Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 12 april 2009, 8.28 uur – paulus
Categorie: op pad, water

Op bezoek in Noord-Holland: zwakke schakels

Na ons bezoek aan de Wieringermeer bekeken we twee zwakke schakels van de Noord-Hollandse Noordzeekust. De smalle duinen tussen Petten en Den Helder en de Hondsbosser en Pettemer zeewering.

camperduin
De aansluitingen van de Hondsbosse en Pettemerzeewering aan de duinranden (hier bij Camperduin) staan bloot aan grote erosie en zijn de zwakste schakels in de Noordhollandse kust.

Langs de Nederlandse kust staat er een stroming van zuidwest naar noordoost. Die haalt voortdurend zand weg op de ene plek en transporteert dat naar een andere plek die “zandhonger” heeft. De Waddenzee is een gebied met een grote zandhonger: ieder jaar verdwijnt er zo’n vijf miljoen kuub zand deze kant op. Dat zand komt vooral van de Noord-Hollandse kust. Als je niets doet kalft die kust steeds verder af. Waar dat toe leidt kan je op verschillende plaatsen gemakkelijk zien: het water staat bij vloed tot onder aan de duinen, die beginnen af te kalven.

In het verleden was de strategie tegen oprukkend water: het aanleggen van een sterke dijk. Dat is bijvoorbeeld aan het eind van de 19e eeuw gebeurd tussen Camperduin en Petten, een gebied dat al honderden jaren te maken had met overstromingen door stormvloeden. Het nadeel van deze aanpak kan je inmiddels ook goed bekijken: aan weerszijden van de dijk worden de duinen door het natuurlijk proces verder teruggedrongen, waardoor je op termijn de dijk steeds verder moet verlengen, tot de hele kust één grote dijk is.

petten-2007
Hoe kritiek de situatie soms is kan je zien op deze foto van de laatste grote storm in 2007, die het strandpaviljoen bij Petten bijna wegsloeg.

Om deze reden is twintig jaar geleden een andere strategie bedacht: de zandsuppletie. Aanvankelijk werd er extra zand op het strand gezet, maar inmiddels is ontdekt dat zandsuppleties onder water (vlak voor de kust) nog veel effectiever zijn. Het project Kust op Kracht gaat uit van de versterking van de Noordhollandse duinen door zansuppleties. Voor de veiligheid heb je overigens helemaal niet zoveel extra strandbreedte nodig: nog geen honderd meter. Wel wordt bekeken of door een extra verbreding meerwaarde gecreeerd kan worden voor recreatie en toerisme.

callantsoog
De duinen bij Callantsoog zijn smal, ook hier zal de kustverdediging door zandsuppleties op orde gebracht worden.

Toch zijn ook de zandsuppleties niet zonder problemen: je moet het zand weghalen in een gebied waar de waterdiepte minstens 20 meter is, anders staat er zo’n sterke stroming dat het zand direct weer terug het putje in loopt. Dat vereist een goede ecologische afweging, ruimtelijke planning en logistiek, om met zo min mogelijk schade aan de Noordzee, met een zo laag mogelijk energiegebruik het zand op de juiste plek te krijgen.

In Camperduin hebben we gesproken met een aantal bewoners uit het kustgebied. De meeste bewoners zien het meest in de zachte strategie van de zandsuppletie, omdat dijkverzwaring vaak grote effecten heeft voor de huizen die vlak achter de dijk liggen. Toch zal bij de Hondsbosse en Pettemer zeewering waarschijnlijk gekozen moeten worden voor een combinatie van harde (hogere dijk) en zachte (zandsuppletie) maatregelen.

Meer lezen?
zie dossier Nationaal Waterplan/Deltacommissie

1 reactie »

  1. Goede uitleg. De gasboringen onder de waddenzee (daling van de grond) zal de zandhonger langs de kust doen toenemen.
    Ik geloof niet dat dat verwerkt is in de gasprijs.

    Reactie door nico — april 14, 2009 @ 8:15 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl