Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 12 april 2009, 7.51 uur – paulus
Categorie: op pad, water

Op bezoek in Noord-Holland: verzilting

Afgelopen maandag was ik met de commissie Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer op bezoek in Noord-Holland. Het tweede werkbezoek in het kader van het Nationaal Waterplan. In veel polders in deze provincie is de verzilting een groeiend probleem.

wieringermeer-chloridemeting1
een medewerker van het waterschap neemt een watermonster

We werden ’s morgens vroeg ontvangen in het gemaal Lely, vlakbij Medemblik, aan de rand van de Wieringermeer. In deze polder hebben de boeren steeds meer last van zoute kwel, waardoor sommige teelten niet goed meer mogelijk zijn. De zoute kwel komt niet alleen voor aan de kant van de Noordzee, maar juist ook aan de oostkant. De Wieringermeer was oorspronkelijk zee, er liggen in de ondergrond flinke plakken zout, die nu oplossen in het -oorspronkelijke zoete- kwelwater vanuit het IJsselmeer.

In drinkwater is de chloridenorm 150 mg/liter. In sommige sloten in de Wieringermeer loopt het chloridegehalte soms op tot 5000 mg/liter. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (waterbeheerder in het hele gebied boven het Noordzeekanaal) doet veel onderzoek naar het fenomeen. Je kan verzilting op verschillende manieren tegengaan. Allereerst door minder water te gebruiken voor de landbouw. Dan kan je her en der in het gebied laaggelegen delen weer onder water zetten, waardoor er tegendruk ontstaat en minder kwelwater naar boven komt. Ook de route waarlangs het water wordt afgevoerd maakt een boel uit. Het zoute kwelwater werd vroeger weggemalen naar het IJsselmeer, maar sinds 1997 rechtstreeks naar de Waddenzee. Daardoor is de kwaliteit van het IJsselmeerwater sterk verbeterd, wat weer gunstig is voor de zoetwatervoorziening van de landbouw en de drinkwaterbedrijven, met name in de zomer.

wieringermeer-chloridemeting2

De boeren langs de afsluitdijk hebben de afgelopen tientallen jaren een aantal hevels aangelegd, waarmee ze zoet water over de dijk heen in de sloten brengen. Dat is gunstig voor de bedrijfsvoering, maar slechts voor de kwaliteit van de IJsselmeerdijk. Het waterschap heeft een plan om de hevels te vervangen door een “hoge sloot” aan de binnenzijde van de dijk, die op een centraal punt gevuld wordt met zoet water.

Meer lezen?
zie dossier Nationaal Waterplan/Deltacommissie

2 reacties »

 1. In veel polders in Noord- Holland mag verzilting dan een probleem zijn, de gemeente Zaanstad (en ook de SP- fractie) wil erg graag verbrakking in haar Natura 2000- gebied de Polder Westzaan. Alleen verbrakking kan dit (beroemde) landschap redden. Redding van dit Natura 2000- gebied zal ook de verdere verstedelijking rond Zaanstad kunnen tegenhouden.
  Een duidelijke uitleg is te vinden op de site van Staatsbosbeheer.

  Anna de Groot

  Reactie door Anna de Groot — april 13, 2009 @ 8:26 am

 2. Het project Leven met Zout Water (uitgevoerd door Acacia Water) beoogt inzicht te verwerven in de processen rond verzilting en brakke watersystemen in het algemeen, de effecten van verzilting op gebruiksfuncties en de haalbaarheid van oplossingsrichtingen.
  We doen dit landelijk, voor Waternet (o.a.Bijlmer) en voor HHNK omvat de studie het verkrijgen van inzicht in het watersysteem lokaal (de Schermer en Wieringermeerpolder) en beheersgebiedsdekkend. Daarnaast de veranderingen door autonome ontwikkelingen en onderzoeken van oplossingsrichtingen.

  Reactie door Jouke Velstra — juni 14, 2009 @ 6:51 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl