Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 4 mei 2009, 17.18 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, wonen

VPB maakt meer kapot dan je lief is

De integrale vennootschapsbelasting bij woningcorporaties kon bij mij al weinig warme gevoelens losmaken. Maar de werkelijk blijkt op dit punt nog erger dan de meest zwartgallige prognose. Mensen die vrijwilliger zijn bij woningcorporaties kunnen waarschijnlijk binnenkort een belastingaanslag tegemoet zien als ze daarvoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
Dankzij de VPB.

De vereniging van woningcorporaties Aedes schreef sloeg daar vandaag alarm over. Ik heb inmiddels staatssecretaris De Jager (CDA, financien) en minister van der Laan (PvdA, wonen) gevraagd waar dit op slaat, en of ze dit als een speer willen terugdraaien.

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Wonen, Wijken en Integratie over vrijwilligersvergoedingen bij woningcorporaties.

1. Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Vrijwilligersregeling onzeker voor corporaties’ ?

2. Is na de invoering van de integrale vennootschapsbelasting voor woningcorporaties artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 nog steeds van toepassing op vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor woningcorporaties?

3. Zo, nee:
- is hier sprake van een onbedoeld effect van de invoering van de integrale vennootschapsbelasting voor woningcorporaties, en zo ja:
- bent u bereid om dit onbedoelde effect zo spoedig mogelijk en met terugwerkende kracht te repareren?

Meer lezen?
Zie dossier venootschapsbelasting woningcorporaties

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl