Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 26 mei 2009, 18.03 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Bouwregelgeving en brandveiligheid steeds beter op politieke agenda

HoofddorpDe commissie WWI sprak vanmiddag voor de tweede keer met minister Van der Laan over een aantal onderwerpen op het terrein van bouwregels en brandveiligheid. Ik heb er een positief gevoel aan overgehouden: er lijkt langzamerhand wat meer aandacht te komen voor technische eisen die van groot belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers van gebouwen en voor de energiezuinigheid ervan.

De minister deed een aantal toezeggingen, naar aanleiding van suggesties van de SP. Hij gaat het idee van een wettelijk verplichte verzekerde garantie nader onderzoeken. Ook kijkt hij opnieuw naar de voor- en nadelen van een hoofdconstructeur. Hij gaat bekijken of er in het Bouwbesluit ook nadere eisen gesteld kunnen worden aan verbrandingstoestellen, waardoor het gebruik van open geisers in veel situaties niet meer wordt toegestaan. En hij komt op korte termijn met een reactie op de kritiek van de Vereniging Eigen Huis op een aantal voorgenomen aanpassingen van het Bouwbesluit.
Allemaal bewegingen in de goede richting, al moeten ze nog vertaald worden in concreet beleid. Maar het begin is er!

Lees hier mijn volledige inbreng bij het debat: vh-20090526-ao-bouwregelgeving

3 reacties »

 1. Wij zijn vanaf april 2008 volgens de gemeentelijke richtlijnen én de richtlijnen van Accolade bezig geweest om te wijzen op de Woningwet en het Bouwbesluit ivm 2 straten huurwoningen. De plaatselijke SP-afdeling is hier ook van op de hoogte. Nu lees ik opnieuw “Bouwbesluit”. Intussen werden de toezeggingen ( nov 2008) vanuit Accolade niet nagekomen en moest er opnieuw een klacht ingediend worden bij de gemeente ivm het niet behandelen van de eerste klacht. Dit Bouwbesluit 2003 bestaande bouw lappen de Verhuurders aan hun laars met medeweten van de gemeente in feite.Wie wél de dupe werden zijn de bewoners die vanaf 1970 tot heden alleen een kwast verf ontvingen als “onderhoud”. Echter daklekkage en vocht wat de muren in kwam werd beantwoord met “daar is geen geld voor”of “dan zet u maar een raam open”. ( De inventarisatie-lijsten kwamen via de Woonbond binnen en werden door bijna alle bewoners ingevuld en overhandigd, in september 2008) aan afdeling Handhaving bij de gemeente.
  Daarnaast dat we nav het ook niet behandelen van de klachten door Accolade zélf als bewonerscomité naar Aedes stapten; uiteraard werd de klacht gegrond verklaard . Maar intussen zijn de woningen nog steeds niet fatsoenlijk van onderhoud voorzien zoals het Bouwbesluit garandeerde. Wat wél gebeurde is dat medewerkers van Accolade de mensen thuis opzocht ( integenstelling tot de toezegging een onafhankelijk Bouwkundige te sturen) om de bewoners richting nieuwbouw te krijgen.Momenteel staat er 64 wachtenden op de lijst voor deze straten waarbij een 6 stuks woningen nu leeg staan ( 1/2 jaar) en men vanuit gemeente en Accolade niets doet aan de “verloedering”. De voortuinen worden niet gemaaid, de achtertuinen ook niet zodat onkruidwortels en zaden welig tieren. Buren van deze leegstaande panden bemerken de overlast hiervan in hun eigen tuinen.
  En nu komt het mooiste; Accolade heeft intern de opdracht gegeven geen mail of brief van ondergetekende te beantwoorden. ( Deze uitspraak kwam naar voren via een medewerker en staat zwart op wit) Tot op heden wil men ook niet reageren op de nieuwe Overlegwet ( en BBSH) waarover ook vragen zijn gesteld bij de plaatselijke Huurdersbelangenvereniging.

  Wat me nu stoort is dat Minister vd Laan maar ook de gemeente in andere omstandigheden wél het Bouwbesluit kent maar als het om de verdere verplichtingen gaat die hierin vermeld worden niets doet.

  In een aantal woningen is schimmelgroei geconstateerd waar minima wonen met kinderen.

  Is het de bedoeling dat bepaalde doelgroepen richting chronisch zieken moeten gaan of kan er gekeken worden naar de handelswijze van deze Accolade in Heerenveen?

  En in hoeverre kan een College deze verantwoording met sociale glimlach dragen?

  Hoop uiteraard op een oplossing in deze gezien we nu al ruim een jaar verder zijn. Ik heb ook contact hierover gehad met A.Thomsen ( TU ).

  In afwachting,

  Hoogachtend,

  Reactie door C.J.A. Bosma — juni 3, 2009 @ 3:26 pm

 2. TNO: ‘Constructies in bouw soms levensgevaarlijk’
  Platform Constructieve Veiligheid heeft recent onderzoek laten doen door TNO naar veiligheid van Nederlandse bouwconstructies. Er blijken soms gevaarlijke constructiefouten voor te komen door miscommunicatie en onvoldoende kennis. Ik vind dat zorgwekkend.

  Ik denk dat de boetes wegens zulke constructiefouten veel hoger moeten worden en blijvend moeten worden vermeld op internet, zodat opdrachtgevers beter kunnen beoordelen of een architect of aannemersbedrijf deskundig en betrouwbaar is.

  Aannemers en architecten zullen dan vermoedelijk zorgen dat hun kennis en communicatie verbetert. En notoire ‘brokkenmakers’ op dat gebied zullen dan door klandiziegebrek terecht hun bedrijf moeten sluiten.

  Ook kunnen bouwvakkers door overheid worden gestimuleerd om via een speciale telefoonlijn en email-adres anoniem hierover meldingen te doen, mits nauwkeurig en controleerbaar onderbouwd met feiten. Dat meldpunt kan worden ondersteund door een voorlichtende website voor klokkenluiders op dit gebied.

  PERSBERICHT OVER DIT ONDERZOEK
  http://www.nu.nl/algemeen/2044419/constructies-in-bouw-soms-levensgevaarlijk.html

  Reactie door Jaap Veldkamp — juli 18, 2009 @ 9:57 pm

 3. [...] 26 mei 2009 bouwregelgeving en brandveiligheid steeds beter op politieke agenda [...]

  Pingback door Weblog Paulus Jansen » dossier open verbrandingstoestellen — december 24, 2009 @ 1:06 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl