Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 3 april 2009, 8.34 uur – paulus
Categorie: wonen

ss Rotterdam financiëel ten onder: schade €1.600 per huurder

Bijna een jaar nadat de SP minister Vogelaar vroeg om in te grijpen bij de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron, wegens het uit de hand gelopen avontuur met de ss Rotterdam, kan de schade opgemaakt worden. Die bedraagt 80 miljoen euro, ongeveer 1.600 euro per huurder.

ssRotterdam1959

De toezichthouder, die minister Van der Laan in december 2008 aanstelde, maakte vandaag bekend dat de corporatie zich uit het project moet terugtrekken.

Aanstaande dinsdag debatteert de Kamer met minister Van der Laan over het toezicht op de woningcorporaties. Het lijkt me duidelijk dat daar structureel iets aan moet veranderen. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat de kerntaken van de woningcorporaties nauwkeuriger worden afgebakend, zodat dit soort avonturen niet meer als bijdrage aan de wijkaanpak verkocht kunnen worden.

Het afgelopen jaar schreef ik bijna twintig keer over Woonbron en de ss Rotterdam. Zoek in de linkerkolom op het woord “Woonbron”, dan vind je de complete documentatie van deze tragedie.

Meer lezen? Zie dossier ss Rotterdam/Woonbron

13 reacties »

 1. Moedeloos legt de directeur van Rotterdamse woningcorporatie Woonbron zijn hoofd op zijne burelen, maar dan denkt hij met vreugde aan zijn afscheidsvergoeding en aan zijn volgende job. Of hij mag blijven voor zijn financiële situatie maakt het niets uit.

  Reactie door Harry Sangers — april 3, 2009 @ 4:34 pm

 2. Beste Paulus Jansen,

  Ik ken u als een integer politicus, maar deze keer rijdt u een scheve schaats.

  “Woonbron heeft 1600 euro per huurder over de balk gesmeten voor dit prestigeproject. Hiervoor zijn het bestuur en de Raad van Commissarissen verantwoordelijk. Het is onaanvaardbaar dat zo is omgegaan met geld dat is opgebracht door de huurders.”

  Geld opgebracht door de huurders? Dat is puur gelogen, en dat weet u al minstens een half jaar. De Woonbron laat een bv de zaak doen, en die staat los van 1. het vermogen van de Woonbron, en 2. het geld komt niet van de huurders maar is geleend van de bank. En dat weet u al heel lang. Waarom liegt u?

  Een rectificatie en een excuus lijkt me wel op zijn plaats.

  Reactie door Annemiek — april 3, 2009 @ 6:11 pm

 3. @Annemiek,
  Minister Van der Laan schrijft in zijn brief van 3 april aan de Tweede Kamer:
  “- Woonbron ziet zich volgens het ingediende plan gesteld voor de taak om in de markt in een niet WSW-borgbare financieringsbehoefte te voorzien van € 280 miljoen waarvoor naast commercieel onroerend goed en woningen met huur boven de huurtoeslaggrens, naar verwachting circa 5.000 woningen beneden de sociale huurtoeslaggrens als onderpand ingezet dienen te worden.

  Beoordeling
  - Het WSW oordeelt dat de uitgangspunten die Woonbron hanteert voor de onderbouwing van de financiering van commerciële activiteiten onvoldoende onderbouwd zijn als gevolg waarvan het WSW het financieringsplan als onvoldoende kwalificeert. Op basis van dit plan, en gezien het beleid van het WSW, ziet het WSW geen ruimte om onderpand vrij te geven.
  - Gezien dit oordeel van het WSW concludeert het CFV dat Woonbron in een situatie dreigt te komen waarin de geprognosticeerde investeringen niet gepleegd kunnen worden zonder nadere financiële ondersteuning van buiten Woonbron. Dit betekent de facto dat Woonbron haar volkshuisvestelijke productieafspraken niet na kan komen. Hiermee zou zij mogelijk ook in aanmerking komen voor financiële steun van het CFV in het kader van een sanering.
  - De externe toezichthouder sluit zich aan bij de beoordeling van het CFV en het WSW over het financieringsplan.”

  Misschien is het wat technisch geformuleerd, maar ik denk dat je op grond hiervan wel je beschuldiging kan intrekken en dat een excuus op zijn plaats is.

  Reactie door paulus — april 4, 2009 @ 9:30 am

 4. Beste Paulus, als u wilt suggereren dat ik dom ben, getuigt u niet van veel respect voor betrokken burgers. Betrokken burgers met kennis van zaken, die de SP zo hard nodig heeft!
  Laat ik stellen dat ik niet te dom ben om te constateren dat u in uw antwoord nergens vermeldt dat ‘de huurders’ ergens geld voor hebben opgebracht – dus herhaal ik bij deze mijn vraag.

  “Het is onaanvaardbaar dat zo is omgegaan met geld dat is opgebracht door de huurders.”

  Tip ter beantwoording:
  Noem het bedrag dat is onttrokken aan ‘de huurders’, en graag ook de de bron van deze informatie. Toch niet al te moeilijk dacht ik?

  Reactie door Annemiek — april 4, 2009 @ 10:41 am

 5. “Voor het project heeft Woonbron een aparte BV opgericht, die de contracten met exploitanten heeft afgesloten. Ook worden gesprekken gevoerd met investeerders, want Woonbron wil uiteindelijk een aandeel van twintig procent hebben in het project. Voor de plannen wordt geen huurdersgeld gebruikt, benadrukt de woordvoerster. ‘Het komt niet uit ons vermogen. De BV heeft geld geleend en kan met de opbrengsten uit de exploitatie de lening en de rente aflossen, blijkt uit meerdere onderzoeken.’”
  Binnenlands Bestuur 31 oktober 2008
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2008/10/horecaschip-is-geen-financiele-titanic.95622.lynkx

  Reactie door Annemiek — april 4, 2009 @ 10:49 am

 6. @Annemiek 4+5,
  De herhaalde bewering van Kromwijk/Woonbron in diverse media dat geen huurdersgeld wordt gebruikt is precies de reden dat ik van mening ben dat Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen vervangen moeten worden. Uit de rapportages van CFV en WSW is inmiddels komen vast te staan dat de financiering van de aktiviteiten in de Rederij Rotterdam BV (waar de ss Rotterdam in is ondergebracht) geborgd zijn met aktiva van de woningcorporatie Woonbron. In december 2008 bleek dat deze aktiva niet alleen bestonden uit commercieel en maatschappelijk vastgoed van Woonbron, maar ook uit sociale huurwoningen. Minister Van der Laan schreef daarover (zie
  http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2008/12/16/woonbron-onder-curatele-gesteld/)“uiterlijk 15 december 2008 moet Woonbron financiering zonder WSW-borging voor het project SS Rotterdam hebben geregeld, waarbij geen woningen met een huur lager dan de huurtoeslaggrens tot zekerheid in onderpand worden gegeven. Dit diende als financieel vangnet voor de situatie dat het schip onverhoopt niet op 15 december 2008 zou zijn afgestoten voor tenminste 80%.”
  Op 15 december was het schip niet voor 80% afgestoten maar voor 0%. Ook was het Woonbron niet gelukt om een lening aan trekking zonder borging met zijn sociale huurwoningen.
  Wat betekent dit? Mocht de BV Rederij Rotterdam failliet gaan dan klopt de bank eerst bij Woonbron aan: die mogen dan het tekort (nu wordt gezegd €90 miljoen, ik voorspel je: het wordt nog veel meer) aanzuiveren. De huurders van Woonbron betalen de rekening, in de vorm van minder onderhoud, minder geld voor energiebesparing of de verkoop van sociale huurwoningen.

  Reactie door paulus — april 4, 2009 @ 12:40 pm

 7. Meneer Jansen, het schip blijkt u erg hoog te zitten.

  Als ik de publikaties van de laatste dagen bekijk, zie ik dat een nieuwe beheersmaatschappij het schip overneemt tegen de nieuwe taxatiewaarde van 120 milj.
  Woonbron blijft dan met een verlies zitten van een bedrag tussen 120 milj en het geïnvesteerde bedrag van 200+ milj. Dit verlies kan dus aanhezuiverd worden door verkoop van commercieel vastgoed.

  Het is niet zo gek in deze tijd dat er geen koper is gevonden voor die 80%, daarom had min. v.d. Laan ook uitstel gegeven tot eind maart. Maar . . . . in deze tijd van financiële crisis (hoe meer we het zeggen hoe meer we het gaan geloven), is er geen enkel bedrijf of instantie die even 80% van 170 milj op tafel kan leggen.

  Pas als werkelijk blijkt dat Woonbron dit verlies af gaat schuiven naar de huurders, dan pas is het tijd voor de politiek om in te grijpen.
  Nu nog niet, want jullie moeten eerst de nieuwe maatschappij de kans geven om dit schip winstgevend te gaan maken.
  Ik heb geen idee wat uw leeftijd is, maar uit al uw woorden blijkt dat u geen enkele binding heeft met het maritieme verleden van ons land.

  Wees een keer trots op dit verleden en help een keer om iets tastbaars daarvan te laten zien.
  Er is al genoeg historisch materiaal verloren gegaan !

  Reactie door Willem — april 4, 2009 @ 1:14 pm

 8. @7, Wil. Eens dat de ss Rotterdam een prachtig schip is, dat verdient behouden te blijven. Lijkt me een prachtig goed doel voor een loterij of inzamelactie. Maar geen kerntaak van een woningcorporatie, zelfs geen nevenactiviteit die een logische relatie heeft met de kerntaak.
  Wachten met ingrijpen betekent dat de verliezen nog verder oplopen. En de Rotterdamse huurders nog harder de klos zijn.

  Reactie door paulus — april 4, 2009 @ 1:23 pm

 9. Meneer Jansen,

  Eerst even een kleine terechtwijzing.
  Als u antwoordt, gebruik dan de juiste en volledige naam van degene die u beantwoordt !

  Verder vindt ook de minister dat de aanschaf van dit schip met de beoogde doelen, zeer zeker wel als nevenaktiviteit van een woningcorporatie kan behoren.
  De doelstelling is: wonen, werken, leren.

  Wonen: een aantal hutten zijn bestemd voor ’short stay’, dat wil zeggen: tijdelijke huisvesting. Bestemd voor huurders waarvan de woning wordt gerenoveerd of voor mensen die in en rond Rotterdam worden gedetacheerd en die op de Rotterdam huisvesting vinden waardoor geen andere woningen uit het verhuurcircuit worden onttrokken.

  Werken en leren: leerlingen van het Albeda college krijgen hier een stageplaats om praktijkervaring op te doen.

  Een loterij of een inzamelaktie is een onzinnige opmerking, aangezien een projekt als het s.s. Rotterdam onder beheer moet zijn van een commerciële instelling.
  Aangezien woningcorporaties geen filantropische instellingen zijn en zich ook op de commerciële markt bewegen, is het niet zo gek dat een Rotterdamse woningcorporatie in 2005 het stokje van de heer Roersma heeft overgenomen, al ben ik het met u eens dat Woonbron vanaf het begin een verkeerd uitgangspunt heeft gehad met hun begroting.
  Daarnaast hadden zij de pech dat Eurobalance zich uit dit projekt terugtrok en zij dus alleen verder moesten gaan. Dit hield uiteraard in dat hun belang gelijk verdubbeld werd. Tevens bleek dat de asbestsanering in Gibraltar door het Engelse bedrijf niet goed was uitgevoerd en bleek er ook meer in te zitten dan zij verwachtten.

  Het schip wordt nu overgedragen aan een nieuwe beheersmaatschappij en Woonbron zit met dat verlies van 80 miljoen. Uit het bedrag dat zij ontvangen voor de verkoop van het schip, kunnen de leningen afgelost worden, waardoor er alleen nog een krediet overblijft van die 80 á 90 miljoen, waarvoor zij dan commercieel vastgoed als onderpand kunnen verstrekken.
  Dus de huurders komen dan helemaal niet in de gevarenzone.
  Daarom zei ik dat ingrijpen door de overheid nog niet nodig is en daarom is het ook goed dat er van overheidswege een toezichthouder is.

  Het s.s. Rotterdam is een projekt dat niet voor een tweede keer bijna om zeep mag worden geholpen.
  Er is door een groep mensen bloed, zweet en tranen geplengd om deze nationale trots voor het nageslacht te behouden.

  Reactie door Willem — april 4, 2009 @ 2:15 pm

 10. Ach je kan het ook zien als een werkgelegenheidproject op een monument, alleen hoort een sociale woningbouwvereniging hoort dat niet te doen.

  Reactie door nico — april 5, 2009 @ 10:59 am

 11. Misschien is het volgende ook wel interessant om te weten:

  There are many things associated to the ROTTERDAM V refit that do not seem logical. I have been told of many sad things. There is people who got rich due to the ROTTERDAM refit and the lack of experience on shipping matters of the owners / promoters of the refit. I also believe that one of the reasons the M GORKIY / HAMBURG is not being preserved at Hamburg has to do with the ROTTERDAM refit experience.

  The doom of this magnificent ship started as REMBRANDT when Premier colapsed in September 2000 and the ship’s crew stole and damaged a lot of artwork on the ship, etc…

  In February 2001 Pullmantur Cruises went to Freeport in order to inspect and buy the REMBRANDT, but she was so much destroyed inside that the Spanish gave away their intent. By chance the OCEANIC was berthed nearby and the Pullmantur team went onboard for a look even if they were informed the ship was being sold to US interests for 32 USD millions. Pullmantur ofered an extra million and they got their first ship…

  The OCEANIC was a gold mine for Pullmantur. She is being sold now for USD 12 million and is on her delivery voyage to Japan, having departed Barcelona on 19 March 2009 for Suez and the Far East. A lucky ship this OCEANIC…

  Reactie door Willem — april 5, 2009 @ 12:23 pm

 12. Ik zou wel eens willen weten hoeveel de huurders aan het schip hebben betaalt? Woonbron is mijn huisbaas maar ik heb niks extra betaald en onderhoud is ook niks aan veranderd

  mvrgr

  Johan Wingerden (Rotterdam)

  Reactie door Jan — april 5, 2009 @ 5:01 pm

 13. Uw eerste slachtoffer is gevallen !

  = = =
  Debacle bij Woonbron eist eerste slachtoffer

  AMSTERDAM – André Thomsen, lid van de raad van toezicht van Woonbron, stapt op bij de Rotterdamse woningcorporatie. Dat heeft Ronald Paping, voorzitter van de belangenvereniging van huurders de Woonbond, dinsdag tegen het ANP gezegd.
  Volgens Paping treedt Thomsen af wegens het miljoenenverlies dat de corporatie heeft geleden bij het opknappen van de klassieke oceaanstomer de ss Rotterdam. Volgens het ministerie voor Wonen en Wijken bedraagt het verlies 70 tot 90 miljoen euro.

  Bron: ANP

  Reactie door Willem — april 7, 2009 @ 12:56 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl