelijke opgaven niet aankunnen. Het TPSB onderzocht vorig jaar de uitvoering van de taken die de laatste 15 jaar gedecentraliseerd zijn naar de gemeenten, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wat bleek? er is weinig verschil tussen de taakuitvoering van kleine en grote gemeenten. Fusie is naar het oordeel van Schaap lang niet altijd nodig. Er is een goed alternatief: samenwerken. Toch denkt hij dat -ondanks het ontbreken van argumenten- de schaalvergroting gewoon doorgaat, zodat we over tien jaar wellicht nog maar 300 gemeenten overhebben.

Werk aan de winkel voor de SP.

3 reacties »

 1. Typisch staaltje van lineair denkwerk. Groter is goedkoper dus moeten er hele gemeenten fuseren. Of zorginstellingen. Of volkshuisvestingsinstellingen. FAIL! Nooit gehoord van service sharing? Nooit bedacht dat als je samenwerkt je voordeel behaald maar dat dat niet wil zeggen dat je bestuurlijk ook samenvoegt?

  Dus helemaal gelijk.Ophouden met dat gefuseer. Samenwerken. Maar dan niet zoals de WMO in zeven gemeenten in de kop van Noord-Holland, die gerechtigden bijna dwingen om zorg af te nemen in natura van Omring. Waardoor een heleboel kleine zorgverleners buiten de boot vallen…

  Reactie door ruurd — mei 27, 2009 @ 8:25 pm

 2. Kennis delen via webfora en wiki’s
  Schaalvergroting van gemeenten heeft belangrijke voor- en nadelen. Voordelen: De maatschappij wordt ingewikkelder en kennisintensiever, burgers worden mondiger en beter geïnformeerd. En gemeenten moeten soms zeer ingewikkelde en warrige regelgeving handhaven, zoals op gebied van milieu.

  Overheden moeten sowieso veel meer kennis uitwisselen via professionele webfora, waar experts vragen beantwoorden en gespecialiseerde wiki’s.

  Die webfora zijn liefst publiek leesbaar (transparant bestuur), maar kunnen voor gevoelige onderwerpen desnoods worden beveiligd met een wachtwoord tegen lezen door buitenstaanders.

  Reactie door Jaap Veldkamp — juni 14, 2009 @ 2:03 am

 3. Furrealz? That’s marolevusly good to know.

  Reactie door Jay — december 6, 2014 @ 2:47 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl